Cuvinte care rimează cu hebetudinea; rime cu hebetudinea
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "hebetudinea":

Sus

Rime de gradul 1:

ordinea atitudinea dezordinea altitudinea aptitudinea amplitudinea corectitudinea certitudinea similitudinea latitudinea promptitudinea longitudinea incertitudinea multitudinea bidinea vicisitudinea plenitudinea incorectitudinea gratitudinea solicitudinea platitudinea magnitudinea exactitudinea beatitudinea ingratitudinea decrepitudinea hipercorectitudinea solitudinea habitudinea desuetudinea consuetudinea rectitudinea inaptitudinea servitudinea verosimilitudinea neordinea necorectitudinea turpitudinea mansuetudinea consimilitudinea concretitudinea completitudinea colatitudinea inchietudinea disimilitudinea lasitudinea
Sus

Rime de gradul 2:

ținea susținea sprijinea originea obținea menținea marginea sinea îndeplinea imaginea conținea aparținea reținea pâinea întreținea deținea definea aținea rușinea mărginea împlinea încetinea abținea finea funinginea ruginea părtinea suplinea plinea complinea pecinginea părăginea ieftinea smochinea doinea streșinea hainea autodefinea ginea bunghinea redefinea frichinea vișinea nemarginea
Sus

Rime de gradul 3:

venea unea supunea spunea românea regiunea rămânea punea provenea propunea presupunea presiunea porțiunea pornea opunea omenea noțiunea mânea lunea întâlnea impunea expunea domnea dispunea dimensiunea devenea depunea compunea carnea asemenea afecțiunea acțiunea tensiunea televiziunea succesiunea stațiunea stăpânea secțiunea rugăciunea revenea reunea rațiunea pasiunea națiunea misiunea leziunea intervenea hrănea funcțiunea emisiunea diviziunea descompunea chestiunea bănea apunea viziunea uniunea transpunea tracțiunea suprapunea subdiviziunea stârnea scormonea rănea profesiunea pășunea minunea infracțiunea formațiunea eroziunea depresiunea bombănea așternea versiunea trăncănea slăbiciunea reuniunea promisiunea prevenea posesiunea pomenea operațiunea odihnea moștenea mâhnea izbucnea întrunea înșelăciunea înlesnea gonea fracțiunea dojenea cuvenea confesiunea ciocnea cernea ademenea vioiciunea variațiunea transmisiunea țâșnea stricăciunea scornea plesnea perfecțiunea menea locuțiunea jignea izgonea înțepenea înțelepciunea instrucțiunea înnebunea indispunea fuziunea cumpănea convenea ciocănea aluviunea ablațiunea zvâcnea zdrăngănea zăngănea trăsnea țigănea țicnea stânjenea sancțiunea repunea repeziciunea râvnea pocnea parvenea ostenea nebunea narațiunea lenea interacțiunea îndrăznea încremenea gestiunea flexiunea dușmănea coroziunea conexiunea ciobănea bodogănea aversiunea trosnea țăcănea răpunea răcnea prigonea nea înzdrăvenea îmbătrânea extensiunea expansiunea discernea concrețiunea căznea ascensiunea amărăciunea troienea survenea rebeliunea procesiunea previziunea predispunea pironea permisiunea micșunea mențiunea legiunea interpunea îngălbenea inflexiunea foșnea cremenea clămpănea cafenea bufnea bălăbănea agresiunea torsiunea surghiunea sesiunea rumenea primenea perversiunea jugănea înlemnea incursiunea imperfecțiunea fricțiunea ficțiunea disensiunea clănțănea cătrănea bocănea urnea suspiciunea strunea răstignea prepunea povârnea poticnea postpunea omisiunea juxtapunea inversiunea împăienjenea gălbenea fisiunea digresiunea croncănea contenea coeziunea canea adeziunea uscăciunea regresiunea recompunea radiodifuziunea plecăciunea pensiunea păgânea opțiunea mocnea diversiunea distorsiunea defecțiunea curtenea compresiunea cesiunea cauțiunea cătănea antepunea alunea rândunea zdroncănea scrâșnea sciziunea răbufnea pufnea prospecțiunea privațiunea precumpănea lihnea jecmănea invențiunea facțiunea deșertăciunea descumpănea concesiunea chelfănea cărăbănea canonea cănea bolovănea bălăngănea zvonea zăticnea tihnea sulimenea stagiunea slovenea redevenea radioemisiunea priponea opresiunea ocluziunea moliciunea migrațiunea loțiunea joncțiunea intruziunea incluziunea împământenea icnea hirotonea deșteptăciunea desțelenea contravenea contagiunea compasiunea cloncănea ciondănea viclenea smântânea reacțiunea putreziciunea ploconea păcănea mortăciunea minciunea izmenea încetățenea difuziunea detențiunea comuniunea cârnea aserțiunea abraziunea urâciunea tolănea tocănea temenea secesiunea săpunea represiunea recesiunea moșmonea manea înțelenea împrietenea genunea dicțiunea crâcnea coliziunea boronea anexiunea troncănea slomnea păienjenea moțiunea închinăciunea dezunea dezmoștenea dăngănea crănțănea alocuțiunea sfiiciunea repercusiunea păunea măcănea hipertensiunea hărtănea hârjonea efuziunea delațiunea conversiunea consemnațiunea comisiunea băjenea transgresiunea sălbăticiunea pocănea lecțiunea impulsiunea evaziunea duhnea chefnea arvunea admisiunea șumenea spurcăciunea morocănea întroienea inacțiunea imersiunea eliziunea dondănea confuziunea băsnea țopârlănea teșmenea recluziunea picnea nimenea imixtiunea îmblănea extruziunea destroienea deflexiunea convicțiunea clarviziunea bărănea supraexpunea deriziunea cremațiunea contorsiunea răznea râșnea indiviziunea goliciunea expozițiunea comprehensiunea aprehensiunea brebenea radiotransmisiunea zătonea șușanea săgnea remisiunea prădăciunea micțiunea meterhanea înecăciunea hipotensiunea excluziunea deșternea decompresiunea complexiunea băcănea aspersiunea abstențiunea abolițiunea zburdăciunea sufuziunea putrejunea prevaricațiunea hondrănea fântânea ecloziunea drepnea brobonea băunea absciziunea uzurpațiunea tolocănea supratensiunea submersiunea solomonea indicțiunea evicțiunea eluțiunea devoțiunea despriponea căftănea abluțiunea recțiunea pulsiunea profuziunea preterițiunea predomnea persuasiunea îndușmănea friganea fluxiunea coraziunea vexațiunea tipodimensiunea stricțiunea stricnea sedițiunea retrocesiunea refenea poțiunea oticnea neagresiunea interconexiunea îngropăciunea fermenea elocuțiunea egumenea corconea contrapunea trombonea reconversiunea iertăciunea damnațiunea benedicțiunea resciziunea reprehensiunea reîntâlnea reconvențiunea rânea propensiunea injoncțiunea împuțiciunea demolițiunea convocațiunea concusiunea autogestiunea reprobațiunea profanațiunea nervațiunea interlocuțiunea găitănea duhănea brăhnea arcănea oblonea microstagiunea incorecțiunea extorsiunea eluviunea devoluțiunea depravațiunea admonițiunea trisecțiunea teleemisiunea țăhnea subversiunea retrospecțiunea împăcăciunea gogonea genuflexiunea buzdugănea absoluțiunea turbăciunea supresiunea superpunea sprintenea secăciunea reversiunea retroversiunea repejunea partițiunea obversiunea măscăriciunea limpeziciunea hărșnea hăimănea fotoemisiunea fonațiunea emersiunea elecțiunea deplețiunea cuconea conservațiunea codănea supraimpresiunea subexpunea retrogresiunea redempțiunea gologănea țâfnea sustracțiunea suprafuziunea sumisiunea evulsiunea drângănea coluziunea cocțiunea ciocmănea solifluxiunea perempțiunea însurăciunea flencănea contențiunea agnațiunea aflicțiunea accesiunea subtensiunea radiostațiunea buznea tălăncănea merdenea mătăciunea lesniciunea intercesiunea descotoșmănea descensiunea derogațiunea albiciunea tergiversațiunea suprapresiunea redhibițiunea presesiunea obtuziunea mâhniciunea înstăpânea ingresiunea uzucapiunea probațiunea reducțiunea recognițiunea interversiunea emoncțiunea coposesiunea amplexiunea magnetostricțiunea volițiunea simțiciunea răcănea inflicțiunea importațiunea expuncțiunea evecțiunea despăienjenea degresiunea antifricțiunea monițiunea introgresiunea cogestiunea hipotracțiunea subpresiunea stârpiciunea retorsiunea prufnea interpretațiunea extraversiunea eversiunea ecluziunea despironea mixtiunea isteciunea îngălăciunea autotracțiunea adempțiunea transsubstanțiațiunea tanea extroversiunea adjoncțiunea incomprehensiunea pârâciunea detorsiunea crudiciunea contrapresiunea introversiunea misdiviziunea demipensiunea preempțiunea electrostricțiunea miscellanea intensiunea fideiusiunea prelecțiunea amărătăciunea lerpenea pretutindenea
Sus

Definiții din DEX:

HEBETÚDINE, hebetudini, s. f. Stare maladivă de toropeală, din care cauză bolnavul este cufundat într-o amorțire generală, fără delir sau halucinații. – Din lat. hebetudo, -inis, fr. hébétude.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.006s