Cuvinte care rimează cu lenticelă; rime cu lenticelă
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "lenticelă": (vezi și lenticela)

Sus

Rime de gradul 1:

varicelă micelă radicelă
Sus

Rime de gradul 2:

parcelă excelă nacelă decelă hecelă recelă
Sus

Rime de gradul 3:

paralelă velă înșelă stelă femelă nuvelă veselă dantelă gazelă lamelă capelă umbrelă fidelă tabelă modelă nivelă apelă mamelă umbelă carpelă cartelă tutelă rebelă cizelă manivelă bretelă bagatelă candelă congelă deșelă schelă santinelă flagelă revelă flanelă franzelă infidelă acuarelă corelă alelă citadelă denivelă gamelă bielă clientelă caramelă interpelă tembelă autoflagelă canelă imortelă manelă nichelă padelă șoselă curatelă ferdelă rondelă turelă cordelă crenelă decongelă duelă mantelă rimelă filomelă stipelă stradelă pasarelă vergelă ritornelă prunelă atelă caravelă fontanelă tarantelă vafelă înstelă rindelă novelă denichelă salmonelă nefidelă pubelă
Sus

Rime de gradul 4:

află agricolă boală socială cală celulă centrală cereală vegetală circulă regulă sticlă vocală egală formulă specială umblă inițială internațională locală mobilă moleculă morală școală normală particulă spaniolă populă verticală simplă acumulă anuală argilă articulă umflă tablă capitală capsulă cheltuială corală utilă răsculă sensibilă finală fosilă funcțională granulă greșeală socoteală îndoială insulă întâmplă sală izolă laterală reptilă manuală medievală stimulă milă variabilă navală nobilă ovală regală petală spălă spală suflă ală anulă bilă transversală căciulă temporală calculă catedrală controlă dublă fecală reglă globulă violă instală integrală lentilă sculă nazală oală pală pedală peliculă penală poală răscoală asimilă migdală cerneală chilă spirală semnală diferențială epistolă hidrocentrală imperială scoală lexicală longitudinală urzeală vâslă oboseală pastorală perlă pilă poreclă silă alveolă asamblă bală breaslă buclă bulă căptușeală coagulă veziculă colă șopârlă fabulă fasciculă filă simulă hală urlă huilă îndrăzneală învoială tencuială sepală mutilă ondulă sfeclă rânduială rulă amețeală portocală clorofilă corolă cupolă debilă decolă țesălă digitală țiglă distilă dorsală exilă fală foliolă gală zecimală ștampilă iveală răsuflă zăpăceală mizerabilă umezeală movilă nulă osteneală tală parabolă pardoseală peninsulă riglă anihilă aureolă bănuială bosumflă busolă cămilă caniculă chibzuială coală rivală consolă contemplă diagonală împilă virgulă solă intercală iuțeală majusculă valvulă migală minusculă șenilă mocirlă răceală păcăleală torpilă pâslă pastilă strangulă plictiseală profilă pupilă pustulă toropeală ambală amigdală auriculă șindrilă camuflă variolă vilă condițională croială termocentrală destrăbălă dialipetală exală filială flecăreală gălbeneală gamopetală greblă înrolă intitulă învălmășeală invizibilă stavilă rolă manipulă năvală neorânduială papilă sfială pensulă pilulă tâmplă acvilă zăbală bârfeală capitulă chiflă sigilă claviculă ustensilă dereglă derulă deșală disimulă echivală fandoseală fistulă sulă grilă însăilă insuflă labială magistrală mântuială matahală zăpușeală modulă nădușeală necropolă parolă postulă speculă zicală basculă sclifoseală uvulă dală depilă dezarticulă escală etală șovăială fierbințeală fiolă gondolă repezeală hulă idilă inhală inoculă voală zugrăveală rotilă moleșeală momeală namilă nicovală palatală patrulă pendulă persiflă sminteală scală adițională adulă amorțeală aulă tocmeală târlă canibală sihlă contribuabilă răgilă defilă dezumflă ejaculă făgăduială trăncăneală smoală gâdilă înghesuială înnobilă maimuțăreală metropolă zambilă mulă rotulă oscilă pălăvrăgeală parietală zbenguială pravilă prevală provensală pungășeală antiparticulă bălă banderolă băteală buimăceală somnambulă treflă campanulă tânjală copilă cumulă cuticulă teslă demolă disimilă sandală emailă feculă glomerulă recapitulă hiperbolă încetineală triplă libelulă mandibulă stilă mierlă nuculă odraslă pâclă pitulă rujeolă sablă prosteală rablă stipulă cabală dentală fibulă gârlă surlă guturală sporovăială scrobeală scrofulă interpolă lingușeală curmală maculă rigolă siglă țicneală metabolă senilă molă nimereală refulă prăsilă acidulă ventilă agoniseală aiureală amăreală argăseală automutilă bienală bombăneală buglă sinovială chelfăneală rublă ciulă cobilă copulă culă vacuolă dăulă dezolă dogoreală faclă sineală hidrofilă îmbulzeală înmatriculă iolă racolă junglă sedilă țoală vehiculă turlă năbușeală orânduială papulă sistolă trefilă acropolă albăstreală autoreglă cambulă compilă cotarlă spuzeală sprinteneală creolă cuplă cupulă debusolă diastolă escadrilă feștilă glandulă zeciuială spoială hoinăreală împărțeală schimonoseală labilă macromoleculă semivocală radiculă sfârșeală pineală plămădeală spatulă sucală potriveală suprapopulă acreală acuplă bâjbâială bălăceală reciclă canulă caraulă reveneală ciupeală cleveteală codârlă colaterală raclă decuplă dezasamblă driblă forfoteală găteală gesticulă gherilă gladiolă rafală șușoteală îndestulă îngălă jubilă lâncezeală țesală ligulă matricolă obială scapulă potricală stolă axilă blastulă sâcâială cerebrospinală cicăleală dedublă somnolă desigilă dracilă țaglă scorneală gorilă gratulă târguială păcală corticosuprarenală tocilă zguduială poleială sucursală pricopseală albumeală apostilă bacanală barcarolă stinghereală bolboroseală cablă calcicolă campanilă sforăială chiverniseală clipoceală corlă crilă tiflă diblă zbânțuială epilă săpuneală uluială gherlă scrânteală învârteală jugulă văicăreală locomobilă migăleală moțăială muruială negreală neregulă obnubilă ragilă păruială sibilă ploconeală poceală ponegreală prașilă primulă ațipeală autoutilă survolă bâzâială boială tăbăceală siliculă cislă vestală cocleală farandolă fofilă gonflă hărțuială îmbălă vâjâială intabulă maclă măguleală opăreală zbârnâială propteală abureală aciolă anghilă tibială areolă bâlbâială barabulă bronhiolă racilă camarilă ciomăgeală ciorovăială răscroială reculă tropăială devlă dirijorală exmatriculă extrapolă flotilă foială fumarolă zgâlțâială îmbrânceală încâlceală stânjeneală jilăveală maslă matriculă reformulă zapcială muflă vatală năuceală văruială tăgăduială tăifăsuială șarlă picoteală piroteală rubeolă trambală priveală asibilă bodogăneală uredinală xantofilă zvâcneală chiorăială șperlă coșenilă dabilă decală decapsulă dubeală etolă scofală fibrilă reprofilă foliculă scălâmbăială zornăială scărmăneală batială microparticulă mocăială pârleală preambală pripeală pudlă amăgeală antimetabolă boceală cabriolă cahlă căpială chicoteală ciondăneală recalculă xenofilă depopulă discobolă saulă gâfâială triangulă higrofilă repopulă labiodentală țăcăneală mituială mucezeală născoceală obrinteală plantulă tânguială primeneală absidiolă aeriseală târnoseală beteală bilabială bocăneală bricolă viermuială cârpeală verzală codeală congratulă cvadruplă dârdală defulă fleșcăială gamosepală tărăgăneală reinstală hemimetabolă horcăială iconodulă îngrămădeală instilă microhidrocentrală xerofilă mâglă mandolă mantilă martingală tombolă orăcăială udeală pițulă pohfală popreală răvășeală trânteală sulimeneală acioală ancolă anemofilă arteriolă benchetuială bruftuială sclipeală cătrăneală chelălăială clipeală coșcoveală dârvală dezasimilă emasculă sfârlă fasoleală filozofală rumeneală grămădeală heliocentrală trilaterală huruială viscoleală tăvăleală jimblă luciolă lunulă maxilă țidulă micromoleculă mișuială morocăneală pianolă pospăială precalculă probozeală albeală aspreală vânzoleală buchiseală buhăială bumbăceală bușeală căpătuială caserolă zbârceală termoizolă demulă etilă faculă fâsâială fulă fulguială surfilă tarantulă înfiolă jecmăneală jonglă redistilă schilodeală mangleală mânjeală nebuneală urluială opinteală translă ariceală speteală biciuială boscorodeală boșorogeală bracteolă brambureală buterolă căneală zărgheală cavilă cioaclă coraslă cuculă dârdâială efilă electrocoagulă gastrulă girandolă tărbăceală huiduială roșeală răgușeală tulbureală râgâială jupuială zăcășeală țiplă mardeală molfăială muștruluială reutilă răfuială oripilă topilă pârjoală păsuială stropeală taulă bălăbăneală bălmăjeală betejeală brioală brodeală cabulă zvârcoleală codirlă colcăială târnuială șterpeleală extremală fățuială hămăială șperțuială izmeneală marghioleală microfosilă mormăială șinșilă scliviseală țopăială opreală râcâială picromigdală pițigăială pomeneală smiorcăială prăjeală ametabolă aromeală asupreală burnițeală burzuluială canoneală cârâială cariolă centilă zdupăială sfeteriseală ciordeală reînmatriculă coromâslă coronulă zăluzeală răzuială fereală gargariseală ghileală guzlă zebereală remobilă hidroizolă jintuială justițiabilă steblă zălezeală semifinală mocoșeală mutulă sfârâială ostiolă paspoală pergolă reambală pisălogeală sorcoveală clămpăneală clănțăneală dibuială dichiseală dospeală drosofilă espingolă etiolă frunzăreală geală milogeală năimeală oblojeală stropoleală pentapetală răpăială poghibală porneală portsculă trândăveală puerperală
Sus

Definiții din DEX:

LENTICÉLĂ, lenticele, s. f. Fiecare dintre porii care străbat scoarța arborilor, permițând respirația țesuturilor interne. – Din fr. lenticelle.

LENTICÉL//Ă ~e f. Por în scoarţa arborilor şi a arbuştilor care permit respiraţia ţesuturilor interne. /<fr. lenticelle

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.014s