Cuvinte care rimează cu deservicii; rime cu deservicii
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "deservicii":

Sus

Rime de gradul 1:

servicii vicii novicii ludovicii bolșevicii țarevicii ciovicii menșevicii
Sus

Rime de gradul 2:

fabricii tehnicii sălbaticii puternicii practicii politicii plasticii opticii muzicii micii medicii mecanicii logicii istoricii indicii graficii fizicii electronicii criticii catolicii caracteristicii bisericii anticii terapeuticii sistematicii semanticii ritmicii republicii poeticii orificii nimicii metricii melodicii matematicii liricii lingvisticii inamicii fricii foneticii esteticii domesticii cronicii cromaticii comicii britanicii armonicii americii alcoolicii acusticii vrednicii voinicii veșnicii tonicii tectonicii stilisticii sovieticii simbolicii satiricii romanticii piedicii picii panglicii oblicii liturgicii geneticii farmaceuticii epicii edificii diplomaticii dinamicii didacticii cosmeticii ceramicii casnicii arhitectonicii aerodinamicii temeinicii tematicii statornicii statisticii scoicii retoricii replicii piticii olimpicii mozaicii misticii maicii josnicii ghicii eticii energeticii electrotehnicii duminicii complicii capricii calicii bășicii vezicii urzicii ucenicii țuicii tragicii strașnicii staticii sacrificii rubricii războinicii pustnicii puricii predicii potrivnicii paznicii nestatornicii metodicii măscăricii împuternicii hidraulicii gramaticii gimnasticii furnicii fățarnicii eroticii dogmaticii clinicii clericii canonicii botanicii atleticii aritmeticii aricii aeronauticii tunicii tacticii prejudicii pipernicii oficii netrebnicii nemernicii mojicii miticii metafizicii ionicii îndeletnicii îndărătnicii fericii dialecticii causticii bunicii asiaticii zădărnicii vremelnicii vornicii silnicii scolasticii schimnicii rândunicii pitulicii pisicii nauticii mucenicii lipicii licuricii condicii artificii amicii acrobaticii zbicii polemicii pneumaticii pitagoreicii păduricii hidrotehnicii ereticii electroacusticii crainicii clicii bibilicii bezmeticii beneficii bazilicii zburdălnicii problematicii plăticii peticii pelticii molaticii geofizicii filarmonicii dornicii cucernicii cineticii ciberneticii chicii căsnicii veneticii suveicii stoicii publicisticii pricii preistoricii politehnicii paharnicii ofticii nefericii năprasnicii mimicii logodnicii ispravnicii heraldicii fanaticii duhovnicii doicii dieteticii dărnicii colicii asceticii zootehnicii termodinamicii semioticii radiotehnicii pragmaticii piersicii memorialisticii împleticii gnosticii geodezicii destoinicii beletristicii becisnicii angelicii informaticii vârstnicii urbanisticii topicii sfetnicii scepticii sălbăticii rodnicii pricolicii panicii ostaticii obrăznicii mămicii hidrostaticii dezmeticii datornicii balisticii automaticii atotputernicii arnicii acordicii volnicii trăsuricii trăinicii teicii stolnicii sinopticii sicii ospicii năstrușnicii mnemotehnicii maleficii ibovnicii folcloristicii flușturaticii epilepticii dielectricii crâsnicii clocoticii cerbicii agrotehnicii țârcovnicii sofisticii sciaticii samavolnicii postelnicii popilnicii hotărnicii hermeneuticii habotnicii electromecanicii diftericii biofizicii bibicii silogisticii scurteicii prostaticii patristicii onomasticii numismaticii nevăstuicii leicii jurnalisticii găicii fluturaticii ferestruicii cinematicii cațaveicii birnicii astronauticii apologeticii zavistnicii tufănicii tăticii străbunicii puicii pogonicii paraliticii obstetricii localnicii levănțicii grămăticii geotectonicii enigmisticii delicii cinegeticii auspicii astmaticii astenicii anemicii aerostaticii lecticii vlădicii saricii putinicii poroinicii papagalicii nevroticii limbricii hidrodinamicii gagicii ftizicii faunisticii electrostaticii colericii chiticii birlicii astrofizicii agnosticii suplicii strabicii slugărnicii orăsticii nevrednicii meteoricii logisticii doftoricii stocasticii psihofizicii pontificii păsăruicii istericii distroficii cazuisticii buraticii bionicii axiomaticii antiscorbuticii agrozootehnicii șăicii pugilisticii portretisticii plicii platnicii pidosnicii paleobotanicii păcălicii nevolnicii măluricii laricii isprăvnicii învrednicii geobotanicii fățărnicii electrodinamicii dalmaticii autocriticii anecdoticii alicii șeicii poticii peisagisticii nevesticii neogramaticii narodnicii muzeisticii lueticii fisticii echilibristicii dumesnicii dropicii copeicii cătușnicii bubericii arhivisticii vistiernicii ventrilicii tificii telematicii slavisticii sipicii sinonimicii psihoterapeuticii pravoslavnicii polcovnicii patricii paranoicii nimicnicii nefriticii hidromecanicii frenicii fotomecanicii firfiricii diabeticii criminalisticii balalaicii zaicii tadjicii știricii scutelnicii schizofrenicii restatornicii psiholingvisticii policlinicii netemeinicii negrilicii lainicii înveșnicii gornicii glipticii geotehnicii euristicii eseisticii vulturicii trudnicii țățicii pirotehnicii opinticii malaricii hidropicii halieuticii dioptricii dentisticii cipicii chembricii bănicii antroponomasticii termoacusticii teleleicii sfragisticii peripateticii orientalisticii nuvelisticii masticii iranisticii hidroacusticii fițuicii encausticii bobornicii antimalaricii afazicii telemecanicii simbolisticii scorbuticii răzbicii poslușnicii papricii moșulicii meteoriticii mărgicii imunogeneticii geodinamicii etnobotanicii dumbravnicii antilueticii termoenergeticii scienticii pluticii mutulicii moșicii învoinicii holericii eristicii daicii burticii balcanisticii artriticii anghelicii zooterapeuticii târlicii tăinicii securicii preromanticii poșidicii năfuricii majolicii irmilicii hipoacuzicii fotocronicii culicii cirenaicii antiastmaticii amnezicii superficii smântânicii răzbunicii neotectonicii lăinicii gesticii geopoliticii dajnicii cosmonauticii agogicii ulițarnicii tapoșnicii sotnicii sociolingvisticii secăricii porucicii hărnicii frontispicii egocentricii dăscălicii cloroticii cinovnicii troicii toponomasticii timofticii țaicii radiogeneticii pâinicii ocultisticii neolingvisticii nășicii motonauticii magnetostaticii citogeneticii antonicii zambilicii scenaristicii roboticii rascolnicii psihotehnicii păpuricii năprăsnicii muicii indianisticii hedonisticii haruspicii fărâmicii etnolingvisticii cărăruicii cămășuicii băbăicii antirăzboinicii psihastenicii picioicii pasticii paicii ortopticii omileticii năsilnicii nacealnicii minicronicii legăturicii hidroponicii germanisticii eugeneticii beșlicii balicii arabisticii americanisticii paleoastronauticii tușicii terotehnicii soharicii
Sus

Rime de gradul 3:

vocii turcii specii rocii porcii plăcii muncii grecii epocii dulcii dacii ciupercii adâncii zăpăcii vacii stâncii sacii răsucii provincii păcii mărcii mânecii francii dracii crucii copacii băncii poruncii nenorocii furcii cardiacii butucii bibliotecii bărcii austriecii zgârcii sucii salcii rătăcii răcii racii prostănacii nucii năucii măciucii farmacii fălcii cucii colacii cocii bucii brâncii berbecii becii vecii tracii tocii tecii tăbăcii scotocii sărăcii pocii papucii opincii născocii mijlocii melcii mătcii macii lăncii gândacii ducii copcii clocii bobocii ancii zbârcii strălucii stârcii stângacii stâlcii socii șipcii pruncii prorocii nălucii mucii luncii lucii încolăcii haiducii escrocii dovlecii curcii buimăcii bocii șoarecii șepcii remorcii liliecii crăcii clăcii chircii cazacii bulbucii bacii țigăncii tălmăcii îndulcii încâlcii gonacii etruscii dobitocii cracii corcii clăbucii burlacii bracii bascii bălăcii aracii barăcii tabacii surgucii smucii scâncii potecii ipotecii ghiocii focii dărăcii cozonacii clipocii bocancii zglăvocii vălătucii trăgacii țărăncii spălăcii slovacii răscrucii pritocii maniocii lozincii îndobitocii închircii îmbrâncii hălcii găocii fascii drăcii diecii călcii bătucii zburătăcii vracii ulucii tălmacii șuncii leucii învălătucii gâlcii fugacii discotecii cotcodăcii cârpacii bursucii arhiducii țurcii scofâlcii poșircii pitacii perucii juncii fâstâcii brotacii streptococii știucii saltimbancii prepelecii mormolocii îndrăcii iacii culbecii cornacii cinzecii chiștocii zăvelcii tilincii stângăcii stăncii stafilococii palăncii olacii judecii holercii flocii covacii bumbăcii bondocii arăcii zgâriecii zapcii țărcii spurcacii polcii plătcii pitpalacii ortacii norocii năpârcii maniacii hârcii hăbăucii descâlcii coșărcii concii calmucii burcii bulucii broatecii balercii aztecii zgăncii tărbăcii sponcii scripcii răstălmăcii prusacii prisăcii parmacii nurcii mânătărcii libărcii lăptucii ieruncii hrepcii eunucii ceucii caterincii boccii babalâcii zevzecii stocii sorocii sălcii mamelucii godacii filmotecii cârmacii burlăcii vârcolacii tăbârcii storcii pogăcii opăcii înfurcii hăbucii fonotecii descolăcii dedulcii cotocii budincii bojocii acacii turetcii sfrânciocii pneumococii pitărcii pestelcii palincii comănacii cartotecii buiecii alivencii novacii năpârstocii haidamacii gripcii fundacii dancii conăcii cârpăcii brecii uzbecii țâncii pecii paramecii motocii mazurcii martacii lotcii jărcii dibăcii colăcii cinematecii bagecii uncii tăbâltocii speluncii pinacotecii înzecii cosacii cocostârcii butelcii butcii zdelcii spelcii spârcii smotocii neogrecii mutelcii matracucii dezrăsucii contumacii ciracii bulcii bojdeucii bașbuzucii alopecii zămcii pelincii oscii mestecii jiletcii încrucii chercii votcii turlăcii siminocii râncii popândocii parsecii malacii felucii echinococii cisticercii afurcii subspecii sangeacii ornitorincii mârzacii încincii hrincii guguștiucii gonococii dădăcii cârcăiecii ventrilocii vasilcii răstocii râcii postoroncii popincii mlăcii cufundacii mahorcii funducii fototecii cripălcii burăcii babacii vinotecii șorecii setcii plăncii ortăcii obrocii mâțucii lavracii încolătăcii covăcii bihuncii bărdacii sumacii rohătcii pișorcii osteomalacii macacii jăcii eutocii crijacii bulumacii brebenocii tufeccii toltecii tolomacii taracii porumbacii odontocii năpătcii mâtcii mâlcii letcii horilcii videotecii sărăntocii păstârnacii gânsacii fenecii contraccii cercopitecii butorcii turmacii trincii țâțucii semimijlocii nătântocii mustăcii junincii gliptotecii clăpcii bosniacii semiremorcii
Sus

Definiții din DEX:

DESERVÍCIU, deservicii, s. n. Faptă neconvenabilă, dezavantajoasă; contraserviciu (2). – Des1- + serviciu.

DESERVÍCI//U ~i n. Faptă care dezavantajează pe cineva. [Sil. -vi-ciu] /des- + serviciu

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

DESERVÍCIU s. contraserviciu. (I-a făcut un ~.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.008s