Cuvinte care rimează cu pianul; rime cu pianul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "pianul":

Sus

Rime de gradul 1:

italianul indianul troianul matematicianul fizicianul teoreticianul cotidianul muzicianul venețianul tehnicianul meridianul elvețianul scoțianul iranianul canadianul atenianul amerindianul norvegianul australianul argentinianul graficianul gardianul brazilianul belgianul parizianul batracianul sirianul patricianul palestinianul fenicianul babilonianul asirianul prusianul politicianul liberianul amfibianul silurianul sicilianul polinezianul platonicianul permianul indonezianul frigianul cartezianul esteticianul dorianul devonianul algerianul logicianul kantianul dinozaurianul acarianul vegetarianul siberianul peruvianul parnasianul milițianul magicianul cistercianul cambrianul arianul sarmațianul precambrianul lituanianul lidianul lemurianul ionianul chilianul trinitarianul georgianul geneticianul etiopianul epicurianul corintianul caucazianul academicianul zootehnicianul saftianul columbianul cianul statisticianul prezbiterianul pretorianul noianul sumerianul plebeianul parpianul marțianul libianul lesbianul jianul gramaticianul caloianul bolivianul albianul tunisianul saurianul plutonianul neoplatonicianul geofizicianul badianul semanticianul practicianul irakianul estonianul
Sus

Rime de gradul 2:

romanul planul organul germanul europeanul banul anul americanul țiganul țăranul suveranul subteranul simultanul partizanul otomanul musulmanul iordanul ecranul cetățeanul persanul oceanul manganul dușmanul ciocanul ciobanul bușteanul africanul vulcanul sultanul porțelanul hanul egipteanul căpitanul titanul șobolanul șarlatanul răsăriteanul panul golanul cazanul bolovanul bădăranul ardeleanul apuseanul tavanul republicanul orășeanul moldoveanul mitocanul mahomedanul lanul jidanul găitanul elanul danul coceanul armeanul ucraineanul tiranul teleosteanul sopranul mexicanul divanul curteanul curcanul transilvăneanul mormanul metanul bucureșteanul brahmanul bostanul borcanul timpanul nanul munteanul moșteanul limanul guzganul franciscanul fazanul dunăreanul deltaplanul cumanul cadranul bănățeanul anglicanul vlăjganul turbanul toxicomanul talismanul stanul spartanul motanul mocanul macedoneanul hatmanul filigranul dominicanul coreeanul catranul cancanul bibanul bâtlanul azerbaidjanul tulpanul țopârlanul sumanul șofranul pelicanul olanul moșneanul mârlanul lunganul ligheanul huliganul gologanul gogomanul colanul clanul ciolanul castanul buzduganul burlanul băcanul volanul tibetanul șoimanul osmanul mireanul megalomanul geamantanul caftanul arcanul veteranul uraganul toscanul susanul sulimanul retoromanul poporanul oșteanul metropolitanul luteranul grandomanul fanul decanul coranul calcanul afganul țurcanul suzeranul șpanul soreanul săteanul olteanul molanul lipanul hoțomanul găvanul găliganul catalanul bărăganul tartanul șnapanul pehlivanul mocofanul liliputanul hreanul donjuanul ciurlanul celofanul burduhanul boișteanul astrahanul aeroplanul zăganul paravanul pădureanul melomanul hartanul gorganul comeseanul captalanul monoplanul xenomanul vădanul strujanul ruteanul podgoreanul platanul meseanul huțanul dragomanul colțanul butanul birmanul basarabeanul băietanul artizanul tabanul recordmanul marocanul marchitanul maramureșeanul maidanul lipoveanul dolmanul chițcanul cabestanul armanul antiromanul anglomanul biplanul tufanul palanul narcomanul gliganul floreanul firmanul etanul dobrogeanul cretanul copanul brașoveanul bantustanul balabanul aleanul yuanul sloganul monomanul concetățeanul cleptomanul calaicanul bouleanul bețivanul arameanul aldanul odoleanul vatmanul talanul puritanul procesomanul peruanul mercaptanul juncanul ghiozdanul gâtlanul curtezanul cormoranul carabanul calpuzanul brelanul bananul argentanul sărăcanul samariteanul răcanul mărgineanul labanul goldanul gherdanul codanul cleanul ciocârlanul chilomanul cârlanul câmpeanul cameramanul caimanul atamanul trepanul toroipanul tenismanul șantanul redanul raglanul hobanul croncanul cotoșmanul ciclanul cardanul capsomanul bucovineanul bildungsromanul ulanul țicleanul ramazanul prostanul ostroveanul ocheanul mojdreanul minteanul mărgeanul grivanul gaoleanul erotomanul
Sus

Rime de gradul 3:

vinul unul termenul terenul străinul semnul românul plinul pinul ordinul linul lemnul internul inul genul galbenul finul fenomenul externul domnul desenul creștinul conul bunul avionul vagonul tutunul trenul tonul stăpânul sprijinul somnul scaunul prietenul oxigenul nebunul magazinul latinul ionul intestinul hidrogenul guvernul examenul electronul cristalinul cornul cartonul carbonul bizantinul betonul bazinul bătrânul vecinul turnul tunul tronul telefonul spinul semitonul plămânul pantalonul milionul lexiconul imnul hormonul fonul fânul etimonul colonul chinul canonul subordinul submarinul seninul săpunul sânul pumnul patronul indigenul îndemnul germenul etalonul embrionul destinul demonul creionul cordonul căminul bastonul balonul amidonul abdomenul zvonul vaginul vaccinul stânjenul salonul rumenul prunul poligonul polenul pintenul pavilionul păgânul napoleonul martinul magnetofonul leagănul infernul ganglionul declinul crinul cinul campionul veninul tendonul sezonul saxonul șablonul refrenul raionul pistonul paltonul păianjenul nul hornul elenul diaconul clavecinul camionul baronul balconul autocamionul ajunul tenul șopronul sifonul planctonul plafonul palatinul neutronul mesteacănul măslinul lichenul însemnul hidroavionul gudronul filonul fasonul caninul calvinul buletinul bufonul bonul balerinul asasinul alunul untdelemnul surghiunul sonul slavonul seamănul protonul pelinul păunul neuronul leșinul frasinul florentinul electrofonul casetofonul butonul blazonul benedictinul baritonul aromânul tritonul suspinul subalternul sturionul sternul spionul slovenul senul sabinul pietonul oblonul newtonul microfonul foiletonul florinul faraonul egumenul duodenul dragonul delfinul cotiledonul cantonul bostonul benzenul arsenul unisonul rabinul pleistocenul piroxenul ozonul odgonul neogenul molibdenul jargonul halogenul ghinionul gărgăunul flaconul fanfaronul diapazonul coconul caolinul bretonul bărzăunul antigenul acordeonul vișinul tifonul tăunul taninul tamponul străbunul stadionul semenul scorpionul saturnul priponul pogonul plutonul pliocenul paleogenul moșmonul micronul manșonul mamelonul jneapănul iacobinul gorunul dejunul cotlonul ciuinul citadinul ciclonul chimionul chimenul ceaunul castronul carpenul batalionul bastionul arinul antifonul anasonul afinul aborigenul zorzonul specimenul rubinul ricinul renul regnul rechinul pontonul ploconul pironul pilonul pensionul morunul maratonul lumenul greabănul ginul galonul eșantionul eocenul cretinul clinul cationul carminul călinul cabotinul bitumenul bidonul bernardinul edenul corindonul trombonul teutonul smochinul satinul portavionul pionul nunul miocenul manechinul glutenul furtunul frisonul eșalonul concubinul comisionul chesonul cearcănul batonul baldachinul zăbunul sarazinul poștalionul pelerinul paltinul oligocenul mezonul medalionul mandarinul marochinul lăstunul ladinul jalonul gazonul frontonul fotonul escadronul epigonul dafinul clovnul ciulinul cerumenul cameleonul avortonul zeppelinul zătonul westernul vestonul tainul șovinul simpozionul scrinul poltronul peregrinul peonul noatenul niponul mălinul mahonul isonul fligornul farmazonul dornul dictonul curpenul ciclotronul cătunul căpșunul cancerigenul bușonul biberonul asinul celestinul zirconul xilofonul tronsonul tribunul talonul relonul rapănul pozitronul plastronul organonul mormonul mezinul juponul jobenul jetonul ileonul galionul festonul fanonul catrenul capucinul capișonul canionul călțunul bulonul breabănul axionul anionul alaunul abandonul albumenul turkmenul tungstenul toluenul târnul taifunul supinul stolonul somonul slinul rododendronul pentagonul hunul holocenul harponul fanionul cuponul concernul bulionul bulinul barbișonul arlechinul yenul teflonul scrutinul rumânul pomponul poansonul pitonul nasicornul meglenoromânul letonul hegemonul harpagonul godinul flegmonul faunul colagenul centurionul catehumenul căpcăunul bubonul bruionul blondinul bilionul benjaminul barbunul baconul autovaccinul argonul androginul amvonul afonul tretinul talionul supermagazinul serpentinul saxofonul pinguinul pardonul octogonul neolatinul magiunul jupânul jambonul himenul heliconul guldenul grabenul franklinul francmasonul festinul felonul cuconul creponul cramponul combinezonul centironul beduinul aeroionul videofonul valonul toronul sultaninul subtonul orchestrionul nucleonul melonul masonul macedoromânul lornionul leptonul interferonul furgonul freonul faetonul drenul divizionul consemnul axonul amfitrionul alergenul alburnul plenul zdrahonul videotelefonul trinitrotoluenul tirbușonul superfinul seimenul rozmarinul polistirenul pinionul patefonul paleocenul nesomnul misoginul levantinul lampionul grefonul gramofonul fazotronul eleronul colțunul claponul bizonul antielectronul anticiclonul alevinul xilenul trigonul tetragonul pulmonul progesteronul peronul orogenul megafonul mediastinul mandrinul lupinul huronul histrionul glicogenul giravionul fulmicotonul filistinul famenul decagonul craidonul cotonul clonul cianogenul chitonul chichionul biatlonul bazonul moronul zooplanctonul yoghinul șoșonul saxhornul rezonul revelionul radonul radiotelefonul neonul musonul microsionul microclinul jejunul ischionul hematogenul gruzinul grăsunul ghidonul gabionul eonul ebenul carotenul bombardonul autofonul arhidiaconul zdruncinul vibrionul tabunul răzbunul prochimenul plantonul perlonul orticonul odeonul nailonul morionul kelvinul istroromânul girondinul gibonul ghinul francofonul fiorinul extrafinul estonul epiplonul dominionul
Sus

Definiții din DEX:

PIÁN, piane, s. n. 1. Instrument muzical format dintr-o cutie mare de rezonanță așezată pe trei picioare și dintr-o serie de coarde metalice, care vibrează când sunt lovite de niște ciocănele acționate prin apăsarea unor clape; clavir, pianoforte. ◊ Pian automat (sau electric) = pian acționat de un mecanism (alimentat la curentul electric), care execută automat anumite melodii înregistrate în prealabil pe niște suluri speciale de hârtie introduse în aparat. Pian cu manivelă = pian automat care funcționează prin învârtirea unei manivele. 2. Artă de a interpreta o compoziție muzicală la un pian (1). [Var.: (rar) piáno s. n.] – Din germ. Piano, fr. piano, it. piano[forte].

PIÁN ~e n. 1) Instrument muzical de percuţie constând dintr-o cutie mare de rezonanţă (aşezată pe trei picioare) şi dintr-un sistem de coarde metalice dispuse orizontal, care produc sunete când sunt lovite de nişte ciocănele, acţionate cu ajutorul claviaturii. A acorda ~ul. Concert de ~. 2) Arta de a cânta la acest instrument. Posedă ~ul. /<germ. Piano, fr., it. piano

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PIÁN s. (MUZ.) (astăzi rar) clavir, (italienism rar) pianoforte, (reg.) poampă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.009s