Cuvinte care rimează cu medico-farmaceutice; rime cu medico-farmaceutice
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire

Cuvinte care rimează cu "medico-farmaceutice":

Sus

Rime de gradul 1:

terapeutice farmaceutice aeronautice nautice hermeneutice astronautice antiscorbutice
Sus

Rime de gradul 2:

sălbatice practice politice plastice optice magnetice critice caracteristice artistice antice teoretice sistematice sintetice semantice poetice matematice lingvistice identice fonetice fantastice exotice estetice electromagnetice elastice dramatice domestice cromatice atlantice acvatice acustice turistice stilistice sovietice sintactice roșietice romantice magmatice limfatice gotice genetice diplomatice didactice cosmetice autentice aromatice tematice statistice simpatice pitice mistice etice energetice eliptice diagnostice democratice atice vestice ușuratice statice solistice petice narcotice ipotetice gimnastice estice erotice ecleziastice dogmatice detritice climatice carstice atletice aritmetice arctice antiseptice analitice tactice patriotice oftice neolitice mitice îndemânatice gigantice ermetice elenistice dialectice componistice celtice caustice azotice asiatice antibiotice acetice umoristice subacvatice semitice scolastice rustice psaltice hepatice emfatice diuretice cuantice bombastice acrobatice somatice singuratice prismatice pneumatice patetice neîndemânatice hipnotice feromagnetice eretice despotice deșertice carpatice bezmetice baltice aristocratice văratice schematice sarcastice programatice profetice problematice peltice paleolitice nebunatice molatice enigmatice deretice clastice cinetice cibernetice aviatice zănatice venetice publicistice profilactice osmotice haotice fanatice dietetice calendaristice ascetice antarctice ziaristice virotice pragmatice monocromatice monastice memorialistice melismatice gnostice drastice beletristice argotice antipatice alfabetice urbanistice sifilitice scheletice sceptice pianistice hidrostatice granitice flegmatice enclitice dezmetice biotice balistice automatice zvânturatice umanistice traumatice tomnatice subcarpatice sinoptice sincretice protoplasmatice lactice hidroenergetice getice folcloristice flușturatice eufemistice epileptice electrolitice ecliptice bazaltice automobilistice sofistice septice sciatice reumatice pancreatice freatice floristice diacritice consonantice coloristice catalitice asfaltice apoplectice anacreontice spermatice spastice silogistice sclerotice prostatice piroclastice patristice onomastice numismatice jurnalistice galactice fluturatice extragalactice diagenetice corintice cinematice apologetice apatice pontice paralitice otice ontogenetice noetice neautentice megalitice filogenetice exantematice eratice enigmistice eclectice cinegetice birocratice astmatice apocaliptice antipiretice aerostatice simptomatice scriptice protetice posttraumatice orgiastice oolitice nevrotice neritice muieratice melodramatice frenetice faunistice enzimatice electrostatice criptice cistice cabalistice agnostice vânturatice teocratice schismatice primăvăratice numulitice metasomatice lunatice logistice hieratice euharistice antihelmintice zigomatice stocastice leșietice epigramatice cazuistice catalectice axiomatice andezitice aforistice acromatice abiotice sfârtice scitice pugilistice probabilistice portretistice neogotice
Sus

Rime de gradul 3:

zice tehnice strice științifice specifice ridice puternice publice psihice pice patologice orice organice modifice metalice medice mecanice logice istorice indice împiedice grafice fizice fabrice explice electronice electrice economice comunice clasice chimice catolice vulcanice unice toxice tipografice termice sferice ritmice republice periodice metrice melodice lirice juridice geometrice geologice generice fotografice fiziologice filozofice fiice elice cronice cosmice comice cinematografice cilindrice britanice biologice atomice atmosferice armonice aplice anatomice alcoolice vrednice voinice veșnice verifice urzice topografice tonice tipice telefonice tectonice spice simfonice simetrice simbolice satirice romanice replice psihologice prezice predice pacifice oblice nordice morfologice microscopice meteorologice liturgice justifice ironice interzice implice identifice germanice geografice epice dinamice diatonice conice citrice cicatrice ceramice casnice califice bășice arhitectonice apendice aerodinamice zilnice zadarnice teologice temeinice tehnologice statornice sacrifice retorice radiofonice purifice periferice olimpice oceanice obraznice numerice multiplice mozaice motrice metamorfice matrice magice laice josnice intensifice îndoielnice gastrice folclorice falsifice etnice energice electrotehnice despice contrazice complice clasifice ceasornice categorice calice bice biblice bazice balcanice amplifice algebrice zburdalnice ucenice tragice sudice strașnice solidifice silice revendice războinice pustnice purice potrivnice polifonice personifice novice nestatornice monosilabice mitologice metodice metalurgice hidraulice harnice glorifice fortifice fățarnice eroice edifice dedice dacice clinice clarifice ciclice chirilice certifice canonice botanice astronomice arheologice arhaice anorganice alegorice balneoclimaterice valorifice tropice trainice telegrafice tainice sulfurice silabice semnifice rectifice ramifice proteice prielnice pentatonice pașnice paleozoice ortografice onorifice onomatopeice netrebnice nemernice mojice mezozoice metafizice islamice ionice îndărătnice ideologice groaznice ferice excentrice eterice ecumenice ebraice darnice climaterice arșice anestezice analogice academice vremelnice varice urice toracice strategice sociologice simplifice silnice siderurgice seismice schimnice scenice praznice pitulice piersice pedagogice mucenice metabolice jurasice jalnice grabnice fonice etnografice epidemice enarmonice dorice cretacice coregrafice concentrice codice catodice biochimice asimetrice analgezice amice utopice unifice sporadice sodice rombice radioelectrice prolifice popice polemice pitagoreice pădurice neoclasice năvalnice melancolice italice ierarhice hidrotehnice frigorifice fotoelectrice fosforice fenomenologice enciclopedice empirice ecologice cubice cronologice crainice carbonice calcice bucolice benefice apostolice zoologice vocalice transuranice supersonice spasmodice slugarnice silvice planifice petrografice organizatorice neprielnice neîndoielnice lăuntrice intoxice igienice idilice furnice fructifice filarmonice falnice excomunice evanghelice etimologice etilice dornice diversifice diabolice cucernice codifice calorice autobiografice autentifice alice abdice vetrice versifice venerice turcice trigonometrice stoice spadice șovăielnice ratifice răspice radiologice price preistorice pornografice politehnice petrifice năprasnice monodice monarhice mistifice mineralogice mimice metodologice logodnice impudice iberice hidrografice heraldice granulometrice dezice colice cerbice burice bolșevice arabice alergice zootehnice zeifice valorice triasice tracice tiranice termodinamice sonice satanice radiotehnice prozodice notifice neozoice muzicologice metaforice iudaice improvizatorice iambice geodezice galvanice galice endemice drăgaice destoinice demonice deifice cristalografice civice bibliografice becisnice apriorice angelice tulnice zdrumice veridice vârstnice topice tonifice suplice stratifice sincronice sfeșnice sanctifice rodnice preclasice pelagice panoramice neurologice mumifice mortifice monoclinice litografice laconice giroscopice ginecologice fotogrammetrice filologice ezoterice exemplifice electrochimice duplice dumice dreptunghice dosnice datornice colnice cinice atotputernice acordice volnice tronconice sudorifice strofice stereofonice radiografice pudice prozaice propice polonice poligrafice platonice osifice năstrușnice mnemotehnice metilice malefice lăturalnice interbelice ibovnice formice dodecafonice dielectrice crâsnice calcifice agrotehnice acrilice stereoscopice slujnice scarifice samavolnice punice prefabrice postbelice paralelipipedice parabolice paleontologice orogenice neologice monoice magnifice intervocalice homerice hidrologice habotnice feciorelnice fantasmagorice electromecanice difterice dezintoxice demistifice bonifice bibice beatifice antropice aciclice zaharifice teleferice reduplice polimetalice patronimice ornice nostalgice nitrice iconografice hercinice hemoragice epidermice electrifice descalifice dactilice crucifice chinonice birnice animalice altaice endecasilabice nitrifice zavistnice vedice ursoaice titanice slavice sinodice sapropelice rectrice recalifice râmnice panegirice oratorice oleice obstetrice musonice localnice ilogice histologice himerice gratifice geotectonice fariseice durifice dermatologice densifice decodifice cocsifice cartografice cainozoice bronhice boieroaice bentonice barbiturice astenice antropologice antifonice antagonice anemice alfanumerice alcaice zmeoaice volumetrice trohaice trofice termoelectrice tectrice spornice șăgalnice rusifice porfirice polinice poliedrice pilorice ortopedice ontologice microelectronice macroscopice lexicografice înspice hidrodinamice hidrice geomorfologice gazifice gagice ftizice fluidifice filantropice feerice emisferice drăcoaice colerice celulozice cefalice brice brahmanice biografice astrologice agronomice aglice acidifice voltaice vitrifice teutonice tanice strabice șoricioaice soporifice serice serafice saponifice revalorifice radioscopice potasice policalifice nevrednice nevralgice neuropsihice meteorice mesianice logaritmice kilometrice imunologice hispanice hiperbolice hidroelectrice heruvice ftalice fonologice filatelice fenotipice epistemologice dermice demagogice cuantifice comarnice cadaverice antroponimice antologice antispasmodice anacronice alotropice aleatorice aerobice triclinice zincografice wolframice vajnice termifice stratigrafice pontifice pomelnice petrochimice parodice parafinice panifice onirice octosilabice nevârstnice milimetrice melanice masonice izometrice isterice ilice gentilice genealogice gelifice endoreice distrofice degazifice caice bionice balsamice arhondarice agrozootehnice zăbavnice toponimice tipologice termofice telurice subsonice salifice safice proterozoice poliesterice plutonice platnice piezoelectrice pidosnice partinice paleobotanice orfice nevolnice neștiințifice mongolice lignifice larice ișlice impurifice higroscopice heliocentrice geocentrice geobotanice
Sus

Cuvinte vecine:

0.009s