Cuvinte care rimează cu executorie; rime cu executorie
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "executorie":

Sus

Rime de gradul 1:

istorie datorie căsătorie călătorie victorie obligatorie contradictorie traiectorie înșelătorie factorie operatorie oscilatorie motorie ctitorie croitorie vrăjitorie turnătorie scamatorie prefăcătorie negustorie vopsitorie tranzitorie țesătorie crescătorie oratorie ondulatorie definitorie aleatorie notorie legătorie dregătorie doctorie ambulatorie topitorie spălătorie moratorie cerșetorie articulatorie judecătorie actorie preistorie giratorie curățătorie vânătorie pețitorie meritorie crematorie probatorie eliminatorie compensatorie absolutorie rotatorie păstorie preoperatorie torcătorie reparatorie peremptorie fermecătorie cominatorie afumătorie vexatorie uscătorie divinatorie discriminatorie restitutorie declinatorie combinatorie prohibitorie ostentatorie călcătorie culegătorie albitorie protoistorie neobligatorie estimatorie ascuțitorie derogatorie postoperatorie remuneratorie redhibitorie dilatorie dedicatorie contributorie destinatorie subrogatorie halucinatorie exhibitorie deprecatorie petitorie mâncătorie cusătorie rogatorie rezolutorie visătorie trăgătorie arhipăstorie pieptănătorie îngrășătorie repertorie premonitorie spoitorie
Sus

Rime de gradul 2:

teorie categorie memorie provizorie accesorie glorie florie viorie iluzorie calorie alegorie feciorie euforie eforie podgorie orie scorie posesorie derizorie aporie fantasmagorie prigorie enorie kilocalorie seniorie microsporie butaforie gigacalorie pliroforie parigorie acorie cauliflorie catigorie frigorie excorie cascadorie stenahorie diorie signorie ninsorie megacalorie marmorie deluzorie compromisorie promisorie comisorie scorțișorie rescizorie recursorie salahorie metateorie hidrocorie disforie
Sus

Rime de gradul 3:

scrie proprie materie mărie înscrie industrie descrie varie spinărie sperie serie purpurie perie pălărie meserie galerie bucurie bacterie arie zgârie trandafirie timpurie tărie patrie murdărie marie gospodărie furie cavalerie bucătărie broderie bijuterie aurie geometrie zidărie transcrie simetrie prescrie mărturie lenjerie jucărie înfurie șmecherie rafinărie primărie mizerie infanterie farfurie copilărie cofetărie caroserie cancelarie baterie alburie tăbăcărie salarie proscrie periferie patiserie parfumerie mândrie măiestrie închirie improprie escrocherie curie chirie călărie boierie vorbărie subscrie sicrie pielărie mierie draperie decembrie carie avarie tâmplărie strie ștrengărie pușcărie malarie cizmărie circumscrie barbarie albăstrie tapiserie sticlărie pirpirie măcelărie loterie galanterie fierărie dulgherie contrarie centurie bufonerie vistierie trie tapițerie tâlhărie rufărie parie octombrie librărie lemnărie intemperie inginerie ianuarie bălărie piraterie negrie mistrie marochinărie isterie injurie fumurie exproprie expatrie dogărie călugărie brutărie brumărie sihăstrie reverie retranscrie prerie potlogărie păcurie oțelărie dizenterie difterie bizarerie azurie anterie trigonometrie simbrie septembrie ospătărie orfevrărie olărie noiembrie inventarie imprimerie fotogrammetrie februarie confrerie camaraderie aproprie tuciurie sufragerie repatrie psihiatrie pirostrie pedanterie militărie mașinărie infirmerie gazetărie antropometrie turbărie sonerie rotărie feerie comicărie clorurie chihlimbarie ceainărie brie bisturie argintărie urticarie plumburie pledoarie pepenărie monetărie mercerie jonglerie jandarmerie ipohondrie flecărie dioptrie coțcărie conscrie cojocărie blănărie berărie telemetrie topometrie zmeurie tutungerie surie penurie pediatrie papetărie lumânărie izomerie geriatrie găinărie forjărie coterie clovnerie candrie bulgărie bostănărie asterie asimetrie stadimetrie planimetrie gravimetrie calorimetrie albuminurie sângerie plugărie mitocondrie meschinărie măgărie dendrometrie cochetărie casierie braserie bigoterie electrometrie anemometrie tahimetrie rescrie porcărie pescărie pasmanterie grădinărie francmasonerie fotometrie decurie cămătărie boiangerie barie anurie altimetrie radiogoniometrie vrie porumbărie metamerie lefterie interferometrie idolatrie drogherie cumetrie ciubotărie ceasornicărie volumetrie granulometrie ergometrie prăfărie modelărie incurie holoturie frizerie ceaprăzărie aurărie sociometrie seismometrie areometrie zețărie zapcierie vărzărie timonerie suflerie stâncărie spătărie protoierie plăcintărie oierie lăptărie eterie distilerie conăcărie cărbunărie bombonerie arhierie albinărie tonometrie taheometrie econometrie audiometrie higrometrie walkirie stupărie stereometrie spițerie radiometrie pantofărie otarie meșterie mesagerie înserie hulubărie hematurie harbuzărie furcărie ebenisterie curelărie butnărie boscărie asprie acrie goniometrie colorimetrie astrometrie viermărie văcărie spirometrie pulberărie păstrăvărie panglicărie făurărie darie cocserie cărămidărie acidimetrie radiotelemetrie manometrie acetonurie șurubărie premilitărie porfirie poltronerie osmometrie orezărie misandrie lampisterie exînscrie cherestegerie cartometrie căprie arhondărie amărie alămărie zaharimetrie densimetrie aneurie polarimetrie strungărie sofisticărie prunărie plopărie ozonometrie orzărie oligurie masonerie marchetărie hurie foniatrie fazanerie cuscrie colăcărie cășărie căprărie broscărie bărbierie aerometrie somatometrie magnetometrie conimetrie biometrie alcalimetrie actinometrie lăcărie stufărie șolticărie sărărie pitărie nitrobacterie leprozerie ierbărie glicozurie fonometrie egolatrie dantelărie cazangerie bragagerie bioinginerie badinerie apărie tensometrie pirometrie glodărie vărărie trezorerie subînchirie simigerie sensitometrie sculărie puricărie pretimpurie nucărie negurie micrometrie mezelărie maimuțărie bumbăcărie birjărie băjenărie axonometrie anticărie abagerie sonometrie refractometrie polimetrie piezometrie pelvimetrie hipsometrie hidrometrie dinamometrie pădurărie tautomerie sforărie șelărie profirie oscilometrie optometrie mustărie lamaserie lăcătușărie hiperclorhidrie hemoglobinurie fățărie dilatometrie craniometrie coletărie ceadirie cânepărie bogasierie cavernometrie zoolatrie trapezărie reinventarie rachierie prisăcărie popicărie pietrărie pânzărie oxalurie orologerie măscărie feronerie ergasterie disurie covrigărie becerie armurărie arămărie antimaterie pluviometrie limnimetrie iodometrie batimetrie azoturie șulerie schelărie rotiserie peptonurie păcurărie minuterie menajerie luxurie franzelărie esteziometrie drăcărie corăbierie clădărie cefalometrie cârnățărie cărnărie astrolatrie titrimetrie psihometrie nectarie votrie văsărie tinichigerie teslărie șerpărie răsurie proteinurie planarie oftalmometrie muscărie iodurie hematimetrie giuvaiergerie fratrie flăcărie dulcegărie disimetrie căzănărie brânzărie termometrie radiomanometrie potențiometrie odometrie manganometrie glucometrie tutunărie tufărie serdărie prolanurie preserie prăfurie plutărie perjărie păpușărie olfactometrie fumărie focometrie florărie flaterie cozerie cosmiatrie contrabaterie chițibușărie bradiartrie angarie farfurărie tachinărie stămbărie sedimentometrie progerie potcovărie picanterie opincărie opacimetrie mătăsărie iaurgerie cristalometrie carmangerie burie spectrometrie oxidimetrie ecometrie alcoolmetrie acumetrie cetonurie spectrofotometrie tandurie stoichiometrie șoricărie poliurie poliandrie plezanterie plăpumărie perierie parodontometrie paiațărie ornicărie oranjerie mezomerie mahmurie lutărie lumânărărie lămpărie hipiatrie ghețărie frânghierie filarie enterobacterie cuțitărie crengărie ciorăpărie chinezărie cerbărie cărturărie ablefarie poligonometrie conductometrie viespărie urobacterie tulburie săpunărie pudibonderie prundărie poterie pelticărie indicanurie hămurărie fructărie velărie peticărie dicasterie cerometrie bălăcărie anartrie anaclorhidrie uranometrie țevărie slugărie slădărie piurie nisipărie mungerie microbacterie matrițerie jimblărie iconolatrie fânărie eleuterie demonolatrie colurie colbărie calciurie berbecărie bărbărie anovarie aminoacidurie ambidextrie acromicrie pediometrie dozimetrie cronometrie șălvirie postăvărie pirolatrie picnometrie jacquerie găitănărie căldărărie fotoelasticimetrie tocilărie sifonărie rocărie neuropsihiatrie lupărie nefelometrie vinărie străjerie semințerie rudărie politicărie perucherie oțetărie momițărie meșteșugărie mămulărie maltozurie lustragerie lânărie hematometrie fumegărie disartrie cucerie ciupercărie cariometrie barimetrie amoniurie țuicărie țiglărie sumănărie năsturărie muschetărie morărie jitărie humărie hăinărie ginandrie bucherie electrogravimetrie mamelucărie pufărie marinărie cirtometrie portperie porțelănărie ploșnițărie pepinierie pentozurie lactozurie izometrie găzărie angelolatrie telefonometrie telebiometrie inclinometrie exponometrie cilindrurie vulpărie stolerie slugerie sfigmometrie rășinărie piersicărie păunărie grizumetrie reînchirie moșnegărie creatinurie ciubucărie autolibrărie stereoizomerie ofiolatrie îndosarie aerofotogrammetrie stereofotogrammetrie hipometrie autoperie astrofotometrie trișerie căruțărie calinerie antropolatrie tucerie taxidărie pedopsihiatrie ginerie columbărie pompierie reometrie geofotogrammetrie alicărie tipometrie pandajmetrie scândurărie osărie cosmofotogrammetrie sociopsihiatrie solzărie iuncherie
Sus

Definiții din DEX:

EXECUTÓRIU, -IE, executorii, adj. (Jur.) Care trebuie executat, care trebuie pus în aplicare. ◊ Hotărâre executorie = hotărâre care poate fi executată de îndată. [Pr.: eg-ze-] – Din fr. exécutoire, lat. executorius.

EXECUTÓRI//U ~e adj. jur. Care poate fi executat. /<fr. exécutoire, lat. executorius

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.008s