Cuvinte care rimează cu filiații; rime cu filiații
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "filiații":

Sus

Rime de gradul 1:

variații asociații inițiații aviații radiații aliații salariații refugiații striații privilegiații glaciații deviații copiații afemeiații cruciații abreviații naufragiații
Sus

Rime de gradul 2:

tații stații spații soldații situații senzații relații preparații organizații legații frații formații exagerații determinații destinații derivații cultivații creații colorații circulații bogații bărbații aplicații împărații vibrații vegetații tratații separații respirații reprezentații regulații publicații prezentații oscilații operații ocupații obligații manifestații izolații instalații însărcinații indicații înclinații fundații durații cristalizații condamnații combinații ații articulații ambarcații adaptații abații terminații telecomunicații silicații rezervații ramificații navigații moderații lații inspirații informații ilustrații identificații grații ficații fabricații explicații ecuații dotații declarații considerații consacrații comunicații citații carbonații atestații angajații alimentații afectații accentuații sulfații preocupații precipitații populații orientații observații notații modificații malformații magistrații lactații imitații gradații generații fortificații dizolvații diplomații demonstrații democrații crestații contaminații concentrații complicații candidații calificații avocații atașații atacații arestații adecvații reparații predicații plantații ondulații luminații integrații improvizații iluminații fosfații fermentații feldspații dominații deputații deformații decorații conversații consumații conglomerații calculații azotații asimilații alterații agregații agitații acuzații proclamații prelații preferații prefabricații perforații ornamentații mutații invitații impregnații implicații imaginații figurații echilibrații decedații comparații certificații asigurații animații afirmații granații wații sudații saturații pulsații pirații menstruații încorporații inaugurații imprecații gravitații generalizații exploatații delegații degradații dedicații corporații civilizații castrații autorizații aristocrații aglomerații administrații accelerații aberații radiocomunicații vocații turații supremații selecționații punctuații prestații mutilații laminații irigații intercalații inovații inculpații fecundații explorații ducații consultații celebrații cârnații argații anticipații acrobații venerații simplificații recomandații palpitații nitrații fluctuații emigrații emanații destrăbălații croații conspirații congregații alienații abonații rații radiolocații postulații mașinații luxații literații justificații invocații infiltrații hidrații germinații educații degenerații cumnații centralizații anulații semnificații reputații orații omoplații numerotații ionizații inundații instaurații falsificații excitații evacuații desperații birocrații acetații zaharații restaurații ovații obsedații jurații ingrații fructificații exaltații evocații distilații deliberații constelații cocoșații autocrații adorații segregații scelerații renovații pulverizații ostentații multiplicații modulații locații iritații intonații inflații granulații
Sus

Rime de gradul 3:

toții vieții varietății unității totalității ții susții soluții societății simții sfinții savanții roții reprezentanții realității reacții proprietății propoziții proporții producții președinții preoții poziții poeții porții plății pereții pății părții paraziții obții nopții născuții munții morții minții menții mărunții jumătății judecății iuții intensității instituții însoții împărții greutății funcții evoluții dispoziții direcții dinții dății curții curenții cunoscuții contribuții construcții condiții concepții componenții cavității cărții capacității cantității calității bucății avuții autorității aparții alții agenții adepții activității veniții universității tradiții subiecții studenții soții sorții sensibilității secreții reții protecții posibilității piepții personalității participanții părinții nunții necunoscuții necesității localității libertății întreții intervenții interpreții intenții înmulții hoții hărții gheții frunții facultății extremității execuții emoții divinității distincții discuții dificultății deții despărții demnității corecții convenții comunității competiții comiții comandanții colții coloranții colectivității colecții cetății cântăreții bălții înghiții ascuții arginții apariții antichității abstracții tonalității terții superstiții specialității șireții secții sateliții sănătății săgeții proiecții pretenții politeții piloții pigmenții particularității muții modalității măriții majorității lecții județii iubiții inscripții impurității frumuseții fericiții expoziții expediții exerciții electricității ediții dreptății dimineții deținuții descendenții densității definiții curății cuminții coții contracții conții constituții consimții conformității copții burții bureții bogății beții băieții atribuții atracții atenții arhitecții ameții amănunții justiții virtuții vineții urmăriții umidității tristeții tranzacții tonții subunității știuleții sonorității solvenții segmenții satisfacții reflecții recepții răutății protestanții percuții noutății nemții mustății moții mitropoliții maturității măreții ipocriții invenții intersecții însufleții infiniții încreții îmbunătății îmbogății giganții feții fabricanții excepții egalității dispariții creții cornuții confecții concurenții compoziții clarității ceții calamității ascendenții afinității adulții accidenții virtuozității versanții tranziții torții tinereții superiorității stabilității solemnității sluții simplității seriozității semeții rugăminții rezecții restricții repetiții puții profeții probabilității prinții presimții poliții percepții originalității nenorociții nedreptății muzicanții marții lopeții lianții jurisdicții isteții însemnătății infecții inducții incapacității imposibilității identității grăunții genții gameții fineții exactității entității durității distribuții distracții dezminții determinanții corupții corneții corespondenții contradicții clienții călăreții bunătății bolții bătrâneții actualității abții abilității zimții voiții vietății vicepreședinții vecinătății suspecții subtilității străinătății sincerității severității roboții regenții refracții răzleții răsplății purității priorității prescripții predispoziții persecuții peceții netoții nepoții mistreții limbuții interdicții asmuții îndreptății gravității generozității garanții găleții fidelității festivității fertilității fermității fermenții feriții favoriții extracții expresivității exponenții erudiții erecții elefanții dulceții diversității delicateții curiozității continuității cărunții carburanții audiții amanții amabilității adolescenții accepții absorbții zeității volții verdeții vanității trompeții sticleții sergenții retribuții regularității redacții ramoliții putrefacții publicității popularității pacienții ostilității obiecții nevinovății naționalității nătăfleții muniții mobilității militanții magneții logofeții locotenenții lății intriganții interjecții integrității instrucții injecții infirmității inerții încolții imunității împuții împuterniciții ignoranții experții discreții dălții comercianții celții castraveții captivității buții bascheții bărbății bandiții atleții amorții volanții vitalității utilității torenții singurătății seminții scaieții salinității resimții puieții prefecții ponții petiții pesmeții pasivității oaspeții monstruozității minorității meteoriții întreținuții înteții intendenții întâietății înrăutății inferiorității inegalității inculții inactivității goții fatalității fanții eredității elasticității diriginții dezvinovății despoții coveții cosmonauții contabilității coeficienții coaliții chiții brutalității bruneții bâții astronauții asperității asceții animozității amenții ambiții aiuriții absolvenții abjecții conductibilității vinovății valeții tananții suveranității sterilității solidității solidarității rigidității repartiții productivității prejudecății precauții pietății peții pedanții patrioții obleții neregularității naivității locomoții învinovății învârtiții individualității impertinenții iezuiții idioții foții formalității ferocității fanarioții falsității etății eficacității drăguții dizolvanții disecții demenții deducții decoloranții consfinții cenții boții blândeții bănuții avariții autenticității arnăuții amărâții albeții achiziții absurdității responsabilității vizibilității ursiții umanității tumefacții tenacității supoziții stupidității struții stareții sinuozității șiiții senzualității selecții reproducții reconstrucții rapidității puncții psalții precupeții perspicacității peripeții obstrucții obscurității nervozității nămeții mucozității moralității mentalității lubrifianții investiții insurecții instabilității inspecții ingeniozității indispoziții încărunții imoralității ereții ebrietății dorobanții defuncții decepții debilității ciopârții chiloții castității căluții biții asistenții argonauții amuții adjuncții acuității prostituții vulgarității voluptății viscozității viconții urâții timidității târgoveții surdității subvenții subîmpărții sobrietății reclamanții punții pubertății proxeneții prosperității plasticității orții onestității obscenității obiectivității neatenții minunății mamuții insensibilității înfrății infidelității imobilității geții frății fecundității faliții exclusivității eternității emigranții disponibilității discontinuității complexității comodității celebrității anahoreții zigoții virginității variabilității sunniții substituții simultaneității seninătății roșeții reducții recruții radiorecepții radioactivității probității pretendenții practicanții porozității pivoții picheții permeabilității percheziții parveniții papalității orbalții niții minuțiozității miliții luminozității învineții inventivității inutilității inhibiții infanții impetuozității ginții ghionții flexibilității finalității figuranții facilității excreții electroizolanții dezmorții dentiții dejecții contractanții cârlionții bigoții artificialității amiciții agilității aderenții temerității subprefecții servituții semiții seducții scrupulozității scopiții rulmenții robusteții retenții recurenții reciprocității rarității prezumții predilecții poponeții pluralității pârâții omogenității omeții meticulozității mătreții mândreții legității lealității iții introspecții infinității indiscreții imensității imbecilității ilegalității guvernanții giranții fondanții ferfeniții eremiții echinocții duplicității drumeții diletanții diformității
Sus

Definiții din DEX:

FILIÁȚIE, filiații, s. f. Legătură de rudenie între copii și părinți, descendență; p. gener. legătură de rudenie în linie dreaptă. ♦ Fig. Legătură între lucruri, întâmplări, fenomene etc. care derivă unul din celălalt. [Pr.: -li-a-. – Var.: filiațiúne s. f.] – Din fr. filiation.

FILIÁŢI//E ~i f. 1) Legătură de rudenie în linie dreaptă între generaţii. 2) fig. Succesiune logică. ~ de idei. [Art. filiaţia; G.-D. filiaţiei; Sil. -ţi-e] /<fr. filiation, lat. filiatio, ~onis

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

FILIÁŢIE s. v. descendenţă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.014s