Cuvinte care rimează cu pre������ti; rime cu pre������ti
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire

Cuvinte care rimează cu "pre������ti":

Sus

Rime cu o silabă:

miști ești ști guști proști pești paști puști oști caști muști căști vești cești piști ăști țuști tăști păști iuști huști fuști plăști hăști tiști haiti țâști câști
Sus

Rime cu 2 silabe:

lungești micești grecești privești domnești citi plăti cinsti bănești liniști prosti povești ivești găti roti rosti albești vesti pluti turti pofti sminti pățești golești șopti scuti contești negrești pitești clăti ținti propti cotești coti piti cosești scrânti răsti onești porcești obști trânti starosti tanti anoști pungești sorti boțești cernești chiti pleoști speti clinti posti feti cârti bolti ghionti popești frățești cănești nunti fetești staniști ciunti învești chifti coșești blești musti crăiești borti păunești sfeti răpști murgești morești cafti hârsești zăsti graffiti basiști hăti bălti pachești crețești bonti confeti prești răsști comati rudiști hârști vârști
Sus

Rime cu 3 silabe:

românești socoti pregăti aminti bărbătești povesti împleti neliniști prevesti ocroti învârti răzvrăti unelti necinsti izbuti amărăști cleveti ciocănești clocoti năpusti converti ispiti făurești învesti perverti investi țigănești răsplăti șușoti forfoti aținti piroti ruginești picoti opinti travesti opreliști oltenești despleti ciomăgești șopoti chicoti îmblăti priponești drăgosti obrinti înghionti boboti roboti romanești hohoti ropoti tropoti prociti inverti văcărești oțeti agesti chioti stărosti ciocârti zărăsti anosti reciti rătuti zăleti pocâlti zopoti însuti movilești clefeti îngloti țipoti iepurești morărești penalti răsciti cârcoti moșcoti ralanti mihoti pomosti loloti reinvesti hărhăti heliaști coroti țâști-bâști
Sus

Rime cu 4 silabe:

adăposti îndrăgosti moldovenești nesocoti bălăbănești reaminti anabaptiști interverti lehămeti dezmiriști reconverti repovesti
0.002s