Cuvinte care rimează cu tabernaculul; rime cu tabernaculul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "tabernaculul":

Sus

Rime de gradul 1:

vehiculul calculul autovehiculul masculul fasciculul testiculul corpusculul tentaculul pedunculul ventriculul sculul paniculul tuberculul furunculul crepusculul auriculul spiculul receptaculul pediculul canaliculul reticulul foliculul reculul caraculul diverticulul aerovehiculul operculul denticulul speculul ediculul conventiculul opusculul postcalculul antecalculul monticulul funiculul conceptaculul animalculul apendiculul feniculul corniculul aciculul floculul
Sus

Rime de gradul 2:

modulul sulul ovulul stimulul consulul scrupulul pătulul nodulul pendulul staulul vestibulul somnambulul lobulul capitulul pulul ciulul proconsulul noctambulul mulul cumulul mogulul aulul tumulul huțulul tulul preambulul funambulul coagulul iconodulul chiulul traulul incunabulul emulul conciliabulul micromodulul ghiulul fulul infundibulul herulul scapulul craulul viceconsulul
Sus

Rime de gradul 3:

verticalul totalul titlul stilul spectacolul spaniolul solul rolul realul posibilul polul petrolul personalul paralelul oțelul nivelul naturalul moralul modelul mobilul mineralul metalul materialul localul intervalul golul generalul felul copilul canalul calul automobilul ansamblul animalul valul simbolul sensibilul semnalul regalul radicalul ovalul originalul orientalul obstacolul nobilul manualul malul intelectualul inelul finalul feudalul dealul cristalul coralul controlul combustibilul ciclul capitalul cablul articolul alcoolul vițelul temporalul templul spitalul ritualul proiectilul profilul pericolul palul oralul multiplul mielul litoralul imobilul idealul fotbalul flexibilul exemplul diavolul colul castelul cardinalul capitolul bemolul apostolul vaselul vălul tribunalul tabelul scandalul potențialul porumbelul numeralul nichelul nămolul liberalul imposibilul galul diferențialul criminalul clopoțelul balul zelul tunelul serialul secolul postverbalul pistolul ocolul mongolul molul memorialul jurnalul impermeabilul hotelul exilul ecuatorialul dascălul contabilul chilul ceremonialul cățelul belul bacilul avalul apelul arealul vasalul pluralul oracolul mototolul monopolul mizerabilul mișelul meridionalul mâlul idolul homosexualul festivalul drapelul discipolul cuplul colonelul ciocănelul bolul arhanghelul ventilul țelul telul suflul rotocolul rivalul responsabilul recitalul rebelul pupilul papagalul mareșalul irealul gelul fotosensibilul flagelul fitilul fenolul cântecelul bunelul voalul țolul talul stânjenelul sfredelul șalul purcelul pumnalul provincialul portofelul portocalul pântecelul opalul handbalul explozibilul emailul duelul dedițelul dactilul copăcelul cercelul cașcavalul capitelul bivolul amiralul stolul săptămânalul pistilul pețiolul pastelul miracolul hamalul ghiocelul fuzibilul encefalul editorialul dirijabilul cilul carnavalul azilul marsupialul halul viscolul virginalul violoncelul vinilul trilul surcelul subsolul soclul răscolul protocolul pectoralul pătrunjelul pascalul pârjolul mititelul melul impersonalul imbecilul imaterialul furnalul decimalul caramelul caporalul bordelul tinerelul țambalul scăunelul rostogolul provensalul pătrățelul parietalul măcelul contribuabilul canibalul arsenalul violul sterolul signalul piedestalul păducelul mezelul madrigalul hidroxilul formolul crocodilul crenelul cocoșelul chefalul cenaclul cartelul cârcelul batalul vornicelul verticilul subansamblul prâsnelul portalul pietroșelul parentalul occipitalul mazilul gradualul fuscelul colesterolul cerebelul călușelul amfibolul aeromodelul anticoncepționalul vodevilul vitriolul vătășelul târcolul sugelul submersibilul sobolul salul practicabilul năsturelul mușețelul muscelul muscalul maximalul mangalul impracticabilul holul fundalul feldmareșalul etilul dolul căpăcelul binoclul atolul anticlinalul albinărelul aeromobilul tripolul torțelul stimabilul șoricelul săpunelul păhărelul navomodelul nasolul motelul curmalul creolul corcodelul colăcelul cavalul cadrilul brotăcelul bibliofilul berilul vechilul turnesolul telalul sinclinalul prichindelul portdrapelul podbalul mielușelul microintervalul metilul mercurialul germinalul decibelul cocteilul cinelul brebenelul bourelul artiodactilul aerosolul vandalul tighelul testemelul sparanghelul șacalul rasolul podzolul penticostalul otrățelul menestrelul iresponsabilul erizipelul degețelul cimbalul bristolul băiețelul aușelul antifeudalul zimbilul submultiplul sapropelul podmolul pluvialul pescărelul geosinclinalul extemporalul căpețelul bujorelul brahicefalul baschetbalul astragalul voinicelul rimelul rilul rașpelul parasolul nitrilul kilul firicelul dipolul dedalul cvartalul confesionalul cerențelul tergalul stadialul sandalul prostovolul monoclul monoclinalul maslul hidromelul cortelul chimvalul caruselul buchețelul bogomilul berbecelul bătrânelul antifebrilul vișinelul trotilul stalul șperaclul rastelul rachetomodelul polivinilul oxidrilul orășelul obolul migdalul hilul glicolul giolul germanofilul ciritelul cinefilul cincinalul carambolul calomelul alunelul xenofilul vânturelul trialul tantalul sisalul riflul rialul răsuflul puradelul pudelul nemetalul mărgăritărelul învățăcelul însurățelul facsimilul dovlecelul discobolul cotilul cojocelul carboxilul bimetalul automodelul atemporalul anglofilul triciclul tetraevanghelul sialul santalul pristolul paspoalul metolul linealul gândăcelul funigelul etanolul crotalul colontitlul clocoțelul chintalul carnețelul cârligelul betelul barilul antalul strugurelul staniolul șervețelul semimetalul rondelul nautilul microrecitalul edilul crezolul colibacilul candelul autocontrolul lanitalul arilul uviolul trianglul termocuplul survolul stegocefalul scorțărelul perisodactilul percalul paușalul panelul negelul navlul naftolul motocelul ignobilul drilul condilul cioclul șmirghelul xerogelul vexilul subtitlul spinelul șofrănelul rusofilul protalul periplul nopalul monocristalul miniautomobilul metanolul halterofilul habitaclul girodirecționalul ergosterolul electromobilul bostănelul bărbățelul antireumatismalul veronalul verigelul rutilul pedicelul narvalul muncelul motănelul monodactilul ispolul bobocelul zdrăngănelul urinalul țucalul stelul sisinelul scalpelul sahelul podbealul pocalul perlul perghelul penelul partalul mistralul minirecitalul menzilul macrocefalul justițiabilul huralul glicocolul fenilul dropgolul cosițelul codicilul cinocefalul butanolul zărzărelul tocmăgelul spondilul șpilul postnominalul petrelul luminalul lăstărelul furfurolul frăsinelul dualul diblul comițialul ceaușelul botriocefalul autogolul arghirofilul antiparalelul antigelul vinderelul vermorelul vecselul urceolul suflețelul ștempelul spirilul șpaclul șnițelul șenalul puricelul prăvalul portărelul polialcoolul pirogalolul peristilul pentanolul ocelul indolul hulubelul ghiolul fanalul carbonilul carbinolul bilețelul aldolul vinclul varicocelul tricocefalul tiolul strongilul pentadactilul păstorelul pămânțelul microcefalul maruflul isprăvnicelul gerovitalul fluturelul embolul discofilul criofilul coleoptilul chipcelul bidonvilul bănuțelul băloșelul armășelul amilul alchilul zăbunelul uracilul tulburelul terpinolul țalul șrapnelul soldățelul șmalul slavofilul răvășelul prundurelul profiterolul peticelul pazvantoglul paragelul haspelul gradelul genolul diencefalul capoțelul camizolul brumărelul antresolul amidolul algolul acetilul vânticelul telejurnalul tălgerelul singhelul rândunelul răcănelul pontilul otrocolul monoxilul mentolul iubițelul hispanofilul hipostilul copalul comișelul cărășelul biciclul acilul țignalul strobilul schinelul puchițelul pterodactilul polobocelul perhidrolul ornitofilul hidrocefalul gazelul cvadripolul calciferolul arărielul anisolul viceamiralul tovalul silicagelul rezolul pieptenelul nourelul mosorelul greierelul columbofilul cobolul cloramfenicolul ciucurelul chepcelul centriolul zulufelul ultraliberalul spătărelul sillul rapanghelul pumnicelul peplul organosolul nepoțelul nemțofilul mersolul epistilul ciolănelul caiețelul buzunărelul acantocefalul suprasensibilul ralul radiojurnalul propanolul prairialul ostropelul oligopolul motociclul lugolul hipersensibilul gomenolul factorialul coprosterolul colargolul ciurelul castronelul unipersonalul șugărelul stejărelul sohodolul șerpurelul psihrofilul paiolul munticelul mezencefalul flocoșelul contraamiralul conetabilul cinecenaclul cărăbușelul cămărășelul zidurelul trigonocefalul țigănelul strunghilul sertărelul rezilul răzbelul punctbalul pirolul păunelul paleosolul păcurărelul mielencefalul mezofilul mandrilul godevilul florealul demisolul crisoberilul butucelul bulbilul brunelul băltăgelul anticalofilul telencefalul telecontrolul surtucelul scatolul privalul pedelul papucelul pachețelul micropilul hemiciclul hematocelul grilul cofăielul amfiprostilul acrostolul vulturelul timolul ștrudelul rinencefalul regosolul rapelul protosinghelul propilul niplul moșnegelul ficățelul etilenglicolul codănelul bumbăcelul apiolul anticataralul aminoalcoolul taurocefalul stambolul sâmburelul mugurelul morărelul meningocelul îngerelul epenglul bursucelul bucățelul benzonaftolul șpighelul șesenalul turturelul toporelul sumănelul subcapitolul șipurelul sipețelul sicrinelul sfeșnicelul salolul rivanolul rașelul protargolul proțăpelul pieptărelul periciclul paracetamolul parabalul păltinelul norocelul minifotbalul mecibolul legănelul giroverticalul feldvebălul difuzibilul decovilul culoglul cerdăcelul caicelul antrețelul antranolul zeamilul turicelul semicristalul podurelul ortopolul ministeriabilul mangălul estradiolul epicotilul căușelul bolovănelul arnăuțelul tovărășelul stolnicelul șeptelul pedofilul microprotalul junelul heterociclul cloralul avocățelul argățelul setbolul versurelul vergelul sfacelul semifeudalul săticelul nucleolul nășelul miambalul hidrosolul hexastilul eustilul decastilul cercănelul burdușelul zambolul vălurelul telerecitalul prostilul portsemnalul păhărnicelul mijlocelul idiostilul hipocotilul gaiacolul debaclul crighelul condiscipolul cercurelul celărelul căzănelul căierelul căftănelul biocombustibilul alchidalul vistiernicelul toiegelul sarcocelul sălășelul prefeudalul peribolul nădrăgelul monostilul metencefalul lumașelul kilomolul hipomobilul hidrogelul
Sus

Definiții din DEX:

TABERNÁCUL, tabernacule, s. n. 1. Cort portativ, susținut de coloane din lemn aurit, care servea ca sanctuar la vechii evrei. 2. Dulăpior sau cutie de argint (în formă de biserică), în care se păstrează cuminecătura, mirul sau alte obiecte de cult. – Din lat. tabernaculum, it. tabernacolo, fr. tabernacle.

TABERNÁCUL ~e n. 1) Cort portativ în care se ţineau tablele legii la vechii evrei. 2) Cutie specială (de argint) în care se păstrează unele obiecte de cult. /<lat. tabernaculum, it. tabernacolo, fr. tabernacle

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

TABERNÁCUL s. (BIS.) 1. cortul mărturiei. (~ la vechii mozaici.) 2. altar. (~ într-un templu mozaic.) 3. v. chivot.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.014s