Cuvinte care rimează cu panglicuței; rime cu panglicuței
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "panglicuței":

Sus

Rime de gradul 1:

bășicuței plăcuței micuței tărtăcuței stăncuței muzicuței măicuței ruscuței băncuței piedicuței bisericuței puicuței pisicuței văcuței mânecuței broscuței brâncuței furcuței brișcuței țărăncuței condicuței potecuței ceșcuței polcuței păscuței forfecuței crăcuței cocuței leicuței ploscuței urzicuței tășcuței pitărcuței pruncuței zăvelcuței olcuței bunicuței scurteicuței bărdăcuței țigăncuței neicuței chicuței
Sus

Rime de gradul 2:

căruței maimuței căsuței scânteiuței steluței drăguței liniuței cutiuței sticluței săbiuței măsuței cămăruței vărguței pernuței părăluței săniuței bărbuței crenguței zăbăluței periuței cotruței așchiuței splinuței panseluței băbuței mămăruței cămășuței albiuței hăinuței măriuței feliuței vrăbiuței trăistuței punguței găgăuței albinuței umbreluței mierluței franzeluței frăguței cafeluței tărăbuței perdeluței mieluței mânuței străduței sluguței chiliuței zăluței chifteluței unghiuței teleguței spinuței nuieluței năfrămuței chivuței chinguței cătănuței băsmăluței bănuței zgărduței bărbiuței străchinuței sprâncenuței sardeluței mărgeluței ieduței frânghiuței ghetuței bocceluței amăruței amărăluței ulceluței strunguței plăcintuței mrenuței miruței gentuței farfuriuței buruienuței șătruței mămuței lăbuței inimuței ierbăluței crâșmuței
Sus

Rime de gradul 3:

tendinței suprafeței substanței științei seminței prezenței influenței importanței forței ființei feței existenței distanței cunoștinței credinței voinței viței violenței suferinței siguranței scoarței rezistenței pieței nuanței locuinței iței instanței inflorescenței hoaței frecvenței experienței evidenței esenței dorinței diferenței conștiinței cântăreței aței zeiței zdrenței ușurinței sentinței rezonanței referinței proeminenței poliței terței inteligenței independenței graniței corespondenței consecinței conferinței componenței cadenței aparenței absenței grăunței valenței speranței ședinței secvenței schiței reședinței raței rămășiței provenienței preferinței moaței măreței insistenței dependenței cuviinței creței consistenței concordanței clopoței circumstanței cerinței bunăvoinței bobiței balanței alianței abundenței șuviței suliței performanței insuficienței indiferenței faianței excrescenței eleganței competenței căței călugăriței asistenței arșiței actriței mâței greței umilinței uliței transparenței țiței temniței stăruinței pivniței pieliței permanenței obișnuinței neputinței naturaleței mistreței matriței iscusinței îngăduinței fortăreței folosinței foiței exigenței deficienței constanței consonanței concurenței căpiței alternanței uzanței trebuinței tărâței tăbliței supleței stricteței străduinței spiței somnolenței silinței scadenței reprezentanței putinței prudenței protuberanței privinței prefeței piuliței perseverenței notiței nesiguranței nătăfleței divergenței coincidenței bufniței bubuliței aroganței vacanței urgenței undiței sârguinței rotiței romanței reverenței recunoștinței poveței ploșniței nobleței necuviinței meliței licenței interferenței fetiței eficienței disonanței decadenței clanței circumferinței chitanței baniței apartenenței ambianței adolescenței adeverinței torței toleranței țâței speței prepeliței pojghiței perniței peniței paiaței ordonanței neglijenței năzuinței mlădiței indulgenței incidenței ignoranței fâneței desinenței codiței chibzuinței burniței aderenței vârtelniței trâmbiței stareței săpunariței precupeței lădiței justeței indolenței gaiței extravaganței excelenței echivalenței descendenței demenței creanței consecvenței confidenței caței boroboaței biruinței bădiței fiței urechelniței târgoveței roiniței providenței preponderenței pocăinței luminescenței intermitenței inocenței incandescenței impertinenței gărgăriței făgăduinței doniței diligenței decenței cutezanței crăiței cosiței catrinței cârtiței carenței căinței babiței audienței aluniței veveriței țaței socotinței răzmeriței râșniței potenței pojarniței persistenței penitenței nojiței miței harței gentileței discordanței dependinței cratiței coropișniței convenienței clopotniței bentiței becaței afluenței abstinenței vehemenței tăiței ștanței rapiței porumbiței portanței niței neștiinței nesocotinței măselariței lișiței interdependenței grădiniței garofiței frunzuliței fărâmiței elocvenței drumeței degenerescenței coexistenței coerenței cobiliței chichiței zgrăbunței velinței șurubelniței solniței răsadniței raniței necredinței musculiței momiței măgăriței jurubiței intoleranței insolenței indecenței găselniței fluorescenței exuberanței draniței deferenței cotoroanței chișiței cădelniței căciuliței baborniței albăstriței vigilenței velniței troiței stanței șopârliței șiței scăriței rochiței reticenței regenței prisosinței postfeței păstoriței mușiței mărunței leliței lapoviței gropiței furculiței doleanței coșniței ambulanței alviței usturoiței turiței restanței păștiței mioriței inexistenței inconsecvenței imprudenței dreței diavoliței cruciuliței cristelniței confluenței caragaței botniței bărbiței ascendenței alteței uscăței tămâiței scufiței sabiței redundanței recurenței reactanței rariței predominanței portiței pictoriței otrăței oiței neființei nechibzuinței linguriței largheței jintiței inconștienței inconstanței impotenței hanței hachiței ferfeniței eflorescenței dumitriței dediței curăței cununiței congruenței chintesenței blăniței băieței strungăreței rezidenței punguliței priinței peliniței pavecerniței liței laviței jitniței inductanței disidenței convergenței concreteței cloanței bruscheței bolniței asonanței virulenței târtiței tarniței supraabundenței subzistenței șopârlaiței reminiscenței plevaiței păducherniței ocniței matiței locotenenței intendenței incompetenței hreniței garanței francheței efervescenței contingenței ciobăniței cerenței căiței condoleanței vineriței viforniței veninariței varniței ușiței tăgârței stridenței ștrengăriței steliței remanenței nevoinței moviliței luminanței jurisprudenței igliței hudiței galiței fosforescenței fofelniței fâței cușniței costiței convalescenței clemenței bivoliței bișniței bahorniței acurateței zvelteței sâneței penetranței obedienței mucarniței magherniței linariței insuliței inăriței impacienței gemănariței fumăriței domniței doctoriței culanței cotrenței corniței continenței condescendenței complezenței chelneriței boleșniței boarței vătășiței văcăriței tartoriței tărăboanței suficienței subsidenței primăriței praftoriței petiței pârpăriței oreșniței mogâldeței însurăței incoerenței guriței eminenței concomitenței cofiței chiseliței chichineței caracatiței cabaniței bundiței altiței albumiței ziuliței turtiței studeniței spălăței soaței salței pușculiței pleviței păuniței pacienței lubeniței lintiței limbariței gropniței gogoriței fluenței emergenței elocinței discrepanței delniței degetariței codălbiței clocoței cizmuliței căpriței broscariței birefringenței băieșiței albiței ajutorinței zămoșiței văduviței tocăniței tandreței repugnanței recrudescenței poieniței paracherniței odăiței lostriței lămâiței incontinenței gârniței drobiței consultanței conductanței chirighiței casieriței căniței boaței bărbânței acarniței tiparniței suculenței scrumelniței puricariței prestanței pescăriței pelinariței ospătăriței nebunariței joimăriței inadvertenței hulubiței garniței distonanței cuișoriței corobeței cărniței beldiței băiței albiniței albiliței acăriței văpaiței trupiței tangenței șușăniței strungăriței solvenței reluctanței pseudoștiinței pregnanței precedenței opulenței mierliței meșteriței măgăreței ingerinței ineleganței ineficienței iminenței gârliței difluenței dentiței covalenței coteneței conivenței cătăniței bumbăcariței birtășiței bărbăței băltiței ambivalenței vinariței tumescenței șuiței sculptoriței scăfiței rușuliței recalcitranței radianței puiculiței preeminenței plescaviței piperniței păcorniței neconsecvenței mustăreței morăriței mironosiței mierței medelniței luminiței interfeței hangiței goniței glădiței frăguliței echidistanței criței coștereței coroniței copăiței concrescenței colniței chelăriței cenușerniței bubiței belșiței barmaniței zolniței zețăriței topliței școlăriței relevanței polivalenței pinței meserniței fustiței audiofrecvenței arendășiței arborescenței anevoinței absolvenței zaharniței vorbuliței vărguliței turgescenței tășculiței tainiței sudoriței strămurariței stelniței scânduriței pieptănariței pasienței pănușiței omnipotenței nisipariței mocăniței mămiței lămpiței ineței incongruenței inapetenței groșiței grandilocvenței gazorniței dohotniței dăscăliței corigenței copiliței confienței concupiscenței chilimoaței cherațiței ceșculiței brișculiței arhondăriței transhumanței tălpiței straiței refringenței pâiniței omniprezenței nesăbuinței neiculiței negelariței manutanței lojniței impedanței ialoviței delincvenței chinguliței chicheriței cârciumăriței boieriței băciței băcăniței teleconferinței tămâierniței tăgăduinței suprafortăreței spicheriței sârmuliței purulenței posconiței polunoșniței podeței ploiței oraniței oliței ocurenței ochelariței munificenței mraniței lăieței iniței ghimpariței gârbiței electrovalenței dăltiței crâșmuliței crăpelniței chibritelniței cheiței cetiniței bujeniței bombiței bioluminescenței zgărdiței zgăibuliței zarafiței temperanței tăviței sladniței sapienței rotiliței redevenței pufuliței patriței noiței muceniței latenței inconsistenței frizeriței fântâniței corpolenței carboanței cănăriței brândușiței bluzuliței admitanței fotoluminescenței turbulenței tigăiței șubuliței stupiniței sluguliței rotăriței prispuliței pestilenței noptiței nonviolenței nonșalanței nisiparniței nerecunoștinței nabederniței mânușiței mahalagiței juruinței iubiței iconiței gâtiței evanescenței emitanței dunguliței cuconiței cojiței câșiței cărpiniței vărgăței termorezistenței renitenței remitenței puchiței preexistenței paporniței mezalianței mangaliței mamorniței horaiței flatulenței dominanței dehiscenței chiculiței cămărășiței bărbieriței telăliței tătăriței sumuliței strunguliței puierniței primăvăriței prevalenței poștăriței pohoaței ploschiței petliței olăriței negustoriței mătriței mămuliței măiculiței leiculiței lăcrimiței intemperanței insignifianței imanenței golăneței drughineței clăiței broscăriței triboluminescenței chemoluminescenței varianței unisonanței țuiculiței tălaniței suvelniței senescenței săpunăriței ruginiței plămânăriței nostiței nepoței neghiniței microbalanței macaragiței inferenței delitescenței datorinței crăculiței cantonieriței boltiței beligeranței bărdiței autoexigenței antecedenței
Sus

Definiții din DEX:

PANGLICÚȚĂ, panglicuțe, s. f. Diminutiv al lui panglică (1); panglicea. [Var.: pănglicúță s. f.] – Panglică + suf. -uță.

PĂNGLICÚȚĂ s. f. v. panglicuță.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PANGLICÚŢĂ s. (reg.) panglicea. (O ~ de mătase.)

PANGLICÚŢĂ s. v. iarbă-albă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.014s