Cuvinte care rimează cu sanatoriale; rime cu sanatoriale
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "sanatoriale":

Sus

Rime de gradul 1:

materiale industriale teritoriale senzoriale imperiale seriale memoriale ecuatoriale arteriale editoriale dictatoriale imateriale vectoriale ministeriale senatoriale mercuriale triale senioriale imemoriale subecuatoriale trimestriale repertoriale directoriale agroindustriale consistoriale categoriale armoriale tinctoriale semestriale notariale inchizitoriale caracteriale curiale impresariale mitocondriale manageriale
Sus

Rime de gradul 2:

speciale sociale parțiale oficiale mondiale inițiale comerciale artificiale adverbiale superficiale esențiale spațiale potențiale diferențiale coloniale circumstanțiale primordiale fluviale ceremoniale triviale familiale substanțiale provinciale filiale torențiale rasiale radiale labiale epiteliale nupțiale marțiale axiale neesențiale loiale cordiale bestiale faciale cromozomiale aerospațiale prezidențiale imparțiale confidențiale colegiale tangențiale sinoviale principiale matrimoniale interstițiale geniale cruciale coaxiale unciale pestilențiale mediale joviale glaciale existențiale proverbiale cambiale antisociale patrimoniale aluviale preferențiale pluviale neoficiale eluviale echinocțiale branhiale eparhiale tibiale stadiale omagiale inerțiale batiale rezidențiale demențiale raiale parohiale interstadiale bronhiale participiale exponențiale domeniale bilabiale secvențiale providențiale sapiențiale referențiale președințiale canoniale brahiale prenupțiale monopodiale testimoniale prandiale neprincipiale absidiale psihosociale precordiale gimnaziale comițiale colocviale sermaiale premiale liliale evenimențiale craniale alodiale nivopluviale prejudiciale consubstanțiale chinoviale acomerciale
Sus

Rime de gradul 3:

vocale verticale vegetale vale tropicale totale substantivale sexuale sale reale principale personale normale naturale naționale muzicale morale moale minerale metale locale intervale internaționale goale generale fundamentale egale culturale cereale centrale cale animale ale verbale universale tradiționale spirituale semnale regale radicale petale parale ovale ornamentale orizontale originale orientale navale medievale medicale manuale legale laterale intelectuale instrumentale individuale gramaticale funcționale formale finale feudale cristale corale convenționale controale chirurgicale capitale canale anuale adjectivale actuale zale vizuale vitale vertebrale transversale temporale supranaturale structurale spitale rurale rituale raționale răscoale profesionale poștale poale penale pedale pale orale occidentale oale nazale modale mintale medicinale litorale jale intestinale integrale ideale fecale experimentale excepționale domoale continentale cerebrale catedrale cardinale bucale anormale migdale tribunale tonale terminale teatrale spirale scoale pastorale numerale murale monumentale mantale macarale longitudinale liberale lexicale inegale ilegale hidrocentrale genitale foale criminale congenitale coloidale brutale basmale anale agale abdominale vamale termale sepale sentimentale renale regionale proporționale postverbale politicale pistoale papale ocoale nominale jurnale imorale hale haimanale florale fiscale federale eventuale banale bale babale arhitecturale accidentale portocale zecimale vasale tale suprarenale plurale ocazionale mototoale meridionale homosexuale gravitaționale globale gale frontale fale electorale dorsale digitale corporale colosale boreale areale uzuale subtropicale statale spectrale senzuale rotocoale rivale orchestrale ocale natale multilaterale mortale monahale migale marginale fatale episcopale emoționale dumitale dialectale diagonale constituționale conjugale cauzale bilaterale balamale abisale abale vaginale unilaterale timbrale termocentrale tablale șale reziduale pumnale pașale opale năvale municipale minimale mahalale hidrotermale guvernamentale gamopetale exale dialipetale condiționale camerale australe apetale amigdale zodiacale zăbale variaționale săptămânale reumatismale picturale patriarhale paradoxale panamale nenaturale matahale magistrale literale lacrimale infernale encefale deverbale dandanale comunale bengale zicale virginale seminale scale pușlamale protocoale pleurale pectorale pascale palatale ombilicale nicovale mentale leale iraționale incidentale impersonale furnale focale escale diametrale decimale dale amicale virtuale ventrale țambale smoale sarmale sandale sacerdotale punctuale provensale procentuale poligonale parietale miniaturale menstruale intonaționale hexagonale cervicale cazmale canibale bacarale arsenale adiționale zaharicale zonale viscerale virale tumorale triumfale tridimensionale signale siderale septentrionale sculpturale pontificale piedestale ordinale orbitale madrigale fenomenale elicoidale damblale clericale caricaturale batale alpacale curmale stradale stomacale sindicale piramidale parentale operaționale occipitale mușamale linguale intervertebrale informaționale infinitezimale hormonale haznale halvale guturale graduale estivale duodenale dimensionale dentale darale conceptuale compoziționale cherhanale catastrofale cabale autumnale astrale angarale ancestrale anticoncepționale yale voliționale uretrale turale tribale transcendentale țoale tarlale târcoale prepoziționale ortogonale maximale marghioale fundale frugale coxale corticale centrifugale carale binale bienale atonale anticlinale ambientale zurbale trapezoidale textuale sucale spinale serale senzaționale semivocale sacrale procesuale pineale peritoneale pasionale ovoidale ogivale nelegale nasoale mutuale mitrale mașinale malale liceale inghinale fetale ducale diminutivale cavale carnale canavale cadastrale autocefale audiovizuale artizanale amorale zenitale venale țesale temperamentale taftale sudorale sinusoidale sinodale sinclinale sacramentale rafale profesorale potricale ponderale obstetricale noționale molale microintervale mascarale interastrale farfarale contractuale colaterale cazuale bicamerale anomale corticosuprarenale gastrointestinale păcale taclale sucursale regizorale penticostale paftale nodale mucavale matale halimale gingivale corecționale cimbale cerebrospinale arbitrale antifeudale vezicale traheale taigale sofale șandramale romboidale perineale neraționale matinale letale instituționale geosinclinale extraconjugale extemporale elipsoidale educaționale duminicale dotale doctorale dangale conjuncționale comportamentale centripetale cardamale cacealmale brahicefale bacanale azimutale astragale apicale aeronavale zenanale zalhanale zagarale vestale trufandale succesorale sferoidale rectale parodontale paranormale osanale obiectuale neutrale instinctuale iacale humerale direcționale cvartale crotale costale confesionale competiționale centezimale caudale bisexuale anticlericale transformaționale vatale unidimensionale sternale sacale prostovoale pronominale procedurale postnatale ortale obovale muzeale monoclinale maniacale macale intercostale insurecționale dolihocefale dirijorale cumbarale conjecturale conflictuale chimvale canarale ascensionale anaforale amoniacale acefale zarpale voievodale uredinale tetragonale tarapanale sepulcrale scofale prepalatale prenatale palpebrale oficinale octogonale neurale multinaționale monopetale mensuale masalale infracționale gioale falbalale echilaterale cincinale cealmale bimensuale agonale vernale nemetale multianuale maritale labiodentale harabale glotale epicontinentale discoidale claustrale bimetale atemporale microhidrocentrale verzale trigonale tasmale sexagesimale saxanale redacționale pohfale patronale multifuncționale mezotermale martingale lineale interstatale intenționale informale infinitivale inactuale gripale gestuale gamosepale dârdale crurale ciulamale chintale cantonale antale multidimensionale ureterale trilaterale transnaționale teologale semimetale samale relaționale obsesionale meningeale inaugurale hibernale heliocentrale furdale filozofale epocale dârvale cubitale contextuale concoidale cecale carvasarale bianuale autocontroale arhiepiscopale antivirale anevrismale acioale agorale vicinale vesperale urogenitale unionale unicamerale umorale trisepale tripetale subliminale sezonale poporale pijamale percale paușale patalamale mardale jejunale heterosexuale dumisale disepale conjuncturale capamale biomedicale bicefale baclavale intercontinentale unipetale situaționale rostrale raionale protale pietonale pentagonale pârjoale monosepale monocristale monocamerale matriarhale interzonale intertropicale girodirecționale dipetale departamentale delictuale decizionale coronale catarale bifocale arhetipale antireumatismale prefectorale postpalatale politonale picromigdale permutaționale perimetrale optimale opoziționale nevricale neguvernamentale megalocefale ispoale fluidale extremale decadale brioale bazilicale altitudinale afocale afixale pluridimensionale vaccinale uzinale urinale urale umerale țucale transsexuale spiroidale semifinale șabanale rectorale puberale pocale pentasepale paternale partale parenterale neconvenționale macrocefale hurale harșale geotermale genitivale duodecimale dodecagonale decemvirale decagonale conaționale chenzinale arsenicale medulosuprarenale interconfesionale stercorale sortimentale sofrale satarale puerperale preelectorale postnominale poghibale pentapetale opționale nugale interdigitale geamparale geale duale antenatale anticonstituționale trienale staminale șenale sagitale previzionale prefixale poziționale natantoale mormântale mangafale locmale laringale istericale interdentale halcale fanale extradotale expoziționale estrale circumorbitale centumvirale antipodale zumaricale ulemale tranziționale tabulhanale segmentale reducționale precontractuale poliedrale perspectivale parafernale novitale niprale microcefale hemoroidale dispersionale decenale conversaționale carenale bisanuale acrocefale tensionale subnormale subcorticale șmale sincipitale postelectorale perlinguale organizaționale ocupaționale neactuale încurcale incrementale heptagonale femurale edictale diencefale decanale debarale consensuale conoidale configuraționale compartimentale aptitudinale apsidale apoziționale telejurnale suturale standoale stamboale promoționale paramedicale otrocoale numenale nepunctuale musacale motivaționale meritale matriceale maternale intrazonale intracerebrale habituale conjunctivale azonale vătale
Sus

Definiții din DEX:

SANATORIÁL, -Ă, sanatoriali, -e adj. Care ține de sanatoriu, privitor la sanatoriu; cu regim de sanatoriu. [Pr.: -ri-al] – Sanatoriu + suf. -al.

SANATORIÁL ~ă (~i, ~e) Care ţine de sanatoriu; propriu sanatoriului. Regim ~. /sanatoriu + suf. ~al

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s