Cuvinte care rimează cu sidelcă; rime cu sidelcă
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "sidelcă": (vezi și sidelca)

Sus

Rime de gradul 1:

zdelcă
Sus

Rime de gradul 2:

zăvelcă pestelcă butelcă spelcă mutelcă
Sus

Rime de gradul 3:

călcă calcă culcă falcă încălcă încalcă halcă gâlcă decalcă polcă salcă defalcă inculcă scatoalcă bulcă
Sus

Rime de gradul 4:

adâncă amestecă antică aruncă atacă secă biserică strică caracteristică cercă ridică țărănească ciupercă coacă comunică critică dacă desfacă plecă pleacă provocă tehnică electronică epocă explică facă plastică fizică specifică rocă optică placă publică grafică greacă patologică treacă politică practică îmbrăcă îmbracă împiedică încercă indică jucă logică mâncă turcă mecanică mică sălbatică mișcă modifică muncă muzică nască acustică adică alunecă americă turcească aplică apucă armonică pușcă bancă bănească republică vindecă terapeutică broască bruscă bucățică tacă poetică cromatică cronică nucă estetică fabrică fermecă fiică fonetică francă ritmică frică urcă stâncă încă încărcă încarcă joacă judecă termică uscă lingvistică lirică sistematică semantică mânecă marcă matematică melodică vacă metrică moluscă aerodinamică aplecă arhitectonică poruncă pisică tectonică barcă bibliotecă verifică romanică stilistică oblică pacifică califică sovietică căscă casnică ceramică conică simbolică cosmetică diatonică didactică dinamică diplomatică epică evocă farmaceutică tonică frecă furcă genetică identifică implică panglică încurcă sintactică întunecă justifică liturgică pică piedică muscă amplifică atică balcanică parcă bășică bulbucă remarcă pitică clasifică cocă complică descărcă descarcă despică purifică duminică educă electrotehnică energetică etică falsifică frescă scoică replică împăcă împacă tematică retorică intensifică statistică măciucă maică opacă sacrifică mărgică mască mistică mozaică multiplică mușcă aeronautică silică arctică aritmetică atletică bacă rubrică botanică țuică cască certifică riscă circă clarifică clinică vezică dedică târască dogmatică opincă ducă pustnică echivocă edifică sufocă erotică teacă forfecă fortifică tocă gâscă surcică gimnastică glorifică gramatică harnică tracă hidraulică statică înecă invocă iscă urzică revendică personifică matcă metodică purică moldovenească predică solidifică ucenică veșcă arcă împușcă tactică blocă busuioacă tunică caustică ceașcă celtică cloșcă convocă curcă descurcă dezbrăcă dezbracă dialectică valorifică ebraică escroacă ferică foarfecă îmbucă ionică șipcă ramifică luncă semnifică metafizică mitică nălucă rectifică spurcă acrobatică adulmecă păsărică alică amică viorică băltoacă simplifică bucă bunică călească silnică clacă scolastică condică copcă cracă demască seismică rândunică dislocă remorcă ferecă fiindcă pietricică spintecă frișcă robească încălecă încalecă înduplecă lopățică revocă rustică mucenică șapcă nautică schimnică unifică ască baltică bască bazilică bibilică brâncă bucolică burlescă țigănească clică crainică cubică cucă debarcă electroacustică prolifică eretică etruscă polemică gașcă hidrotehnică pătlăgică iască înfocă italică pneumatică scândurică mestecă micșunică pișcă țigancă abdică ploscă plătică autentifică bifurcă piersică suflecă chică cibernetică cinetică codifică cușcă defecă deretică diversifică planifică escrocă excomunică feciorească filarmonică schematică floricică focă fructifică furnică problematică geofizică înșfăcă înșfacă înțărcă înțarcă intoxică ipotecă troacă potecă morișcă adjudecă antarctică petrifică arabică ascetică aurică părticică politehnică alunică brișcă ulcică suveică colică țărancă ratifică dietetică doică ungurească oftică franțuzească găurică venetică publicistică versifică heraldică hurducă vinețică iberică împroșcă logodnică lozincă lunecă slovacă tulească răspică zglăvoacă mimică mistifică mititică șocă țușcă năprasnică zeifică angelică rămurică babacă băbească beletristică moacă bearcă trișcă semiotică ziaristică șuncă toacă săricică confiscă cuminecă radiotehnică deifică dezghiocă discotecă drăgaică pragmatică plevușcă refecă termodinamică turturică promoroacă franciscă galică geodezică păsărească îmbarcă leucă melismatică memorialistică tașcă zootehnică nemțească ulucă notifică acordică zincă purcică alocă ardelenească arnică automatică balistică informatică bașcă batcă rădașcă rostopască biotică panică stocă bulboacă urbanistică topică dădacă datornică decortică demarcă descălecă descalecă diagnostică dosnică dumică duplică exemplifică pască tonifică hidrostatică poșircă înfulecă perucă pianistică mămică potroacă tărcă țurcă măturică sanctifică stratifică mortifică zdrumică mumifică oltenească agrotehnică baracă taică știucă calcifică cărticică teică chiștoacă cinzeacă cioacă trăsurică sică sinoptică deblocă dejucă desecă disecă ecliptică fleașcă folcloristică gălușcă portulacă osifică pielicică hrișcă ibovnică iușcă leoarcă mnemotehnică abacă armenească astrucă babușcă beatifică bibică biciușcă biofizică stancă bonifică caleașcă tilincă căzăcească sciatică coloristică demistifică dezintoxică sofistică electromecanică extorcă palancă filimică firicică fleancă floristică freatică patașcă hermeneutică hoașcă holercă iacă slujnică magnifică reeducă militărească minciunică muntenească prefabrică scarifică apologetică astronautică pleașcă balercă silogistică patristică birnică burcă voinicească cațaveică ceucă cinematică concă coșarcă crucifică descalifică sorească electrifică ferestruică platcă repică zaharifică gaică sclerotică româncă hârcă scurteică secărică țarcă jurnalistică lăutărească leică lumânărică maimuțică potcă numismatică reduplică onomastică nevăstuică aburcă aerostatică alambică străbunică recalifică sponcă bădică puică pronostică boieroaică ruscă obstetrică ziulică nurcă caterincă cernușcă cinegetică cocsifică contraatacă decodifică densifică desferecă droșcă durifică prisacă enigmistică femeiușcă ursoaică frumușică geotectonică gratifică scripcă răchițică hreapcă ieruncă zgancă lăptucă libarcă mânătarcă ofuscă mielușică năpârcă nitrifică noetică acidifică aglică supraîncărcă putinică supraîncarcă astrofizică tufănică vlădică cauciucă simptomatică drăcoaică electrostatică eradică faunistică filmotecă flancă fluidifică rișcă gagică gazifică hidrodinamică trafică huscă înspică întrolocă rusifică lectică levănțică microelectronică protetică zmeoaică mocancă șoricioaică șișcă sarică budincă policalifică ciuboțică cloacă cuantifică drișcă orăstică dușcă fonotecă suplică juncă revalorifică tătarcă logistică meteorică mitocancă vitrifică mursecă saponifică negrușcă nevestică agrozootehnică alivancă autodemască axiomatică termifică toloacă bionică orbecă bracă plașcă cartotecă cazuistică crețușcă degazifică sulițică psihofizică flocoșică gelifică gentilică păsăruică palincă lăuruscă panifică stocastică vâlcică tureatcă muierușcă pitarcă voinicică portretistică anecdotică autocritică bătrânică rourică dalmatică derocă detoxifică electrodinamică geobotanică gotcă gripcă toporișcă paleobotanică pugilistică impurifică lignifică șaică sălățică termofică salifică năpârstoacă neică sfârtică acetifică vinifică arhivistică băbușcă bageacă bumașcă cătușnică cinematecă ciușcă japcă contraindică copeică peisagistică detracă dropică echilibristică feciorică pașcă bărdacă înfrică jarcă percică leșească lotcă mahalagioaică potică mazurcă mocănească șerpoaică morescă muzeistică uzbecă sinonimică arnăuțească sipică slavistică balalaică bălușcă bonețică reunifică butcă pinacotecă rățușcă speluncă columbacă coțcă criminalistică drușcă dumbrăveancă evreică fișcă psihosomatică fotomecanică reclasifică ventrilică telematică hidromecanică hoțoaică huțănească izodinamică rejudecă lupoaică poarcă piroșcă tigroaică psihoterapeutică violonistică săgețică tătăroaică vomică bioenergetică bojdeucă bursucă caustifică cerchezească zaică vițică policlinică zavragioaică cornifică decalcifică demultiplică deșocă duducă orbească eseistică euristică orzoaică geotehnică gliptică înfurcă psiholingvistică lainică locă zgrăbunțică zgurifică mancă matracucă rezinifică metapsihică plămânărică negrilică neogreacă abjudecă antroponomastică pirotehnică asecă autoeducă bănică botcă pelincă spancă chembrică crâșcă țucă dentistică rarifică dioptrică pretcă țățică zamcă vulturică giacă oscă halieutică imagistică îndocă jiletcă leoaică vipușcă mitifică oculistică afurcă pungășoaică andocă arameică votcă argințică bădărancă cazacă paucă covățică tăbăcărească râncă encaustică sumecă felucă fetică fițuică sfragistică rizeafcă teleleică hidroacustică nuvelistică imbrică iranistică șabacă malacă termoacustică mastică puștancă orientalistică nemțoaică neneacă anghelică ardeleancă paprică camilafcă tilișcă cerboaică chișcă verucă ciovică telemecanică enciclică etnobotanică proașcă geodinamică hașcă simbolistică transilvăneancă hrincă imunogenetică mămucă mâncărică meteoritică moșulică balcanistică plutică bivuacă scăricică burtică termoenergetică căpșunică prognostică daică despiedică postoroncă eristică simbiotică scandalagioaică odaliscă popincă tărbacă malțifică strigoaică mlacă mutulică
Sus

Definiții din DEX:

SIDÉLCĂ, sidelci, s. f. (Reg.) Perniță care se pune sub cureaua hamului de pe spinarea calului pentru ca animalul să nu se rănească. – Din ucr. sidelka, rus. sedelka.

SIDÉL//CĂ ~ci f. 1) Pernă mică care se fixează sub cureaua hamului pentru a feri corpul calului de rosături. 2) Cârlig de împletit. /<ucr. sidelka, rus. sedelka

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.007s