Cuvinte care rimează cu tărbacă; rime cu tărbacă
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "tărbacă": (vezi și tărbaca)

Sus

Rime de gradul 2:

bacă babacă abacă columbacă șabacă
Sus

Rime de gradul 3:

provoacă atacă seacă coacă treacă dacă desfacă facă pleacă greacă îmbracă petreacă placă vacă tacă săracă prefacă întreacă joacă refacă apleacă austriacă satisfacă cardiacă freacă prostănacă împacă opacă zacă teacă îneacă tracă busuioacă convoacă dezbracă escroacă posacă băltoacă clacă contrafacă cracă dobitoacă înfoacă buimacă înșfacă troacă zglăvoacă slovacă răscoacă displacă iliacă dezghioacă promoroacă toacă moacă refeacă bulboacă potroacă dădacă baracă portulacă chiștoacă cinzeacă cioacă dejoacă elegiacă bondoacă dionisiacă iacă complacă maniacă prusacă contraatacă prisacă zevzeacă întroloacă cehoslovacă cloacă bracă buiacă turlacă demoniacă toloacă radioopacă năpârstoacă bageacă detracă bărdacă afrodiziacă butacă aseacă paradiziacă neogreacă orgiacă giacă cazacă malacă neneacă
Sus

Rime de gradul 4:

adâncă amestecă practică antică aruncă specifică biserică strică publică caracteristică provocă cercă sălbatică turcă ciupercă comunică critică rocă țărănească optică electronică plecă epocă tehnică explică fizică ridică politică grafică secă nască îmbrăcă împiedică încercă indică jucă logică mâncă mecanică patologică mică mișcă modifică muncă plastică muzică acustică adică alunecă americă aplică apucă armonică bancă bănească semantică broască bruscă bucățică republică călcă calcă turcească ritmică cromatică cronică stâncă estetică fabrică fermecă fiică fonetică poetică francă frică nucă vindecă sistematică încă încărcă încarcă terapeutică judecă pușcă termică lingvistică lirică mânecă marcă matematică melodică metrică urcă uscă moluscă tectonică aerodinamică aplecă arhitectonică stilistică barcă bibliotecă califică căscă casnică ceramică simbolică conică cosmetică tonică culcă oblică diatonică didactică dinamică diplomatică epică sovietică evocă farmaceutică piedică frecă furcă genetică sintactică pisică verifică pacifică identifică implică încurcă întunecă justifică liturgică panglică romanică pică poruncă muscă amplifică atică pitică balcanică bășică statistică purifică bulbucă parcă remarcă clasifică cocă complică descărcă descarcă despică duminică educă electrotehnică energetică etică falcă falsifică sacrifică scoică frescă împăcă încălcă încalcă intensifică replică tematică măciucă maică mărgică mască mistică retorică mozaică multiplică mușcă aeronautică arctică aritmetică vezică atletică botanică opincă cască revendică certifică circă clarifică clinică dedică dogmatică tocă ducă echivocă edifică erotică silică sufocă personifică forfecă fortifică țuică gâscă gimnastică glorifică gramatică riscă harnică hidraulică târască surcică înecă statică purică invocă iscă ucenică predică urzică matcă rubrică metodică solidifică moldovenească pustnică nălucă arcă blocă semnifică caustică ceașcă celtică valorifică cloșcă șipcă tactică convocă curcă veșcă descurcă dezbrăcă dialectică ebraică ferică foarfecă tunică ramifică împușcă îmbucă spurcă ionică luncă metafizică mitică rectifică acrobatică șapcă adulmecă alică simplifică amică păsărică rândunică bucă bunică călească schimnică rustică scolastică condică copcă spintecă silnică demască dislocă ferecă fiindcă revocă viorică frișcă remorcă robească încălecă încalecă înduplecă seismică lopățică nautică pietricică mucenică ască scândurică baltică bască bazilică bibilică țigănească brâncă unifică bucolică burlescă clică pătlăgică crainică cubică cucă debarcă pneumatică electroacustică eretică etruscă polemică gașcă țigancă pișcă hidrotehnică iască înfocă italică mestecă micșunică prolifică abdică autentifică bifurcă ploscă chică cibernetică cinetică piersică codifică cușcă defecă deretică diversifică plătică escrocă excomunică feciorească filarmonică floricică focă fructifică furnică geofizică potecă suflecă înșfăcă înțărcă înțarcă intoxică ipotecă problematică planifică morișcă schematică adjudecă năprasnică antarctică părticică arabică ascetică aurică politehnică vinețică brișcă țărancă ungurească țușcă alunică colică ratifică dietetică doică venetică oftică tulească versifică publicistică franțuzească găurică halcă heraldică suveică hurducă iberică împroșcă răspică șocă logodnică lozincă lunecă ulcică petrifică mimică mistifică mititică radiotehnică angelică turturică băbească trișcă beletristică bearcă semiotică ziaristică șuncă confiscă cuminecă pragmatică deifică dezghiocă nemțească discotecă drăgaică refecă zeifică franciscă zootehnică gâlcă galică plevușcă geodezică rămurică notifică îmbarcă săricică leucă termodinamică ulucă tașcă melismatică memorialistică păsărească acordică tonifică alocă ardelenească arnică automatică balistică bașcă batcă perucă biotică urbanistică panică pască țurcă oltenească datornică decortică demarcă descălecă descalecă diagnostică dosnică dumică duplică poșircă exemplifică rădașcă zincă sanctifică hidrostatică informatică înfulecă topică tărcă mămică pianistică măturică stocă rostopască zdrumică purcică mortifică stratifică mumifică agrotehnică sică teică trăsurică taică calcifică cărticică sinoptică deblocă decalcă dejucă desecă disecă ecliptică pielicică fleașcă folcloristică gălușcă osifică hrișcă ibovnică iușcă leoarcă știucă mnemotehnică scarifică armenească astrucă babușcă beatifică bibică biciușcă biofizică palancă bonifică slujnică stancă caleașcă căzăcească coloristică demistifică dezintoxică prefabrică electromecanică sciatică extorcă filimică firicică fleancă floristică freatică tilincă patașcă hermeneutică hoașcă holercă reeducă magnifică sofistică militărească minciunică zăvelcă muntenească țarcă apologetică astronautică balercă sorească potcă repică birnică româncă burcă sclerotică cațaveică ceucă cinematică concă coșarcă onomastică crucifică descalifică electrifică pleașcă polcă ferestruică patristică scurteică gaică nevăstuică silogistică hârcă numismatică secărică jurnalistică lăutărească leică voinicească lumânărică maimuțică zaharifică reduplică platcă aburcă aerostatică alambică bădică boieroaică puică năpârcă caterincă zgancă cernușcă scripcă cinegetică ziulică cocsifică sponcă decodifică densifică desferecă droșcă durifică nitrifică obstetrică enigmistică pronostică femeiușcă răchițică ofuscă frumușică geotectonică gratifică hreapcă ieruncă lăptucă libarcă nurcă mânătarcă străbunică recalifică mielușică ursoaică ruscă noetică acidifică aglică trafică tufănică simptomatică astrofizică protetică salcă vlădică cauciucă drăcoaică electrostatică eradică faunistică filmotecă flancă fluidifică putinică gagică gazifică zmeoaică supraîncărcă supraîncarcă hidrodinamică huscă rișcă înspică întrolocă lectică levănțică rusifică microelectronică mocancă revalorifică saponifică budincă șoricioaică orăstică ciuboțică cuantifică drișcă dușcă fonotecă policalifică suplică nevestică sarică negrușcă juncă logistică vitrifică tătarcă meteorică mitocancă șișcă mursecă psihofizică agrozootehnică orbecă alivancă autodemască axiomatică sulițică bionică pestelcă pitarcă stocastică voinicică cartotecă cazuistică tureatcă crețușcă defalcă degazifică plașcă păsăruică flocoșică gelifică gentilică inculcă termifică lăuruscă palincă panifică vâlcică muierușcă anecdotică autocritică bătrânică pugilistică termofică sălățică dalmatică derocă detoxifică toporișcă electrodinamică geobotanică gotcă gripcă șaică salifică neică impurifică portretistică paleobotanică lignifică rourică sfârtică acetifică potică arhivistică peisagistică băbușcă vinifică pașcă bumașcă uzbecă cătușnică cinematecă ciușcă contraindică copeică dropică echilibristică percică feciorică japcă înfrică jarcă leșească șerpoaică lotcă mahalagioaică mazurcă mocănească morescă scatoalcă muzeistică arnăuțească balalaică bălușcă sipică tigroaică bonețică butcă butelcă speluncă rejudecă coțcă criminalistică drușcă dumbrăveancă slavistică reclasifică evreică ventrilică fișcă telematică fotomecanică pinacotecă hidromecanică piroșcă hoțoaică huțănească sinonimică izodinamică psihosomatică lupoaică rățușcă poarcă psihoterapeutică reunifică săgețică policlinică zavragioaică orbească orzoaică bioenergetică bojdeucă bulcă bursucă caustifică cerchezească zgrăbunțică zgurifică cornifică violonistică decalcifică demultiplică deșocă duducă eseistică euristică plămânărică spelcă geotehnică rezinifică gliptică negrilică înfurcă psiholingvistică lainică locă zaică vomică mancă vițică matracucă metapsihică zdelcă tătăroaică mutelcă abjudecă antroponomastică asecă autoeducă bănică rarifică botcă vulturică țucă chembrică crâșcă vipușcă dentistică pretcă pelincă dioptrică spancă oscă halieutică pirotehnică imagistică îndocă jiletcă leoaică țățică mitifică zamcă termoacustică afurcă andocă arameică orientalistică argințică sumecă paucă bădărancă rizeafcă teleleică râncă nuvelistică oculistică tăbăcărească covățică votcă felucă fetică fițuică pungășoaică hidroacustică imbrică iranistică nemțoaică puștancă mastică sfragistică
Sus

Definiții din DEX:

TĂRBÁCĂ s. f. (Fam.; în expr.) A da (sau a lua) în (sau la, prin) tărbacă = a) a bate zdravăn; b) fig. a batjocori, a ocărî; a-și bate joc de cineva, a da în tărbăceală. – Din tărbăci (derivat regresiv).

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.015s