Cuvinte care rimează cu cremenea; rime cu cremenea
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "cremenea":

Sus

Rime de gradul 1:

omenea asemenea pomenea ademenea menea încremenea rumenea primenea sulimenea izmenea temenea șumenea teșmenea nimenea fermenea egumenea
Sus

Rime de gradul 2:

venea provenea devenea revenea intervenea prevenea moștenea dojenea cuvenea înțepenea convenea stânjenea parvenea ostenea lenea înzdrăvenea troienea survenea îngălbenea cafenea împăienjenea gălbenea contenea curtenea slovenea redevenea împământenea desțelenea contravenea viclenea încetățenea înțelenea împrietenea păienjenea dezmoștenea băjenea întroienea destroienea brebenea refenea sprintenea merdenea despăienjenea lerpenea pretutindenea
Sus

Rime de gradul 3:

unea ținea susținea supunea spunea sprijinea românea regiunea rămânea punea propunea presupunea presiunea porțiunea pornea originea ordinea opunea obținea noțiunea menținea marginea mânea lunea sinea întâlnea îndeplinea impunea imaginea expunea domnea dispunea dimensiunea depunea conținea compunea carnea atitudinea aparținea afecțiunea acțiunea tensiunea televiziunea succesiunea stațiunea stăpânea secțiunea rugăciunea reunea reținea rațiunea pasiunea pâinea națiunea misiunea leziunea întreținea hrănea funcțiunea emisiunea diviziunea deținea descompunea definea chestiunea bănea aținea apunea viziunea uniunea transpunea tracțiunea suprapunea subdiviziunea stârnea scormonea rușinea rănea profesiunea pășunea minunea mărginea infracțiunea împlinea formațiunea eroziunea dezordinea depresiunea bombănea așternea altitudinea versiunea trăncănea slăbiciunea reuniunea promisiunea posesiunea operațiunea odihnea mâhnea izbucnea întrunea înșelăciunea înlesnea gonea fracțiunea confesiunea ciocnea cernea aptitudinea vioiciunea variațiunea transmisiunea țâșnea stricăciunea scornea plesnea perfecțiunea locuțiunea jignea izgonea înțelepciunea instrucțiunea înnebunea indispunea încetinea fuziunea cumpănea ciocănea amplitudinea aluviunea abținea ablațiunea zvâcnea zdrăngănea zăngănea trăsnea țigănea țicnea sancțiunea repunea repeziciunea râvnea pocnea nebunea narațiunea interacțiunea îndrăznea gestiunea flexiunea finea dușmănea coroziunea corectitudinea conexiunea ciobănea bodogănea aversiunea trosnea țăcănea răpunea răcnea prigonea nea îmbătrânea extensiunea expansiunea discernea concrețiunea căznea ascensiunea amărăciunea rebeliunea procesiunea previziunea predispunea pironea permisiunea micșunea mențiunea legiunea interpunea inflexiunea funinginea foșnea clămpănea bufnea bălăbănea agresiunea torsiunea surghiunea sesiunea ruginea perversiunea părtinea jugănea înlemnea incursiunea imperfecțiunea fricțiunea ficțiunea disensiunea clănțănea certitudinea cătrănea bocănea urnea suspiciunea suplinea strunea similitudinea răstignea prepunea povârnea poticnea postpunea omisiunea latitudinea juxtapunea inversiunea fisiunea digresiunea croncănea coeziunea canea adeziunea uscăciunea regresiunea recompunea radiodifuziunea promptitudinea plinea plecăciunea pensiunea păgânea opțiunea mocnea diversiunea distorsiunea defecțiunea compresiunea complinea cesiunea cauțiunea cătănea antepunea alunea rândunea zdroncănea scrâșnea sciziunea răbufnea pufnea prospecțiunea privațiunea precumpănea pecinginea părăginea longitudinea lihnea jecmănea invențiunea incertitudinea facțiunea deșertăciunea descumpănea concesiunea chelfănea cărăbănea canonea cănea bolovănea bălăngănea zvonea zăticnea tihnea stagiunea radioemisiunea priponea opresiunea ocluziunea moliciunea migrațiunea loțiunea joncțiunea intruziunea incluziunea icnea hirotonea deșteptăciunea contagiunea compasiunea cloncănea ciondănea smântânea reacțiunea putreziciunea ploconea păcănea multitudinea mortăciunea minciunea ieftinea difuziunea detențiunea comuniunea cârnea bidinea aserțiunea abraziunea vicisitudinea urâciunea tolănea tocănea smochinea secesiunea săpunea represiunea recesiunea moșmonea manea genunea dicțiunea crâcnea coliziunea boronea anexiunea troncănea slomnea plenitudinea moțiunea incorectitudinea închinăciunea gratitudinea doinea dezunea dăngănea crănțănea alocuțiunea streșinea solicitudinea sfiiciunea repercusiunea platitudinea păunea măcănea hipertensiunea hărtănea hârjonea efuziunea delațiunea conversiunea consemnațiunea comisiunea transgresiunea sălbăticiunea pocănea lecțiunea impulsiunea evaziunea duhnea chefnea arvunea admisiunea spurcăciunea morocănea magnitudinea inacțiunea imersiunea eliziunea dondănea confuziunea băsnea țopârlănea recluziunea picnea imixtiunea îmblănea extruziunea exactitudinea deflexiunea convicțiunea clarviziunea beatitudinea bărănea supraexpunea ingratitudinea hainea deriziunea cremațiunea contorsiunea autodefinea răznea râșnea indiviziunea goliciunea ginea expozițiunea comprehensiunea bunghinea aprehensiunea radiotransmisiunea zătonea șușanea săgnea remisiunea prădăciunea micțiunea meterhanea înecăciunea hipotensiunea excluziunea deșternea decrepitudinea decompresiunea complexiunea băcănea aspersiunea abstențiunea abolițiunea hipercorectitudinea zburdăciunea sufuziunea solitudinea putrejunea prevaricațiunea hondrănea fântânea ecloziunea drepnea brobonea băunea absciziunea uzurpațiunea tolocănea supratensiunea submersiunea solomonea indicțiunea habitudinea evicțiunea eluțiunea devoțiunea desuetudinea despriponea consuetudinea căftănea abluțiunea recțiunea pulsiunea profuziunea preterițiunea predomnea persuasiunea îndușmănea friganea fluxiunea coraziunea vexațiunea tipodimensiunea stricțiunea stricnea sedițiunea retrocesiunea poțiunea oticnea neagresiunea interconexiunea îngropăciunea elocuțiunea corconea contrapunea trombonea redefinea reconversiunea iertăciunea damnațiunea benedicțiunea resciziunea reprehensiunea reîntâlnea rectitudinea reconvențiunea rânea propensiunea injoncțiunea împuțiciunea demolițiunea convocațiunea concusiunea autogestiunea reprobațiunea profanațiunea nervațiunea interlocuțiunea inaptitudinea găitănea duhănea brăhnea arcănea servitudinea oblonea microstagiunea incorecțiunea extorsiunea eluviunea devoluțiunea depravațiunea admonițiunea trisecțiunea teleemisiunea țăhnea subversiunea retrospecțiunea împăcăciunea gogonea genuflexiunea buzdugănea absoluțiunea turbăciunea supresiunea superpunea secăciunea reversiunea retroversiunea repejunea partițiunea obversiunea măscăriciunea limpeziciunea hărșnea hăimănea frichinea fotoemisiunea fonațiunea emersiunea elecțiunea deplețiunea cuconea conservațiunea codănea supraimpresiunea subexpunea retrogresiunea redempțiunea gologănea verosimilitudinea țâfnea sustracțiunea suprafuziunea sumisiunea neordinea necorectitudinea evulsiunea drângănea coluziunea cocțiunea ciocmănea turpitudinea solifluxiunea perempțiunea însurăciunea flencănea contențiunea agnațiunea aflicțiunea accesiunea subtensiunea radiostațiunea buznea tălăncănea mătăciunea mansuetudinea lesniciunea intercesiunea descotoșmănea descensiunea derogațiunea albiciunea tergiversațiunea suprapresiunea redhibițiunea presesiunea obtuziunea mâhniciunea înstăpânea ingresiunea uzucapiunea probațiunea reducțiunea recognițiunea interversiunea emoncțiunea coposesiunea consimilitudinea amplexiunea magnetostricțiunea volițiunea simțiciunea răcănea inflicțiunea importațiunea hebetudinea expuncțiunea evecțiunea degresiunea antifricțiunea monițiunea introgresiunea cogestiunea vișinea hipotracțiunea subpresiunea stârpiciunea retorsiunea prufnea interpretațiunea extraversiunea eversiunea ecluziunea despironea concretitudinea nemarginea mixtiunea isteciunea îngălăciunea autotracțiunea adempțiunea transsubstanțiațiunea tanea extroversiunea completitudinea adjoncțiunea incomprehensiunea pârâciunea detorsiunea crudiciunea contrapresiunea colatitudinea introversiunea misdiviziunea demipensiunea preempțiunea inchietudinea electrostricțiunea miscellanea intensiunea fideiusiunea disimilitudinea prelecțiunea lasitudinea amărătăciunea
Sus

Definiții din DEX:

CRÉMENE, (rar) cremeni, s. f. 1. Varietate de rocă sedimentară silicioasă, alcătuită din calcedonie, opal și cuarț, care are proprietatea să producă scântei atunci când este lovită cu obiecte de oțel. 2. Bucățică de cremene (1) folosită la scăpărat cu amnarul. *Expr. Cât ai da în cremene = într-o clipă. 3. Bucățică de cremene (1) care înlocuia la armele vechi capsa de aprindere și care, lovită de cocoș, producea scântei și aprindea praful de pușcă. – Din bg. kremeni.

CRÉMEN//E ~i f. 1) Varietate de piatră foarte dură care, lovită cu un obiect de oţel, produce scântei. 2) Bucată din această piatră folosită la scăpărat cu amnarul. /<bulg. kremeni

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

CRÉMENE s. v. silex.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.023s