Cuvinte care rimează cu reîntâlnea; rime cu reîntâlnea
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "reîntâlnea":

Sus

Rime de gradul 1:

întâlnea
Sus

Rime de gradul 3:

venea unea ținea susținea supunea spunea sprijinea românea regiunea rămânea punea provenea propunea presupunea presiunea porțiunea pornea originea ordinea opunea omenea obținea noțiunea menținea marginea mânea lunea sinea îndeplinea impunea imaginea expunea domnea dispunea dimensiunea devenea depunea conținea compunea carnea atitudinea asemenea aparținea afecțiunea acțiunea tensiunea televiziunea succesiunea stațiunea stăpânea secțiunea rugăciunea revenea reunea reținea rațiunea pasiunea pâinea națiunea misiunea leziunea întreținea intervenea hrănea funcțiunea emisiunea diviziunea deținea descompunea definea chestiunea bănea aținea apunea viziunea uniunea transpunea tracțiunea suprapunea subdiviziunea stârnea scormonea rușinea rănea profesiunea pășunea minunea mărginea infracțiunea împlinea formațiunea eroziunea dezordinea depresiunea bombănea așternea altitudinea versiunea trăncănea slăbiciunea reuniunea promisiunea prevenea posesiunea pomenea operațiunea odihnea moștenea mâhnea izbucnea întrunea înșelăciunea înlesnea gonea fracțiunea dojenea cuvenea confesiunea ciocnea cernea aptitudinea ademenea vioiciunea variațiunea transmisiunea țâșnea stricăciunea scornea plesnea perfecțiunea menea locuțiunea jignea izgonea înțepenea înțelepciunea instrucțiunea înnebunea indispunea încetinea fuziunea cumpănea convenea ciocănea amplitudinea aluviunea abținea ablațiunea zvâcnea zdrăngănea zăngănea trăsnea țigănea țicnea stânjenea sancțiunea repunea repeziciunea râvnea pocnea parvenea ostenea nebunea narațiunea lenea interacțiunea îndrăznea încremenea gestiunea flexiunea finea dușmănea coroziunea corectitudinea conexiunea ciobănea bodogănea aversiunea trosnea țăcănea răpunea răcnea prigonea nea înzdrăvenea îmbătrânea extensiunea expansiunea discernea concrețiunea căznea ascensiunea amărăciunea troienea survenea rebeliunea procesiunea previziunea predispunea pironea permisiunea micșunea mențiunea legiunea interpunea îngălbenea inflexiunea funinginea foșnea cremenea clămpănea cafenea bufnea bălăbănea agresiunea torsiunea surghiunea sesiunea rumenea ruginea primenea perversiunea părtinea jugănea înlemnea incursiunea imperfecțiunea fricțiunea ficțiunea disensiunea clănțănea certitudinea cătrănea bocănea urnea suspiciunea suplinea strunea similitudinea răstignea prepunea povârnea poticnea postpunea omisiunea latitudinea juxtapunea inversiunea împăienjenea gălbenea fisiunea digresiunea croncănea contenea coeziunea canea adeziunea uscăciunea regresiunea recompunea radiodifuziunea promptitudinea plinea plecăciunea pensiunea păgânea opțiunea mocnea diversiunea distorsiunea defecțiunea curtenea compresiunea complinea cesiunea cauțiunea cătănea antepunea alunea rândunea zdroncănea scrâșnea sciziunea răbufnea pufnea prospecțiunea privațiunea precumpănea pecinginea părăginea longitudinea lihnea jecmănea invențiunea incertitudinea facțiunea deșertăciunea descumpănea concesiunea chelfănea cărăbănea canonea cănea bolovănea bălăngănea zvonea zăticnea tihnea sulimenea stagiunea slovenea redevenea radioemisiunea priponea opresiunea ocluziunea moliciunea migrațiunea loțiunea joncțiunea intruziunea incluziunea împământenea icnea hirotonea deșteptăciunea desțelenea contravenea contagiunea compasiunea cloncănea ciondănea viclenea smântânea reacțiunea putreziciunea ploconea păcănea multitudinea mortăciunea minciunea izmenea încetățenea ieftinea difuziunea detențiunea comuniunea cârnea bidinea aserțiunea abraziunea vicisitudinea urâciunea tolănea tocănea temenea smochinea secesiunea săpunea represiunea recesiunea moșmonea manea înțelenea împrietenea genunea dicțiunea crâcnea coliziunea boronea anexiunea troncănea slomnea plenitudinea păienjenea moțiunea incorectitudinea închinăciunea gratitudinea doinea dezunea dezmoștenea dăngănea crănțănea alocuțiunea streșinea solicitudinea sfiiciunea repercusiunea platitudinea păunea măcănea hipertensiunea hărtănea hârjonea efuziunea delațiunea conversiunea consemnațiunea comisiunea băjenea transgresiunea sălbăticiunea pocănea lecțiunea impulsiunea evaziunea duhnea chefnea arvunea admisiunea șumenea spurcăciunea morocănea magnitudinea întroienea inacțiunea imersiunea eliziunea dondănea confuziunea băsnea țopârlănea teșmenea recluziunea picnea nimenea imixtiunea îmblănea extruziunea exactitudinea destroienea deflexiunea convicțiunea clarviziunea beatitudinea bărănea supraexpunea ingratitudinea hainea deriziunea cremațiunea contorsiunea autodefinea răznea râșnea indiviziunea goliciunea ginea expozițiunea comprehensiunea bunghinea aprehensiunea brebenea radiotransmisiunea zătonea șușanea săgnea remisiunea prădăciunea micțiunea meterhanea înecăciunea hipotensiunea excluziunea deșternea decrepitudinea decompresiunea complexiunea băcănea aspersiunea abstențiunea abolițiunea hipercorectitudinea zburdăciunea sufuziunea solitudinea putrejunea prevaricațiunea hondrănea fântânea ecloziunea drepnea brobonea băunea absciziunea uzurpațiunea tolocănea supratensiunea submersiunea solomonea indicțiunea habitudinea evicțiunea eluțiunea devoțiunea desuetudinea despriponea consuetudinea căftănea abluțiunea recțiunea pulsiunea profuziunea preterițiunea predomnea persuasiunea îndușmănea friganea fluxiunea coraziunea vexațiunea tipodimensiunea stricțiunea stricnea sedițiunea retrocesiunea refenea poțiunea oticnea neagresiunea interconexiunea îngropăciunea fermenea elocuțiunea egumenea corconea contrapunea trombonea redefinea reconversiunea iertăciunea damnațiunea benedicțiunea resciziunea reprehensiunea rectitudinea reconvențiunea rânea propensiunea injoncțiunea împuțiciunea demolițiunea convocațiunea concusiunea autogestiunea reprobațiunea profanațiunea nervațiunea interlocuțiunea inaptitudinea găitănea duhănea brăhnea arcănea servitudinea oblonea microstagiunea incorecțiunea extorsiunea eluviunea devoluțiunea depravațiunea admonițiunea trisecțiunea teleemisiunea țăhnea subversiunea retrospecțiunea împăcăciunea gogonea genuflexiunea buzdugănea absoluțiunea turbăciunea supresiunea superpunea sprintenea secăciunea reversiunea retroversiunea repejunea partițiunea obversiunea măscăriciunea limpeziciunea hărșnea hăimănea frichinea fotoemisiunea fonațiunea emersiunea elecțiunea deplețiunea cuconea conservațiunea codănea supraimpresiunea subexpunea retrogresiunea redempțiunea gologănea verosimilitudinea țâfnea sustracțiunea suprafuziunea sumisiunea neordinea necorectitudinea evulsiunea drângănea coluziunea cocțiunea ciocmănea turpitudinea solifluxiunea perempțiunea însurăciunea flencănea contențiunea agnațiunea aflicțiunea accesiunea subtensiunea radiostațiunea buznea tălăncănea merdenea mătăciunea mansuetudinea lesniciunea intercesiunea descotoșmănea descensiunea derogațiunea albiciunea tergiversațiunea suprapresiunea redhibițiunea presesiunea obtuziunea mâhniciunea înstăpânea ingresiunea uzucapiunea probațiunea reducțiunea recognițiunea interversiunea emoncțiunea coposesiunea consimilitudinea amplexiunea magnetostricțiunea volițiunea simțiciunea răcănea inflicțiunea importațiunea hebetudinea expuncțiunea evecțiunea despăienjenea degresiunea antifricțiunea monițiunea introgresiunea cogestiunea vișinea hipotracțiunea subpresiunea stârpiciunea retorsiunea prufnea interpretațiunea extraversiunea eversiunea ecluziunea despironea concretitudinea nemarginea mixtiunea isteciunea îngălăciunea autotracțiunea adempțiunea transsubstanțiațiunea tanea extroversiunea completitudinea adjoncțiunea incomprehensiunea pârâciunea detorsiunea crudiciunea contrapresiunea colatitudinea introversiunea misdiviziunea demipensiunea preempțiunea inchietudinea electrostricțiunea miscellanea intensiunea fideiusiunea disimilitudinea prelecțiunea lasitudinea amărătăciunea lerpenea pretutindenea
Sus

Definiții din DEX:

REÎNTÂLNÍ, reîntâlnesc, vb. IV. Tranz. și refl. recipr. (Adesea fig.) A (se) întâlni din nou; a (se) revedea, a (se) regăsi. – Re1- + întâlni.

A REÎNTÂLN//Í ~ésc tranz. A întâlni din nou. /re- + a întâlni

A SE REÎNTâLN//Í mă ~ésc intranz. A se întâlni din nou. /re- + a se întâlni

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

REÎNTÂLNÍ vb. v. revedea.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s