Cuvinte care rimează cu plașcă; rime cu plașcă
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "plașcă": (vezi și plașca)

Sus

Rime de gradul 2:

ceașcă gașcă împroașcă tașcă bașcă rădașcă fleașcă caleașcă patașcă hoașcă pleașcă bumașcă pașcă proașcă hașcă
Sus

Rime de gradul 3:

mișcă pușcă mușcă împușcă cloșcă veșcă frișcă pișcă cușcă morișcă brișcă împroșcă țușcă plevușcă trișcă gălușcă hrișcă iușcă babușcă biciușcă cernușcă droșcă femeiușcă rișcă șișcă drișcă dușcă negrușcă crețușcă muierușcă toporișcă băbușcă ciușcă bălușcă rățușcă drușcă fișcă piroșcă vipușcă crâșcă tilișcă chișcă
Sus

Rime de gradul 4:

adâncă amestecă antică aruncă atacă patologică biserică strică caracteristică cercă ridică ciupercă coacă comunică critică dacă desfacă plecă pleacă provocă tehnică electronică epocă explică facă plastică fizică specifică rocă optică placă publică grafică greacă treacă politică practică îmbrăcă îmbracă împiedică încercă indică țărănească jucă logică mâncă turcă mecanică mică sălbatică modifică muncă muzică nască secă acustică adică alunecă americă aplică apucă armonică termică bancă bănească tacă republică stâncă broască bruscă bucățică călcă calcă poetică vindecă cromatică cronică nucă uscă estetică fabrică fermecă fiică fonetică francă ritmică frică încă încărcă încarcă urcă joacă judecă terapeutică lingvistică lirică sistematică semantică mânecă marcă matematică melodică metrică moluscă vacă turcească aerodinamică aplecă arhitectonică poruncă barcă bibliotecă verifică romanică stilistică oblică pacifică califică căscă sovietică casnică tectonică ceramică conică simbolică cosmetică culcă diatonică didactică dinamică diplomatică epică evocă farmaceutică frecă furcă genetică tonică identifică implică panglică încurcă întunecă sintactică justifică liturgică pică piedică pisică muscă amplifică atică balcanică parcă bășică tematică statistică bulbucă remarcă pitică clasifică cocă complică descărcă descarcă despică purifică duminică educă electrotehnică energetică etică falcă falsifică frescă scoică replică împăcă împacă încălcă încalcă retorică intensifică măciucă maică opacă sacrifică mărgică mască mistică mozaică multiplică aeronautică arctică aritmetică atletică bacă teacă rubrică botanică ucenică cască certifică riscă vezică circă surcică clarifică clinică dedică dogmatică solidifică opincă ducă pustnică echivocă edifică erotică sufocă tocă forfecă fortifică silică gâscă gimnastică glorifică gramatică harnică hidraulică tracă înecă statică invocă iscă revendică personifică țuică matcă metodică purică târască moldovenească predică urzică arcă șipcă tactică blocă busuioacă caustică celtică convocă curcă descurcă dezbrăcă dezbracă dialectică valorifică ebraică escroacă ferică foarfecă spurcă îmbucă ionică ramifică luncă tunică semnifică metafizică mitică nălucă rectifică acrobatică adulmecă viorică păsărică alică amică pietricică băltoacă bucă bunică călească schimnică silnică clacă scolastică condică copcă simplifică cracă demască seismică rândunică dislocă remorcă ferecă fiindcă spintecă robească încălecă încalecă înduplecă lopățică revocă rustică mucenică șapcă nautică ască baltică bască bazilică bibilică brâncă bucolică burlescă țigancă unifică clică crainică cubică cucă debarcă electroacustică prolifică eretică etruscă polemică hidrotehnică pătlăgică iască înfocă italică pneumatică scândurică mestecă micșunică țigănească abdică ploscă plătică autentifică bifurcă troacă piersică chică cibernetică cinetică codifică defecă deretică diversifică planifică suflecă escrocă excomunică feciorească filarmonică schematică floricică focă fructifică furnică problematică geofizică înșfăcă înșfacă înțărcă înțarcă intoxică ipotecă potecă adjudecă antarctică petrifică arabică ungurească ascetică aurică părticică politehnică publicistică tulească alunică colică ratifică dietetică doică oftică franțuzească găurică venetică versifică suveică halcă heraldică hurducă vinețică iberică slovacă logodnică lozincă lunecă răspică zglăvoacă mimică mistifică mititică șocă năprasnică ulcică țărancă ulucă angelică rămurică babacă băbească beletristică bearcă turturică semiotică ziaristică săricică zootehnică confiscă cuminecă radiotehnică deifică dezghiocă discotecă drăgaică pragmatică refecă termodinamică toacă moacă promoroacă franciscă șuncă gâlcă galică geodezică păsărească îmbarcă zeifică leucă melismatică memorialistică nemțească notifică acordică purcică zdrumică alocă țurcă ardelenească arnică automatică balistică batcă rostopască biotică panică bulboacă zincă informatică tonifică dădacă datornică decortică demarcă descălecă descalecă diagnostică dosnică dumică duplică exemplifică urbanistică pască topică hidrostatică poșircă înfulecă stocă perucă pianistică mămică potroacă tărcă măturică sanctifică stratifică mortifică mumifică oltenească agrotehnică baracă știucă calcifică cărticică chiștoacă cinzeacă cioacă teică taică deblocă decalcă dejucă desecă disecă ecliptică folcloristică portulacă pielicică osifică trăsurică sică ibovnică sinoptică leoarcă mnemotehnică abacă armenească astrucă sciatică beatifică bibică biofizică bonifică tilincă căzăcească coloristică demistifică dezintoxică electromecanică zăvelcă extorcă palancă filimică firicică fleancă floristică freatică hermeneutică holercă iacă stancă magnifică reeducă militărească minciunică slujnică muntenească prefabrică scarifică sofistică apologetică sorească astronautică balercă voinicească birnică burcă cațaveică polcă ceucă cinematică zaharifică concă coșarcă crucifică descalifică țarcă electrifică ferestruică platcă repică gaică sclerotică româncă silogistică hârcă patristică scurteică secărică jurnalistică lăutărească leică lumânărică maimuțică potcă numismatică reduplică onomastică nevăstuică aburcă zgancă aerostatică alambică recalifică sponcă bădică pronostică boieroaică ruscă obstetrică străbunică nurcă caterincă cinegetică cocsifică contraatacă decodifică densifică desferecă durifică prisacă enigmistică frumușică geotectonică gratifică scripcă răchițică hreapcă ieruncă puică lăptucă ursoaică libarcă mânătarcă ofuscă mielușică ziulică năpârcă nitrifică noetică acidifică aglică putinică supraîncărcă astrofizică simptomatică tufănică cauciucă drăcoaică electrostatică eradică faunistică filmotecă flancă fluidifică gagică gazifică supraîncarcă hidrodinamică trafică huscă înspică întrolocă rusifică lectică levănțică microelectronică protetică salcă mocancă zmeoaică vlădică suplică tătarcă sarică budincă șoricioaică policalifică ciuboțică cloacă cuantifică fonotecă orăstică juncă revalorifică logistică meteorică mitocancă vitrifică mursecă saponifică nevestică agrozootehnică stocastică alivancă autodemască axiomatică toloacă vâlcică bionică orbecă bracă cartotecă voinicică cazuistică defalcă degazifică sulițică psihofizică flocoșică gelifică gentilică păsăruică palincă inculcă lăuruscă panifică pestelcă termifică tureatcă pitarcă portretistică anecdotică autocritică bătrânică rourică pugilistică dalmatică derocă detoxifică electrodinamică geobotanică gotcă gripcă paleobotanică impurifică lignifică șaică sălățică salifică termofică năpârstoacă neică sfârtică acetifică arhivistică bageacă japcă bărdacă peisagistică cătușnică cinematecă contraindică copeică detracă dropică echilibristică feciorică înfrică jarcă percică leșească lotcă vinifică mahalagioaică potică mazurcă uzbecă mocănească șerpoaică morescă muzeistică scatoalcă sinonimică arnăuțească slavistică balalaică bonețică reunifică butcă butelcă pinacotecă tigroaică columbacă coțcă criminalistică telematică speluncă dumbrăveancă evreică psihosomatică fotomecanică reclasifică ventrilică hidromecanică hoțoaică huțănească izodinamică rejudecă sipică lupoaică poarcă psihoterapeutică săgețică violonistică vomică bioenergetică bojdeucă bulcă bursucă caustifică cerchezească spelcă policlinică zavragioaică cornifică zdelcă decalcifică demultiplică deșocă duducă orbească eseistică tătăroaică euristică zaică vițică orzoaică geotehnică gliptică înfurcă psiholingvistică lainică locă zgrăbunțică zgurifică mancă matracucă rezinifică metapsihică plămânărică mutelcă negrilică neogreacă abjudecă antroponomastică pirotehnică asecă autoeducă bănică botcă chembrică spancă zamcă pelincă țucă dentistică rarifică dioptrică pretcă vulturică țățică giacă oscă halieutică imagistică îndocă jiletcă leoaică mitifică oculistică afurcă rizeafcă pungășoaică andocă arameică argințică bădărancă tăbăcărească termoacustică cazacă sumecă paucă covățică râncă encaustică felucă fetică fițuică sfragistică votcă teleleică hidroacustică nuvelistică imbrică iranistică șabacă malacă mastică puștancă orientalistică nemțoaică neneacă anghelică ardeleancă paprică camilafcă cerboaică ciovică transilvăneancă verucă enciclică etnobotanică geodinamică simbolistică hrincă imunogenetică telemecanică mămucă mâncărică meteoritică moșulică balcanistică plutică bivuacă scăricică burtică căpșunică popincă prognostică daică despiedică postoroncă eristică scandalagioaică odaliscă tărbacă malțifică strigoaică termoenergetică mlacă mutulică
Sus

Definiții din DEX:

PLÁȘCĂ, plăști, s. f. (Reg.) Un fel de plasă de pescuit, asemănătoare cu prostovolul. – Din sl. plastŭ.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s