Cuvinte care rimează cu operetă; rime cu operetă
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "operetă": (vezi și opereta)

Sus

Rime de gradul 1:

beretă
Sus

Rime de gradul 2:

interpretă secretă concretă regretă țigaretă cretă pretă discretă apretă caretă anahoretă margaretă indiscretă baretă egretă floretă
Sus

Rime de gradul 3:

cercetă completă repetă poetă încetă planetă rachetă violetă anchetă bicicletă setă casetă cugetă incompletă baghetă vedetă biletă paletă netă motocicletă bonetă rozetă toaletă secetă ultravioletă lunetă atletă cometă trompetă etichetă gazetă pregetă ascetă tabletă machetă brunetă rețetă jachetă împachetă dietă marionetă navetă statuetă brichetă castanietă încumetă moletă fațetă banchetă ștafetă cochetă sonetă croșetă manșetă videocasetă brevetă planșetă vaietă siluetă văietă proxenetă flașnetă getă servietă amuletă chiuvetă piruetă însetă omletă vegetă filetă analfabetă săgetă înfometă ascomicetă baionetă chetă descompletă procletă scenetă vinietă cabrioletă poșetă estetă centripetă
Sus

Rime de gradul 4:

această adeptă adevărată independentă agentă stă ajută înaltă arătă notă președintă armată artă ridicată tată unealtă multă îndreptă limită bogată purtată reprezentă bucată reprezentantă treaptă gustă cântă căpătă capătă cartă câtă căută caută născută cealaltă sută prezentă rezultă prezintă pată parazită unită componentă constă imită plantă creată plată transportă suportă judecată poartă reprezintă luptă scurtă curentă vită milită dată datorită îngustă manifestă respectă derivată pestă dezvoltă directă sfântă dreaptă insectă execută exercită există purtă faptă fată fătă importantă mată formată fostă spată plăcută specialistă acceptă rezistentă studentă adaptă adoptă afectă agită alimentă pantă orientă arată transparentă artistă ascultă așteptă așteaptă atestă îndepărtă ruptă baltă bătută perfectă boltă nuntă revistă ceartă intrată roată pastă coastă soartă compactă comportă condamnată conductă vestă constantă sectă țintă merită corectă violentă permanentă curată cută defectă denotă lăsată dicotiledonată variantă durată hartă venită uită evidentă existentă exportă lentă vârstă ferată necunoscută frecventă fundată împrumută abundentă iertă nevastă sonată invită alăturată persistentă iartă portă antă aparentă arestă arhitectă atentă augustă avântă poștă iubită solistă îmbată băută sărată brută burtă înaintă mintă plută insuficientă trăită cântată listă ținută ceată turtită poftă certă ilustrată importă cită ciudată încântă săltă concomitentă precedentă salută constată contractă reușită coordonată coptă creastă cvintă mută trată proiectă definită delimită depărtă descendentă deșertă revoltă deșteptă suficientă deținută dezgustă sedimentă discută dispută rezistă dominantă echivalentă mărită iută săgeată elegantă întărită evită exploată profită inventă reflectă fericită indiferentă pătă frământă îmbătă fustă saltă achită solicită adunată prostituată răsărită alintă recită înotă pătată oprită orbită plăcintă stridentă ascendentă asistă pictă insultă privată avocată pulverulentă toartă strâmtă candidată castă chimistă recoltă compozită vânătă concurentă conduită insistentă predominantă conștientă săpată copită cornută costă cotă înghețată sărută crustă cvartă vizită mixtă raportă servită dependentă depozită desfătă desfată suită sită silită întristă necesită parașută privită excită fabricantă fontă solventă spartă gătită gheată precipită relată acuzată persecută ambulantă salată anecdotă publicistă înspăimântă sculptă pută proeminentă bancnotă bată batistă haltă intersectă înmormântă cantată prescurtă zvântă redactă infectă reglementă ciocolată lopată clientă leucocită competentă consonantă contestă înfruntă ordonată sărită incidentă corespondentă incintă incită instrumentistă rănită persistă ziaristă hidrată deltă muzicantă deputată odată dezmintă dilată pianistă modestă întărâtă economistă turtă pistă montă excelentă slută experimentă extravagantă ezită inteligentă fermentă înfiptă fotă fremătă valută friptă insistă niciodată geantă gloată absentă protestă accidentă suspectă șoaptă tocată totodată adolescentă rentă asmută amantă inconștientă limbută scapătă rată astringentă palpită tangentă văită nepoată medită impută intermitentă mulțumită răsplată preexistentă mită captă căruntă slăbită comentă neglijentă patentă urgentă confruntă consultă contă vicepreședintă scăpătă copertă cosită răchită cravată crestă traistă lingvistă cumpătă preponderentă împrăștiată presată năpastă sucită mantă prestă juristă suplimentă dezorientă purulentă indecentă documentă vaită edită eficientă recrută exaltă exponentă facilită fantă ferită flotă materialistă influentă regentă găleată optă garantă invitată placentă sortă sâmbătă admonestă aferentă refractă șchiopătă turmentă amprentă prudentă antecedentă aristocrată pacientă autorizată bauxită împută strănută violonistă pleată irită sanscrită incandescentă injectă recapătă subită cataractă ocultă recăpătă celtă inocentă lamelibranhiată rută comerciantă vată consecventă consistentă cruntă culminantă daltă vomită delegată devotă ofertă discredită divergentă sfințită elită redată ignorantă monocotiledonată eseistă înfierbântă expertă explicită felicită pisată fragmentă absolventă acostă saprofită acredită acrobată îndată adiacentă lățită ajustă alăptă suculentă ambiantă apăsată arborescentă argată inculpată tricotă repurtă asortă grotă gută bâtă beligerantă boantă botă botanistă transplantă ornamentă votă calotă voltă capotă cineastă colonistă conectă indolentă contingentă convergentă scăpată copistă laolaltă cosmonaută covată strămută cuvântă perseverentă demontă deodată sextă devastă dormită dotă turistă întreținută sleită latentă nereușită ripostă escortă flată lăcustă intendentă fundamentă vărgată slăvită păscută adnotă afrontă albită alertă inexistentă aortă mentă argumentă arogantă astă pilotă tentă vibrantă tomată binecuvântă biochimistă ospătă bivalentă jigărită ciută impertinentă clementă învârtită încruntă coerentă complotă consistă organistă periclită croată cucută secantă numerotă pregnantă debută prejudecată delectă dementă retractă detectă dezinfectă dictă oftă discordantă disonantă surescită fluorescentă folcloristă îmbărbătă frântă punctă lamentă patriotă alpinistă ampută argintă asistentă împrospătă pontă basculantă tractă indulgentă încleștă bortă bucălată selectă camătă căpută celestă literată cocotă ursită comută concludentă penetrantă premedită mușcată insolentă scrută cumnată răpită iminentă decapită permută descântă vrută suscită elocventă eminentă reconfortă smerită exigentă tastă festă filată pită flagrantă gravită iată testă hepatită aftă maltrată asfaltă bărbierită scenaristă birocrată boltită bulbucată stalactită recalcitrantă cărată haită reclamantă colectă țeastă uzită regată concordantă inspectă radiantă impotentă cuscută ispită debilită segmentă decentă dentistă deportă deshidrată inconstantă receptă indehiscentă infestă neatentă postă pirită exuberantă farmacistă fluentă forfotă luminescentă implantă activistă aderentă tolerantă altădată mărgărită sfruntă anarhistă anatomistă plită augmentă automobilistă vacantă bancrută rezultantă infantă catapultă cimentă imprudentă integrantă incoerentă interceptă condimentă congruentă rabotă ineficientă corpolentă inconsecventă jignită criptă pliantă debită decoltă trivalentă depistă înnoptă dezertă distantă intransigentă polivalentă portantă parlamentă șleahtă labiată exceptă exorbitantă figurantă practicantă fotbalistă intentă vehementă gintă pretendentă agată xerofită analistă aripată artrită asaltă supraalimentă beregată îngrășată bronșită carotă chită pipotă clătită coabită guvernantă păstorită compartimentă complotistă recurentă incrustă scontă șamotă tetravalentă scelerată corlată vigilentă imanentă inerentă decadentă pertinentă deferentă degustă dehiscentă delincventă reabilită diletantă dinamită ebonită epată leită lăută turbulentă fentă implementă protagonistă fondantă fosforescentă pățită jantă glotă granată traficantă acrită opalescentă adenită obiectă imprimantă afaceristă subzistă prostată împlântă termită securistă serată aspirată aspirantă învoltă molestă avortă rulotă bantă barată ceastă coexistă moralistă cohortă urbanistă horbotă licită stalagmită cuantă deconcertă deconectă rărită volută deficientă restantă dendrită manipulantă deponentă derută trompetistă detestă intolerantă echidistantă exultă teracotă înveșmântă incompetentă flintă fregată abilită șută suspantă aeronaută auscultă pigmentă bacalaureată balistă pivotă surată cementă ceramistă jurnalistă ciubotă redingotă colită propagandistă conjunctivită poiată hrănită trântă detractă poliomielită donată umbrită enterită escamotă relictă
Sus

Definiții din DEX:

OPERÉTĂ, operete, s. f. Compoziție muzical-dramatică ușoară, scrisă pentru soliști, cor și orchestră pe un libret cu conținut agreabil, în care cupletele cântate alternează cu cele vorbite. ♦ Clădire destinată reprezentării unor asemenea compoziții. – Din germ. Operette, it. operetta, fr. opérette.

OPERÉT//Ă ~e f. 1) Compoziţie muzi-cal-dramatică de proporţii mari, scrisă pe un libret cu caracter sentimental, în care cu-pletele cântate alternează cu dialogul şi cu dansul. 2) Reprezentaţie teatrală a unei astfel de compoziţii. 3) Clădire în care au loc asemenea reprezentaţii. /<germ. Operette, it. operetta, fr. opérette

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.011s