Cuvinte care rimează cu perfectele; rime cu perfectele
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "perfectele":

Sus

Rime de gradul 1:

punctele obiectele insectele fructele efectele contactele aspectele actele subiectele sectele defectele contractele conflictele abstractele proiectele dialectele conductele arhitectele reflectele
Sus

Rime de gradul 2:

toatele zgomotele vitele uneltele treptele tratamentele textele sutele sunetele stele statele spiritele specialistele spatele sfintele sentimentele savantele satele reprezentantele rapoartele președintele preparatele poetele plantele peștele pestele peretele petele notele născutele muntele moartele momentele medicamentele matele manifestele luptele limitele legatele laptele instrumentele fratele fragmentele fostele formatele fetele faptele evenimentele elementele documentele dintele derivatele degetele datele cuvintele curentele cunoscutele cultele componentele cartele capetele bărbatele banatele artele armatele aparatele altele alimentele agentele recipientele planetele zăcămintele violetele vestele venitele vârstele variantele tratatele transparentele țintele testamentele sufletele studentele strigătele secretele ruptele roatele revistele rachetele permanentele pătratele pastele participantele părintele pantele palatele ornamentele operatele necunoscutele monumentele moluștele lentele interpretele imprimatele impozitele epitetele duratele dubletele depozitele cuțitele cutele curatele constantele condamnatele concertele complementele comitele combinatele coastele circuitele broaștele bătutele automatele asociatele artistele accentele abatele vertebratele ținutele tratele talentele sonatele solistele socialistele segmentele sedimentele scheletele revoltele restaurantele raționamentele precedentele poștele portretele portele poftele plutele păcatele nevestele mutele muștele mormintele meritele listele latele iubitele institutele inițiatele ilustratele fustele fericitele fabricatele echivalentele echipamentele disputele deținutele descendentele cvintele creditele crestele coatele coptele coordonatele continentele contele condimentele conceptele comunicatele comportamentele compartimentele clopotele cleștele citatele cetele buretele brutele biletele baletele atestatele aromatele argumentele antele angajatele amănuntele alfabetele accidentele vizitele veșmintele urmăritele toantele toartele suitele știuletele statutele sitele setele regatele recoltele protestantele prostituatele privatele precipitatele
Sus

Rime de gradul 3:

masele marele muzeele ducele zonele zilele vorbele vocalele verticalele verdele vehiculele vasele vinele urmele undele unele ultimele turcele trupele termenele tendințele temele teatrele tarele tinerele sursele supusele suprafețele sumele subțirele substanțele străinele stofele științele sticlele stelele sportivele spectacolele spaniolele solidele soarele sistemele sintagmele singurele silabele semnele șefele scriitoarele scrisele scenele sângele semințele sălbaticele rusele românele romanele regele războaiele razele rele relele rapidele produsele procesele procedeele problemele probele primele prezențele porumbele popoarele planele piesele piele picioarele pietrele personalele personajele persoanele perioadele partidele particulele paralelele pânzele penele oțele oasele organismele organele ordinele orașele orele operele onomatopeele obiectivele oarele numele numerele normele nivele nivelele rasele negrele negativele navele muncitoarele motoarele motivele moralele monedele moleculele modelele mobilele moalele mineralele minele militarele mijloacele micele metodele metalele membrele membranele medicinele mecanismele mecanicele materialele mesele marinele mamiferele locuitoarele literele lichidele liberele lemnele legumele italienele istoricele intervalele internaționalele internele interesele influențele individele indicele hainele grele gravele gramele graficele gradele glandele germanele gazele funcționarele frunzele frumoasele frazele franțuzismele francezele forțele formulele formele fluidele firele finele filmele ființele fibrele fenomenele fazele fețele extremele exterioarele existențele europenele erbaceele erele englezele elevele ele echipele durele dulcele doctrinele distanțele dispozitivele disciplinele diminutivele desenele dacele cunoștințele culoarele creștinele credințele creatoarele copilele contrele conducătoarele comunele compusele compozitoarele complexele coloanele colectivele coardele clasele cinele cerealele centrele centralele celulele cele cauzele casele cărbunele caracterele cântecele camerele calele câinele bunele brațele boabele binele bazele barele avioanele autoarele automobilele armele arborele arabele aproapele apele animalele analizele americanele ajutoarele aeronavele aerele acidele acele ziarele volumele voințele vitezele vițele violențele viermele verbele vele velele vedele vagoanele utilajele următoarele urinele umbrele uleiele trecătoarele trasele toxicele tiparele țiganele taxele tablele suveranele suferințele succesele subteranele substantivele strugurele strofele stradele stăpânele spusele sprijinele spele șosele șoselele sondele soarelele slujbele slavele sintezele simultanele siguranțele sferele sexele servele semnalele secundarele secundele scoarțele scaunele șarpele rudele roșele roadele rezistențele rezervele rețele rețelele reptilele registrele regalele radioactivele proteinele proprietarele pronumele programele profundele profesoarele principele prietenele pozitivele poemele podoabele plutitoarele platformele plesele plasele piețele pianele petalele pedepsele partizanele paralele perele palmele paiele ovalele otomanele originalele orchestrele octavele obstacolele nuiele nuielele nucleele nuanțele noroacele nebunele musulmanele mucoasele modulele modele minorele milele mele metricele maximele masivele merele manuscrisele manualele manierele mamele magazinele lucrătoarele locuințele limbajele latinele larvele lamele laboratoarele jucătoarele japonezele izvoarele ițele ipotezele iordanele intestinele intermediarele intelectualele insulele instanțele înșele însele inflorescențele inele inelele indienele hranele hoațele guvernele grupele grâiele granulele glumele generatoarele gamele frecvențele fosilele foloasele fluturele financiarele finalele filozoafele fiicele feudalele ferestrele farmecele extrasele explozivele experiențele examenele evidențele etapele etajele esențele episcoapele enzimele elicele elasticele ecranele echilibrele dublele dorințele documentarele directoarele diferențele dicționarele derivele cursele curelele curbele cuptoarele cuiele cristalinele cristalele coralele controalele conștiințele consoanele conservele conjunctivele coasele coarnele climele circularele cilindrele cifrele cetățenele cehele căruțele cartoanele carele capsulele caprele capitalele cântărețele canalele calculele calcarele cafele cafelele buzele bucățele bucățelele britanicele bizantinele bazinele bețele bandele axele autovehiculele atmosferele atelierele ațele articolele arterele argilele arcele aplicele amarele alternativele aliajele algele albinele adversarele adjectivele activele zeițele zdrențele zburătoarele zalele vrăjitoarele vorbitoarele vopsele vopselele voinicele vitaminele violele vesele vergele vergelele venele vecinele vetrele vânzătoarele uzinele ușurințele urmașele uriașele turismele troienele toracele tonicele tobele toamnele timbrele ticăloasele tezele temporalele templele telefoanele tainele tăierele strămoașele spumele spitalele spicele sovieticele sobele șoarecele sinonimele șinele servitoarele sentințele sectoarele sculele școlarele sclavele schimbătoarele sârmele rumegătoarele ruinele rufele rezonanțele resursele renumele regizoarele reformele reflexele referințele receptoarele răscoalele ramele proiectilele proeminențele presele portativele pompele polonezele polițele poalele petrolierele perspectivele persanele terțele pericolele pepenele penajele peliculele peisajele pedalele pazele pasajele parâmele palele paharele pagubele ovinele omonimele odihnele oceanele obrazele oalele nuvele nuvelele noroaiele multiplele monetarele milioanele meșterele matematicienele masculele mareele manevrele mânerele mândrele maimuțele luntrele locomotivele lexicoanele lentilele leneșele legendele laudele laringele județele judecătoarele inteligențele înotătoarele inginerele imobilele iepurele hotarele horele granițele gramineele globulele ghimpele ghearele genele fondatoarele fluierele flexibilele fizicienele feroviarele fermele femele femelele fasciculele faringele fântânele exemplele exemplarele excesele etimoanele dușmanele dramele dozele domnitoarele doamnele dirijoarele diatonicele diametrele dansatoarele damele cupele crizele crimele cremele creierele credincioasele covoarele costumele cosmeticele coroanele corespondențele conservatoarele consecințele conferințele conductoarele componențele clișeele clapele ciorchinele ciocanele cicatricele chinezele chele cepele catedralele castelele carnivorele cârligele carierele capitolele capacele canoanele calculatoarele cadențele buzunarele butoaiele bulgărele bubele bombele bilele basmele babele avantajele auxiliarele austriecele astrele apendicele aparențele apărătoarele ambele alele africanele adresele absențele traseele migdalele brâiele visele vioarele victimele vertebrele vâslele vaselele verzele vapoarele vanele valențele uterele umerele turmele turcismele turbinele tulburele tuberculozele tribunalele traversele tovarășele tonele toanele tijele terasele teoreticienele tătarele tabele tabelele taberele subordinele submarinele strigoaiele stimele stânele staminele sprintenele spiralele speranțele spectrele spaimele șmecherele slujbașele simptomele silele ședințele secvențele secretarele secolele schițele schemele sardele sapele șantierele sanguinele roabele rezervoarele reședințele remarcele reginele reclamele rațele rămășițele radele puroaiele pupele proveniențele progresele prefixele preferințele poznele
Sus

Definiții din DEX:

PERFÉCT, -Ă, perfecți, -te, adj., s. n. I. Adj. 1. Care întrunește în gradul cel mai înalt toate calitățile cerute; desăvârșit. ◊ Gaz perfect = gaz ale cărui molecule, de dimensiuni neglijabile față de distanțele dintre ele, nu exercită forțe de atracție una asupra alteia și care verifică, la orice temperatură, legile gazelor. Număr perfect = număr întreg egal cu suma divizorilor lui pozitivi. 2. (Adesea adverbial) Absolut, deplin, complet, total. ♦ (Adverbial; eliptic) Îmi convine, sunt de acord; foarte bine, bravo, excelent. II. S. n. Timp al verbului care exprimă o acțiune petrecută și încheiată în trecut; trecut. ◊ Perfectul compus = timp trecut care exprimă acțiunea fără a o raporta la momentul vorbirii sau raportând-o ca un trecut mai îndepărtat. Perfectul simplu = timp trecut care exprimă acțiunea fără a o raporta la momentul vorbirii, sau raportând-o la un trecut mai apropiat. Mai mult ca perfectul = timp trecut folosit pentru a exprima o acțiune încheiată înaintea alteia, petrecută tot în trecut. – Din lat. perfectus, germ. perfekt.

PERFÉCT1 n. lingv. Ansamblu de forme verbale care exprimă o acţiune efectuată şi terminată până la momentul vorbirii; trecut. /<lat. perfectus, germ. Perfekt

PERFÉCT2 adv. 1) Foarte bine; excelent. 2) (în replici) De acord; aşa este; exact. /<lat. perfectus, germ. Perfekt

PERFÉC//T3 ~tă (~ţi, ~te) Care corespunde tuturor cerinţelor; lipsit de defecte; desăvârşit; ireproşabil; absolut; complet; impecabil. ♢ Număr ~ număr întreg egal cu suma divizorilor lui pozitivi. A avea ~tă dreptate a avea dreptate deplină. /<lat. perfectus, germ. Perfekt

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PERFÉCT adj., interj., s. 1. adj. desăvârşit, excepţional, extraordinar, formidabil, ideal, magistral, minunat, splendid, sublim, superb, (înv.) săvârşit. (O interpretare ~.) 2. adj. v. ireproşabil. 3. adj. desăvârşit, sfânt. (~ nevinovăţie!) 4. adj. v. absolut. 5. interj. v. bravo! 6. s., adj. (GRAM.) v. trecut. 7. s. (GRAM.) perfectul simplu = (înv.) timpul săvârşit.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.020s