Cuvinte care rimează cu moarte; rime cu moarte
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "moarte":

Sus

Rime de gradul 1:

poarte rapoarte foarte toarte repoarte resoarte pașapoarte consoarte
Sus

Rime de gradul 2:

arte carte parte împarte desparte departe deșarte cvarte sparte aparte subîmparte deoparte pancarte tarte cuarte reîmparte
Sus

Rime de gradul 3:

suporte curte transporte scurte certe comporte concerte exporte fierte incerte porte ierte importe învârte turte coperte experte inerte oferte acvaforte escorte alerte aorte borte forte pianoforte cohorte reexporte retorte ultrascurte cirte nefierte coverte reimporte supracoperte ciozvârte hurte cuverte
Sus

Rime de gradul 4:

aceste acte activitate admite permite alimente alte străbate peste autoritate bate bucate calitate cantitate capete capacitate câte cavitate varietate pește crește proprietate cunoaște cuvinte date denumește plante dinte realitate toate dragoste totalitate elemente emite spate poate recunoaște este tratamente te frate sfârșite greutate îmbrăcăminte înainte societate încălțăminte texte insecte șapte intensitate jumătate unitate președinte lapte limite lipsește scoate mate momente multe munte naște transmite noapte perete abate urâte antichitate articulate personalitate cetate cinste coaste colectivitate combate comite comunitate văzute constante posibilitate cute defecte demnitate dicotiledonate dificultate divinitate urăște extremitate facultate universitate suflete frunte trimite uite înlocuiește sensibilitate libertate liniște localitate veste părăsește rupte paste moluște neașteptate părinte accidente sănătate ante aromate prăjite plecate burete cântărește caște citate clește conformitate conte coordonate creste cuminte densitate dinainte dreptate fuste electricitate punte terminate impuritate încercate triste poveste iute particularitate late tonalitate liste majoritate scăzute minte modalitate muște necesitate neliniște specialitate niște oaste afinitate sete auzite biciclete calamitate caste păstorește claritate compozite compromite cote debite dezbate sonoritate egalitate excite piște faste securitate furate ghete sfătuiește virtute zbate site răutate știulete promite umiditate juste lactate veșminte suite toante maturitate minute mixte pacoste subunitate noutate oaspete abilitate actualitate virtuozitate apucate rugăminte bete batiste bunătate originalitate priveliște superioritate stabilitate statornicește rănite duritate entitate primate exactitate excremente pute sărite grăunte identitate imposibilitate snopește incapacitate solemnitate înfundate însemnătate iște sărăcește palete seriozitate paște năucește nedreptate piste nete simplitate probabilitate amabilitate diversitate vecinătate aplecate ostenește pecete scapete puritate bonete severitate sinceritate continuitate curiozitate depășite descrește vietate expresivitate fante favorite fermitate festivitate fidelitate generozitate gravitate străinătate renaște vicepreședinte omite tăcute fertilitate mite subtilitate năpaste prioritate nesimțite spete aminte amonte andante antecedente staroste bărbierește bute saturate captivitate castravete celenterate vanitate plete zeitate ostilitate publicitate robește regularitate sticlete popularitate remite infirmitate răzbate prorocește integritate lamelibranhiate imunitate moaște mobilitate pajiște naționalitate ornate nevăzute obște ocolite adiacente animozitate asperitate bâte vitalitate boante bote brutalitate salinitate capote ciocoiește conjugate contabilitate turiste debilitate diriginte elasticitate ereditate scripete fatalitate utilitate tegumente grote singurătate inactivitate inegalitate inferioritate întâietate linte scaiete pasivitate minoritate monstruozitate necinste absurditate solidaritate pietate arogante autenticitate productivitate sterilitate castaniete eficacitate falsitate ferocitate formalitate gândite valabilitate etate încumete individualitate conductibilitate inserate suveranitate mente molete păscute rigiditate naivitate neregularitate soliditate acuitate umanitate sinuozitate carete castitate responsabilitate demite ebrietate senzualitate erete flăcăiește perspicacitate tenacitate oiște ponte imoralitate porumbiște ingeniozitate vizibilitate instabilitate rapiditate stupiditate sumete mentalitate moralitate mucozitate nălucește nămete nepregătite nervozitate obscuritate voluptate afte timiditate semețește cărate onestitate celebritate comoditate complexitate surditate discontinuitate disponibilitate vulgaritate exclusivitate pubertate facilitate fecunditate fetește viscozitate sobrietate imobilitate imparicopitate triște sihăstrește infidelitate insensibilitate prosperitate karate plasticitate eternitate viconte obiectivitate obscenitate agate artificialitate bobote virginitate variabilitate retransmite schimnicește finalitate scumpete flexibilitate radioactivitate ghicite impetuozitate opreliște infante înserate seninătate inventivitate simultaneitate jurate lehamite luminozitate papalitate minuțiozitate inutilitate nemâncate permeabilitate porozitate probitate aciditate ascomicete servitute banalitate berbecește burghezește carate caritate temeritate cordate culpabilitate dexteritate diformitate duplicitate reciprocitate scrupulozitate pluralitate sufletește staniște ilegalitate imbecilitate imensitate infinitate înghesuite lealitate legitate orbete omogenitate meticulozitate raritate nuntește afectivitate agresivitate ambiguitate săturate paliditate spontaneitate bente brăzdate cecitate uniformitate copitate urate viclenește rigurozitate flagelate florinte rivalitate fraternitate graviditate periodicitate surzește termite posteritate intimitate invaliditate oseminte lăudate legalitate sărbătorește loialitate șoptite mărunțite prețiozitate miluiește șerbește muzicalitate zapciește anxietate arete austeritate perversitate braniște concrește trinitate cotlete dibuite dualitate durabilitate echitate excentricitate trânte fixitate generalitate inechitate învește pustietate precupețește longevitate maiestate ospitalitate sorginte serozitate paricopitate negândite norocește nulitate arhonte arierate pteridofite relativitate briofite cauzalitate ciuciulete concavitate regalitate convexitate religiozitate crevete deplinătate șosete excitabilitate familiaritate foamete superficialitate homosexualitate conștiinciozitate lașitate suzeranitate mediocritate miriște opacitate obezitate agnate amurgește ariniște aviditate bacante barbete boiște burlăcește scripte capilaritate perplexitate confrate copreședinte sexualitate paritate silnicește grădiște supraconductibilitate veleitate trivialitate inexactitate tete unanimitate readmite intelectualitate virilitate monumentalitate toxicitate oportunitate acotiledonate polaritate ariditate somptuozitate hipersensibilitate retrimite incompatibilitate țiclete decomandate emotivitate enormitate funcționalitate fuște ogorăște zoofite acante receptivitate păpușoiște murgește simplicitate specificitate punctualitate sângerete asiduitate atrocitate oficialitate penalitate reglete contrarietate docilitate vraiște primordialitate edentate eventualitate firește ștachete validitate imparțialitate ineficacitate deșelate universalitate maternitate mortalitate neutralitate accesibilitate actualmente adversitate vivacitate trifoiște senilitate subiectivitate rezistivitate proporționalitate spiritualitate fluiditate orbește susceptibilitate veridicitate ingenuitate rentabilitate solvabilitate fotoconductibilitate luciditate talofite multiplicitate ritmicitate nebulozitate politonalitate acarinate românește reactivitate bestialitate ciuște placiditate complicitate pudicitate spermatofite scumpătate frivolitate impasibilitate renglote siliște scabrozitate melodicitate solubilitate istorlalte istelalte isteilalte audibilitate babete pergamute bonitate ungulate calțavete capiște criminalitate rariște etanșeitate inductivitate sațietate iritabilitate tipizate liberalitate scârnăvește motorizate nuditate ochete proximitate anterioritate papiste salubritate serviabilitate clandestinitate compatibilitate zariște coroniște cupiditate expansivitate farniente grațiozitate ieste impietate îndelete indemnitate somitate jarcalete vrăbete urbanitate municipalitate neclaritate vilozitate nestabilitate acraniate aculeate amniote virtualitate calozitate veracitate onorabilitate feudalitate senectute improprietate contemporaneitate inviolabilitate irascibilitate irealitate jariște latinitate plinătate legitimitate maleabilitate lascivitate miazănoapte inteligibilitate moralicește motricitate periculozitate nodozitate radioelectricitate animalitate prostește atonalitate venalitate boliște paternitate oblicitate conexitate verticalitate credulitate domnește urocordate fieste tehnicitate geruiește prolificitate impulsivitate sociabilitate infailibilitate jilăvete juvete leucoplaste tarate incoruptibilitate neseriozitate obote afabilitate turbiditate semiobscuritate autocunoaște parțialitate impresionabilitate comunicativitate cruditate interdisciplinaritate fiabilitate hiperaciditate vasalitate inflexibilitate lichiditate malițiozitate târâte primitivitate adaptabilitate amiralitate schizofite aplicabilitate apuntamente cantabilitate carcalete zăliște codiriște colegialitate pomoste promiscuitate cordialitate creativitate cursivitate verosimilitate trupete divizibilitate rebate sote febrilitate fragilitate vârtute gibozitate singularitate vastitate imuabilitate volubilitate invariabilitate labilitate limpiditate natalitate navigabilitate principialitate notabilitate obtuzitate antofite anuitate fiscalitate contractilitate complementaritate cotitate reabilitate rugozitate multilateralitate seismicitate grecește împărățește sagacitate incisivitate incomoditate îndeobște înnoptate istoricește lejeritate toporâște mixomicete motilitate sciziparitate nobilitate vremuiește abnormitate aiste notorietate bisexualitate compresibilitate carenate conductivitate cosiriște creștinătate crochete declivitate sorete păgânătate similaritate servilitate reflexivitate profunditate sincronicitate sanctitate piodermite posterioritate inoportunitate șușlete veritate suavitate paupertate materialitate țarate moralmente pilozitate jovialitate nicorete alteritate băteliște spațialitate directivitate viabilitate piezoelectricitate planeitate șistozitate ratite impermeabilitate locvacitate macromicete modernitate ușurătate aligote tuberozitate vitejește coproprietate termoelectricitate ubicuitate credibilitate defectuozitate restriște exiguitate feminitate imaterialitate imparitate inicvitate imponderabilitate lapidaritate oralitate tontolete pterigote orliște operativitate
Sus

Definiții din DEX:

MOÁRTE, morți, s. f. 1. Încetare a vieții, oprire a tuturor funcțiilor vitale, sfârșitul vieții; răposare; deces. ◊ Loc. adj. Fără (de) moarte = a) veșnic, nemuritor; b) (despre obiecte) foarte durabil, foarte trainic. ◊ De moarte = a) loc. adj. și adv. moral; b) loc. adj. (în textele bisericești; despre păcate, greșeli) care atrage osânda veșnică; c) loc. adj. și adv. fig. grozav, cumplit, teribil. ◊ Loc. vb. A face moarte de om = a omorî, a ucide. A-și face moarte (singur sau cu mâna lui) = a se sinucide, a se omorî. ◊ Expr. Pe viață și pe moarte = a) din toate puterile, cu înverșunare, punându-și viața în joc; b) pentru totdeauna. (A fi ori a se afla) pe patul de moarte sau pe patul morții = (a fi) în agonie. Între viață și moarte = în agonie, aproape de moarte. Ca de frica morții = înfrigurat, febril. Cu moartea în suflet = extrem de mâhnit, de îndurerat; desperat, deznădăjduit. A se da de ceasul morții = a depune eforturi desperate; a se frământa, a se neliniști extrem de mult. A da moartea în ceva = a muri în număr foarte mare. A azvârli (sau a băga) moartea-n țigani = a) a învinui pe nedrept pe cineva, a da vina pe alții; b) a lansa o idee, un proiect fără finalitate, care provoacă doar confuzie, derută. A da mâna cu moartea sau a vedea moartea cu ochii = a trece printr-o mare primejdie. (A fi) uitat de moarte = (a fi) foarte bătrân. A nu avea (sau a nu cunoaște) moarte = (despre obiecte) a fi foarte durabil. ♦ (Jur.) Moarte declarată = situație juridică creată unei persoane dispărute în împrejurări care fac să se prezume moartea sa fizică. Moarte fizică = moarte constatată prin act de deces. ♦ Fig. Dispariție, pieire. 2. Omor, ucidere; crimă, asasinat; p. ext. măcel, masacru. ◊ Expr. (Fam.) Moarte de om = mare înghesuială, îmbulzeală. ♦ Pedeapsă capitală; execuție. ◊ Expr. La moarte! formulă cu care se cerea pedeapsa capitală pentru un vinovat. 3. (Înv. și pop.) Mortalitate provocată de un flagel; p. ext. molimă, epidemie. 4. Ceea ce pricinuiește sau se crede că pricinuiește moarte (1). ◊ Expr. Moartea mea (sau ta, lui etc.) e... sau e moartea mea (ori ta, lui etc.), se spune pentru a arăta că un anumit lucru place cuiva în mod deosebit. 5. Compuse: moartea-puricelui = plantă erbacee din familia compozitelor, cu tulpină dreaptă, ramificată, păroasă, cu flori gălbui, dispuse în capitule (Inula conya); (Med. vet.; reg.) moartea-găinilor = cobe. – Lat. mors, -tis.

MORT, MOÁRTĂ, morți, moarte, adj., s. m. și f. I. Adj. 1. (Despre ființe) Care nu mai trăiește, care a murit. ◊ Expr. A se face mort în păpușoi sau (substantivat) a face pe mortul în păpușoi = a se face că nu știe nimic, a simula nevinovăția, a face pe prostul. A o lăsa moartă (în păpușoi) = a lăsa o chestiune încurcată, a renunța la ceva. A fi mort fără (sau după) cineva sau ceva = a nu putea trăi fără cineva sau ceva, a fi îndrăgostit de cineva sau de ceva; a ține mult la cineva sau la ceva. A fi mai mult mort (decât viu) = a fi istovit, epuizat (de boală, de frică etc.). Nici mort sau mort-tăiat = (în construcții negative) cu nici un preț, sub nici un motiv, în nici un caz. Mort-copt = cu orice preț, necondiționat, neapărat; vrând-nevrând, cu chiu cu vai. A umbla (sau a se ține) mort după... = a) a lupta, a se zbate pentru a obține ceva; b) a-și manifesta dragostea față de cineva străduindu-se să fie mereu în preajma lui. A fi beat mort (sau mort de beat) = a fi foarte beat. ♦ Limbă moartă = limbă care a încetat să fie învățată ca limbă maternă. Inventar mort = totalitatea uneltelor, a mașinilor, a mijloacelor de transport care aparțin unei gospodării sau unei întreprinderi. Timp mort = lipsă de activitate a forțelor de muncă sau a mașinilor; întrerupere neprevăzută a muncii. Unghi mort = loc de pe traiectoria unei arme de foc pe care nu-i poate atinge proiectilul. Punct mort = poziție a unui mecanism bielă-manivelă care corespunde momentului când biela și manivela au axele în prelungire sau suprapuse. (Expr.) A ajunge la un (sau într-un) punct mort = a ajunge la un impas, în imposibilitate de a găsi o soluție. Linie moartă = linie de cale ferată care servește numai pentru garare. (Expr.) A fi (sau a se afla, a trece) pe linie moartă = a nu mai juca un rol de seamă, a fi înlăturat dintr-un post de răspundere. Fier mort = fier de calitate inferioară. ♦ (Fam.; despre aparate, motoare etc.) Care nu mai funcționează. 2. (Despre părți ale corpului) Cu funcțiile vitale pierdute; paralizat, înțepenit. ◊ (Pop.) Carne (sau piele) moartă = carne sau piele care se formează deasupra rănilor și prin care nu trec ramificațiile nervoase. 3. (Despre plante) Uscat, veșted. 4. Fig. (Despre lucruri) Fără viață, neînsuflețit; nemișcat, încremenit. ♦ Lipsit de zgomot, de activitate, de viață; liniștit. ♦ (Despre culori, nuanțe) Fără strălucire; șters. II. S. m. și f. Persoană care a murit, defunct, decedat; trupul neînsuflețit al unei persoane așezat în coșciug sau înmormântat. ◊ Expr. Mortul de la groapă nu se mai întoarce, se spune despre un lucru pierdut definitiv, despre ceva care nu mai poate fi îndreptat. Apa morților = fata morgana, v. morgana. A scula (sau a trezi, a deștepta) și morții (sau din morți), se spune despre zgomote sau surse de zgomote foarte intense și stridente. A umbla (sau a merge) ca după mort = a merge foarte încet. Ca la mort = (în legătură cu verbe ca „a se aduna”, „a veni”) în număr (foarte) mare. – Lat. mortuus.

MOÁRT//E morţi f. 1) Oprire definitivă a tuturor funcţiilor vitale ale unui organism; încetare, stingere din viaţă; deces. ♢ ~ biologică încetare a tuturor proceselor vitale, care duce la pieirea organismului ca sistem biologic. ~ aparentă letargie. ~ clinică (sau relativă) prima fază a decesului, constând în încetarea activităţii cardiace şi a respiraţiei, în care reanimarea este încă posibilă. Pe viaţă şi pe ~ a) din toate puterile; b) cu riscul vieţii. A fi bolnav de ~ (sau a se zbate de ~, a se afla între viaţă şi ~, a fi pe patul de ~ sau a fi pe patul morţii, a trage de ~, a fi în gura morţii) a fi grav bolnav. A da mâna cu ~ea (sau a vedea ~ea cu ochii) a se afla într-o situaţie foarte periculoasă. A muri de ~ bună a muri de bătrâneţe. Viaţă fără (de) ~ viaţă veşnică, nemuritoare. A fi uitat de ~ a fi foarte bătrân. 2) Lipsire de viaţă (premeditat sau din întâmplare); omor; ucidere. ♢ A face ~ de om a comite o crimă. 3) Fapt care duce la încetarea din viaţă. 4) Mortalitate cauzată de un dezastru. ♢ Asta e ~ea mea (ta, lui etc.) a) asta e preferinţa (sau slăbiciunea) mea (ta, lui etc.); b) acesta este lucrul cel mai nesuferit pentru cineva. 5) jur. Pedeapsă capitală; execuţie. 6) Făptură groaznică reprezentând un schelet cu o coasă, care seceră vieţile omeneşti. ♢ Bun să-l trimiţi după ~ se spune despre o persoană, care, fiind trimisă undeva, este aşteptată prea mult. 7): ~ea-puricelui plantă erbacee, din familia compozeelor cu tulpina şi frunzele păroase şi cu flori galbene. [G.-D. morţii] /<lat. mors, ~tis

MORT1 moártă (morţi, moárte) 1) Care a murit; care nu mai este viu; decedat; defunct; răposat. ♢ Limbă moartă limbă care a încetat să fie folosită ca limbă maternă. Linie moartă linie de cale ferată care serveşte numai pentru garare. Inventar ~ inventar neutilizat. Nici ~ a) pentru nimic în lume; cu nici un preţ; b) niciodată. Mai mult ~ decât viu a) sleit de puteri; istovit; extenuat; b) speriat peste măsură; îngrozit. ~-copt (sau ~ ori copt) cu orice preţ; neapărat. Beat ~ foarte beat. ~ de oboseală (de foame, de sete etc.) foarte obosit (flămând, însetat etc.). A cădea ~ a) a muri; b) a nu mai putea de oboseală; a fi istovit. A umbla după potcoave de cai morţi (sau a umbla după cai morţi să le ia potcoavele) a umbla fără rost pe drumuri; a hoinări. A se face ~ în păpuşoi a se face că nu ştie nimic; a o face pe prostul. A umbla (sau a se ţine) ~ după cineva a căuta să obţină ceva cu orice preţ; a nu mai da răgaz cuiva. A dormi ~ a dormi adânc. A fi (sau a se afla, a trece) pe linie moartă a se afla în declin; a nu mai juca rolul de altădată. 2) (despre vegetaţie) Care este fără frunze; desfrunzit. 3) (despre flori) Care şi-a pierdut vlaga şi frăgezimea; ofilit. 4) (despre localităţi, străzi) Care este lipsit de viaţă, de mişcare, de zgomot. 5) rar (despre culori) Care nu are strălucire; şters; spălăcit; decolorat. /<lat. mortuus

MOR//T2 ~ţi m. Persoană care a murit; răposat; decedat; defunct. /<lat. mortuus

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

MOÁRTE s. 1. decedare, deces, dispariţie, pieire, prăpădire, răposare, sfârşit, stingere, sucombare, (livr.) exitus, extincţie, repauzare, (mai ales în limbajul bisericesc) repaus, (înv. şi pop.) săvârşire, (pop.) pierzanie, pierzare, (reg.) pieişte, topenie, (înv.) petrecanie, petrecere, pierdere, piericiune, prăpăditură, pristăvire, săvârşenie, săvârşit, scădere, sconcenie, (ir.) crăpare, (arg.) mierleală, mierlire, verdeş. (~ unei persoane.) 2. (fig.) mormânt, somnul de veci. (Acolo şi-a găsit ~.) 3. moarte aparentă v. letargie. 4. v. crimă.

MOÁRTE s. v. dispariţie, epidemie, molimă, mortalitate.

MORT adj. v. inanimat, neanimat, neînsufle-ţit.

MORT adj., s. 1. adj., s, decedat, defunct, dispărut, răposat, (livr.) repauzat, (în limbajul bisericesc, pop. şi eufemistic) pierdut, (înv. şi pop.) pierit, (înv.) pristăvit, săvârşit. (~ul era un om în vârstă.) 2. adj. inert, neînsufleţit, nemişcat, rece, ţeapăn. (L-a găsit ~.) 3. adj. v. ofilit.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.023s