Cuvinte care rimează cu maricultura; rime cu maricultura
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "maricultura": (vezi și maricultură)

Sus

Rime de gradul 1:

cultura agricultura viticultura pomicultura silvicultura apicultura piscicultura legumicultura incultura avicultura sericicultura dezinvoltura floricultura horticultura arboricultura acvacultura ostreicultura sepultura ciprinicultura oceanicultura monocultura hidrocultura cuniculicultura stuficultura pseudocultura carpicultura motocultura etnocultura rizicultura canicultura urocultura puericultura acipensericultura hemocultura coprocultura cerealicultura sturionicultura electrocultura hortiviticultura subcultura
Sus

Rime de gradul 2:

trăsătura țesătura temperatura structura pictura natura lovitura literatura legătura băutura alătura tura sculptura învățătura înlătura încurcătura flutura deschizătura arhitectura umflătura scutura scobitura săritura prăjitura postura picătura pătura latura încrengătura încărcătura împletitura garnitura factura cusătura adâncitura vântura tortura tăietura statura semnătura ruptura ridicătura partitura mătura denatura crestătura crăpătura cotitura claviatura centura bătătura aventura apucătura tipăritura sutura semănătura sătura săpătura miniatura matura lectura înțepătura îngrăditura încheietura despărțitura contura umplutura textura spărtura scriitura întăritura încrețitura friptura fractura editura armătura aparatura strigătura secătura scriptura îndoitura filatura făptura cuvertura zbârcitura satura izbitura împunsătura caricatura amestecătura alergătura albitura vărsătura untura topitura surpătura spălătura obtura nomenclatura manufactura întorsătura dictatura cumpărătura corectura codobatura butura arătura vechitura uvertura ustura lepădătura înghițitura conjunctura căzătura zgârietura sfărâmătura scuturătura murătura iscălitura înfloritura curătura cuminecătura creatura coloratura captura aruncătura zguduitura tremurătura strâmbătura scurtătura prefectura pieptănătura osatura musculatura mușcătura înjurătura impostura îmbucătura ieșitura fiertura despicătura custura chiuitura adunătura zvântura uscătura subîncrengătura scornitura rosătura răritura răcitura progenitura pocnitura pocitura plesnitura montura frântura bubuitura zdruncinătura vătămătura tevatura strictura stârpitura schimonositura restructura mixtura infrastructura împușcătura dantura corcitura căutătura candidatura acupunctura zvâcnitura zgâlțâitura zburătura zăngănitura suprastructura șuierătura scrântitura sărătura pișcătura hurducătura furătura cimilitura zornăitura zbârnâitura tivitura titulatura praftura lucrătura dărâmătura conjectura călcătura apogiatura zvârlitura umblătura țiuitura tabulatura stucatura ștersătura învârtitura îmbrâncitura detunătura despătura coptura ciutura ciocănitura armatura vâjâitura văitătura udătura trosnitura stropitura sperietura răsucitura pârlitura lipitura huruitura fundătura ciupitura apretura viitura uitătura pupătura microstructura încâlcitura firimitura bufnitura alesătura zbierătura vilegiatura tropăitura tocătura tinctura teșitura șerpuitura scufundătura răsătura moțăitura mâncătura julitura învestitura contractura ciocnitura bălțătura avocatura agentura zbânțuitura sforăitura săgetătura piuitura păcălitura născocitura ligatura întortochetura împinsătura frecătura cioplitura chiorăitura chestura bocănitura bâzâitura azvârlitura apertura alintătura zdrelitura zdrăngănitura zăpăitura tritura sucitura subprefectura rumegătura pârâitura miorlăitura macrostructura înjunghietura furnicătura duduitura destrămătura curmătura acritura tastatura sluțitura scuipătura săltătura răzătura pânzătura măcăitura lătrătura făcătura cufundătura căscătura afundătura zupăitura velatura țăcănitura strujitura stropșitura retezătura pălitura măcinătura înnăditura hârșâitura hămăitura furnitura ferecătura fâsâitura dărăpănătura clătinătura cărătura boțitura borâtura afumătura zicătura zgârcitura suptura știrbitura smucitura pușcătura prăbușitura păstura păcănitura năruitura maculatura junghietura însăilătura capîntortura bulbucătura behăitura zdrobitura zâmbitura zălezitura zăcătura urătura trăsnitura spintecătura signatura scărmănătura mormăitura hăulitura fărâmătura degerătura contextura azotura zvârcolitura zdrumicătura țâșnitura substructura strămătura sfâșietura sângerătura prospătura pitura nervatura jupuitura horcăitura ghiorăitura cositura chelălăitura căputătura tubulatura stupitura scrijelitura prosectura prășitura pilitura numărătura boltitura arcatura electroacupunctura zburdătura vânturătura târâtura șfichiuitura procuratura pestrițătura mâzgălitura lăsătura înfundătura încovoietura împestrițătura iezătura horitura grohăitura gâtuitura gâgâitura fioritura durăitura deochetura chircitura cârnitura brăzdătura tărcătura țârâitura sugrumătura sfârâitura scârțâitura răpăitura presupunctura pieritura paraliteratura leșinătura încolăcitura înălțătura foșnitura fluștura destructura coșcovitura cârpitura bâjbâitura arsătura arcuitura usturătura secerătura scheunătura refecătura receptura râcâitura plivitura plescăitura obrăznicătura junctura împroșcătura hurduitura fâlfâitura cvadratura curbatura contralovitura colectura ciuntitura alunecătura zbârâitura țiitura relectura pornitura mârâitura liniatura legislatura guițătura fâșâitura descărcătura capelatura bușitura tușinătura trântitura târșâitura suduitura scurmătura ruginitura răscroitura presgarnitura pleoscăitura paginatura opritura ochitura obrintitura nunțiatura măturătura începătura găunoșitura dăltuitura clănțănitura cercătura cătrănitura spălăcitura scălâmbătura pârâtura delătura alinătura turuitura țuguitura tresăritura sclipitura scâncitura săditura rânjitura răbufnitura pufăitura prefăcătura modenatura măgulitura lingușitura lăutura iscoditura înnodătura huiduitura hârâitura fulgerătura francatura croncănitura tușitura șchiopătura scărpinătura sâsâitura registratura putrezitura precorectura pipăitura oftătura nechezătura năzăritura mustuitura încuietura încordătura horăitura depănătura clămpănitura bucătura aspirantura pocănitura duruitura brezătura țopăitura stagiatura slăbătura rotitura repezitura răsuflătura răsfățătura pungălitura primogenitura poditura pâlpâitura opăritura molfăitura mâlitura înfurcitura închegătura încadratura icnitura grăpătura ghiotura gâdilătura dupăitura descântătura curiepunctura vuvuitura vergetura spulberătura sfințitura scofâlcitura scâlcietura pufnitura pretura înfășurătura îmbălătura gâlgâitura forfecătura comandatura antiliteratura râgâitura întâlnitura viscolitura țistuitura tăvălitura tândălitura sfredelitura răzuitura răpitura prujitura paraditura legănătura intrătura încondeietura doctorantura verzătura strânsătura sterpătura puricătura prelatura părăsitura nituitura încruntătura frunzătura desenatura palmatura vrăjitura ultrastructura țârlâitura îmbietura contratura întredeschizătura șușuitura râmătura protura perietura orbălțitura mânătura îngurzitura încăierătura fojgăitura dăscălitura crucișătura coptătura contrasemnătura pseudoliteratura urzicătura fotosculptura presopunctura subliteratura stâlcitura presărătura pipărătura jimbătura dermopunctura nesărătura mânjitura ignipunctura deșuchetura negritura cubatura tehnostructura țâpuritura dărăcitura podopunctura labiolectura dințătura
Sus

Rime de gradul 3:

zbura ura ramura măsura jura gura gaura fura figura dura căldura bucura asigura tulbura sura scândura înconjura hidrocarbura desfășura ușura tremura trăsura sulfura obscura murmura marmura înfășura îndura împrejura cutremura procedura nervura lingura gravura cura clorura bura batjocura uzura strecura papura înfumura fisura arsura zgura volbura spânzura procura picura negura inaugura curbura armura turnura sudura purpura prescura mura mulura însura instaura înjura concura carbura broșura borura bordura susura scorbura restaura maura împresura glazura desfigura chiabura canelura învolbura fleandura conjura șura saramura pleura păcura mălura măgura epura chiciura cezura bravura zmeura pănura pajura configura coafura anvergura transfigura răsura cenzura aiura țintaura presura prefigura hașura harababura cianura bandura aura voalura supura strânsura învălura înnegura ambușura scursura savura iodura geamandura frizura flamura abjura tambura fluorura anafura roura molura luxura însingura îngândura împurpura ghințura dresura bromura riflura reinstaura nitrura manichiura ghindura comisura azura alura ajura paceaura fotogravura desulfura campadura sperjura policlorura dublura arseniura sinecura reasigura cucura pirogravura lamura hidrura heliogravura debavura bavura pedichiura îmbucura gudura decarbura dantelura calcavura agrimensura xilogravura întorsura huhura despresura zincogravura tonsura ștergura carura canura suflura ancablura renura mulsura ambrazura subramura scizura recarbura halogenura tunsura tubulura tetraclorura încura criblura anura postcura ordura înroura brambura ștersura râura flexura protoclorura ferocianura rotogravura protocarbura metalogravura fosfura telemăsura similigravura indura fericianura acetilura rotoheliogravura parura linogravura gelivura cupura cizelura ciocofleandura cambrura triclorura oxiclorura incizura încastelura brazura altogravura reconfigura dințura amidura acupresura tapura siliciura lunura contramăsura rulura retasura furura furbura brizura rabarbura protoiodura protobromura incastelura bursuflura reînfășura protosulfura polisulfura mânăștergura anluminura electrocăldura electrogravura velura tura-vura
Sus

Definiții din DEX:

MARICULTÚRĂ, mariculturi, s. f. Cultură (2) a unor plante și animale marine bogate în proteine; oceanicultură, acvacultură. – Din engl. mariculture.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

MARICULTÚRĂ s. oceanicultură.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.012s