Cuvinte care rimează cu manierei; rime cu manierei
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "manierei":

Sus

Rime de gradul 1:

carierei prizonierei pionierei frontierei barierei mitralierei curierei arhierei premierei consilierei casierei filierei aventurierei trierei romancierei butonierei sezonierei radierei fraierei tastierei pepinierei infirmierei fermierei coralierei bursierei cartușierei brigadierei scrumierei jartierei hotelierei carnasierei cantonierei canotierei bandierei litierei lingotierei betonierei vizierei protoierei manufacturierei jambierei garsonierei croazierei coechipierei perierei liftierei gondolierei fructierei cantinierei rentierei buchetierei brasierei bandulierei scafandrierei salatierei rivierei jardinierei costumierei brancardierei balenierei balastierei supierei șarnierei portierei creanțierei cafetierei cabanierei canonierei banierei somierei remizierei plumierei mortierei foncierei cornierei bombonierei vivandierei noptierei glisierei cartonierei carotierei bufetierei vivierei avanpremierei uvrierei sosierei ratierei echipierei carabinierei burtierei
Sus

Rime de gradul 2:

tinerei operei literei erei camerei sferei perei merei atmosferei arterei meșterei inginerei taberei șmecherei pasagerei partenerei emisferei cruciferei temperei serei reporterei efemerei capodoperei umbeliferei mesagerei holerei himerei halterei tabacherei mizerei izomerei anterei menajerei caperei viperei stratosferei galerei străjerei poterei panterei carcerei litosferei berberei zaverei etajerei biosferei anticamerei zilerei șomerei planisferei manoperei iederei troposferei oosferei ionosferei acerei cromosferei combinerei scrimerei recepționerei performerei hahalerei sprinterei modelerei megerei khmerei centrosferei barisferei matrițerei hidrosferei filoxerei felcerei cherei telecamerei grimerei geosferei cupuliferei baiaderei paterei magazinerei filacterei țiterei mașterei habanerei fotosferei termosferei vinderei ramerei tombaterei selecționerei chiverei
Sus

Rime de gradul 3:

fiecărei vrei trei tarei singurei scriitoarei pietrei parei orei oarei negrei muncitoarei militarei membrei locuitoarei grei funcționarei fibrei durei creatoarei contrei conducătoarei compozitoarei cărei barei autoarei ajutoarei febrei următoarei umbrei turei trecătoarei surei proprietarei profesoarei oricărei orchestrei onoarei minorei lucrătoarei jucătoarei intermediarei generatoarei financiarei ferestrei evrei directoarei circularei cifrei celebrei caprei amarei adversarei zburătoarei vrăjitoarei vorbitoarei vetrei vânzătoarei sorei servitoarei școlarei rumegătoarei regizoarei manevrei mândrei luntrei judecătoarei înotătoarei horei ghearei fondatoarei feroviarei domnitoarei dirijoarei dansatoarei calculatoarei apărătoarei vioarei vertebrei tătarei secretarei secarei operatoarei observatoarei numărătoarei moștenitoarei mirei măsurătoarei martorei maghiarei maestrei luptătoarei lirei întemeietoarei infractoarei ilustrei icrei ghicitoarei fiarei fecioarei cutărei curei cadrei burei bulgarei ancorei amatoarei susținătoarei spectatoarei slujitoarei senioarei promotoarei precursoarei posesoarei muritoarei martirei izolatoarei inventatoarei inițiatoarei flecarei fanfarei diarei debitoarei creditoarei cositoarei colaboratoarei chitarei cerșetoarei barbarei administratoarei titularei succesoarei seducătoarei satirei redactoarei prorei păzitoarei palavrei orișicărei navigatoarei mustrei mostrei moralizatoarei modelarei mercenarei învățătoarei însoțitoarei începătoarei florei fermecătoarei exploratoarei editoarei depozitarei ctitorei consumatoarei acționarei murei zestrei trăgătoarei tăietoarei spirei sihastrei purpurei prozatoarei organizatoarei monitoarei mijlocitoarei metaforei lipitoarei învingătoarei îngrijitoarei informatoarei difuzoarei denunțătoarei cunoscătoarei cultivatoarei cititoarei catedrei bulendrei boarei aripioarei ambasadoarei acceleratoarei traducătoarei trădătoarei suitoarei pudrei misionarei maurei loitrei locțiitoarei legătoarei inspectoarei înlocuitoarei gânditoarei fugarei deținătoarei cuceritoarei costrei colecționarei chiaburei aurorei admiratoarei vintrei uretrei supraveghetoarei salvatoarei răufăcătoarei propagatoarei prezicătoarei mitrei mediatoarei legiuitoarei interlocutoarei impostoarei hidrei gazetarei gâlcevitoarei făcătoarei distribuitoarei desenatoarei depănătoarei crescătoarei comentatoarei cârmuitoarei calomniatoarei călcătoarei aviatoarei algebrei domnișoarei căprioarei zebrei umblătoarei turnătoarei șurei ștergătoarei sprijinitoarei spărgătoarei soacrei secerătoarei predecesoarei pleurei pețitoarei musafirei livrei lectorei inovatoarei gestionarei frunzișoarei epurei elitrei electoarei doritoarei destinatarei decoratoarei cutezătoarei controloarei colindătoarei binefăcătoarei beneficiarei asupritoarei aruncătoarei antrenoarei anaforei ambrei agitatoarei adoratoarei clocitoarei zmeurei zarei vizitatoarei visătoarei vestitoarei tundrei țiitoarei țesătoarei șirei sfătuitoarei samarei salamandrei roșioarei povestitoarei perforatoarei morei mandatarei instigatoarei inspiratoarei furnizoarei fumătoarei fățuitoarei exploatatoarei educatoarei donatoarei dârei culegătoarei continuatoarei cioplitoarei celibatarei auditoarei bisectoarei ursitoarei treierătoarei translatoarei strângătoarei stabilizatoarei prădătoarei povățuitoarei pensionarei mutrei mulgătoarei moderatoarei micsandrei mânuitoarei lustrei junioarei jefuitoarei javrei invadatoarei instructoarei imitatoarei formatoarei falsificatoarei denigratoarei cugetătoarei clevetitoarei alegătoarei agricultoarei acompaniatoarei contrarevoluționarei vedrei țintaurei stăpânitoarei semnatarei semănătoarei scorțișoarei scolopendrei savoarei șatrei revizoarei propovăduitoarei prezentatoarei porfirei pâinișoarei ouătoarei nucșoarei mioarei măturătoarei leprei legionarei inhibitoarei încasatoarei exportatoarei evaporatoarei deschizătoarei delatoarei conspiratoarei cascadoarei brei bandurei aurei antreprenoarei zarzărei vopsitoarei trepădătoarei topitoarei solicitatoarei scărmănătoarei scânteioarei repetitoarei plantatoarei pelagrei pârei paparei ordonatoarei năsturei născătoarei năgarei meditatoarei mâncătoarei loatrei locatarei litrei făuritoarei escadrei cutrei corectoarei cărătoarei apicultoarei albinărei albăstrei versificatoarei urzitoarei stivuitoarei statuarei sectarei săpătoarei săgetătoarei pontatoarei policioarei podagrei ovrei opresoarei nevăzătoarei manipulatoarei lăcrimioarei idolatrei havrei gonitoarei glastrei gălbioarei expeditoarei dezonoarei conferențiarei competitoarei căutătoarei achizitoarei viticultoarei vidrei văzătoarei urătoarei țundrei torcătoarei testatoarei tamburei schioarei psihiatrei programatoarei pamfletarei modeloarei locatoarei institutoarei gargarei frezoarei depunătoarei dărăcitoarei cotropitoarei canotoarei bourei antecesoarei anghinarei anchetatoarei anafurei agurijoarei agresoarei voatrei verzișoarei verișoarei urmăritoarei supraviețuitoarei suplinitoarei strigătoarei spoitoarei silitrei șicanatoarei semnalizatoarei săbioarei recitatoarei raportoarei profanatoarei prigonitoarei prăjitoarei notătoarei montatoarei mandrei latifundiarei istorioarei înfăptuitoarei importatoarei ilirei ghințurei frugivorei farsoarei făptuitoarei doctrinarei cutioarei coprei cobrei calcinatoarei ungătoarei tocilarei surioarei sortatoarei săditoarei restauratoarei presoarei pescărei persecutoarei pediatrei năvălitoarei mulatrei mozaicarei mărturisitoarei lutrei legatarei întrei înrobitoarei ilustratoarei hâtrei finisoarei examinatoarei detractoarei corăbioarei coproprietarei celofibrei cartoforei bujorei atacatoarei chitrei zamfirei vinișoarei ușurei tiarei telespectatoarei taxatoarei stereotiparei preșcolarei pomușoarei paceaurei milionarei marmorei marcatoarei jeluitoarei interimarei ghetrei geometrei dresoarei descoperitoarei curarei asesoarei albioarei zelatoarei văcsuitoarei uzurpatoarei tămâioarei sperjurei solfatarei prestatoarei patinatoarei naratoarei montoarei minoritarei hipnotizatoarei distilatoarei diasporei delapidatoarei contemplatoarei antevorbitoarei ambidextrei adoptatoarei vulgarizatoarei violatoarei valsatoarei țârei sălcioarei restitutoarei răsucitoarei puitoarei patinoarei mulgarei linioarei incitatoarei filatoarei farfurioarei cuvântătoarei cumetrei cucurei corupătoarei compilatoarei comanditarei coautoarei clepsidrei chițibușarei chilioarei bobinatoarei bibliotecarei adnotatoarei fieșcărei zoolatrei vânturei vălțuitoarei uneltitoarei scărișoarei plătitoarei petiționarei pacificatoarei natrei lavrei laminatoarei izbăvitoarei ipohondrei îngrășătoarei incendiatoarei împletitoarei grămăjoarei fălțuitoarei emailoarei dănțuitoarei corturarei cercătoarei cepușoarei bărbușoarei autosanitarei amforei vrăbioarei văduvioarei ulicioarei trinitarei tenebrei tâlcuitoarei sterilizatoarei sănișoarei sâmbrei registratoarei priveghetoarei presatoarei plagiatoarei pieptănătoarei penumbrei palestrei negociatoarei luminătoarei literatoarei închinătoarei improvizatoarei hârei corepetitoarei clasificatoarei cărucioarei avicultoarei zilișoarei wattorei strugurei scufundătoarei pavatoarei măsluitoarei lustruitoarei liberatoarei interpolatoarei inimioarei defraudatoarei corei caldeirei afișoarei capsatoarei turtișoarei silvicultoarei scorțărei sablatoarei repasatoarei reanimatoarei rățișoarei primiparei prefațatoarei plivitoarei pescuitoarei perișoarei mistificatoarei glosatoarei deviatoarei degresoarei crețișoarei cooperatoarei cimbistrei cesionarei cantorei apreciatoarei albitoarei fieștecărei decupatoarei ziușoarei trimițătoarei tălmăcitoarei tăinuitoarei ștemuitoarei spoliatoarei societarei ridichioarei prăvălioarei pasiflorei pălărioarei păioarei mânzișoarei mandragorei mandorei lichidatoarei lătrătoarei instalatoarei înfășurătoarei horticultoarei hipnotizoarei gabarei exterminatoarei epiforei donoarei divulgatoarei devoratoarei destructoarei dăruitoarei cătănioarei atentatoarei aranjoarei fiștecărei prețuitoarei truditoarei tanagrei sericicultoarei năpăstuitoarei moșioarei miliardarei legumicultoarei lădișoarei îmblânzitoarei hulitoarei hidrocorei floricultoarei finanțatoarei faianțatoarei escarei disamarei consignatoarei căscioarei așchioarei ajustoarei verificatoarei postfațatoarei papetarei nituitoarei mononuclearei miștocarei machetatoarei gustătoarei conlucrătoarei conirostrei cetioarei canabicultoarei bărbișoarei apretoarei zărzărei vulcanizatoarei vinificatoarei veleitarei vălișoarei subțirei plasatoarei petrei pervertitoarei peronosporei paginatoarei ondatrei oglinjoarei normatoarei leptospirei lăstărei lăcuitoarei jurătoarei împrumutătoarei împotrivitoarei iconolatrei hetairei epicurei descântătoarei cânepioarei efectoarei zestrișoarei uzurarei titratoarei teleredactoarei selandrei recenzoarei radioascultătoarei portărei poezioarei poarei penișoarei lăudătoarei investitoarei interpelatoarei fasonatoarei experimentatoarei exedrei dezlegătoarei destabilizatoarei dârdorei catilinarei autoutilitarei anurei alămâioarei văcușoarei trestioarei sublocatarei stilizatoarei șperțarei socotitoarei șindrei selecționatoarei sabotoarei retușoarei reorganizatoarei recuzitoarei puntișoarei păstorei pâlnioarei ospătătoarei luntrișoarei lefușoarei lastrei lămâioarei înfietoarei fustișoarei foniatrei fluturei efractoarei donicioarei cronometroarei coreligionarei celuitoarei cartatoarei canistrei
Sus

Definiții din DEX:

MANIÉRĂ, maniere, s. f. 1. (La pl.) Mod de a se comporta sau de a se prezenta în societate; comportare, ținută. ◊ Codul manierelor elegante = ansamblu de reguli privitoare la buna purtare în societate. ♦ (La sg.) Politețe, amabilitate; bună-cuviință. 2. Fel, chip, mod, procedeu; modalitate. ◊ Loc. adv. De (așa) (sau de o) manieră... = în (așa) chip..., în (așa) mod... 3. Ansamblu de mijloace de expresie și de procedee care alcătuiesc stilul particular al unui artist. ♦ (Peior.) Tendință de a repeta, în artă, propriile procedee sau de a imita mecanic procedeele unui maestru. ♦ Folosire mecanică a unor procedee stilistice într-o operă literară, din cauza cărora se ajunge la artificialitate. [Pr.: -ni-e-] – Din fr. manière.

MANIÉR//Ă ~e f. 1) Mod de a se purta; ţinută; comportament; conduită. 2) rar Comportare conform regulilor bunei-cuviinţe; amabilitate; politeţe. 3) Mod de a acţiona pentru atingerea unui anumit scop; modalitate; metodă; procedeu; mijloc. [Sil. -ni-e-] /<fr. maniere

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

MANIÉRĂ s. 1. v. comportare. 2. v. mod. 3. v. stil. 4. v. regim. 5. v. sens. 6. v. politeţe. 7. v. bună-cu-viinţă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s