Cuvinte care rimează cu despintecă; rime cu despintecă
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "despintecă": (vezi și despinteca)

Sus

Rime de gradul 1:

spintecă
Sus

Rime de gradul 2:

amestecă bibliotecă mestecă potecă ipotecă discotecă aztecă filmotecă fonotecă cartotecă cinematecă pinacotecă
Sus

Rime de gradul 3:

plecă secă alunecă fermecă farmecă vindecă judecă mânecă aplecă frecă întunecă forfecă înecă foarfecă adulmecă ferecă încălecă încalecă înduplecă defecă suflecă adjudecă lunecă cuminecă refecă descălecă descalecă înfulecă desecă disecă intrinsecă desferecă mursecă orbecă uzbecă rejudecă extrinsecă abjudecă asecă sumecă
Sus

Rime de gradul 4:

adâncă ridică antică aruncă atacă optică țărănească biserică patologică caracteristică cercă ciupercă coacă comunică plastică critică dacă desfacă practică electronică epocă turcă explică facă provocă pleacă fizică specifică rocă tehnică grafică greacă publică politică strică îmbrăcă îmbracă împiedică încercă indică jucă logică treacă mâncă mecanică placă mică mișcă modifică sălbatică muncă muzică nască acustică vacă adică americă nucă aplică apucă uscă armonică bancă bănească tacă republică stâncă broască bruscă bucățică termică călcă calcă cromatică cronică estetică fabrică fiică fonetică poetică francă frică ritmică încă încărcă încarcă urcă joacă lingvistică lirică sistematică terapeutică marcă matematică semantică melodică metrică pușcă moluscă turcească simbolică aerodinamică arhitectonică barcă tectonică romanică pică califică pisică căscă casnică ceramică sovietică conică tonică cosmetică culcă diatonică didactică dinamică diplomatică panglică epică evocă pacifică farmaceutică verifică furcă genetică oblică identifică implică încurcă justifică liturgică stilistică sintactică poruncă piedică muscă amplifică atică tematică balcanică bășică parcă statistică bulbucă opacă clasifică pitică cocă complică descărcă descarcă despică duminică purifică educă electrotehnică energetică etică falcă falsifică remarcă frescă scoică împăcă împacă încălcă încalcă replică intensifică retorică măciucă maică mărgică mască sacrifică mistică mozaică multiplică mușcă ucenică aeronautică pustnică vezică târască statică arctică aritmetică atletică bacă botanică cască solidifică certifică circă clarifică clinică surcică dedică țuică tracă dogmatică ducă echivocă edifică predică erotică fortifică riscă gâscă gimnastică glorifică gramatică sufocă harnică tocă silică hidraulică opincă teacă invocă iscă urzică rubrică personifică matcă metodică moldovenească purică revendică arcă veșcă blocă busuioacă caustică ceașcă celtică împușcă cloșcă convocă tactică curcă descurcă dezbrăcă dezbracă dialectică ebraică escroacă valorifică ferică îmbucă spurcă ionică ramifică luncă șipcă metafizică rectifică mitică tunică nălucă semnifică acrobatică pietricică alică amică băltoacă scolastică șapcă bucă bunică călească clacă condică silnică copcă cracă demască dislocă fiindcă frișcă robească simplifică remorcă schimnică păsărică lopățică rustică seismică rândunică mucenică nautică revocă viorică ască baltică bască bazilică bibilică prolifică brâncă bucolică burlescă unifică țigănească scândurică polemică clică crainică cubică cucă debarcă electroacustică eretică etruscă țigancă gașcă hidrotehnică iască pătlăgică înfocă italică pneumatică micșunică pișcă abdică autentifică piersică bifurcă chică cibernetică cinetică codifică cușcă deretică plătică diversifică escrocă excomunică feciorească filarmonică problematică floricică focă planifică fructifică furnică geofizică schematică înșfăcă înșfacă înțărcă înțarcă intoxică ploscă troacă morișcă antarctică arabică ulcică ascetică aurică ratifică publicistică brișcă vinețică ungurească colică versifică tulească dietetică doică țușcă alunică franțuzească găurică venetică părticică halcă suveică heraldică politehnică hurducă oftică răspică iberică împroșcă logodnică lozincă zglăvoacă petrifică țărancă mimică mistifică mititică slovacă șocă năprasnică plevușcă angelică ulucă babacă băbească beletristică bearcă toacă confiscă păsărească deifică promoroacă radiotehnică dezghiocă drăgaică turturică franciscă tașcă gâlcă galică geodezică zootehnică șuncă moacă îmbarcă trișcă zeifică săricică leucă rămurică notifică melismatică memorialistică ziaristică semiotică termodinamică pragmatică nemțească acordică alocă rădașcă ardelenească arnică automatică tărcă balistică bașcă batcă biotică rostopască urbanistică bulboacă stocă zdrumică dădacă datornică decortică demarcă diagnostică poșircă perucă pianistică oltenească dosnică dumică duplică sanctifică panică stratifică exemplifică topică purcică pască hidrostatică tonifică mămică măturică mortifică mumifică potroacă informatică zincă țurcă agrotehnică știucă sinoptică baracă trăsurică calcifică osifică cărticică chiștoacă cinzeacă cioacă sică pielicică deblocă decalcă dejucă ecliptică fleașcă folcloristică gălușcă teică portulacă hrișcă ibovnică iușcă taică leoarcă mnemotehnică abacă armenească astrucă babușcă beatifică bibică biciușcă biofizică bonifică stancă caleașcă reeducă sofistică căzăcească scarifică palancă tilincă sciatică coloristică zăvelcă demistifică dezintoxică slujnică electromecanică extorcă filimică firicică fleancă floristică freatică hermeneutică hoașcă holercă iacă patașcă magnifică militărească minciunică muntenească prefabrică apologetică astronautică platcă balercă repică româncă birnică patristică secărică burcă cațaveică ceucă sorească cinematică polcă concă coșarcă silogistică crucifică scurteică descalifică onomastică electrifică pleașcă reduplică ferestruică zaharifică gaică voinicească hârcă numismatică sclerotică jurnalistică potcă lăutărească leică lumânărică maimuțică țarcă nevăstuică aburcă aerostatică alambică ruscă bădică sponcă boieroaică nurcă străbunică caterincă cernușcă cinegetică cocsifică contraatacă decodifică densifică droșcă durifică enigmistică femeiușcă frumușică prisacă geotectonică gratifică hreapcă obstetrică ieruncă recalifică scripcă ofuscă răchițică lăptucă ursoaică libarcă puică zgancă mânătarcă ziulică pronostică mielușică năpârcă nitrifică noetică acidifică aglică tufănică putinică astrofizică zmeoaică trafică vlădică cauciucă protetică rișcă supraîncărcă drăcoaică electrostatică eradică faunistică flancă fluidifică gagică gazifică supraîncarcă hidrodinamică huscă simptomatică înspică întrolocă lectică levănțică rusifică microelectronică mocancă salcă suplică revalorifică vitrifică policalifică sarică șișcă budincă saponifică ciuboțică cloacă cuantifică drișcă dușcă orăstică tătarcă șoricioaică juncă logistică meteorică mitocancă negrușcă nevestică agrozootehnică alivancă voinicică plașcă autodemască axiomatică bionică palincă bracă cazuistică crețușcă defalcă degazifică panifică flocoșică psihofizică sulițică gelifică gentilică pitarcă păsăruică vâlcică toloacă inculcă lăuruscă pestelcă stocastică termifică muierușcă tureatcă anecdotică autocritică bătrânică termofică paleobotanică dalmatică pugilistică derocă detoxifică electrodinamică sfârtică geobotanică gotcă gripcă impurifică rourică toporișcă lignifică portretistică șaică sălățică salifică năpârstoacă neică acetifică percică arhivistică băbușcă bageacă bărdacă bumașcă cătușnică japcă ciușcă contraindică copeică detracă dropică echilibristică feciorică scatoalcă șerpoaică pașcă înfrică jarcă peisagistică leșească lotcă mahalagioaică mazurcă mocănească vinifică potică morescă muzeistică reclasifică arnăuțească sipică balalaică bălușcă tigroaică ventrilică psihosomatică bonețică piroșcă butcă butelcă rățușcă columbacă coțcă criminalistică drușcă dumbrăveancă slavistică evreică fișcă fotomecanică speluncă psihoterapeutică hidromecanică hoțoaică huțănească telematică izodinamică reunifică lupoaică sinonimică poarcă violonistică spelcă vițică tătăroaică orbească zavragioaică bioenergetică bojdeucă bulcă zgrăbunțică bursucă zgurifică plămânărică caustifică cerchezească psiholingvistică zaică cornifică zdelcă decalcifică demultiplică deșocă duducă eseistică euristică rezinifică vomică geotehnică gliptică policlinică orzoaică înfurcă lainică locă mancă matracucă metapsihică săgețică mutelcă negrilică neogreacă antroponomastică vipușcă autoeducă bănică spancă botcă chembrică țățică crâșcă zamcă dentistică dioptrică pirotehnică vulturică giacă halieutică imagistică îndocă jiletcă leoaică pretcă pelincă oscă țucă rarifică mitifică nuvelistică afurcă andocă arameică argințică bădărancă puștancă sfragistică termoacustică cazacă covățică teleleică oculistică encaustică felucă fetică fițuică votcă orientalistică rizeafcă hidroacustică tăbăcărească șabacă imbrică iranistică paucă malacă mastică râncă pungășoaică nemțoaică neneacă anghelică ardeleancă telemecanică camilafcă cerboaică chișcă ciovică simbolistică verucă enciclică proașcă etnobotanică geodinamică tilișcă hașcă hrincă imunogenetică mămucă mâncărică meteoritică moșulică transilvăneancă paprică balcanistică burtică căpșunică râcă orășeancă despiedică eristică tamariscă malțifică plutică odaliscă postoroncă popincă tărbacă mlacă termoenergetică mutulică
Sus

Definiții din DEX:

DESPINTECÁ, despíntec, vb. I. Tranz. (Rar) A spinteca. – Des1- + spinteca.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.027s