Cuvinte care rimează cu nedumerească; rime cu nedumerească
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "nedumerească":

Sus

Rime de gradul 1:

vorbească urmărească unească țărănească stabilească servească românească răspândească privească primească potrivească pornească oprească omenească ochească numească micească mărească lungească lovească lipsească întărească întâlnească însușească însoțească îndeplinească grecească găsească folosească deosebească denumească crească cerească bolească bisericească zdrobească zăpăcească vădească turcească sufletească strălucească sporească socotească slăbească sfârșească școlească roșească risipească revenească reușească reunească răsucească prelungească pregătească potolească plătească păzească părăsească nimicească muncească lipească liniștească judecătorească iubească întregească înmulțească îngrijească încălzească împodobească hrănească găurească gândească ferească dovedească dorească domnească depășească definească cucerească clădească citească cinstească cădească bucățească bărbătească bănească amintească zorească vopsească vestească trezească topească tipărească stârnească sosească silească sfințească săvârșească rotească rostească rănească prăpădească povestească plutească plictisească pedepsească păcălească netezească nenorocească murdărească mulțumească mărginească lămurească izbească ivească învelească învârtească întocmească îngrămădească înflorească împlinească împletească greșească grăbească gătească firească fericească dobândească cântărească călătorească amețească amăgească albească adăpostească adâncească aburească zgârcească vrăjească umilească uimească turtească trăncănească sucească stropească strivească smintească scormonească scobească rusească rostogolească restabilească rătăcească răcească prevestească prăjească prăbușească poruncească pomenească poftească pământească odihnească ocrotească obștească obosească nimerească neliniștească necăjească mărunțească mărturisească mâhnească lărgească izbucnească întrunească însuflețească înrudească înlesnească încrețească îmbunătățească îmbolnăvească îmbogățească grijească gonească ghicească flecărească felurească domolească dojenească desăvârșească datorească crucească copleșească ciocnească căptușească boierească alungească ademenească zugrăvească zbârlească zărească uneltească țâșnească tăbăcească surească statornicească șoptească snopească slujească slăvească scutească scotocească scornească sărăcească răzvrătească răscolească răpească putrezească preamărească prăvălească pocească plesnească pățească pălăvrăgească orășenească ocolească nemulțumească necinstească năvălească năucească născocească năpădească moldovenească mijlocească menească mânjească lingușească limpezească jignească izgonească izbutească istovească isprăvească învechească întovărășească înțepenească însănătoșească înroșească înnebunească îngrădească îndrăgostească încetinească împuternicească împotrivească împărtășească hoinărească golească dichisească deslușească cumpănească cojească clocească ciupească cioplească cherchelească bombănească belească batjocorească bârfească aurească asuprească alipească zvâcnească zidească zbârcească zăngănească zăbovească veștejească urzească umezească trupească trudească trăsnească tocmească tocească țintească țicnească stingherească stâlcească sclipească schimonosească rotunjească râvnească ramolească proptească pripească preoțească ponegrească pocnească pitească pipernicească pășească pârlească pălească otrăvească ostenească ofilească nutrească nesocotească negrească năpustească muncitorească momească moleșească minciunească lucească lenevească jumătățească jelească iuțească iscodească irosească învrăjbească înveselească înjosească îngrozească îndreptățească îndrăznească îndeletnicească încremenească încolăcească îmboldească gospodărească finească fălească englezească despăgubească descrească cotească cosească convertească clocotească clevetească clătească ciocănească cicălească cerșească cavalerească călugărească călăuzească buimăcească bodogănească bocească ațipească argăsească amănunțească agonisească afurisească adeverească acrească zvârcolească zâmbească zădărnicească ursească trosnească trântească șterpelească stăvilească stârpească sfrijească scrântească schilodească rodească robească regăsească răzbească răstească rărească răcnească proslăvească prigonească prășească porcească pitorească pilească pervertească pângărească pândească oglindească mugurească moșească molipsească mândrească măgulească lățească jumulească ispitească ispășească înzdrăvenească învestească înnegrească încolțească îmbătrânească hodorogească fudulească făurească economisească compătimească chircească căznească cârpească cărămizească călească bolborosească bătătorească asprească asfințească amorțească albăstrească zbicească zămislească urgisească umbrească troienească travestească trândăvească tivească țigănească țărmurească tâmpească tălmăcească șușotească spovedească sluțească scârbească sădească răzlețească răsplătească răcorească prostească prietenească poposească pironească pescărească pătimească oștească osândească opărească neîngrijească nefirească mugească mototolească mocoșească mijească iscusească iscălească investească întipărească întețească înrăutățească îngălbenească îndulcească îndârjească încâlcească împietrească împărătească îmblânzească hărăzească grozăvească grămădească glumească foșnească forfotească fandosească dospească dosească dogorească dezvinovățească dezvelească dezlipească dezamăgească deservească cotropească convorbească contopească clipească clămpănească ciugulească ciufulească ciripească ciobănească chinezească cetățenească căciulească burdușească bufnească bălăcească bălăbănească ațintească absolvească zdrelească zdrăngănească vâslească ticsească terfelească tăvălească tătărească țăcănească surghiunească supranumească stupească stropșească sortească smucească smerească scrobească scorojească scâncească rumenească ruginească pungească pripășească primenească prăsească potopească potcovească ponosească podească pirotească peticească pețească părtinească păgubească oropsească nedreptățească migălească meșteșugărească mănăstirească lumească julească jugănească jertfească izbăvească învinovățească întrezărească înmărmurească înlemnească înfofolească înăcrească îmbulzească hirotonisească halească fugărească feciorească domesticească dărăcească cuibărească corcească copilărească consfințească codească clipocească clănțănească chitească cernească cătrănească brâncească boțească boscorodească bocănească bleojdească bălmăjească aricească aerisească prizărească zbughească zborșească văicărească urnească ungurească tușească tulească teșească suplinească studențească strunească știrbească spetească spălăcească sfredelească scopească sclifosească sătească răvășească răstignească profețească pritocească povârnească poticnească poreclească poprească polițienească pleoștească picotească păturească păstorească oțelească oploșească nefericească nălucească licărească latinească jigărească înverzească înrobească îndobitocească închircească încărunțească înăsprească împotmolească împăienjenească îmbrobodească îmbrâncească hulească hăulească garnisească gângăvească franțuzească fasolească dezrobească dezmeticească desfrunzească descotorosească cumințească croncănească coșcovească contenească ciopârțească chivernisească câmpenească câinească butucească bușească blagoslovească bătucească aservească amuțească abolească zeflemisească zburătăcească zaharisească vitejească urâțească ucenicească toropească sihăstrească semețească scumpească sărbătorească răsădească rânjească răgușească propășească prisosească pribegească preaslăvească postească plivească plinească păsărească pârjolească ostășească opintească nemțească nădușească morfolească mocnească mazilească logodească lâncezească istorisească înzăpezească învălătucească înstărească înfrățească înălbească împleticească împăturească împădurească ghiontească gârbovească dubească despădurească cotcodăcească cositorească complinească cocoloșească cocolească clintească clăbucească căsătorească cârtească căpriorească brodească boltească blegească bătrânească băbească aromească zolească zgribulească zgândărească zălogească veselească tânjească strujească strămoșească șopotească silabisească scrâșnească scofâlcească sclivisească sârbească sălbăticească rupturească reamintească răbufnească pufnească pricopsească precumpănească popească plămădească piticească pardosească părăginească oltenească obrăznicească nărăvească mucezească mozolească mâzgălească lihnească jecmănească izvodească italienească învinețească înnămolească înmugurească îngerească îndrăgească frunzărească frățească feștelească fâstâcească dumerească drăcească dezmorțească despletească descumpănească descojească ctitorească covrigească covârșească ciomăgească chelfănească cărăbănească canonească cănească bucherească bolovănească bălăngănească asurzească ardelenească arămească zvonească zăticnească zăluzească zălezească tihnească târnosească sulimenească șubrezească sticlească smolească slovenească sinchisească scrijelească săpunească recucerească rablagească prohibească
Sus

Rime de gradul 2:

trăiască recunoască războiască nască cunoască construiască celuiască alcătuiască voiască urască uluiască soiască puiască pescuiască obișnuiască locuiască înlocuiască îndoiască hotărască foiască chinuiască căiască broască trebuiască noroiască instruiască femeiască cheltuiască boiască străduiască sfătuiască roiască pricinuiască prețuiască mască jefuiască învoiască dăruiască chibzuiască târască șovăiască sleiască pustiască posomorască plăsmuiască orânduiască nevoiască lustruiască învinuiască înfăptuiască împrejmuiască gunoiască ghemuiască destăinuiască cască bănuiască băiască tânguiască tăinuiască șlefuiască renască răzuiască propovăduiască poleiască plănuiască pârască ocărască mânuiască mântuiască găzduiască evreiască dăinuiască croiască arcuiască amărască altoiască zgâiască viețuiască tăgăduiască supraviețuiască sporovăiască rânduiască prăznuiască jeluiască izvorască înnoiască făgăduiască disprețuiască demască cotrobăiască biciuiască zdrențuiască zădărască vuiască văruiască ticăiască spoiască schingiuiască reconstruiască povățuiască pecetluiască mușuroiască mituiască lecuiască jinduiască încercuiască iască hărțuiască dibuiască conviețuiască ciocoiască bască ască albiască tencuiască țârâiască tămăduiască sfiască scociorască revizuiască reînnoiască puhoiască priboiască păruiască năzuiască năpăstuiască mohorască intuiască holteiască grăiască fățuiască dumnezeiască cârmuiască căpătuiască zuruiască vlăguiască vătuiască unduiască țintuiască ticluiască tescuiască străjuiască spilcuiască șiroiască șerpuiască secătuiască primejduiască pocăiască pietruiască păsuiască pălmuiască nădăjduiască miruiască înrăiască hăiască fleșcăiască flăcăiască buhăiască borască asemuiască ogoiască zimțuiască zeciuiască zăgăzuiască târguiască smălțuiască siluiască sălășluiască răsfoiască prăfuiască pizmuiască lipăiască ghiftuiască ferchezuiască deznădăjduiască ciorovăiască burzuluiască aghesmuiască terciuiască rostopască rindeluiască prilejuiască priască pască năboiască muruiască hăituiască ciuruiască chefuiască zețuiască zăvorască viermuiască tutuiască șfichiuiască
Sus

Rime de gradul 3:

uscă moluscă bruscă muscă căscă frescă riscă iscă gâscă grotescă etruscă burlescă ploscă livrescă franciscă confiscă
Sus

Definiții din DEX:

NEDUMERÍ, nedumeresc, vb. IV. Tranz. A face să fie nedumerit, să nu înțeleagă ceva, a pune pe cineva în încurcătură; a mira. [Var.: nedumirí vb. IV] – Din nedumerit (derivat regresiv).

A NEDUMER//Í ~ésc tranz. (persoane) A pune în încurcătură, trezind mirare. /Din nedumerit

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

NEDUMERÍ vb. v. mira.

NEDUMERÍ vb. v. codi, ezita, pregeta, şovăi.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.009s