Cuvinte care rimează cu manicordul; rime cu manicordul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "manicordul":

Sus

Rime de gradul 1:

nordul acordul bordul recordul dezacordul tetracordul cordul lordul monocordul hexacordul fiordul clavicordul racordul pentacordul tribordul babordul heptacordul sabordul notocordul rebordul anemocordul decacordul eneacordul
Sus

Rime de gradul 2:

gardul sardul miliardul absurdul cardul fardul bastardul biliardul standardul cârdul hazardul bulevardul stindardul longobardul leopardul pericardul miocardul lombardul sefardul bardul kurdul goliardul cumulardul revanșardul endocardul guardul anacardul retardul panicardul ghepardul poetardul pistardul comunardul nardul jacardul portstindardul bolardul salonardul epicardul savoiardul lezardul machisardul lardul portfardul maquisardul ifosardul pistolardul galiardul
Sus

Rime de gradul 3:

rotundul individul gradul lichidul fluidul solidul podul partidul nodul sudul modul acidul rândul rapidul zidul fondul fundul gândul oxidul secundul rodul codul periodul bradul udul vagabondul nerodul șoldul electrodul fudul bioxidul vidul hibridul nomadul voievodul blondul episodul alcaloidul sinodul grajdul ghidul colindul năvodul credul iodul metaloidul landul insecticidul imboldul aminoacidul artropodul hidroxidul afundul blidul diferendul vadul glodul heraldul nudul pendul intrândul camaradul catodul ridul liedul boldul flamandul faldul normandul prăpădul antropoidul gasteropodul iadul anelidul prundul calapodul radul celuloidul iedul cefalopodul grindul molidul anodul standul patrupedul spermatozoidul răsadul rondul irodul aprodul ghizdul coloidul dudul palmipedul grundul muribundul miriapodul erbicidul dioxidul steroidul plodul izvodul sadul tetrapodul dividendul centigradul pesticidul raidul faradul fratricidul fungicidul bactericidul trepiedul negridul zăvodul asclepiadul portlandul asteroidul rapsodul norodul brigandul soldul guvidul jadul xifoidul prohodul ieșindul smaraldul internodul apartheidul apatridul brahiopodul decapodul doctorandul balonzaidul plantigradul antipodul trioxidul peroxidul solipedul caidul homicidul paralelipipedul gastropodul mongoloidul aneroidul triodul smeadul regicidul digitigradul ortopedul elipsoidul paricidul nematodul octopodul incredul bondul eșafodul patricidul vermicidul matricidul pledul străfundul mapamondul brandul acaricidul velocipedul exodul bolidul tardigradul agudul prefixoidul sferoidul negroidul genocidul gepidul gurmandul salmonidul sfenoidul murindul pseudopodul semilichidul pfundul cristaloidul iconodul povodul ultrarapidul treapădul planetoidul paraboloidul ascaridul goelandul jindul aedul germicidul hioidul garmondul ciprinidul conoidul raticidul feldspatoidul sladul druidul suicidul miedul larvicidul geridul poliploidul logopedul hominidul infanticidul oxiacidul reverendul șalandul carbidul ostracodul săradul abțibildul șvedul ovicidul australoidul scaldul șildul semifondul samoedul ganoidul tripodul parapodul paraziticidul micromodul macropodul cestodul tabloidul acipenseridul căscăundul antiputridul pinipedul microfaradul jazbandul toroidul ledul comândul insectofungicidul bundul protoxidul condroidul tarodul anterozoidul ofsaidul vinogradul ruberoidul ozalidul polaroidul izopodul memorandul trendul seminomadul unguligradul scudul semisolidul desfidul picofaradul monohibridul canidul sufixoidul oficleidul rizopodul deltoidul ștrandul burgundul compoundul semifluidul scafoidul corticosteroidul mugilidul monoacidul camelidul anticatodul rodenticidul aritenoidul elateridul platinoidul decigradul analcidul muridul hiperboloidul etmoidul haloidul borodul solenoidul branhiopodul trapezoidul hinterlandul autorapidul schizopodul forhendul ghioldul trematodul panacodul rizoidul copepodul cheloidul stavridul cerambicidul amfipodul cuproxidul glasvandul ralidul eupatridul pudul taxidul carboidul chilopodul hidracidul hidrogradul ihneumonidul alcoxidul pegamoidul androidul euploidul suprafluidul elicoidul bovidul șteandul mineraloidul poliacidul geoidul pentaoxidul sateloidul monoxidul eutectoidul etilenoxidul șancroidul erinaceidul duracidul suspensoidul holoturidul capitalbandul siloxidul honvedul hidromodul pseudocoloidul peracidul milioerstedul pseudoacidul smaridul orjadul
Sus

Rime de gradul 4:

raportul romul romanul românul insul calul satul șeful capul capătul grupul jocul unul micul vehiculul autorul vârful matul banul semnul bărbatul răul râul războiul locul golul sensul statul conul termenul conducătorul domnul domeniul contactul diminutivul copilul studiul corpul darul dansul spiritul elementul spațiul tubul serviciul gerul genul catul sistemul centrul cercul dreptul fenomenul faptul evul cuvântul omul parul părul agentul zeul actul aerul procesul obiectul opusul procedeul organul ansamblul numărul produsul primul altul piciorul momentul planul vehicul aspectul pământul câtul punctul palatul sexul globul accentul leul volumul dracul stomacul adevărul patul soțul contractul dicționarul cuptorul ciclul adjectivul gâtul înțelesul nasul utilajul învelișul răspunsul bățul proprietarul venitul restul magazinul însul atomul metrul calcul autovehicul mersul sacul verbul respectul comportamentul echivalentul spinul spicul cocoșul apostolul fluierul sul cotul băiatul destul mărul mânerul substantivul dosul conceptul reflexul alfabetul hormonul votul fotbalul capitolul sinonimul păcatul mutul untul mascul ursul fascicul circul masculul ciobanul învățatul turnul prefixul racul segmentul lobul moșul păstorul pumnul mâncatul sosul sculptorul parfumul berbecul brâul cancerul calicul atributul birul acompaniamentul climatul vulturul traseul caietul catargul virusul căpitanul adverbul sorbul comentariul predicatul temperamentul molul clericul pintenul piperul dedesubtul ovul ministerul corbul țiul popul kilogramul pluralul titularul liceul elanul stimul nașul busuiocul corpuscul mucul curul mațul testicul testiculul nul consul țapul scrupul butul buciumul sătul sasul buletinul călușul potopul minuscul cocosul pătul majuscul peduncul tentacul tăul pliscul chiul departamentul sublimul bujorul bâtul neuronul coeficientul dragonul fiziologul șervetul staul scul delfinul ventricul islamismul indexul panicul brevetul furuncul crepuscul zâmbetul mușcatul tubercul auricul vestibul luceafărul coconul pătrunjelul recensământul bucătarul știmul emul capitul somnambul arcașul pastorul scapul nesătul musul arcanul gatul consensul receptacul ciul bărăganul dânsul flocul pul proconsul pedicul canalicul săgetătorul ghiul orcicul mul noctambul îndestul cumul iluminismul recul împrejurul nesațul folicul mogul aul reticul pleonasmul mâțul huțul pixul catehumenul șestul sațul orgasmul tumul fenicul ilustratorul preambul tul arhetipul caracul aleanul firicelul fâșul minotaurul alunelul înăuntrul antonimul ziditorul arhaismul aerovehicul jianul coagul diverticul țuțul funambul polcovnicul denticul tabernacul literatorul opercul hobanul haidăul traul oscul amplexicaul incunabul decameronul linxul specul calusul siminocul conciliabul licornul mezaninul edicul conventicul ful șotul decalogul gulerașul infundibul herul opuscul craul antecalcul postcalcul cărășelul monticul iubițelul îndărătul funicul pârul murgulețul cușacul conceptacul postmodernismul viceconsul comornicul laptopul animalcul bouarul rustemul șabărul agănăul șoșul apendicul preafericitul galaonul acicul cornicul tontoroiul șpul bacăul otuzbirul niciunul dindărătul nealtul săbărelul dimprejurul amărunțelul rezultatul alineatul
Sus

Definiții din DEX:

MANICÓRD, manicorduri, s. n. Instrument muzical medieval asemănător clavicordului. – Din it. manicordo, fr. manicorde.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.011s