Cuvinte care rimează cu planeitatea; rime cu planeitatea
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "planeitatea":

Sus

Rime de gradul 1:

varietatea unitatea totalitatea societatea realitatea proprietatea jumătatea intensitatea greutatea cavitatea capacitatea cantitatea calitatea autoritatea activitatea universitatea sensibilitatea posibilitatea personalitatea necesitatea localitatea libertatea facultatea extremitatea divinitatea dificultatea demnitatea comunitatea colectivitatea cetatea antichitatea tonalitatea specialitatea sănătatea particularitatea modalitatea majoritatea impuritatea electricitatea dreptatea densitatea conformitatea umiditatea subunitatea sonoritatea securitatea răutatea noutatea maturitatea egalitatea claritatea calamitatea afinitatea virtuozitatea superioritatea stabilitatea solemnitatea simplitatea seriozitatea probabilitatea originalitatea nedreptatea însemnătatea incapacitatea imposibilitatea identitatea exactitatea entitatea duritatea bunătatea actualitatea abilitatea vietatea vecinătatea subtilitatea străinătatea sinceritatea severitatea puritatea prioritatea gravitatea generozitatea fidelitatea festivitatea fertilitatea fermitatea expresivitatea diversitatea curiozitatea continuitatea amabilitatea zeitatea vanitatea regularitatea publicitatea popularitatea ostilitatea naționalitatea mobilitatea integritatea infirmitatea imunitatea captivitatea vitalitatea utilitatea singurătatea salinitatea pasivitatea monstruozitatea minoritatea întâietatea inferioritatea inegalitatea inactivitatea fatalitatea ereditatea elasticitatea contabilitatea brutalitatea asperitatea animozitatea conductibilitatea valabilitatea suveranitatea sterilitatea soliditatea solidaritatea rigiditatea productivitatea pietatea neregularitatea naivitatea individualitatea formalitatea ferocitatea falsitatea etatea eficacitatea autenticitatea absurditatea responsabilitatea vizibilitatea umanitatea tenacitatea stupiditatea sinuozitatea senzualitatea rapiditatea perspicacitatea obscuritatea nervozitatea mucozitatea moralitatea mentalitatea instabilitatea ingeniozitatea imoralitatea ebrietatea debilitatea castitatea acuitatea vulgaritatea voluptatea viscozitatea timiditatea surditatea sobrietatea pubertatea prosperitatea plasticitatea onestitatea obscenitatea obiectivitatea insensibilitatea infidelitatea imobilitatea fecunditatea exclusivitatea eternitatea disponibilitatea discontinuitatea complexitatea comoditatea celebritatea virginitatea variabilitatea simultaneitatea seninătatea radioactivitatea probitatea porozitatea permeabilitatea papalitatea minuțiozitatea luminozitatea inventivitatea inutilitatea impetuozitatea flexibilitatea finalitatea facilitatea artificialitatea temeritatea scrupulozitatea reciprocitatea raritatea pluralitatea omogenitatea meticulozitatea legitatea lealitatea infinitatea imensitatea imbecilitatea ilegalitatea duplicitatea diformitatea dexteritatea culpabilitatea caritatea banalitatea aciditatea uniformitatea spontaneitatea rivalitatea rigurozitatea prețiozitatea posteritatea periodicitatea paliditatea muzicalitatea loialitatea legalitatea invaliditatea intimitatea graviditatea fraternitatea cecitatea ambiguitatea agresivitatea afectivitatea trinitatea serozitatea pustietatea perversitatea ospitalitatea nulitatea maiestatea longevitatea inechitatea generalitatea fixitatea excentricitatea echitatea durabilitatea dualitatea austeritatea anxietatea superficialitatea conștiinciozitatea suzeranitatea religiozitatea relativitatea regalitatea opacitatea obezitatea mediocritatea lașitatea homosexualitatea familiaritatea excitabilitatea deplinătatea convexitatea concavitatea cauzalitatea supraconductibilitatea intelectualitatea virilitatea veleitatea unanimitatea trivialitatea toxicitatea sexualitatea perplexitatea paritatea oportunitatea monumentalitatea inexactitatea capilaritatea aviditatea incompatibilitatea hipersensibilitatea specificitatea somptuozitatea simplicitatea receptivitatea punctualitatea polaritatea funcționalitatea enormitatea emotivitatea ariditatea validitatea universalitatea primordialitatea penalitatea oficialitatea neutralitatea mortalitatea maternitatea ineficacitatea imparțialitatea eventualitatea docilitatea contrarietatea atrocitatea asiduitatea susceptibilitatea proporționalitatea fotoconductibilitatea vivacitatea veridicitatea subiectivitatea spiritualitatea solvabilitatea senilitatea ritmicitatea rezistivitatea rentabilitatea politonalitatea nebulozitatea multiplicitatea luciditatea ingenuitatea fluiditatea adversitatea accesibilitatea scumpătatea scabrozitatea reactivitatea pudicitatea placiditatea melodicitatea impasibilitatea frivolitatea complicitatea bestialitatea solubilitatea sațietatea nuditatea liberalitatea iritabilitatea inductivitatea etanșeitatea criminalitatea bonitatea audibilitatea vilozitatea urbanitatea somitatea serviabilitatea salubritatea proximitatea nestabilitatea neclaritatea municipalitatea indemnitatea impietatea grațiozitatea expansivitatea cupiditatea compatibilitatea clandestinitatea anterioritatea radioelectricitatea inteligibilitatea contemporaneitatea virtualitatea veracitatea plinătatea periculozitatea onorabilitatea nodozitatea motricitatea maleabilitatea legitimitatea latinitatea lascivitatea irealitatea irascibilitatea inviolabilitatea improprietatea feudalitatea calozitatea incoruptibilitatea verticalitatea venalitatea tehnicitatea sociabilitatea prolificitatea paternitatea oblicitatea neseriozitatea infailibilitatea impulsivitatea credulitatea conexitatea atonalitatea animalitatea interdisciplinaritatea impresionabilitatea comunicativitatea vasalitatea turbiditatea semiobscuritatea primitivitatea parțialitatea malițiozitatea lichiditatea inflexibilitatea fiabilitatea cruditatea afabilitatea volubilitatea verosimilitatea vastitatea singularitatea promiscuitatea principialitatea obtuzitatea notabilitatea navigabilitatea natalitatea limpiditatea labilitatea invariabilitatea imuabilitatea gibozitatea fragilitatea febrilitatea divizibilitatea cursivitatea creativitatea cordialitatea colegialitatea cantabilitatea aplicabilitatea amiralitatea adaptabilitatea multilateralitatea complementaritatea seismicitatea sciziparitatea sagacitatea rugozitatea nobilitatea motilitatea lejeritatea incomoditatea incisivitatea fiscalitatea cotitatea contractilitatea anuitatea compresibilitatea veritatea suavitatea sincronicitatea similaritatea servilitatea sanctitatea reflexivitatea profunditatea posterioritatea pilozitatea paupertatea păgânătatea notorietatea materialitatea jovialitatea inoportunitatea declivitatea creștinătatea conductivitatea bisexualitatea abnormitatea piezoelectricitatea impermeabilitatea viabilitatea ușurătatea spațialitatea șistozitatea modernitatea locvacitatea directivitatea alteritatea termoelectricitatea imponderabilitatea ubicuitatea tuberozitatea teatralitatea strâmbătatea oralitatea operativitatea lapidaritatea inicvitatea imparitatea imaterialitatea ilaritatea hipoaciditatea gratuitatea feminitatea exiguitatea defectuozitatea credibilitatea coproprietatea contragreutatea indivizibilitatea exteritorialitatea sonicitatea precocitatea pluritatea masivitatea iregularitatea imaturitatea granulozitatea frigiditatea combativitatea ireversibilitatea iresponsabilitatea interschimbabilitatea convertibilitatea volatilitatea unicitatea reluctivitatea potențialitatea plauzibilitatea obsecviozitatea judiciozitatea invizibilitatea insecuritatea insațiabilitatea inabilitatea fatuitatea eterogenitatea coruptibilitatea consangvinitatea sentimentalitatea contractibilitatea voracitatea verbozitatea ponderabilitatea anormalitatea surescitabilitatea spectaculozitatea vitrozitatea viduitatea tonicitatea teribilitatea tendențiozitatea suprafluiditatea sublimitatea sticlozitatea sfericitatea refractaritatea raționalitatea putriditatea neexactitatea licențiozitatea intrepiditatea insolubilitatea impudicitatea hibriditatea futilitatea expansibilitatea endemicitatea competitivitatea compactitatea profesionalitatea interșanjabilitatea impenetrabilitatea distributivitatea troficitatea teritorialitatea surdomutitatea rapacitatea precaritatea perenitatea obligativitatea molaritatea liniaritatea insipiditatea insalubritatea improbitatea eligibilitatea caducitatea admisibilitatea adipozitatea superfluitatea reversibilitatea prodigalitatea infertilitatea imutabilitatea contagiozitatea amoralitatea subcontrarietatea intersexualitatea indestructibilitatea inaplicabilitatea imperturbabilitatea constituționalitatea comprehensibilitatea vacuitatea sugestivitatea școlaritatea sacralitatea reductibilitatea perpetuitatea permitivitatea masculinitatea linearitatea letalitatea insațietatea insanitatea infecțiozitatea impopularitatea idealitatea grandiozitatea frățietatea flotabilitatea fenomenalitatea edilitatea alcalinitatea respectabilitatea hiperexcitabilitatea consubstanțialitatea vâscozitatea sportivitatea mondenitatea libidinozitatea invincibilitatea insociabilitatea ineligibilitatea contiguitatea confraternitatea causticitatea intenționalitatea inaccesibilitatea heterosexualitatea prozaicitatea manevrabilitatea maiestuozitatea clasicitatea ciclicitatea piroelectricitatea infracționalitatea fotoelectricitatea disfuncționalitatea vulnerabilitatea velocitatea vandabilitatea spumozitatea recursivitatea puerilitatea prolixitatea ponderitatea mutitatea morbiditatea misticitatea irevocabilitatea incredulitatea impalpabilitatea ilegitimitatea golătatea genialitatea disparitatea difuzibilitatea contextualitatea comutativitatea bipolaritatea arbitrarietatea aplicativitatea refrangibilitatea perpendicularitatea perceptibilitatea multidimensionalitatea inadaptabilitatea extrateritorialitatea electrocapilaritatea vetustatea tipicitatea spongiozitatea silențiozitatea rusticitatea retroactivitatea perspectivitatea periclitatea palpabilitatea organicitatea malignitatea integralitatea inevitabilitatea inamovibilitatea imundicitatea improbabilitatea impersonalitatea impecabilitatea ieftinătatea fetiditatea esențialitatea elipticitatea economicitatea compacitatea cilindricitatea alienabilitatea substanțialitatea radioactualitatea indisponibilitatea indisolubilitatea disproporționalitatea aerodinamicitatea vigurozitatea perisabilitatea nocivitatea nazalitatea iraționalitatea impunitatea discursivitatea meteorosensibilitatea ireductibilitatea tardivitatea selectivitatea progresivitatea prezumțiozitatea mortinatalitatea molătatea
Sus

Rime de gradul 3:

transmitea străbătea stea stătea scotea recunoștea putea permitea partea noaptea năștea moartea mintea încălțămintea îmbrăcămintea emitea dragostea curtea cunoștea creștea constea cartea bătea admitea acestea abătea atâtea trimitea socotea pregătea plătea păștea liniștea fruntea comitea combătea citea cinstea amintea vestea șaptea rotea rostea puntea prostea povestea plutea oastea neliniștea înaintea împletea gătea cutea astea adăpostea zbătea virtutea turtea smintea setea promitea prevestea poftea pacostea ocrotea învârtea dezbătea compromitea cherestea uneltea șoptea scutea rugămintea răzvrătea priveliștea izbutea îndrăgostea țintea renăștea pitea pecetea omitea nesocotea năpustea descreștea cotea convertea clocotea clevetea clătea trântea scrântea saltea remitea răzbătea răstea proptea pervertea pajiștea obștea moaștea ispitea învestea butea travestea șușotea răsplătea oștea necinstea lintea investea forfotea bretea ațintea sortea pirotea dinaintea chitea sumetea spetea porumbiștea pleoștea picotea oiștea demitea chiftea postea opintea muștea ghiontea fetea clintea cârtea boltea șopotea scumpetea retransmitea reamintea opreliștea lehamitea despletea staniștea servitutea nuntea îmblătea chicotea obrintea înghiontea drăgostea ciuntea sorgintea ropotea robotea iestea înveștea hohotea concreștea braniștea bobotea bleștea aiestea tropotea procitea peltea mustea miriștea foametea bortea readmitea invertea grădiștea boiștea ariniștea aistea sfetea retrimitea răpștea păpușoiștea oțetea intervertea fuștea vraiștea lehămetea triștea trifoiștea testea tea stărostea ciocârtea chiotea agestea zărăstea siliștea caftea besactea zăstea recitea rătutea rariștea dezmiriștea capiștea anostea zariștea zăletea pocâltea coroniștea zopotea senectutea jariștea însutea cestea boliștea reconvertea autocunoștea zăliștea vârtutea rebătea pomostea hătea codiriștea clefetea toporâștea înglotea țipotea saftea cosiriștea băltea băteliștea restriștea orliștea malotea horiștea pruniștea meiștea repovestea răscitea păpuriștea moșcotea mihotea făuriștea cârcotea cânepiștea lăcoviștea bontea pepeniștea mălăiștea lolotea gunoiștea reinvestea jiriștea iniștea hărhătea stejăriștea roiștea măsoriștea lamostea barabuliștea rămuriștea nisipiștea izbeliștea goruniștea lacoviștea buftea
Sus

Definiții din DEX:

PLANEITÁTE, planeități, s. f. (Tehn.) Proprietate a unor suprafețe de a fi plane, netede; netezime. [Pr.: -ne-i-] – Din fr. planéité.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PLANEITÁTE s. (TEHN.) netezime.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.008s