Cuvinte care rimează cu contrapoziții; rime cu contrapoziții
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "contrapoziții":

Sus

Rime de gradul 1:

propoziții poziții paraziții dispoziții expoziții compoziții tranziții predispoziții achiziții supoziții indispoziții percheziții
Sus

Rime de gradul 2:

condiții veniții tradiții competiții comiții înghiții apariții superstiții sateliții măriții iubiții fericiții expediții exerciții ediții definiții justiții urmăriții mitropoliții ipocriții infiniții dispariții repetiții poliții nenorociții voiții feriții favoriții erudiții audiții ramoliții muniții împuterniciții bandiții petiții meteoriții coaliții chiții ambiții aiuriții repartiții învârtiții iezuiții avariții ursiții șiiții investiții biții faliții sunniții parveniții niții miliții inhibiții dentiții amiciții semiții scopiții iții ferfeniții eremiții
Sus

Rime de gradul 3:

toții vieții varietății variații unității totalității ții tații susții stații spații soluții soldații societății situații simții sfinții senzații savanții roții reprezentanții relații realității reacții proprietății proporții producții președinții preparații preoții poeții porții plății pereții pății părții organizații obții nopții născuții munții morții minții menții mărunții legații jumătății judecății iuții intensității instituții însoții împărții greutății funcții frații formații exagerații evoluții direcții dinții determinații destinații derivații dății curții curenții cunoscuții cultivații creații contribuții construcții concepții componenții colorații circulații cavității cărții capacității cantității calității bucății bogații bărbații avuții autorității aplicații aparții alții agenții adepții activității împărații vibrații vegetații universității tratații subiecții studenții soții sorții separații sensibilității secreții reții respirații reprezentații regulații publicații protecții prezentații posibilității piepții personalității participanții părinții oscilații operații ocupații obligații nunții necunoscuții necesității manifestații localității libertății izolații întreții intervenții interpreții intenții instalații însărcinații înmulții indicații înclinații hoții hărții gheții fundații frunții facultății extremității execuții emoții durații divinității distincții discuții dificultății deții despărții demnității cristalizații corecții convenții condamnații comunității combinații comandanții colții coloranții colectivității colecții cetății cântăreții bălții ații asociații ascuții articulații arginții antichității ambarcații adaptații abstracții abații tonalității terții terminații telecomunicații specialității șireții silicații secții sănătății săgeții rezervații ramificații proiecții pretenții politeții piloții pigmenții particularității navigații muții moderații modalității majorității lecții lații județii inspirații inscripții inițiații informații impurității ilustrații identificații grații frumuseții ficații fabricații explicații electricității ecuații dreptății dotații dimineții deținuții descendenții densității declarații curății cuminții coții contracții conții constituții consimții considerații consacrații conformității comunicații copții citații carbonații burții bureții bogății beții băieții aviații atribuții atracții atestații atenții arhitecții angajații ameții amănunții alimentații afectații accentuații virtuții vineții umidității tristeții tranzacții tonții sulfații subunității știuleții sonorității solvenții segmenții satisfacții reflecții recepții răutății radiații protestanții preocupații precipitații populații percuții orientații observații noutății notații nemții mustății moții modificații maturității măreții malformații magistrații lactații invenții intersecții însufleții încreții imitații îmbunătății îmbogății gradații giganții generații fortificații feții fabricanții excepții egalității dizolvații diplomații demonstrații democrații creții crestații cornuții contaminații confecții concurenții concentrații complicații clarității ceții candidații calificații calamității avocații atașații atacații ascendenții arestații aliații afinității adulții adecvații accidenții virtuozității versanții torții tinereții superiorității stabilității solemnității sluții simplității seriozității semeții rugăminții rezecții restricții reparații puții profeții probabilității prinții presimții predicații plantații percepții originalității ondulații nedreptății muzicanții marții luminații lopeții lianții jurisdicții isteții integrații însemnătății infecții inducții incapacității improvizații imposibilității iluminații identității grăunții genții gameții fosfații fineții fermentații feldspații exactității entității durității dominații distribuții distracții dezminții determinanții deputații deformații decorații corupții corneții corespondenții conversații contradicții consumații conglomerații clienții calculații călăreții bunătății bolții bătrâneții azotații asimilații alterații agregații agitații acuzații actualității abții abilității zimții vietății vicepreședinții vecinătății suspecții subtilității străinătății sincerității severității salariații roboții regenții refracții răzleții răsplății purității proclamații priorității prescripții prelații preferații prefabricații persecuții perforații peceții ornamentații netoții nepoții mutații mistreții limbuții invitații interdicții asmuții îndreptății impregnații implicații imaginații gravității generozității garanții găleții figurații fidelității festivității fertilității fermității fermenții extracții expresivității exponenții erecții elefanții echilibrații dulceții diversității delicateții decedații curiozității continuității comparații certificații cărunții carburanții asigurații animații amanții amabilității afirmații adolescenții accepții absorbții granații zeității wații volții verdeții vanității trompeții sudații sticleții sergenții saturații retribuții regularității refugiații redacții putrefacții pulsații publicității popularității pirații pacienții ostilității obiecții nevinovății naționalității nătăfleții mobilității militanții menstruații magneții logofeții locotenenții lății intriganții interjecții integrității instrucții injecții infirmității inerții încorporații încolții inaugurații imunității împuții imprecații ignoranții gravitații generalizații exploatații experții discreții delegații degradații dedicații dălții corporații comercianții civilizații celții castraveții castrații captivității buții bascheții bărbății autorizații atleții aristocrații amorții aglomerații administrații accelerații aberații radiocomunicații volanții vocații vitalității utilității turații torenții supremații striații singurătății seminții selecționații scaieții salinității resimții punctuații puieții privilegiații prestații prefecții ponții pesmeții pasivității oaspeții mutilații monstruozității minorității laminații irigații întreținuții înteții intercalații intendenții întâietății înrăutății inovații inferiorității inegalității inculții inculpații inactivității goții fecundații fatalității fanții explorații eredității elasticității ducații diriginții dezvinovății despoții coveții cosmonauții contabilității consultații coeficienții celebrații cârnații brutalității bruneții bâții astronauții asperității asceții argații anticipații animozității amenții acrobații absolvenții abjecții conductibilității vinovății venerații valeții tananții suveranității sterilității solidității solidarității simplificații rigidității recomandații productivității prejudecății precauții pietății peții pedanții patrioții palpitații obleții nitrații neregularității naivității locomoții învinovății individualității impertinenții idioții glaciații foții formalității fluctuații filiații ferocității fanarioții falsității etății emigrații emanații eficacității drăguții dizolvanții disecții deviații destrăbălații demenții deducții decoloranții croații copiații conspirații consfinții congregații cenții boții blândeții bănuții autenticității arnăuții amărâții alienații albeții afemeiații absurdității abonații responsabilității vizibilității umanității tumefacții tenacității stupidității struții stareții sinuozității senzualității selecții reproducții reconstrucții rații rapidității radiolocații puncții psalții precupeții postulații perspicacității peripeții obstrucții obscurității nervozității nămeții mucozității moralității mentalității mașinații luxații lubrifianții literații justificații invocații insurecții instabilității inspecții ingeniozității infiltrații încărunții imoralității hidrații germinații ereții educații ebrietății dorobanții degenerații defuncții decepții debilității cumnații ciopârții chiloții centralizații castității căluții asistenții argonauții anulații amuții adjuncții acuității prostituții vulgarității voluptății viscozității viconții urâții timidității târgoveții surdității subvenții subîmpărții sobrietății semnificații reputații reclamanții punții pubertății proxeneții prosperității plasticității orții orații onestității omoplații obscenității obiectivității numerotații neatenții minunății mamuții ionizații inundații instaurații insensibilității înfrății infidelității imobilității geții frății fecundității falsificații exclusivității excitații evacuații eternității emigranții disponibilității discontinuității desperații complexității comodității celebrității birocrații anahoreții acetații zigoții zaharații virginității variabilității substituții simultaneității seninătății roșeții restaurații reducții recruții radiorecepții radioactivității probității pretendenții practicanții porozității pivoții picheții permeabilității papalității ovații orbalții obsedații minuțiozității luminozității jurații învineții inventivității inutilității ingrații infanții impetuozității ginții ghionții fructificații flexibilității finalității figuranții facilității excreții exaltații evocații electroizolanții distilații dezmorții deliberații dejecții cruciații contractanții constelații cocoșații cârlionții bigoții autocrații artificialității agilității adorații aderenții abreviații temerității subprefecții servituții segregații seducții scrupulozității scelerații rulmenții robusteții retenții renovații recurenții reciprocității rarității pulverizații prezumții predilecții poponeții pluralității pârâții ostentații omogenității omeții naufragiații multiplicații modulații meticulozității mătreții mândreții locații legității lealității iritații introspecții intonații inflații infinității indiscreții imensității imbecilității ilegalității guvernanții granulații giranții fondanții echinocții duplicității drumeții diletanții diformității
Sus

Definiții din DEX:

CONTRAPOZÍȚIE, contrapoziții, s. f. Poziție contrară celei prezentate; opoziție. – Contra1 + poziție.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.008s