Cuvinte care rimează cu odagaciul; rime cu odagaciul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "odagaciul":

Sus

Rime de gradul 1:

baciul gonaciul trăgaciul vraciul tălmaciul fugaciul cornaciul cârpaciul covaciul spurcaciul cârmaciul haraciul gârbaciul arcaciul mânaciul luptaciul dreptaciul brânaciul boraciul astrăgaciul sforaciul ragaciul
Sus

Rime de gradul 2:

serviciul orificiul calciul luciul edificiul viciul siliciul meciul capriciul biciul sacrificiul măscăriciul beneficiul ariciul zgârciul prejudiciul oficiul caliciul brânciul terciul lipiciul licuriciul artificiul zbârciul piciul corciul surguciul indiciul tociul supliciul beciul bâlciul zapciul vinciul pricoliciul ghiveciul ospiciul clocoticiul pușcociul ciul zgârieciul tuciul pogoniciul deliciul chirpiciul auspiciul siciul priciul briciul țareviciul sandviciul clenciul puciul păcăliciul măluriciul îmblăciul danciul tremuriciul parameciul cordenciul șoriciul prichiciul patriciul vinăriciul punciul cherciul huciul conciul trenciul smeciul arniciul scheciul răzbiciul mâncăriciul ghiociul gârliciul frontispiciul dăscăliciul tufecciul deserviciul americiul haruspiciul contracciul sohariciul clinciul tegliciul corneciul franciul contraserviciul pungociul extispiciul hâciul dichiciul topciul ciubucciul caicciul otcupciul peciul paliciul mehtupciul gâdiliciul hăciul talhâșciul culucciul radiocalciul renciul
Sus

Rime de gradul 3:

viul unghiul teritoriul studiul spațiul războiul puiul propriul principiul ochiul obiceiul mușchiul mediul fiul domeniul cenușiul aiul uleiul trunchiul soiul rinichiul purpuriul paiul mănunchiul genunchiul cuiul aluminiul usturoiul triunghiul traiul temeiul teiul stadiul sodiul sediul scaiul roiul pustiul provizoriul premiul potasiul noroiul municipiul magneziul imperiul fluviul exercițiul craniul craiul consiliul butoiul ardeiul accesoriul vestigiul trifoiul strigoiul schiul salariul repertoriul rachiul puștiul puroiul portocaliul pițigoiul oratoriul meiul litigiul incendiul gunoiul griul graiul detaliul criteriul colegiul cheiul ceaiul boiul unchiul rugbiul pistruiul memoriul mălaiul deceniul comentariul cleiul ciocoiul buhaiul țiul țițeiul sigiliul scenariul remediul refugiul raiul prestigiul patrimoniul omagiul impropriul holteiul geniul domiciliul cotoiul căpătâiul călcâiul beiul voleiul vioriul uraniul uliul tramvaiul taxiul șuvoiul susaiul staniul stagiul sicriul privilegiul pisoiul păpușoiul palavragiul orgoliul opiul nunțiul mucegaiul hocheiul fotoliul elogiul cortegiul convoiul chiul amfibiul alaiul zgâmboiul vizitiul vătuiul țărănoiul scandalagiul puhoiul preludiul poleiul participiul pardesiul naiul mușuroiul interviul evantaiul doliul croiul costreiul cimpoiul burghiul asediul armoniul altoiul toiul țoiul secuiul rățoiul priboiul junghiul gutuiul copoiul contrariul condeiul bengaliul baiul baboiul tărăboiul plaiul lămâiul coroiul concediul chipiul bordeiul amoniul vătraiul travestiul subterfugiul șiroiul sanatoriul sacrilegiul rărunchiul polițaiul pliul pariul moroiul mileniul mehenghiul martiriul heliul guturaiul grindeiul ghionoiul dreptunghiul conciliul caprifoiul baraboiul antimoniul acvariul întâiul șasiul samuraiul reteveiul radiul porcoiul peniul oboiul marțafoiul interogatoriul guaraniul gruiul cucuiul coteiul cioroiul cintezoiul azuriul anteriul ambulatoriul troliul surugiul straiul stibiul șfichiul putregaiul priveghiul ogoiul moratoriul mineiul interludiul gimnaziul epiteliul echinocțiul curechiul cristeiul cobaiul breiul bariul auditoriul ageamiul adagiul văduvoiul rodiul puchiul meniul diluviul deochiul vitraliul vanadiul țuguiul toriul sufragiul șerlaiul scatiul promontoriul piscoiul paladiul ovreiul orologiul năboiul ghizdeiul ghiul dubiul dragaveiul compendiul broscoiul bisturiul armistițiul vișiniul tuiul tinichigiul sloiul seraiul șarampoiul putineiul popenchiul poneiul onorariul naufragiul litiul latifundiul hangiul gerunziul damblagiul crâmpeiul colocviul boldeiul beilerbeiul barcagiul zmeuriul zirconiul zarzavagiul vrăbioiul tripoliul travaliul stronțiul solstițiul seleniul saschiul portaltoiul panarițiul miceliul lințoliul interstițiul deuteriul ceriul bidiviul beriliul alibiul achiul hindiul zăvoiul vulpoiul prezidiul pezevenchiul monoraiul mierloiul maimuțoiul mahalagiul lambriul juriul foliul culiul colofoniul coiul chiulangiul bibiloiul alcaliul zurbagiul zavergiul ughiul știubeiul steiul solfegiul pomanagiul omoiul mușteriul deliul crochiul crematoriul buboiul atriul arpegiul zavragiul țăpoiul spahiul somoteiul scobaiul sacagiul probatoriul păsăroiul ivoriul interfluviul curmeiul consistoriul cadmiul briboiul vistavoiul viespoiul striul slugoiul sariul raliul purcoiul paroiul parodonțiul papugiul oprobriul niobiul loriul gurguiul giuvaiergiul ciuleiul chilipirgiul burjuiul bufleiul brăduiul boiangiul actiniul absolutoriul pipiul țuțuiul planetariul pezevenghiul osmiul nogaiul linguroiul lefegiul iridiul hasmațuchiul hameiul etuiul bigudiul zmeoiul zgripțoroiul zaicoiul țurloiul teleschiul tarabagiul saigiul rediul rechizitoriul ravagiul povarnagiul pospaiul natriul iepuroiul eufoniul dropioiul cusurgiul covaliul climacteriul cafegiul benghiul bâzoiul zamparagiul tutungiul tuleiul testimoniul săcuiul portofoliul portcheiul periheliul parascânteiul oloiul mujdeiul moftangiul martirologiul kaliul kakiul jărăgaiul hicoriul herghelegiul florilegiul eluviul coriul consorțiul camionagiul beșliul afeliul terariul subsidiul safariul rozariul renghiul prezbiteriul mucilagiul erodiul emeriul derbiul budăiul bibiul arbiul yterbiul țambalagiul sinedriul șfeiul șerpoiul pretoriul prepelițoiul pecariul odivoiul năpruiul muscoiul furcoiul dipnoiul coluviul colodiul cioveiul cazangiul calindroiul californiul baptisteriul băiețoiul băboiul tritiul relicvariul reclamagiul portochelariul pietroiul lapislazuliul endoteliul duraluminiul delfinariul condroniul chirigiul cesiul abagiul șalvaragiul purgatoriul pupăzoiul plutoniul pazvangiul osmanliul miniul marsupiul macaragiul lutețiul lustragiul harachiriul grisaiul fișiul fanaragiul deluviul conabiul chiaburoiul cherestegiul aluviul ruliul proluviul plasmodiul picheroiul microinterviul matrimoniul măsaiul macagiul hleiul hagiul hafniul grecoteiul cerceloiul cadiul bărzoiul alodiul tălpoiul stipendiul solariul șiboiul sacerdoțiul refectoriul racursiul rablagiul prosceniul pilangiul parlagiul hindichiul gagiul europiul columbiul cataroiul bocceagiul bobsleiul tambuchiul ichiul gleiul germaniul curiul caravanseraiul boghiul bogasiul tulumbagiul slaiul salepgiul pastramagiul muftiul mischiul miniinterviul măturoiul geamgiul drâmboiul ciuroiul cazacliul capugiul bragagiul bostangiul bijoiul albeiul vivariul vădăoiul tricliniul ruteniul ralantiul praxiul penaltiul lebădoiul lampagiul indiul gadoliniul erbiul canalagiul comițiul valiul urloiul suflaiul schingiul potpuriul năsoiul mungiul milihenriul lapidariul iaurgiul hidroniul harabagiul exordiul duelgiul dendrariul ciurechiul cantaragiul buriul bărboiul băltoiul toptangiul sevaiul poloniul misirliul lignofoliul fermiul splaiul reniul precipițiul pericraniul pambriul maiul limonagiul interspațiul internunțiul geraniul dichiul casiul casiopeiul calemgiul țuțuroiul tablagiul simigiul șapcaliul samariul postludiul pilafgiul muscalagiul monopodiul măsoiul impluviul funducliul cofeiul cichirgiul cărțoiul boteiul țigâiul terbiul tătăroiul tâlhăroiul stroiul scandiul rahagiul pepenoiul pedigriul ofițeroiul nobeliul moțpănoiul momițoiul miralaiul mâțoiul lupoiul laviul interstadiul giulgiul garguiul demiul volintiroiul soldățoiul satârgiul rubidiul roșteiul naingiul milităroiul frotiul efluviul ciorbagiul cambiul basmangiul amfiteriul achingiul technețiul taliul streiul pungoiul preventoriul peculiul pavagiul mindirigiul megateriul mangalagiul holmiul galiul disprosiul celțiul calatidiul bușmachiul bucvariul binagiul antracoteriul tuliul sortilegiul săbioiul periodonțiul mendeleeviul meconiul marfagiul glasiul feroaluminiul epiul cupiul cenobiul batiul pancrațiul paleoteriul morfiul micafoliul manubriul episceniul emonctoriul einsteiniul vomitoriul urbariul tabulariul sufloiul șimiul pitoiul neptuniul melițoiul hiposceniul halvagiul gogoloiul edecliul cealmagiul cârjaliul biliargiul triforiul tarapangiul staminodiul sinclinoriul sincițiul simpodiul regifugiul perdegiul minirugbiul masalagiul gluciniul emporiul echingiul câștiul capanliul caldarâmgiul acerateriul contrainterogatoriul sulgiul sacnasiul protactiniul promețiul periteliul licopodiul găzdoiul dinoteriul condominiul silențiul rapakiwiul pleiocaziul fumegaiul comitagiul ciațiul căciuloiul binișliul autoamfibiul serpentariul peșchegiul narghelegiul fătoiul cosoiul căldăroiul buzoiul burhaiul trieniul spiraiul sclaiul prundoiul pompagiul perdelegiul nișangiul mămăligoiul lenchiul ibrișimgiul endocraniul săcoiul osmiridiul tontoroiul sardiul parcagiul pandemoniul musiul ciumpeiul bucraniul tumbelechiul soldiul semispațiul portschiul combinagiul teleinterviul peșingiul miliariul lădoiul lactariul hududoiul mezoteliul coroniul bimileniul astatiniul inimoiul lăcătoiul ioniul soitariul moviloiul cișmegiul pozitroniul calemcheriul afuzaliul filaliul șaiul protiul coscenariul copaiul automacaragiul odiul spumegaiul magnaliul maxi-taxiul
Sus

Definiții din DEX:

ODAGÁCI s. m. 1. Plantă erbacee cu flori trandafirii, mai rar albe, ale cărei rădăcini se utilizează la scoaterea petelor de pe stofe; ciuin, săpunariță (Saponaria officinalis). 2. Numele a doi arbuști exotici, cu ramuri brune și păroase, cu frunze ovale, a căror scoarță aromatică se întrebuințează în medicină (Croton). ♦ Scoarța acestor arbuști, care răspândește (prin ardere) un miros plăcut; p. ext. substanță aromatică, parfum extrase din această scoarță. [Var.: odogáci s. m.] – Din tc. ödağacı.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ODAGÁCI s. v. ciuin.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.020s