Cuvinte care rimează cu macedoneanul; rime cu macedoneanul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "macedoneanul":

Sus

Rime de gradul 1:

europeanul cetățeanul oceanul bușteanul egipteanul răsăriteanul ardeleanul apuseanul orășeanul moldoveanul coceanul armeanul ucraineanul teleosteanul curteanul transilvăneanul bucureșteanul munteanul moșteanul dunăreanul bănățeanul coreeanul moșneanul ligheanul mireanul oșteanul soreanul săteanul olteanul hreanul boișteanul pădureanul comeseanul ruteanul podgoreanul meseanul basarabeanul maramureșeanul lipoveanul floreanul dobrogeanul brașoveanul aleanul concetățeanul bouleanul arameanul odoleanul samariteanul mărgineanul cleanul câmpeanul bucovineanul țicleanul ostroveanul ocheanul mojdreanul minteanul mărgeanul gaoleanul
Sus

Rime de gradul 2:

romanul planul organul italianul germanul banul anul americanul țiganul țăranul suveranul subteranul simultanul pianul partizanul otomanul musulmanul iordanul indianul ecranul troianul persanul matematicianul manganul fizicianul dușmanul ciocanul ciobanul africanul vulcanul teoreticianul sultanul porțelanul hanul cotidianul căpitanul titanul șobolanul șarlatanul panul muzicianul golanul cazanul bolovanul bădăranul venețianul tehnicianul tavanul republicanul mitocanul meridianul mahomedanul lanul jidanul găitanul elvețianul elanul danul tiranul sopranul scoțianul mexicanul iranianul divanul curcanul canadianul atenianul amerindianul norvegianul mormanul metanul brahmanul bostanul borcanul australianul argentinianul timpanul nanul limanul guzganul graficianul gardianul franciscanul fazanul deltaplanul cumanul cadranul brazilianul belgianul anglicanul vlăjganul turbanul toxicomanul talismanul stanul spartanul parizianul motanul mocanul hatmanul filigranul dominicanul catranul cancanul bibanul batracianul bâtlanul azerbaidjanul tulpanul țopârlanul sumanul șofranul sirianul pelicanul patricianul palestinianul olanul mârlanul lunganul huliganul gologanul gogomanul fenicianul colanul clanul ciolanul castanul buzduganul burlanul băcanul babilonianul asirianul volanul tibetanul șoimanul prusianul politicianul osmanul megalomanul liberianul geamantanul caftanul arcanul amfibianul veteranul uraganul toscanul susanul sulimanul silurianul sicilianul retoromanul poporanul polinezianul platonicianul permianul metropolitanul luteranul indonezianul grandomanul frigianul fanul decanul coranul cartezianul calcanul afganul țurcanul suzeranul șpanul molanul lipanul hoțomanul găvanul găliganul esteticianul dorianul devonianul catalanul bărăganul algerianul tartanul șnapanul pehlivanul mocofanul logicianul liliputanul kantianul donjuanul dinozaurianul ciurlanul celofanul burduhanul astrahanul aeroplanul acarianul zăganul vegetarianul siberianul peruvianul parnasianul paravanul milițianul melomanul magicianul hartanul gorganul cistercianul captalanul cambrianul arianul monoplanul xenomanul vădanul strujanul sarmațianul precambrianul platanul lituanianul lidianul lemurianul ionianul huțanul dragomanul colțanul chilianul butanul birmanul băietanul artizanul trinitarianul tabanul recordmanul marocanul marchitanul maidanul georgianul geneticianul etiopianul epicurianul dolmanul corintianul chițcanul caucazianul cabestanul armanul antiromanul anglomanul academicianul biplanul zootehnicianul tufanul saftianul palanul narcomanul gliganul firmanul etanul cretanul copanul columbianul cianul bantustanul balabanul yuanul statisticianul sloganul prezbiterianul pretorianul noianul monomanul cleptomanul calaicanul bețivanul aldanul vatmanul talanul sumerianul puritanul procesomanul plebeianul peruanul parpianul mercaptanul juncanul ghiozdanul gâtlanul curtezanul cormoranul carabanul calpuzanul brelanul bananul argentanul sărăcanul răcanul marțianul libianul lesbianul labanul jianul gramaticianul goldanul gherdanul codanul ciocârlanul chilomanul cârlanul cameramanul caloianul caimanul bolivianul atamanul albianul tunisianul trepanul toroipanul tenismanul saurianul șantanul redanul raglanul plutonianul neoplatonicianul hobanul geofizicianul croncanul cotoșmanul ciclanul cardanul capsomanul bildungsromanul badianul ulanul semanticianul ramazanul prostanul practicianul irakianul grivanul estonianul erotomanul
Sus

Rime de gradul 3:

vinul unul termenul terenul străinul semnul românul plinul pinul ordinul linul lemnul internul inul genul galbenul finul fenomenul externul domnul desenul creștinul conul bunul avionul vagonul tutunul trenul tonul stăpânul sprijinul somnul scaunul prietenul oxigenul nebunul magazinul latinul ionul intestinul hidrogenul guvernul examenul electronul cristalinul cornul cartonul carbonul bizantinul betonul bazinul bătrânul vecinul turnul tunul tronul telefonul spinul semitonul plămânul pantalonul milionul lexiconul imnul hormonul fonul fânul etimonul colonul chinul canonul subordinul submarinul seninul săpunul sânul pumnul patronul indigenul îndemnul germenul etalonul embrionul destinul demonul creionul cordonul căminul bastonul balonul amidonul abdomenul zvonul vaginul vaccinul stânjenul salonul rumenul prunul poligonul polenul pintenul pavilionul păgânul napoleonul martinul magnetofonul leagănul infernul ganglionul declinul crinul cinul campionul veninul tendonul sezonul saxonul șablonul refrenul raionul pistonul paltonul păianjenul nul hornul elenul diaconul clavecinul camionul baronul balconul autocamionul ajunul tenul șopronul sifonul planctonul plafonul palatinul neutronul mesteacănul măslinul lichenul însemnul hidroavionul gudronul filonul fasonul caninul calvinul buletinul bufonul bonul balerinul asasinul alunul untdelemnul surghiunul sonul slavonul seamănul protonul pelinul păunul neuronul leșinul frasinul florentinul electrofonul casetofonul butonul blazonul benedictinul baritonul aromânul tritonul suspinul subalternul sturionul sternul spionul slovenul senul sabinul pietonul oblonul newtonul microfonul foiletonul florinul faraonul egumenul duodenul dragonul delfinul cotiledonul cantonul bostonul benzenul arsenul unisonul rabinul pleistocenul piroxenul ozonul odgonul neogenul molibdenul jargonul halogenul ghinionul gărgăunul flaconul fanfaronul diapazonul coconul caolinul bretonul bărzăunul antigenul acordeonul vișinul tifonul tăunul taninul tamponul străbunul stadionul semenul scorpionul saturnul priponul pogonul plutonul pliocenul paleogenul moșmonul micronul manșonul mamelonul jneapănul iacobinul gorunul dejunul cotlonul ciuinul citadinul ciclonul chimionul chimenul ceaunul castronul carpenul batalionul bastionul arinul antifonul anasonul afinul aborigenul zorzonul specimenul rubinul ricinul renul regnul rechinul pontonul ploconul pironul pilonul pensionul morunul maratonul lumenul greabănul ginul galonul eșantionul eocenul cretinul clinul cationul carminul călinul cabotinul bitumenul bidonul bernardinul edenul corindonul trombonul teutonul smochinul satinul portavionul pionul nunul miocenul manechinul glutenul furtunul frisonul eșalonul concubinul comisionul chesonul cearcănul batonul baldachinul zăbunul sarazinul poștalionul pelerinul paltinul oligocenul mezonul medalionul mandarinul marochinul lăstunul ladinul jalonul gazonul frontonul fotonul escadronul epigonul dafinul clovnul ciulinul cerumenul cameleonul avortonul zeppelinul zătonul westernul vestonul tainul șovinul simpozionul scrinul poltronul peregrinul peonul noatenul niponul mălinul mahonul isonul fligornul farmazonul dornul dictonul curpenul ciclotronul cătunul căpșunul cancerigenul bușonul biberonul asinul celestinul zirconul xilofonul tronsonul tribunul talonul relonul rapănul pozitronul plastronul organonul mormonul mezinul juponul jobenul jetonul ileonul galionul festonul fanonul catrenul capucinul capișonul canionul călțunul bulonul breabănul axionul anionul alaunul abandonul albumenul turkmenul tungstenul toluenul târnul taifunul supinul stolonul somonul slinul rododendronul pentagonul hunul holocenul harponul fanionul cuponul concernul bulionul bulinul barbișonul arlechinul yenul teflonul scrutinul rumânul pomponul poansonul pitonul nasicornul meglenoromânul letonul hegemonul harpagonul godinul flegmonul faunul colagenul centurionul catehumenul căpcăunul bubonul bruionul blondinul bilionul benjaminul barbunul baconul autovaccinul argonul androginul amvonul afonul tretinul talionul supermagazinul serpentinul saxofonul pinguinul pardonul octogonul neolatinul magiunul jupânul jambonul himenul heliconul guldenul grabenul franklinul francmasonul festinul felonul cuconul creponul cramponul combinezonul centironul beduinul aeroionul videofonul valonul toronul sultaninul subtonul orchestrionul nucleonul melonul masonul macedoromânul lornionul leptonul interferonul furgonul freonul faetonul drenul divizionul consemnul axonul amfitrionul alergenul alburnul plenul zdrahonul videotelefonul trinitrotoluenul tirbușonul superfinul seimenul rozmarinul polistirenul pinionul patefonul paleocenul nesomnul misoginul levantinul lampionul grefonul gramofonul fazotronul eleronul colțunul claponul bizonul antielectronul anticiclonul alevinul xilenul trigonul tetragonul pulmonul progesteronul peronul orogenul megafonul mediastinul mandrinul lupinul huronul histrionul glicogenul giravionul fulmicotonul filistinul famenul decagonul craidonul cotonul clonul cianogenul chitonul chichionul biatlonul bazonul moronul zooplanctonul yoghinul șoșonul saxhornul rezonul revelionul radonul radiotelefonul neonul musonul microsionul microclinul jejunul ischionul hematogenul gruzinul grăsunul ghidonul gabionul eonul ebenul carotenul bombardonul autofonul arhidiaconul zdruncinul vibrionul tabunul răzbunul prochimenul plantonul perlonul orticonul odeonul nailonul morionul kelvinul istroromânul girondinul gibonul ghinul francofonul fiorinul extrafinul estonul epiplonul dominionul
Sus

Definiții din DEX:

MACEDONEÁN, -Ă, macedoneni, -e, s. m. și f., adj. 1. S. m. și f. Persoană care face parte din populația de bază a Macedoniei sau este originară de acolo. 2. Adj. Care aparține Macedoniei sau populației ei, privitor la Macedonia sau la populația ei, originar din Macedonia. – Macedonia (n. pr.) + suf. -ean.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

MACEDONEÁN adj. (reg.) macedonesc. (Port ~.)

MACEDONEÁN adj. v. aromânesc.

MACEDONEÁN s., adj. v. aromân, macedo-român.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.009s