Cuvinte care rimează cu frântură; rime cu frântură
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "frântură": (vezi și frântura)

Sus

Rime de gradul 1:

vântură centură aventură contură untură zvântură montură dantură agentură aspirantură doctorantură
Sus

Rime de gradul 2:

trăsătură țesătură temperatură structură străbătură stătură putură pictură natură lovitură literatură legătură cultură băutură bătură alătură abătură tură sculptură învățătură înlătură încurcătură flutură deschizătură combătură arhitectură umflătură scutură scobitură săritură prăjitură postură picătură pătură latură încrengătură încărcătură împletitură garnitură factură cusătură agricultură adâncitură zbătură viticultură tortură tăietură statură semnătură ruptură ridicătură pomicultură partitură mătură dezbătură denatură crestătură crăpătură cotitură claviatură bătătură apucătură tipăritură sutură semănătură satură sătură săpătură miniatură matură lectură înțepătură îngrăditură încheietură despărțitură umplutură textură spărtură scriitură întăritură încrețitură friptură fractură editură armătură aparatură strigătură secătură scriptură răzbătură îndoitură filatură făptură cuvertură zbârcitură prematură izbitură împunsătură caricatură amestecătură alergătură albitură vărsătură topitură surpătură spălătură obtură nomenclatură manufactură întorsătură dictatură cumpărătură corectură codobatură butură arătură vechitură uvertură ustură silvicultură lepădătură înghițitură conjunctură căzătură zgârietură sfărâmătură scuturătură murătură iscălitură înfloritură curătură cuminecătură creatură coloratură captură aruncătură apicultură zguduitură tremurătură strâmbătură scurtătură prefectură piscicultură pieptănătură osatură musculatură mușcătură magistratură înjurătură impostură îmbucătură ieșitură fiertură despicătură custură chiuitură adunătură legumicultură uscătură subîncrengătură scornitură rosătură răritură răcitură progenitură pocnitură pocitură plesnitură bubuitură zdruncinătură vătămătură tevatură strictură stârpitură schimonositură restructură mixtură infrastructură incultură împușcătură corcitură căutătură candidatură avicultură acupunctură zvâcnitură zgâlțâitură zburătură zăngănitură suprastructură șuierătură scrântitură sărătură pișcătură hurducătură furătură cimilitură zornăitură zbârnâitură tivitură titulatură sericicultură praftură lucrătură dezinvoltură dărâmătură conjectură călcătură apogiatură zvârlitură umblătură țiuitură tabulatură stucatură ștersătură învârtitură îmbrâncitură detunătură despătură coptură ciutură ciocănitură armatură vâjâitură văitătură udătură trosnitură stropitură sperietură răsucitură pârlitură lipitură huruitură fundătură floricultură ciupitură apretură viitură uitătură pupătură microstructură încâlcitură horticultură firimitură bufnitură alesătură zbierătură vilegiatură tropăitură tocătură tinctură teșitură șerpuitură scufundătură răsătură moțăitură mâncătură julitură învestitură imatură contractură ciocnitură bălțătură avocatură zbânțuitură sforăitură săgetătură piuitură păcălitură născocitură ligatură întortochetură împinsătură frecătură cioplitură chiorăitură chestură bocănitură bâzâitură azvârlitură apertură alintătură zdrelitură zdrăngănitură zăpăitură tritură sucitură subprefectură rumegătură pârâitură miorlăitură macrostructură înjunghietură furnicătură duduitură destrămătură curmătură acritură tastatură sluțitură scuipătură săltătură răzătură pânzătură măcăitură lătrătură făcătură cufundătură căscătură afundătură zupăitură velatură țăcănitură strujitură stropșitură retezătură pălitură măcinătură înnăditură hârșâitură hămăitură furnitură ferecătură fâsâitură dărăpănătură clătinătură cărătură boțitură borâtură arboricultură afumătură zicătură zgârcitură suptură știrbitură smucitură pușcătură prăbușitură păstură păcănitură năruitură maculatură junghietură însăilătură capîntortură bulbucătură behăitură zdrobitură zâmbitură zălezitură zăcătură urătură trăsnitură spintecătură signatură scărmănătură mormăitură hăulitură fărâmătură degerătură contextură azotură zvârcolitură zdrumicătură țâșnitură substructură strămătură sfâșietură sângerătură rebătură prospătură pitură nervatură jupuitură horcăitură ghiorăitură cositură chelălăitură căputătură tubulatură stupitură scrijelitură prosectură prășitură pilitură numărătură boltitură arcatură acvacultură electroacupunctură zburdătură vânturătură târâtură șfichiuitură procuratură pestrițătură ostreicultură mâzgălitură lăsătură înfundătură încovoietură împestrițătură iezătură horitură grohăitură gâtuitură gâgâitură fioritură durăitură deochetură chircitură cârnitură brăzdătură tărcătură țârâitură sugrumătură sfârâitură scârțâitură răpăitură presupunctură pieritură paraliteratură maricultură leșinătură încolăcitură înălțătură foșnitură fluștură destructură coșcovitură cârpitură bâjbâitură arsătură arcuitură usturătură sepultură secerătură scheunătură refecătură receptură râcâitură plivitură plescăitură obrăznicătură junctură împroșcătură hurduitură fâlfâitură cvadratură curbatură contralovitură colectură ciuntitură alunecătură zbârâitură țiitură relectură pornitură mârâitură liniatură legislatură guițătură fâșâitură descărcătură capelatură bușitură paginatură tușinătură trântitură târșâitură suduitură scurmătură ruginitură răscroitură presgarnitură pleoscăitură opritură ochitură obrintitură nunțiatură măturătură începătură găunoșitură dăltuitură clănțănitură cercătură cătrănitură spălăcitură scălâmbătură pârâtură delătură alinătură turuitură țuguitură tresăritură sclipitură scâncitură săditură rânjitură răbufnitură pufăitură prefăcătură modenatură măgulitură lingușitură lăutură iscoditură înnodătură huiduitură hârâitură fulgerătură francatură croncănitură tușitură șchiopătură scărpinătură sâsâitură registratură putrezitură precorectură pipăitură oftătură nechezătură năzăritură mustuitură încuietură încordătură horăitură depănătură clămpănitură ciprinicultură bucătură pocănitură migălitură duruitură brezătură țopăitură stagiatură slăbătură rotitură repezitură răsuflătură răsfățătură pungălitură primogenitură poditură pâlpâitură opăritură molfăitură mâlitură înfurcitură închegătură încadratură icnitură grăpătură gâdilătură dupăitură descântătură curiepunctură vuvuitură vergetură spulberătură sfințitură scofâlcitură scâlcietură pufnitură pretură oceanicultură înfășurătură îmbălătură gâlgâitură forfecătură comandatură antiliteratură râgâitură monocultură întâlnitură viscolitură țistuitură tăvălitură tândălitură sfredelitură răzuitură răpitură prujitură paraditură legănătură intrătură încondeietură hidrocultură cuniculicultură verzătură stuficultură strânsătură sterpătură puricătură pseudocultură prelatură părăsitură nituitură încruntătură frunzătură desenatură carpicultură palmatură motocultură etnocultură vrăjitură ultrastructură țârlâitură rizicultură îmbietură contratură întredeschizătură șușuitură râmătură protură perietură orbălțitură mânătură îngurzitură încăierătură fojgăitură dăscălitură crucișătură coptătură contrasemnătură canicultură pseudoliteratură urzicătură fotosculptură presopunctură urocultură subliteratură stâlcitură puericultură acipensericultură presărătură pipărătură jimbătură dermopunctură nesărătură mânjitură ignipunctură hemocultură deșuchetură coprocultură cerealicultură
Sus

Rime de gradul 3:

zbură vrură vândură văzură ură umplură trecură ținură țesură temură susținură știură singură recunoscură ramură plăcură pierdură petrecură părură obținură născură menținură măsură jură începură gură gaură figură fură făcură dură desfăcură dădură cunoscură crescură crezură conținură cerură căldură căzură bucură băură avură asigură aparținură apărură tulbură tăcură sură sigură șezură scândură scăzură reținură refăcură pură pricepură prevăzură prefăcură percepură păscură întreținură întrecură înconjură încăpură hidrocarbură durură dispărură deținură desfășură cusură aținură ușură tremură trăsură sulfură satisfăcură obscură murmură marmură înfășură îndură încrezură împrejură decăzură cutremură concepură așternură procedură nesigură nervură lingură gravură cură clorură cernură bură batjocură zăcură uzură strecură papură înfumură gemură fisură arsură abținură zgură volbură spânzură renăscură procură picură negură inaugură descrescură curbură armură turnură sudură revăzură purpură prescură mură mulură însură instaură înjură discernură descusură contrafăcură concură compărură carbură broșură borură bordură susură scorbură restaură maură întrevăzură împresură glazură desfigură chiabură canelură învolbură fleandură conjură șură saramură pleură păcură mălură măgură epură displăcură chiciură cezură bravură zmeură reîncepură pănură pajură configură coafură anvergură transfigură răsură cenzură aiură țintaură presură prefigură hașură harababură cianură bandură aură voalură supură strânsură scremură reapărură mahmură învălură înnegură ambușură scursură savură iodură învăscură geamandură frizură flamură concrescură complăcură abjură tambură întrețesură fluorură anafură roură molură luxură însingură îngândură împurpură ghințură dresură bromură străvăzură riflură reinstaură nitrură manichiură ghindură comisură azură alură ajură revândură recăzură paceaură fotogravură desulfură campadură sperjură policlorură dublură arseniură sinecură reasigură cucură canură pirogravură lamură hidrură heliogravură debavură bavură pedichiură îmbucură gudură deșternură decarbură dantelură calcavură agrimensură xilogravură întorsură huhură despresură zincogravură transpărură tonsură ștergură carură suflură autocunoscură ancablură renură mulsură ambrazură subramură scizură recarbură răzdădură halogenură tunsură tubulură tetraclorură încură criblură anură provăzură postcură ordură înroură ștersură râură flexură protoclorură ferocianură extradură caciură semiobscură rotogravură protocarbură metalogravură fosfură telemăsură similigravură răsștiură preștiură indură fericianură acetilură rotoheliogravură redispărură parură linogravură gelivură cupură cizelură ciocofleandură cambrură triclorură oxiclorură incizură încastelură brazură altogravură reumplură reconfigură dințură amidură acupresură tapură siliciură lunură contramăsură rulură retasură furură furbură brizură rabarbură protoiodură protobromură incastelură bursuflură reînfășură protosulfură polisulfură mânăștergură anluminură electrocăldură căciură
Sus

Definiții din DEX:

FRÂNTÚRĂ, frânturi, s. f. 1. Frângere; ceea ce se obține frângând sau rupând ceva; bucată desprinsă de la locul ei sau rămasă dintr-un întreg îmbucătățit. ◊ Expr. Frântură de limbă = vorbire încâlcită; p. ext. frază încâlcită, alcătuită din cuvinte greu de rostit. ♦ Porțiune dintr-un întreg; fracțiune (1). 2. (Pop.) Fractură. 3. (Rar) Spărtură. – Lat. *franctura (= fractura) sau frânt + suf. -ură.

FRÂNTÚR//Ă ~i f. 1) Parte desprinsă în urma frângerii unui obiect. ♢ ~ de limbă a) vorbire confuză, greu de înţeles; b) enunţ conţinând cuvinte greu de rostit. 2) Bucată dintr-un întreg; fragment. ~ de cântec. 3) pop. Fractură a unui os. /<lat. franctura

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

FRÂNTÚRĂ s. 1. v. bucată. 2. v. fragment.

FRÂNTÚRĂ s. v. blenoragie, fractură, gaură, gonoree, ruptură, spărtură.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s