Cuvinte care rimează cu categorie; rime cu categorie
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "categorie":

Sus

Rime de gradul 1:

alegorie podgorie fantasmagorie prigorie parigorie catigorie frigorie
Sus

Rime de gradul 2:

teorie istorie memorie datorie căsătorie călătorie victorie provizorie obligatorie contradictorie accesorie traiectorie glorie florie înșelătorie factorie operatorie viorie oscilatorie motorie ctitorie croitorie vrăjitorie turnătorie scamatorie prefăcătorie negustorie vopsitorie tranzitorie țesătorie iluzorie crescătorie calorie feciorie oratorie ondulatorie euforie eforie definitorie aleatorie orie notorie legătorie dregătorie doctorie ambulatorie topitorie spălătorie moratorie cerșetorie articulatorie scorie judecătorie actorie preistorie posesorie derizorie aporie giratorie enorie curățătorie kilocalorie vânătorie seniorie pețitorie microsporie meritorie executorie crematorie probatorie eliminatorie compensatorie butaforie absolutorie rotatorie păstorie preoperatorie torcătorie reparatorie peremptorie gigacalorie fermecătorie cominatorie afumătorie vexatorie uscătorie pliroforie divinatorie discriminatorie acorie restitutorie declinatorie combinatorie cauliflorie prohibitorie ostentatorie excorie cascadorie călcătorie stenahorie diorie culegătorie albitorie signorie protoistorie neobligatorie estimatorie ninsorie megacalorie ascuțitorie marmorie derogatorie deluzorie compromisorie postoperatorie remuneratorie redhibitorie promisorie dilatorie dedicatorie contributorie comisorie destinatorie subrogatorie scorțișorie rescizorie recursorie halucinatorie exhibitorie deprecatorie petitorie mâncătorie cusătorie salahorie rogatorie rezolutorie visătorie trăgătorie arhipăstorie pieptănătorie îngrășătorie repertorie premonitorie metateorie hidrocorie disforie spoitorie
Sus

Rime de gradul 3:

scrie proprie materie mărie înscrie industrie descrie varie spinărie sperie serie purpurie perie pălărie meserie galerie bucurie bacterie arie zgârie trandafirie timpurie tărie patrie murdărie marie gospodărie furie cavalerie bucătărie broderie bijuterie aurie geometrie zidărie transcrie simetrie prescrie mărturie lenjerie jucărie înfurie șmecherie rafinărie primărie mizerie infanterie farfurie copilărie cofetărie caroserie cancelarie baterie alburie tăbăcărie salarie proscrie periferie patiserie parfumerie mândrie măiestrie închirie improprie escrocherie curie chirie călărie boierie vorbărie subscrie sicrie pielărie mierie draperie decembrie carie avarie tâmplărie strie ștrengărie pușcărie malarie cizmărie circumscrie barbarie albăstrie tapiserie sticlărie pirpirie măcelărie loterie galanterie fierărie dulgherie contrarie centurie bufonerie vistierie trie tapițerie tâlhărie rufărie parie octombrie librărie lemnărie intemperie inginerie ianuarie bălărie piraterie negrie mistrie marochinărie isterie injurie fumurie exproprie expatrie dogărie călugărie brutărie brumărie sihăstrie reverie retranscrie prerie potlogărie păcurie oțelărie dizenterie difterie bizarerie azurie anterie trigonometrie simbrie septembrie ospătărie orfevrărie olărie noiembrie inventarie imprimerie fotogrammetrie februarie confrerie camaraderie aproprie tuciurie sufragerie repatrie psihiatrie pirostrie pedanterie militărie mașinărie infirmerie gazetărie antropometrie turbărie sonerie rotărie feerie comicărie clorurie chihlimbarie ceainărie brie bisturie argintărie urticarie plumburie pledoarie pepenărie monetărie mercerie jonglerie jandarmerie ipohondrie flecărie dioptrie coțcărie conscrie cojocărie blănărie berărie telemetrie topometrie zmeurie tutungerie surie penurie pediatrie papetărie lumânărie izomerie geriatrie găinărie forjărie coterie clovnerie candrie bulgărie bostănărie asterie asimetrie stadimetrie planimetrie gravimetrie calorimetrie albuminurie sângerie plugărie mitocondrie meschinărie măgărie dendrometrie cochetărie casierie braserie bigoterie electrometrie anemometrie tahimetrie rescrie porcărie pescărie pasmanterie grădinărie francmasonerie fotometrie decurie cămătărie boiangerie barie anurie altimetrie radiogoniometrie vrie porumbărie metamerie lefterie interferometrie idolatrie drogherie cumetrie ciubotărie ceasornicărie volumetrie granulometrie ergometrie prăfărie modelărie incurie holoturie frizerie ceaprăzărie aurărie sociometrie seismometrie areometrie zețărie zapcierie vărzărie timonerie suflerie stâncărie spătărie protoierie plăcintărie oierie lăptărie eterie distilerie conăcărie cărbunărie bombonerie arhierie albinărie tonometrie taheometrie econometrie audiometrie higrometrie walkirie stupărie stereometrie spițerie radiometrie pantofărie otarie meșterie mesagerie înserie hulubărie hematurie harbuzărie furcărie ebenisterie curelărie butnărie boscărie asprie acrie goniometrie colorimetrie astrometrie viermărie văcărie spirometrie pulberărie păstrăvărie panglicărie făurărie darie cocserie cărămidărie acidimetrie radiotelemetrie manometrie acetonurie șurubărie premilitărie porfirie poltronerie osmometrie orezărie misandrie lampisterie exînscrie cherestegerie cartometrie căprie arhondărie amărie alămărie zaharimetrie densimetrie aneurie polarimetrie strungărie sofisticărie prunărie plopărie ozonometrie orzărie oligurie masonerie marchetărie hurie foniatrie fazanerie cuscrie colăcărie cășărie căprărie broscărie bărbierie aerometrie somatometrie magnetometrie conimetrie biometrie alcalimetrie actinometrie lăcărie stufărie șolticărie sărărie pitărie nitrobacterie leprozerie ierbărie glicozurie fonometrie egolatrie dantelărie cazangerie bragagerie bioinginerie badinerie apărie tensometrie pirometrie glodărie vărărie trezorerie subînchirie simigerie sensitometrie sculărie puricărie pretimpurie nucărie negurie micrometrie mezelărie maimuțărie bumbăcărie birjărie băjenărie axonometrie anticărie abagerie sonometrie refractometrie polimetrie piezometrie pelvimetrie hipsometrie hidrometrie dinamometrie pădurărie tautomerie sforărie șelărie profirie oscilometrie optometrie mustărie lamaserie lăcătușărie hiperclorhidrie hemoglobinurie fățărie dilatometrie craniometrie coletărie ceadirie cânepărie bogasierie cavernometrie zoolatrie trapezărie reinventarie rachierie prisăcărie popicărie pietrărie pânzărie oxalurie orologerie măscărie feronerie ergasterie disurie covrigărie becerie armurărie arămărie antimaterie pluviometrie limnimetrie iodometrie batimetrie azoturie șulerie schelărie rotiserie peptonurie păcurărie minuterie menajerie luxurie franzelărie esteziometrie drăcărie corăbierie clădărie cefalometrie cârnățărie cărnărie astrolatrie titrimetrie psihometrie nectarie votrie văsărie tinichigerie teslărie șerpărie răsurie proteinurie planarie oftalmometrie muscărie iodurie hematimetrie giuvaiergerie fratrie flăcărie dulcegărie disimetrie căzănărie brânzărie termometrie radiomanometrie potențiometrie odometrie manganometrie glucometrie tutunărie tufărie serdărie prolanurie preserie prăfurie plutărie perjărie păpușărie olfactometrie fumărie focometrie florărie flaterie cozerie cosmiatrie contrabaterie chițibușărie bradiartrie angarie farfurărie tachinărie stămbărie sedimentometrie progerie potcovărie picanterie opincărie opacimetrie mătăsărie iaurgerie cristalometrie carmangerie burie spectrometrie oxidimetrie ecometrie alcoolmetrie acumetrie cetonurie spectrofotometrie tandurie stoichiometrie șoricărie poliurie poliandrie plezanterie plăpumărie perierie parodontometrie paiațărie ornicărie oranjerie mezomerie mahmurie lutărie lumânărărie lămpărie hipiatrie ghețărie frânghierie filarie enterobacterie cuțitărie crengărie ciorăpărie chinezărie cerbărie cărturărie ablefarie poligonometrie conductometrie viespărie urobacterie tulburie săpunărie pudibonderie prundărie poterie pelticărie indicanurie hămurărie fructărie velărie peticărie dicasterie cerometrie bălăcărie anartrie anaclorhidrie uranometrie țevărie slugărie slădărie piurie nisipărie mungerie microbacterie matrițerie jimblărie iconolatrie fânărie eleuterie demonolatrie colurie colbărie calciurie berbecărie bărbărie anovarie aminoacidurie ambidextrie acromicrie pediometrie dozimetrie cronometrie șălvirie postăvărie pirolatrie picnometrie jacquerie găitănărie căldărărie fotoelasticimetrie tocilărie sifonărie rocărie neuropsihiatrie lupărie nefelometrie vinărie străjerie semințerie rudărie politicărie perucherie oțetărie momițărie meșteșugărie mămulărie maltozurie lustragerie lânărie hematometrie fumegărie disartrie cucerie ciupercărie cariometrie barimetrie amoniurie țuicărie țiglărie sumănărie năsturărie muschetărie morărie jitărie humărie hăinărie ginandrie bucherie electrogravimetrie mamelucărie pufărie marinărie cirtometrie portperie porțelănărie ploșnițărie pepinierie pentozurie lactozurie izometrie găzărie angelolatrie telefonometrie telebiometrie inclinometrie exponometrie cilindrurie vulpărie stolerie slugerie sfigmometrie rășinărie piersicărie păunărie grizumetrie reînchirie moșnegărie creatinurie ciubucărie autolibrărie stereoizomerie ofiolatrie îndosarie aerofotogrammetrie stereofotogrammetrie hipometrie autoperie astrofotometrie trișerie căruțărie calinerie antropolatrie tucerie taxidărie pedopsihiatrie ginerie columbărie pompierie reometrie geofotogrammetrie alicărie tipometrie pandajmetrie scândurărie osărie cosmofotogrammetrie sociopsihiatrie solzărie iuncherie
Sus

Definiții din DEX:

CATEGORÍE, categorii, s. f. 1. Noțiune fundamentală și de maximă generalitate care exprimă proprietățile și relațiile esențiale și generale ale obiectelor și fenomenelor realității. 2. Grup de ființe, de obiecte sau de fenomene de același fel sau asemănătoare între ele. 3. (Biol.; în sintagma) Categorie sistematică (sau taxonomică) = fiecare dintre marile grupe de plante sau de animale asemănătoare și înrudite (clase, ordine, familii etc.). 4. (Sport) Fiecare dintre grupele în care sunt împărțiți sportivii sau echipele după criterii de greutate, vârstă, sex, clasificare sportivă sau grad de pregătire. ◊ Categorie de greutate = categorie de concurs sportiv stabilită în raport cu greutatea corporală a concurentului. – Din fr. catégorie, lat. categoria.

CATEGORÍ//E ~i f. 1) Noţiune fundamentală (cu sferă deosebit de largă) care reflectă trăsăturile şi relaţiile generale şi esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor realităţii. ~ filozofică. 2) Ansamblu de persoane, de obiecte sau de fenomene care prezintă proprietăţi distinctive comune. 3) sport Grup special în care sunt clasaţi sportivii sau echipele după anumite proprietăţi (greutate, vârstă, sex etc.). 4) Grup de fiinţe sau de obiecte caracterizate printr-o anumită însuşire; specie; gen; soi; fel. [Art. categoria; G.-D. categoriei; Sil. -ri-e] /<fr. catégorie, lat. categoria

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

CATEGORÍE s. 1. (LOG.) (înv.) predicament. 2. v. spe-cie. 3. clasă, fel, gen, soi, specie, speţă, tip, varietate, (înv. şi reg.) rudă. (O ~ de indivizi.) 4. v. tip. 5. v. teapă. 6. v. pătură. 7. clasă, grup, grupare, (astăzi rar) tagmă, (înv.) rânduială. (Face parte din ~ celor...) 8. v. treaptă. 9. clasă, rang. (Restaurant de ~ I.) 10. ordin, rang. (De primă ~.) 11. v. divizie.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.007s