Cuvinte care rimează cu preformismul; rime cu preformismul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "preformismul":

Sus

Rime de gradul 1:

organismul mecanismul franțuzismul turismul turcismul semantismul microorganismul grecismul anglicismul fonetismul creștinismul romantismul latinismul autoturismul silogismul realismul metabolismul clasicismul catolicismul traumatismul socialismul reumatismul paralelismul aforismul seismul metamorfismul magnetismul lirismul italienismul islamismul feudalismul comunismul capitalismul americanismul neologismul marxismul budismul atletismul simbolismul materialismul germanismul dinamismul cultismul absolutismul rusismul misticismul impresionismul idealismul dualismul astigmatismul tropismul serialismul raționalismul protestantismul patriotismul nazismul formalismul fascismul calvinismul alpinismul umanismul somnambulismul sofismul pozitivismul monahismul mahomedanismul liberalismul fanatismul expresionismul darwinismul cubismul suprarealismul subiectivismul strabismul sincretismul servilismul sentimentalismul rotacismul pesimismul paludismul optimismul naturalismul naționalismul modernismul manierismul galicismul cromatismul ciclismul catehismul banditismul antagonismul senzualismul scepticismul regionalismul pragmatismul parașutismul neoclasicismul imperialismul iluminismul determinismul brahmanismul barbarismul atomismul ascetismul alcoolismul urbanismul pugilismul leninismul iudaismul existențialismul evoluționismul eufemismul eroismul egoismul dramatismul dadaismul cataclismul bolșevismul bigotismul anevrismul anarhismul adventismul abstracționismul sincronismul rasismul rahitismul mozaismul luteranismul hipismul hiperurbanismul empirismul egotismul colonialismul birocratismul automatismul ateismul atavismul agnosticismul electromagnetismul vulcanismul tembelismul structuralismul slavismul sclavagismul revizionismul provincialismul primitivismul personalismul paroxismul parazitismul monoteismul lesbianismul hinduismul cretinismul behaviorismul avangardismul arianismul anglicanismul rigorismul prezbitismul platonismul panteismul oportunismul obiectivismul junimismul iluzionismul fatalismul conformismul automobilismul animismul empiriocriticismul vitalismul stoicismul pacifismul ortodoxismul ocultismul nominalismul neoromantismul monismul meteorismul futurismul fetișismul favoritismul erotismul energetismul atonalismul antropomorfismul altruismul umanitarismul transformismul sadismul relativismul polisilogismul neoplatonismul izomorfismul hermafroditismul gestaltismul exclusivismul estetismul despotismul deismul constructivismul bogomilismul arhaismul truismul teismul spiritismul șovinismul purismul peripatetismul pedantismul patetismul păgânismul nonconformismul negativismul neaoșismul motociclismul militarismul mecanicismul iredentismul împăciuitorismul idiotismul heliotropismul fototropismul chimismul centrismul centralismul anabolismul aleatorismul vocalismul vandalismul teribilismul slavonismul psihologismul profesionalismul poporanismul poantilismul neocolonialismul mutismul mahalagismul machismul kantianismul iraționalismul gongorismul gnosticismul egocentrismul azeotropismul universalismul tradiționalismul spiritualismul proxenetismul politeismul polimorfismul planorismul particularismul onanismul noctambulismul monofizitismul microseismul maghiarismul heliocentrismul freudismul eclectismul dodecafonismul dirijismul convenționalismul cinismul catabolismul anacronismul academismul totalitarismul terorismul stângismul sionismul safismul prozaismul prognatismul preromantismul nihilismul mercantilismul mazdeismul machiavelismul luminismul imagismul geomagnetismul funcționalismul fourierismul finalismul epicurismul cosmopolitismul cartezianismul autoritarismul internaționalismul elenismul zoroastrismul reformismul protocronismul prezbiterianismul politicianismul obscurantismul neopozitivismul monarhismul lamaismul istorismul individualismul imobilismul geotactismul gangsterismul familiarismul dogmatismul didacticismul daltonismul chietismul baptismul aeromodelismul vulgarismul verismul utilitarismul taoismul scientismul sămănătorismul politonalismul pasivismul nudismul nepotismul masochismul macroseismul homomorfismul hispanismul gigantismul fenomenalismul fariseismul endemismul comensualismul chemotactismul autismul asociaționismul aristotelismul antisemitismul anabaptismul antiintelectualismul tribadismul țarismul solecismul semanticismul retorismul regalismul radicalismul poligenismul peristaltismul pauperismul parnasianismul narodnicismul menșevismul marinismul maniheismul jurnalismul jansenismul huliganismul fideismul federalismul exorcismul egalitarismul dimorfismul defetismul conservatismul confucianismul comparatismul cicloturismul chimiotropismul bonapartismul antropocentrismul analogismul adogmatismul aboliționismul transcendentalismul configuraționismul unionismul sufismul șarlatanismul prerafaelitismul polisemantismul pluralismul pitagorismul pietismul naturismul miopismul hipocratismul hedonismul galvanotropismul experimentalismul demonismul deltaplanismul corporatismul catastrofismul canibalismul botulismul anticlericalismul amatorismul albinismul voluntarismul șintoismul șiismul puritanismul prosilogismul profesionismul practicismul neotomismul neokantianismul neoimpresionismul narcisismul miciurinismul limfatismul husitismul hipertiroidismul feminismul expansionismul cvietismul culturismul cabotinismul analfabetismul feromagnetismul constituționalismul verbalismul timpanismul sinapismul semitismul quakerismul priapismul obstrucționismul misoginismul malthusianismul magmatismul laconismul fracționismul falansterianismul etilismul dialectalismul decadentismul cacofonismul bilingvismul antitrinitarismul anatocismul absenteismul anarhosindicalismul sindicalismul servomecanismul semidoctismul sedentarismul românismul psihismul probabilismul preclasicismul panslavismul panelenismul nervismul neorealismul mesianismul jainismul iezuitismul gândirismul emanatismul elitismul democratismul decepționismul colaboraționismul cateterismul apolitismul amoralismul unitarianismul trofismul teatralismul tantrismul separatismul ptialismul paralogismul nicotinismul neofascismul mașinismul iotacismul hirsutismul hipotiroidismul gargarismul eudemonismul criticismul consonantismul chimiotactismul cavalerismul calofilismul tomismul surdomutismul stigmatismul solipsismul sociologismul schematismul prohibiționismul pitiatismul perfecționismul paramagnetismul neohegelianismul monometalismul metodismul imaterialismul geocentrismul fiziocratismul decorativismul conținutismul conservatorismul clericalismul cartismul artritismul apriorismul abstenționismul tehnicismul sexualismul selecționismul revanșismul postmodernismul paseismul nanismul mimetismul microtraumatismul macaronismul legitimismul geotropismul fixismul extremismul diletantismul conceptismul bimetalismul argirismul anexionismul vedetismul sunnismul străinismul reotropismul policroismul pleocroismul onirismul ocazionalismul monosemantismul intuiționismul intimismul ilogismul galicanismul fototactismul fabianismul exotismul episilogismul creaționismul conceptualismul comparativismul chemotropismul atropismul anticolonialismul agrarianismul afacerismul snobismul satanismul ritualismul nomadismul neonazismul mesmerismul marginalismul lamarckismul intervenționismul idiocromatismul fovismul etimologismul ermetismul emanaționismul ecumenismul conciliatorismul biologismul electrotraumatismul totemismul simplismul plutonismul monopolismul maoismul libertinismul intelectualismul idiotrofismul hitlerismul generativismul ficționalismul exomorfismul electrotropismul eidetismul contractualismul carierismul ungurismul tragismul tendenționismul tactismul stereotipismul seminomadismul programatismul panislamismul navomodelismul mutaționismul logicismul instrumentalismul indiferentismul indianismul imoralismul filantropismul eufuismul enantiomorfismul diamagnetismul descriptivismul cooperativismul saturnismul șamanismul proudhonismul mutualismul luddismul indeterminismul fordismul enciclopedismul cameleonismul anticonformismul integrismul trăirismul tolerantismul tezismul simfonismul rachetomodelismul panlogismul neocapitalismul mormonismul mendelismul izolaționismul imanentismul idiomatismul hilozoismul heteromorfismul filistinismul ferimagnetismul
Sus

Rime de gradul 2:

basmul spasmul entuziasmul neoplasmul sarcasmul pleonasmul orgasmul microcosmul chiasmul macrocosmul chiliasmul angiospasmul marasmul iconoclasmul cardiospasmul
Sus

Rime de gradul 3:

sistemul romul ritmul primul omul gramul filmul extremul drumul chimul volumul țărmul regimul ramul programul poemul neamul maximul fumul consumul calmul atomul sinonimul pomul omonimul cromozomul costumul simptomul parfumul minimul hamul geamul cromul psalmul infirmul imul hramul ghemul domul astronomul armul maximumul zbuciumul stimul rizomul kilogramul idiomul economul blestemul albumul aerodromul wolframul șoimul reazemul logaritmul buciumul bitumul anonimul tomul sublimul sindromul salcâmul remul racemul fonemul echinodermul balsamul minimumul salamul pantomimul organumul haramul baremul mimul jandarmul islamul bromul boemul știmul scrumul referendumul emul caimacamul avramul agronomul vacarmul ulmul toponimul tacâmul ohmul morfemul monomul slalomul semul polinomul damul blamul sacrumul pogromul haremul forumul eponimul dramul cloroformul amalgamul tărâmul tandemul sebumul recviemul memorandumul imamul edemul ecosistemul pseudonimul mul monogamul gemul endodermul ectodermul cumul bigamul algoritmul duiumul ultimatumul uiumul serafimul podiumul parenchimul paralelogramul oleumul mezodermul hipodromul hemul hahamul grahamul bairamul labiumul tumul sarcomul linoleumul istmul cuantumul caldarâmul cacomul bioritmul totemul quadriviumul palmul microfilmul metronomul lomul indrușaimul filotimul dinamul curmul atriumul sodomul pahidermul macadamul heruvimul gentilomul fatumul eritemul triviumul poligamul gnomul generalisimul fibromul emfizemul diafilmul cosmodromul celomul carcinomul bonomul antonimul acronimul homeotermul hematomul exantemul chilomul adenomul ateromul vacuumul țarțamul poichilotermul monotremul lexemul gastronomul cernoziomul blumul afumul zulumul subsistemul nizamul mielomul leucomul genomul clironomul xantomul vicleimul telefilmul patronimul paronimul modemul miomul majordomul compendiumul cecumul motodromul hipopotamul gliomul cohalmul cheremul carborundumul coriumul velodromul trahomul supraomul papilomul olmul megohmul glaucomul criptonimul chilimul centigramul velariumul votumul țintirimul tedeumul rolfilmul pielmul petrolatumul misogamul lipomul granulomul fecalomul ceamul calemul bizamul ribozomul oposumul nostromul epitalamul endospermul binomul autodromul angiomul alozomul prodromul neomul muslimul microgramul centrozomul anchilostomul urmul labrumul gromul cetaceumul carbolineumul taximul șlemul semantemul șamul pulpitumul olumul oligospermul napalmul mezenchimul kiloohmul gladiumul epiteliomul distomul costotomul bibliofilmul autobalsamul paralexemul meristemul matronimul talimul talâmul sememul placodermul peristomul penicilliumul dirhamul cartodromul antroponimul postsceniumul hidronimul astrodromul summumul schizotimul peridermul microsistemul logatomul hemangiomul glosemul cubiculumul craniotomul alemul agnatostomul arcosoliumul vademecumul stenotermul seimul radioprogramul plagiostomul nevromul neodimul fibroadenomul exodermul aerodinamul adenofibromul triplumul sagumul miligramul labarumul hipodermul decagramul cormul ciclostomul angstromul șarmul radioastronomul perispermul oidiumul colligatumul teratomul șlamul rustemul praseodimul microohmul iodoformul histotomul etnonimul decigramul citocromul autodrumul osteomul mixedemul macrosistemul grafemul parafumul palindromul frigidariumul
Sus

Definiții din DEX:

PREFORMÍSM s. n. Teorie biologică potrivit căreia dezvoltarea unui individ constă într-o simplă creștere în dimensiuni a unei structuri existente în germen. – Din germ. Präformismus.

PREFORMÍSM n. (în opoziţie cu transformism) (în sec. XVIII) Teorie biologică conform căreia organismele vii se constituie complet încă în embrion. /<germ. Präformismus

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s