Cuvinte care rimează cu poliritmice; rime cu poliritmice
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "poliritmice":

Sus

Rime de gradul 1:

ritmice logaritmice
Sus

Rime de gradul 2:

economice chimice termice cosmice comice atomice anatomice dinamice ceramice aerodinamice astronomice islamice academice seismice epidemice biochimice amice polemice mimice termodinamice endemice zdrumice panoramice electrochimice dumice formice patronimice epidermice anemice hidrodinamice agronomice dermice antroponimice wolframice petrochimice balsamice toponimice
Sus

Rime de gradul 3:

zice tehnice strice științifice specifice sălbatice ridice puternice publice psihice practice politice plastice pice patologice orice organice optice modifice metalice medice mecanice magnetice logice istorice indice împiedice grafice fizice fabrice explice electronice electrice critice comunice clasice catolice caracteristice artistice antice vulcanice unice toxice tipografice terapeutice teoretice sistematice sintetice sferice semantice republice poetice periodice metrice melodice matematice lirice lingvistice juridice identice geometrice geologice generice fotografice fonetice fiziologice filozofice fiice fantastice exotice estetice elice electromagnetice elastice dramatice domestice cronice cromatice cinematografice cilindrice britanice biologice atmosferice atlantice armonice aplice alcoolice acvatice acustice vrednice voinice veșnice verifice urzice turistice topografice tonice tipice telefonice tectonice stilistice spice sovietice sintactice simfonice simetrice simbolice satirice roșietice romantice romanice replice psihologice prezice predice pacifice oblice nordice morfologice microscopice meteorologice magmatice liturgice limfatice justifice ironice interzice implice identifice gotice germanice geografice genetice farmaceutice epice diplomatice didactice diatonice cosmetice conice citrice cicatrice casnice califice bășice autentice aromatice arhitectonice apendice zilnice zadarnice teologice temeinice tematice tehnologice statornice statistice simpatice sacrifice retorice radiofonice purifice pitice periferice olimpice oceanice obraznice numerice multiplice mozaice motrice mistice metamorfice matrice magice laice josnice intensifice îndoielnice gastrice folclorice falsifice etnice etice energice energetice eliptice electrotehnice diagnostice despice democratice contrazice complice clasifice ceasornice categorice calice bice biblice bazice balcanice atice amplifice algebrice zburdalnice vestice ușuratice ucenice tragice sudice strașnice statice solistice solidifice silice revendice războinice pustnice purice potrivnice polifonice petice personifice novice nestatornice narcotice monosilabice mitologice metodice metalurgice ipotetice hidraulice harnice glorifice gimnastice fortifice fățarnice estice erotice eroice edifice ecleziastice dogmatice detritice dedice dacice clinice climatice clarifice ciclice chirilice certifice carstice canonice botanice atletice aritmetice arheologice arhaice arctice antiseptice anorganice analitice alegorice aeronautice balneoclimaterice valorifice tropice trainice telegrafice tainice tactice sulfurice silabice semnifice rectifice ramifice proteice prielnice pentatonice patriotice pașnice paleozoice ortografice onorifice onomatopeice oftice netrebnice neolitice nemernice mojice mitice mezozoice metafizice ionice îndemânatice îndărătnice ideologice groaznice gigantice ferice excentrice eterice ermetice elenistice ecumenice ebraice dialectice darnice componistice climaterice celtice caustice azotice asiatice arșice antibiotice anestezice analogice acetice vremelnice varice urice umoristice toracice subacvatice strategice sociologice simplifice silnice siderurgice semitice scolastice schimnice scenice rustice psaltice praznice pitulice piersice pedagogice nautice mucenice metabolice jurasice jalnice hepatice grabnice fonice etnografice enarmonice emfatice dorice diuretice cuantice cretacice coregrafice concentrice codice catodice bombastice asimetrice analgezice acrobatice utopice unifice sporadice somatice sodice singuratice rombice radioelectrice prolifice prismatice popice pneumatice pitagoreice patetice pădurice neoclasice neîndemânatice năvalnice melancolice italice ierarhice hipnotice hidrotehnice frigorifice fotoelectrice fosforice feromagnetice fenomenologice eretice enciclopedice empirice ecologice despotice deșertice cubice cronologice crainice carpatice carbonice calcice bucolice bezmetice benefice baltice aristocratice apostolice zoologice vocalice văratice transuranice supersonice spasmodice slugarnice silvice schematice sarcastice programatice profetice problematice planifice petrografice peltice paleolitice organizatorice neprielnice neîndoielnice nebunatice molatice lăuntrice intoxice igienice idilice furnice fructifice filarmonice falnice excomunice evanghelice etimologice etilice enigmatice dornice diversifice diabolice deretice cucernice codifice clastice cinetice cibernetice calorice aviatice autobiografice autentifice alice abdice zănatice vetrice versifice venetice venerice turcice trigonometrice stoice spadice șovăielnice ratifice răspice radiologice publicistice profilactice price preistorice pornografice politehnice petrifice osmotice năprasnice monodice monarhice mistifice mineralogice metodologice logodnice impudice iberice hidrografice heraldice haotice granulometrice fanatice dietetice dezice colice cerbice calendaristice burice bolșevice ascetice arabice antarctice alergice zootehnice ziaristice zeifice virotice valorice triasice tracice tiranice sonice satanice radiotehnice prozodice pragmatice notifice neozoice muzicologice monocromatice monastice metaforice memorialistice melismatice iudaice improvizatorice iambice gnostice geodezice galvanice galice drastice drăgaice destoinice demonice deifice cristalografice civice bibliografice beletristice becisnice argotice apriorice antipatice angelice alfabetice tulnice veridice vârstnice urbanistice topice tonifice suplice stratifice sincronice sifilitice sfeșnice scheletice sceptice sanctifice rodnice preclasice pianistice pelagice neurologice mumifice mortifice monoclinice litografice laconice hidrostatice granitice giroscopice ginecologice fotogrammetrice flegmatice filologice ezoterice exemplifice enclitice duplice dreptunghice dosnice dezmetice datornice colnice cinice biotice balistice automatice atotputernice acordice zvânturatice volnice umanistice tronconice traumatice tomnatice sudorifice subcarpatice strofice stereofonice sinoptice sincretice radiografice pudice prozaice protoplasmatice propice polonice poligrafice platonice osifice năstrușnice mnemotehnice metilice malefice lăturalnice lactice interbelice ibovnice hidroenergetice getice folcloristice flușturatice eufemistice epileptice electrolitice ecliptice dodecafonice dielectrice crâsnice calcifice bazaltice automobilistice agrotehnice acrilice stereoscopice sofistice slujnice septice sciatice scarifice samavolnice reumatice punice prefabrice postbelice paralelipipedice parabolice pancreatice paleontologice orogenice neologice monoice magnifice intervocalice homerice hidrologice hermeneutice habotnice freatice floristice feciorelnice fantasmagorice electromecanice difterice diacritice dezintoxice demistifice consonantice coloristice catalitice bonifice bibice beatifice asfaltice apoplectice antropice anacreontice aciclice zaharifice teleferice spermatice spastice silogistice sclerotice reduplice prostatice polimetalice piroclastice patristice ornice onomastice numismatice nostalgice nitrice jurnalistice iconografice hercinice hemoragice galactice fluturatice extragalactice electrifice diagenetice descalifice dactilice crucifice corintice cinematice chinonice birnice astronautice apologetice apatice animalice altaice endecasilabice nitrifice zavistnice vedice ursoaice titanice slavice sinodice sapropelice rectrice recalifice râmnice pontice paralitice panegirice otice oratorice ontogenetice oleice obstetrice noetice neautentice musonice megalitice localnice ilogice histologice himerice gratifice geotectonice filogenetice fariseice exantematice eratice enigmistice eclectice durifice dermatologice densifice decodifice cocsifice cinegetice cartografice cainozoice bronhice boieroaice birocratice bentonice barbiturice astmatice astenice apocaliptice antropologice antipiretice antifonice antagonice alfanumerice alcaice aerostatice zmeoaice volumetrice trohaice trofice termoelectrice tectrice spornice simptomatice scriptice șăgalnice rusifice protetice posttraumatice porfirice polinice poliedrice pilorice ortopedice orgiastice oolitice ontologice nevrotice neritice muieratice microelectronice melodramatice macroscopice lexicografice înspice hidrice geomorfologice gazifice gagice ftizice frenetice fluidifice filantropice feerice faunistice enzimatice emisferice electrostatice drăcoaice criptice colerice cistice celulozice cefalice cabalistice brice brahmanice biografice astrologice agnostice aglice acidifice voltaice vitrifice vânturatice teutonice teocratice tanice strabice șoricioaice soporifice serice serafice schismatice saponifice revalorifice radioscopice primăvăratice potasice policalifice numulitice nevrednice nevralgice neuropsihice meteorice metasomatice mesianice lunatice logistice kilometrice imunologice hispanice hiperbolice hieratice hidroelectrice heruvice ftalice fonologice filatelice fenotipice euharistice epistemologice demagogice cuantifice comarnice cadaverice antologice antispasmodice antihelmintice anacronice alotropice aleatorice aerobice triclinice zincografice zigomatice vajnice termifice stratigrafice stocastice pontifice pomelnice parodice parafinice panifice onirice octosilabice nevârstnice milimetrice melanice masonice leșietice izometrice isterice ilice gentilice genealogice gelifice epigramatice endoreice distrofice degazifice cazuistice catalectice caice bionice axiomatice arhondarice antiscorbutice andezitice agrozootehnice aforistice acromatice abiotice zăbavnice tipologice termofice telurice subsonice sfârtice scitice salifice safice pugilistice proterozoice probabilistice portretistice poliesterice plutonice platnice piezoelectrice pidosnice partinice paleobotanice orfice nevolnice neștiințifice neogotice mongolice lignifice larice ișlice impurifice higroscopice heliocentrice geocentrice geobotanice
Sus

Definiții din DEX:

POLIRÍTMIC, -Ă, poliritmici, -ce, adj. Cu mai multe ritmuri, cu ritm variat. – Din engl. polyrhythmic.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.014s