Cuvinte care rimează cu tarabagiul; rime cu tarabagiul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "tarabagiul":

Sus

Rime de gradul 1:

omagiul stagiul palavragiul scandalagiul adagiul sufragiul naufragiul damblagiul barcagiul zarzavagiul mahalagiul zurbagiul pomanagiul zavragiul sacagiul ravagiul povarnagiul zamparagiul camionagiul mucilagiul țambalagiul reclamagiul abagiul șalvaragiul macaragiul lustragiul fanaragiul macagiul hagiul rablagiul parlagiul gagiul bocceagiul tulumbagiul pastramagiul bragagiul lampagiul canalagiul harabagiul cantaragiul limonagiul tablagiul muscalagiul rahagiul ciorbagiul pavagiul mangalagiul binagiul marfagiul halvagiul cealmagiul masalagiul comitagiul pompagiul parcagiul combinagiul automacaragiul
Sus

Rime de gradul 2:

vestigiul litigiul colegiul refugiul prestigiul privilegiul elogiul cortegiul subterfugiul sacrilegiul surugiul orologiul tinichigiul hangiul chiulangiul zavergiul solfegiul arpegiul papugiul giuvaiergiul chilipirgiul boiangiul lefegiul saigiul cusurgiul cafegiul tutungiul moftangiul martirologiul herghelegiul florilegiul cazangiul chirigiul pazvangiul cherestegiul pilangiul salepgiul geamgiul capugiul bostangiul schingiul mungiul iaurgiul duelgiul toptangiul calemgiul simigiul pilafgiul cichirgiul giulgiul satârgiul naingiul basmangiul achingiul mindirigiul sortilegiul biliargiul tarapangiul regifugiul perdegiul echingiul caldarâmgiul sulgiul peșchegiul narghelegiul perdelegiul nișangiul ibrișimgiul peșingiul cișmegiul
Sus

Rime de gradul 3:

viul unghiul teritoriul studiul spațiul serviciul războiul puiul propriul principiul ochiul obiceiul mușchiul mediul fiul domeniul cenușiul aiul uleiul trunchiul soiul rinichiul purpuriul paiul orificiul mănunchiul genunchiul cuiul calciul aluminiul usturoiul triunghiul traiul temeiul teiul stadiul sodiul sediul scaiul roiul pustiul provizoriul premiul potasiul noroiul municipiul magneziul luciul imperiul fluviul exercițiul edificiul craniul craiul consiliul butoiul ardeiul accesoriul viciul trifoiul strigoiul siliciul schiul salariul repertoriul rachiul puștiul puroiul portocaliul pițigoiul oratoriul meiul meciul incendiul gunoiul griul graiul detaliul criteriul cheiul ceaiul capriciul boiul biciul unchiul sacrificiul rugbiul pistruiul memoriul măscăriciul mălaiul deceniul comentariul cleiul ciocoiul buhaiul beneficiul ariciul zgârciul țiul țițeiul sigiliul scenariul remediul raiul prejudiciul patrimoniul oficiul impropriul holteiul geniul domiciliul cotoiul căpătâiul caliciul călcâiul brânciul beiul voleiul vioriul uraniul uliul tramvaiul terciul taxiul șuvoiul susaiul staniul sicriul pisoiul păpușoiul orgoliul opiul odagaciul nunțiul mucegaiul lipiciul licuriciul hocheiul fotoliul convoiul chiul baciul artificiul amfibiul alaiul zgâmboiul zbârciul vizitiul vătuiul țărănoiul puhoiul preludiul poleiul piciul participiul pardesiul naiul mușuroiul interviul gonaciul evantaiul doliul croiul costreiul corciul cimpoiul burghiul asediul armoniul altoiul toiul țoiul surguciul secuiul rățoiul priboiul junghiul indiciul gutuiul copoiul contrariul condeiul bengaliul baiul baboiul trăgaciul tociul tărăboiul supliciul plaiul lămâiul coroiul concediul chipiul bordeiul beciul bâlciul amoniul zapciul vraciul vătraiul travestiul tălmaciul șiroiul sanatoriul rărunchiul polițaiul pliul pariul moroiul mileniul mehenghiul martiriul heliul guturaiul grindeiul ghionoiul fugaciul dreptunghiul cornaciul conciliul cârpaciul caprifoiul baraboiul antimoniul acvariul întâiul vinciul șasiul samuraiul reteveiul radiul pricoliciul porcoiul peniul oboiul marțafoiul interogatoriul guaraniul gruiul ghiveciul cucuiul coteiul cioroiul cintezoiul azuriul anteriul ambulatoriul troliul straiul stibiul șfichiul putregaiul priveghiul ospiciul ogoiul moratoriul mineiul interludiul gimnaziul epiteliul echinocțiul curechiul cristeiul cobaiul clocoticiul breiul bariul auditoriul ageamiul văduvoiul rodiul pușcociul puchiul meniul diluviul deochiul covaciul ciul zgârieciul vitraliul vanadiul țuguiul tuciul toriul spurcaciul șerlaiul scatiul promontoriul piscoiul paladiul ovreiul năboiul ghizdeiul ghiul dubiul dragaveiul compendiul broscoiul bisturiul armistițiul vișiniul tuiul sloiul seraiul șarampoiul putineiul popenchiul poneiul pogoniciul onorariul litiul latifundiul gerunziul deliciul crâmpeiul colocviul chirpiciul boldeiul beilerbeiul auspiciul zmeuriul zirconiul vrăbioiul tripoliul travaliul stronțiul solstițiul siciul seleniul saschiul priciul portaltoiul panarițiul miceliul lințoliul interstițiul deuteriul ceriul cârmaciul briciul bidiviul beriliul alibiul achiul hindiul zăvoiul vulpoiul prezidiul pezevenchiul monoraiul mierloiul maimuțoiul lambriul juriul foliul culiul colofoniul coiul bibiloiul alcaliul ughiul țareviciul știubeiul steiul sandviciul omoiul mușteriul deliul crochiul crematoriul clenciul buboiul atriul țăpoiul spahiul somoteiul scobaiul puciul probatoriul păsăroiul păcăliciul măluriciul ivoriul interfluviul îmblăciul danciul curmeiul consistoriul cadmiul briboiul vistavoiul viespoiul tremuriciul striul slugoiul sariul raliul purcoiul paroiul parodonțiul parameciul oprobriul niobiul loriul gurguiul cordenciul ciuleiul burjuiul bufleiul brăduiul actiniul absolutoriul pipiul țuțuiul șoriciul prichiciul planetariul pezevenghiul patriciul osmiul nogaiul linguroiul iridiul hasmațuchiul hameiul etuiul bigudiul zmeoiul zgripțoroiul zaicoiul țurloiul teleschiul rediul rechizitoriul pospaiul natriul iepuroiul eufoniul dropioiul covaliul climacteriul benghiul bâzoiul vinăriciul tuleiul testimoniul săcuiul punciul portofoliul portcheiul periheliul parascânteiul oloiul mujdeiul kaliul kakiul jărăgaiul hicoriul haraciul eluviul coriul consorțiul cherciul beșliul afeliul terariul subsidiul safariul rozariul renghiul prezbiteriul huciul erodiul emeriul derbiul conciul budăiul bibiul arbiul yterbiul sinedriul șfeiul șerpoiul pretoriul prepelițoiul pecariul odivoiul năpruiul muscoiul furcoiul dipnoiul coluviul colodiul cioveiul calindroiul californiul baptisteriul băiețoiul băboiul tritiul trenciul relicvariul portochelariul pietroiul lapislazuliul gârbaciul endoteliul duraluminiul delfinariul condroniul cesiul smeciul purgatoriul pupăzoiul plutoniul osmanliul miniul marsupiul lutețiul harachiriul grisaiul fișiul deluviul conabiul chiaburoiul arniciul aluviul scheciul ruliul răzbiciul proluviul plasmodiul picheroiul microinterviul matrimoniul măsaiul mâncăriciul hleiul hafniul grecoteiul cerceloiul cadiul bărzoiul alodiul tălpoiul stipendiul solariul șiboiul sacerdoțiul refectoriul racursiul prosceniul hindichiul ghiociul gârliciul frontispiciul europiul dăscăliciul columbiul cataroiul bobsleiul tufecciul tambuchiul ichiul gleiul germaniul deserviciul curiul caravanseraiul boghiul bogasiul americiul slaiul muftiul mischiul miniinterviul măturoiul haruspiciul drâmboiul contracciul ciuroiul cazacliul bijoiul albeiul vivariul vădăoiul tricliniul ruteniul ralantiul praxiul penaltiul lebădoiul indiul gadoliniul erbiul comițiul valiul urloiul suflaiul sohariciul potpuriul năsoiul milihenriul lapidariul hidroniul exordiul dendrariul ciurechiul buriul bărboiul băltoiul sevaiul poloniul misirliul lignofoliul fermiul clinciul splaiul reniul precipițiul pericraniul pambriul maiul interspațiul internunțiul geraniul dichiul casiul casiopeiul țuțuroiul tegliciul șapcaliul samariul postludiul monopodiul măsoiul impluviul funducliul corneciul cofeiul cărțoiul boteiul arcaciul țigâiul terbiul tătăroiul tâlhăroiul stroiul scandiul pepenoiul pedigriul ofițeroiul nobeliul moțpănoiul momițoiul miralaiul mâțoiul lupoiul laviul interstadiul garguiul franciul demiul volintiroiul soldățoiul rubidiul roșteiul milităroiul frotiul efluviul contraserviciul cambiul amfiteriul technețiul taliul streiul pungoiul pungociul preventoriul peculiul megateriul mânaciul luptaciul holmiul galiul extispiciul dreptaciul disprosiul celțiul calatidiul bușmachiul bucvariul brânaciul antracoteriul tuliul săbioiul periodonțiul mendeleeviul meconiul glasiul feroaluminiul epiul cupiul cenobiul batiul pancrațiul paleoteriul morfiul micafoliul manubriul episceniul emonctoriul einsteiniul vomitoriul urbariul tabulariul sufloiul șimiul pitoiul neptuniul melițoiul hiposceniul hâciul gogoloiul edecliul dichiciul cârjaliul boraciul triforiul topciul staminodiul sinclinoriul sincițiul simpodiul minirugbiul gluciniul emporiul ciubucciul câștiul capanliul caicciul acerateriul contrainterogatoriul sacnasiul protactiniul promețiul periteliul licopodiul găzdoiul dinoteriul condominiul silențiul rapakiwiul pleiocaziul otcupciul fumegaiul ciațiul căciuloiul binișliul autoamfibiul serpentariul peciul fătoiul cosoiul căldăroiul buzoiul burhaiul astrăgaciul trieniul spiraiul sclaiul prundoiul paliciul mehtupciul mămăligoiul lenchiul gâdiliciul endocraniul săcoiul osmiridiul hăciul tontoroiul talhâșciul sardiul pandemoniul musiul ciumpeiul bucraniul tumbelechiul soldiul semispațiul portschiul teleinterviul miliariul lădoiul lactariul hududoiul culucciul mezoteliul coroniul bimileniul astatiniul radiocalciul inimoiul sforaciul lăcătoiul ioniul soitariul moviloiul ragaciul pozitroniul calemcheriul afuzaliul filaliul șaiul protiul coscenariul copaiul odiul renciul spumegaiul magnaliul maxi-taxiul
Sus

Definiții din DEX:

TARABAGÍU, tarabagii, s. m. Negustor ambulant (care vinde la o tarabă). – Tarabă + suf. -agiu.

TARABAGÍ//U ~i m. înv. Vânzător ambulant care îşi expunea marfa pe o tarabă. /tarabă + suf. ~giu

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

TARABAGÍU s. (înv.) boltaş, prăvăliaş. (~l vindea marfa la tarabă.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.013s