Cuvinte care rimează cu desaliniză; rime cu desaliniză
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "desaliniză": (vezi și desaliniza)

Sus

Rime de gradul 1:

diviniză latiniză saliniză decafeiniză citadiniză masculiniză cretiniză denicotiniză demasculiniză gelatiniză calviniză alcaliniză defeminiză feminiză aluminiză vitaminiză mașiniză deproteiniză meschiniză devitaminiză
Sus

Rime de gradul 2:

organiză preconiză furniză ironiză reorganiză armoniză poleniză dezorganiză canoniză moderniză mecaniză imuniză coloniză tiraniză urbaniză omogeniză ozoniză ioniză ecraniză carboniză sincroniză dezumaniză aluniză vulcaniză galvaniză eterniză aseleniză șabloniză neurasteniză fraterniză decoloniză umaniză postsincroniză germaniză agoniză româniză autohtoniză orășeniză igieniză americaniză sintoniză monotoniză moldoveniză indemniză demoniză corniză teleecraniză taniză șampaniză recoloniză electroniză poloniză europeniză asteniză tetaniză munteniză diafaniză maligniză deșabloniză desincroniză autoironiză decomuniză
Sus

Rime de gradul 3:

utiliză realiză caracteriză analiză specializă indiviză favoriză criză cristaliză simboliză repartiză preciză epuiză ateriză sesiză semnaliză localiză individualiză imobiliză diviză surpriză steriliză sintetiză neutraliză improviză generaliză civiliză autoriză priză populariză polariză paraliză concretiză comercializă avertiză amortiză aclimatiză viză sistematiză repriză pulveriză magnetiză legaliză hidroliză exterioriză deviză deghiză centraliză canaliză stiliză stigmatiză stabiliză mobiliză miză hipofiză electroliză demoraliză baliză abrutiză uniformiză totaliză sensibiliză satiriză ridiculiză moraliză materializă expertiză electriză egaliză cicatriză cauteriză cataliză aviză apofiză vocaliză vaporiză valiză teroriză psihanaliză minimaliză hipnotiză friză fertiliză familiariză devaloriză demobiliză antrepriză actualiză abstractiză vulgariză solidariză privatiză polimeriză penaliză particulariză naturaliză miniaturiză memoriză maturiză idealiză banaliză volatiliză temporiză scandaliză remiză reactualiză poliză palataliză naționaliză impermeabiliză idolatriză fluidiză finaliză demitiză defavoriză brutaliză bagateliză ameriză adjectiviză tipiză teoretiză spiritualiză regulariză regiză raționaliză presuriză monopoliză liză imortaliză depersonaliză anatemiză valoriză traumatiză substantiviză standardiză spitaliză singulariză simpatiză schematiză rivaliză revitaliză profetiză personaliză opaciză martiriză idiotiză formaliză epifiză deratiză depolariză coriză automatiză alcooliză vizualiză tezauriză socializă salariză poetiză optimiză mușamaliză mitiză mineraliză merceriză iotaciză industrializă inciză imbeciliză griză fosiliză focaliză etatiză dializă deznaționaliză destabiliză descentraliză capitaliză aromatiză adverbializă absolutiză marchiză instituționaliză titulariză sacraliză ostraciză normaliză motoriză literariză kirghiză interioriză insensibiliză dezodoriză desolidariză desacraliză demagnetiză culturaliză culpabiliză conștientiză climatiză aplatiză activiză trivializă sinteriză seculariză radiobaliză proletariză permanentiză pactiză oficializă mitologiză marginaliză fetișiză exciză erboriză dinamiză desensibiliză demonetiză democratiză defertiliză cotiză computeriză atomiză hipersensibiliză tranzistoriză subdiviză solubiliză robotiză rentabiliză problematiză plasticiză occidentaliză nominaliză nazaliză maximiză insonoriză greciză coaliză clasiciză catehiză briză animaliză alegoriză microminiaturiză tropicaliză tiză subtiliză sonoriză simfiză sertiză seniliză pasteuriză odoriză obscuriză monitoriză militariză mediatiză liberaliză iriză iodiză imaterializă hibridiză etapiză dematerializă catoliciză caricaturiză rusticiză rotaciză relativiză pauperiză obiectiviză minimiză metaliză liofiliză islamiză insolubiliză ierarhiză geometriză dezinsectiză depresuriză depolitiză denucleariză demilitariză colectiviză causticiză birocratiză aseptiză artificializă arabiză alfabetiză semiindustrializă verbaliză tuberculiză televiză sulfiză semaforiză reaclimatiză radicaliză permeabiliză matematiză lotiză literaturiză laiciză idiliză iaroviză fasciză dramatiză devaliză deduriză cooperativiză conceptualiză cibernetiză chimiză banchiză autocaracteriză vermutiză spațializă școlariză rigidiză reanaliză orizontaliză opaliză narcotiză muzicaliză metaboliză melodramatiză maleabiliză maghiariză liriciză flexibiliză dogmatiză cromiză contoriză carameliză angliciză aneantiză sponsoriză slaviză sindicaliză salubriză profesionaliză portretiză politiză paraleliză ovaliză monumentaliză metaforiză exorciză dezeroiză demutiză demineraliză croniciză autonomiză arhaiză acutiză electrocauteriză internaționaliză voltoliză vasculariză universaliză sentimentaliză scientiză polemiză monetiză izomeriză intimiză hidrofiliză federaliză devitaliză delexicaliză defetișiză deferiză contabiliză cloroformiză clișeiză ambiguiză securiză reprivatiză prozaiză piroliză periodiză pasiviză parcheriză mercantiliză fluoriză factoriză eteriză ermetiză efemeriză disponibiliză decloriză canceriză acromatiză tehniciză scenariză revaloriză mondializă labializă javeliză impersonaliză ilegaliză gramaticaliză dispensariză diafiză dezactualiză denominaliză caloriză telpiză teatraliză seminariză remilitariză reflectoriză provincializă marșrutiză grafitiză fumiză digitaliză desesiză axiomatiză antipatiză vitaliză tehnologiză primitiviză perfectiviză municipaliză modeliză microanaliză manieriză gigantiză feudaliză encliză desertiză viriliză tarlaliză sulfuriză mitridatiză mecaniciză macadamiză hemoliză formoliză evangheliză denazaliză telesemnaliză nucleariză asiză abatiză gaiză psihologiză procliză preaviză piloriză peripatetiză cosmetiză imputrescibiliză dezindividualiză superviză randomiză proteoliză pasteliză depolimeriză chimiosteriliză bemoliză autoanaliză antropomorfiză șamiză depalataliză ampriză victimiză revoluționariză repertoriză pneumatoliză paletiză electroanaliză autoliză micoriză cateteriză apologiză adenohipofiză șemiză inegaliză negativiză eficientiză transcendentaliză melancoliză mediocriză globaliză teologiză tembeliză antecliză narcoanaliză fanariotiză coleoriză anticataliză plasmoliză patetiză franciză fotocataliză corecliză anagramatiză steatoliză sovietiză mepriză contraexpertiză citoliză hamletiză fotoliză dezetatiză ciumiză deprofesionaliză decapitaliză mangaliză parafiză ultramicroanaliză termoliză neopsihanaliză complementariză autocataliză pumnuliză perfectiză mimetiză dezideologiză dezalcooliză hidrogenoliză epidermoliză
Sus

Definiții din DEX:

DESALINIZÁ, desalinizéz, vb. I. Tranz. A desăra; a face mai puțin sărat. – Cf. fr. dessaler.

A DESALINIZ//Á ~éz tranz. A face să se desalinizeze; a desăra. /cf. fr. dessaler

A SE DESALINIZ//Á pers. 3 se ~eáză intranz. (despre ape) A deveni mai puţin sărat; a se desăra. /cf. fr. dessaler

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s