Cuvinte care rimează cu corectoarei; rime cu corectoarei
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "corectoarei":

Sus

Rime de gradul 1:

scriitoarei oarei muncitoarei locuitoarei creatoarei conducătoarei compozitoarei autoarei ajutoarei următoarei trecătoarei profesoarei onoarei lucrătoarei jucătoarei generatoarei directoarei zburătoarei vrăjitoarei vorbitoarei vânzătoarei servitoarei rumegătoarei regizoarei judecătoarei înotătoarei fondatoarei domnitoarei dirijoarei dansatoarei calculatoarei apărătoarei vioarei operatoarei observatoarei numărătoarei moștenitoarei măsurătoarei luptătoarei întemeietoarei infractoarei ghicitoarei fecioarei amatoarei susținătoarei spectatoarei slujitoarei senioarei promotoarei precursoarei posesoarei muritoarei izolatoarei inventatoarei inițiatoarei debitoarei creditoarei cositoarei colaboratoarei cerșetoarei administratoarei succesoarei seducătoarei redactoarei păzitoarei navigatoarei moralizatoarei învățătoarei însoțitoarei începătoarei fermecătoarei exploratoarei editoarei consumatoarei trăgătoarei tăietoarei prozatoarei organizatoarei monitoarei mijlocitoarei lipitoarei învingătoarei îngrijitoarei informatoarei difuzoarei denunțătoarei cunoscătoarei cultivatoarei cititoarei boarei aripioarei ambasadoarei acceleratoarei traducătoarei trădătoarei suitoarei locțiitoarei legătoarei inspectoarei înlocuitoarei gânditoarei deținătoarei cuceritoarei admiratoarei supraveghetoarei salvatoarei răufăcătoarei propagatoarei prezicătoarei mediatoarei legiuitoarei interlocutoarei impostoarei gâlcevitoarei făcătoarei distribuitoarei desenatoarei depănătoarei crescătoarei comentatoarei cârmuitoarei calomniatoarei călcătoarei aviatoarei domnișoarei căprioarei umblătoarei turnătoarei ștergătoarei sprijinitoarei spărgătoarei secerătoarei predecesoarei pețitoarei inovatoarei frunzișoarei electoarei doritoarei decoratoarei cutezătoarei controloarei colindătoarei binefăcătoarei asupritoarei aruncătoarei antrenoarei agitatoarei adoratoarei clocitoarei vizitatoarei visătoarei vestitoarei țiitoarei țesătoarei sfătuitoarei roșioarei povestitoarei perforatoarei instigatoarei inspiratoarei furnizoarei fumătoarei fățuitoarei exploatatoarei educatoarei donatoarei culegătoarei continuatoarei cioplitoarei auditoarei bisectoarei ursitoarei treierătoarei translatoarei strângătoarei stabilizatoarei prădătoarei povățuitoarei mulgătoarei moderatoarei mânuitoarei junioarei jefuitoarei invadatoarei instructoarei imitatoarei formatoarei falsificatoarei denigratoarei cugetătoarei clevetitoarei alegătoarei agricultoarei acompaniatoarei stăpânitoarei semănătoarei scorțișoarei savoarei revizoarei propovăduitoarei prezentatoarei pâinișoarei ouătoarei nucșoarei mioarei măturătoarei inhibitoarei încasatoarei exportatoarei evaporatoarei deschizătoarei delatoarei conspiratoarei cascadoarei antreprenoarei vopsitoarei trepădătoarei topitoarei solicitatoarei scărmănătoarei scânteioarei repetitoarei plantatoarei ordonatoarei născătoarei meditatoarei mâncătoarei făuritoarei cărătoarei apicultoarei versificatoarei urzitoarei stivuitoarei săpătoarei săgetătoarei pontatoarei policioarei opresoarei nevăzătoarei manipulatoarei lăcrimioarei gonitoarei gălbioarei expeditoarei dezonoarei competitoarei căutătoarei achizitoarei viticultoarei văzătoarei urătoarei torcătoarei testatoarei schioarei programatoarei modeloarei locatoarei institutoarei frezoarei depunătoarei dărăcitoarei cotropitoarei canotoarei antecesoarei anchetatoarei agurijoarei agresoarei verzișoarei verișoarei urmăritoarei supraviețuitoarei suplinitoarei strigătoarei spoitoarei șicanatoarei semnalizatoarei săbioarei recitatoarei raportoarei profanatoarei prigonitoarei prăjitoarei notătoarei montatoarei istorioarei înfăptuitoarei importatoarei farsoarei făptuitoarei cutioarei calcinatoarei ungătoarei surioarei sortatoarei săditoarei restauratoarei presoarei persecutoarei năvălitoarei mărturisitoarei înrobitoarei ilustratoarei finisoarei examinatoarei detractoarei corăbioarei atacatoarei vinișoarei telespectatoarei taxatoarei pomușoarei marcatoarei jeluitoarei dresoarei descoperitoarei asesoarei albioarei zelatoarei văcsuitoarei uzurpatoarei tămâioarei prestatoarei patinatoarei naratoarei montoarei hipnotizatoarei distilatoarei delapidatoarei contemplatoarei antevorbitoarei adoptatoarei vulgarizatoarei violatoarei valsatoarei sălcioarei restitutoarei răsucitoarei puitoarei patinoarei linioarei incitatoarei filatoarei farfurioarei cuvântătoarei corupătoarei compilatoarei coautoarei chilioarei bobinatoarei adnotatoarei vălțuitoarei uneltitoarei scărișoarei plătitoarei pacificatoarei laminatoarei izbăvitoarei îngrășătoarei incendiatoarei împletitoarei grămăjoarei fălțuitoarei emailoarei dănțuitoarei cercătoarei cepușoarei bărbușoarei vrăbioarei văduvioarei ulicioarei tâlcuitoarei sterilizatoarei sănișoarei registratoarei priveghetoarei presatoarei plagiatoarei pieptănătoarei negociatoarei luminătoarei literatoarei închinătoarei improvizatoarei corepetitoarei clasificatoarei cărucioarei avicultoarei zilișoarei scufundătoarei pavatoarei măsluitoarei lustruitoarei liberatoarei interpolatoarei inimioarei defraudatoarei afișoarei capsatoarei turtișoarei silvicultoarei sablatoarei repasatoarei reanimatoarei rățișoarei prefațatoarei plivitoarei pescuitoarei perișoarei mistificatoarei glosatoarei deviatoarei degresoarei crețișoarei cooperatoarei apreciatoarei albitoarei decupatoarei ziușoarei trimițătoarei tălmăcitoarei tăinuitoarei ștemuitoarei spoliatoarei ridichioarei prăvălioarei pălărioarei păioarei mânzișoarei lichidatoarei lătrătoarei instalatoarei înfășurătoarei horticultoarei hipnotizoarei exterminatoarei donoarei divulgatoarei devoratoarei destructoarei dăruitoarei cătănioarei atentatoarei aranjoarei prețuitoarei truditoarei sericicultoarei năpăstuitoarei moșioarei legumicultoarei lădișoarei îmblânzitoarei hulitoarei floricultoarei finanțatoarei faianțatoarei consignatoarei căscioarei așchioarei ajustoarei verificatoarei postfațatoarei nituitoarei machetatoarei gustătoarei conlucrătoarei cetioarei canabicultoarei bărbișoarei apretoarei vulcanizatoarei vinificatoarei vălișoarei plasatoarei pervertitoarei paginatoarei oglinjoarei normatoarei lăcuitoarei jurătoarei împrumutătoarei împotrivitoarei descântătoarei cânepioarei efectoarei zestrișoarei titratoarei teleredactoarei recenzoarei radioascultătoarei poezioarei poarei penișoarei lăudătoarei investitoarei interpelatoarei fasonatoarei experimentatoarei dezlegătoarei destabilizatoarei alămâioarei văcușoarei trestioarei stilizatoarei socotitoarei selecționatoarei sabotoarei retușoarei reorganizatoarei recuzitoarei puntișoarei pâlnioarei ospătătoarei luntrișoarei lefușoarei lămâioarei înfietoarei fustișoarei efractoarei donicioarei cronometroarei celuitoarei cartatoarei
Sus

Rime de gradul 2:

tarei parei militarei funcționarei barei proprietarei intermediarei financiarei circularei amarei adversarei școlarei ghearei feroviarei tătarei secretarei secarei maghiarei fiarei bulgarei flecarei fanfarei diarei chitarei barbarei titularei modelarei mercenarei depozitarei acționarei misionarei fugarei colecționarei gazetarei gestionarei destinatarei beneficiarei zarei samarei mandatarei celibatarei pensionarei contrarevoluționarei semnatarei legionarei paparei năgarei locatarei statuarei sectarei conferențiarei pamfletarei gargarei anghinarei latifundiarei doctrinarei tocilarei mozaicarei legatarei coproprietarei tiarei stereotiparei preșcolarei milionarei interimarei curarei solfatarei minoritarei mulgarei comanditarei chițibușarei bibliotecarei petiționarei corturarei autosanitarei trinitarei primiparei cesionarei societarei gabarei miliardarei escarei disamarei papetarei mononuclearei miștocarei veleitarei uzurarei catilinarei autoutilitarei sublocatarei șperțarei coreligionarei
Sus

Rime de gradul 3:

fiecărei vrei trei tinerei singurei pietrei orei operei negrei membrei literei grei fibrei erei durei contrei cărei camerei febrei umbrei turei surei sferei perei oricărei orchestrei minorei merei manierei ferestrei evrei cifrei celebrei caprei atmosferei arterei vetrei sorei meșterei manevrei mândrei luntrei inginerei horei carierei vertebrei taberei șmecherei pasagerei partenerei mirei martorei maestrei lirei ilustrei icrei emisferei cutărei curei cadrei burei ancorei prizonierei pionierei martirei frontierei barierei cruciferei temperei serei satirei prorei palavrei orișicărei mustrei mostrei mitralierei florei curierei ctitorei arhierei murei zestrei spirei sihastrei reporterei purpurei premierei metaforei efemerei catedrei capodoperei bulendrei umbeliferei pudrei mesagerei maurei loitrei holerei himerei costrei consilierei chiaburei casierei aurorei vintrei uretrei mitrei hidrei halterei filierei aventurierei algebrei zebrei trierei tabacherei șurei soacrei romancierei pleurei musafirei mizerei livrei lectorei izomerei epurei elitrei butonierei anterei anaforei ambrei zmeurei tundrei șirei sezonierei salamandrei radierei morei menajerei fraierei dârei caperei viperei tastierei stratosferei pepinierei mutrei micsandrei lustrei javrei infirmierei galerei vedrei țintaurei străjerei scolopendrei șatrei poterei porfirei panterei leprei fermierei coralierei carcerei bursierei brei bandurei aurei zarzărei pelagrei pârei năsturei loatrei litrei litosferei escadrei cutrei cartușierei brigadierei berberei albinărei albăstrei zaverei scrumierei podagrei ovrei jartierei idolatrei hotelierei havrei glastrei etajerei carnasierei cantonierei canotierei bandierei vidrei țundrei tamburei psihiatrei litierei lingotierei bourei biosferei anticamerei anafurei zilerei voatrei șomerei silitrei planisferei manoperei mandrei ilirei iederei ghințurei frugivorei coprei cobrei betonierei vizierei protoierei pescărei pediatrei mulatrei manufacturierei lutrei jambierei întrei hâtrei garsonierei croazierei coechipierei celofibrei cartoforei bujorei chitrei zamfirei ușurei troposferei paceaurei oosferei marmorei ionosferei ghetrei geometrei acerei sperjurei perierei liftierei gondolierei fructierei diasporei cromosferei combinerei cantinierei ambidextrei țârei scrimerei recepționerei performerei hahalerei cumetrei cucurei clepsidrei fieșcărei zoolatrei vânturei sprinterei rentierei natrei modelerei megerei lavrei khmerei ipohondrei centrosferei buchetierei brasierei barisferei bandulierei amforei tenebrei scafandrierei sâmbrei salatierei rivierei penumbrei palestrei matrițerei jardinierei hidrosferei hârei filoxerei felcerei costumierei cherei brancardierei balenierei balastierei wattorei telecamerei supierei strugurei șarnierei portierei grimerei geosferei cupuliferei creanțierei corei caldeirei cafetierei cabanierei baiaderei scorțărei cimbistrei cantorei canonierei banierei fieștecărei somierei paterei pasiflorei mandragorei mandorei magazinerei filacterei epiforei fiștecărei țiterei tanagrei remizierei plumierei mortierei mașterei hidrocorei habanerei fotosferei foncierei cornierei bombonierei vivandierei noptierei conirostrei zărzărei termosferei subțirei petrei peronosporei ondatrei leptospirei lăstărei iconolatrei hetairei glisierei epicurei cartonierei carotierei bufetierei vivierei vinderei selandrei ramerei portărei exedrei dârdorei avanpremierei anurei uvrierei tombaterei sosierei șindrei selecționerei ratierei păstorei lastrei foniatrei fluturei echipierei chiverei carabinierei canistrei burtierei
Sus

Definiții din DEX:

CORÉCTOR, -OÁRE, corectori, -oare, subst. 1. S. m. și f. Persoană însărcinată cu citirea și cu marcarea pe o corectură a greșelilor față de textul original, în vederea înlăturării lor în tipografie. 2. S. n. Aparat, de obicei automat, folosit în diverse sisteme tehnice pentru corectarea funcționării acestora. [Acc. și: corectór] – Din fr. correcteur, lat. corrector.

CORÉCT//OR ~ori m. Persoană care face corectura unui text. /<fr. corecteur, lat. corrector

CORECT//ÓR ~oáre n. Dispozitiv pentru reglarea automată a funcţionării unui sistem tehnic. /<fr. corecteur, lat. corrector

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

CORÉCTOR s. (înv.) prot. (~ tipografic.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.008s