Cuvinte care rimează cu bufnind; rime cu bufnind
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "bufnind":

Sus

Rime de gradul 2:

venind unind sprijinind românind provenind pornind omenind întâlnind îndeplinind domnind devenind stăpânind revenind reunind intervenind hrănind definind bănind stârnind scormonind rănind mărginind împlinind bombănind trăncănind prevenind pomenind odihnind moștenind mâhnind izbucnind întrunind înlesnind gonind dojenind cuvenind ciocnind ademenind țâșnind scornind plesnind menind jignind izgonind înțepenind înnebunind încetinind cumpănind convenind ciocănind zvâcnind zdrăngănind zăngănind trăsnind țigănind țicnind stânjenind râvnind pocnind parvenind ostenind nebunind minciunind îndrăznind încremenind finind dușmănind ciobănind bodogănind trosnind țăcănind răcnind prigonind înzdrăvenind îmbătrânind căznind troienind survenind pironind îngălbenind foșnind clămpănind bălăbănind surghiunind rumenind ruginind primenind părtinind jugănind înlemnind clănțănind cernind cătrănind bocănind urnind suplinind strunind
Sus

Rime de gradul 3:

vorbind urmărind turcind trebuind trăind tăind suferind studiind știind stabilind simțind servind scriind sărind repezind referind războind răspândind privind prind primind potrivind pățind oprind oferind ochind numind murind mirosind mințind micind mărind mâind lungind lovind lipsind liniind întind întărind însușind însoțind înscriind îndoind încheind împărțind ieșind găsind fugind folosind fiind dormind descriind descoperind deosebind denumind cuprind contribuind construind constituind chinuind celuind bolind auzind atribuind apropiind alcătuind acoperind zguduind zdrobind zăpăcind voind viind variind vădind uluind tind surprind supraveghind suind substituind strălucind străduind stăruind sporind speriind șovăind soind socotind slăbind sfârșind seriind școlind sărbătorind sâcâind roșind risipind reușind răsucind răscolind puind pretind prelungind pregătind potolind plătind pierind pescuind periind păzind părăsind obișnuind nimicind muncind muind mediind mâniind locuind lipind liniștind iubind întreprind întregind întemeind înmulțind înlocuind îngrijind îngăduind închipuind încălzind împrăștiind împodobind găurind gândind foind ferind extind dovedind dorind distribuind diferind dezvăluind desprind despărțind depind depășind cucerind conferind clădind citind cinstind cheltuind căsătorind căind cădind bucățind boierind biruind asociind înghițind ascuțind aprind apreciind amintind absorbind zorind zgâriind zgâlțâind zbârnâind vopsind vestind urechind trezind topind tipărind tânguind sosind sorbind slobozind silind sforăind sfințind săvârșind rotind rostind restituind reconstituind răsărind prostind preoțind prăpădind povestind plutind plictisind pipăind pedepsind păcălind noroind netezind nenorocind murdărind mulțumind mormăind mistuind mariind maniind lămurind izbind ivind învelind învăluind întocmind întârziind instruind instituind inițiind îngrămădind înghesuind înflorind încovoind înapoind înăbușind împletind greșind grăbind gătind fotografiind fericind dobândind dezlănțuind destăinuind deprind dăruind dăinuind cotrobăind copiind consimțind cântărind călugărind călătorind boind bizuind azvârlind amețind amăgind albind adormind adăpostind adâncind aburind zvârlind zornăind zgârcind zbenguind vrăjind veghind umilind uimind turtind transcriind țârâind sucind subliniind stropind strivind smiorcăind smintind sfătuind scobind rostogolind roind restabilind reînviind rătăcind răcind râcâind pricinuind prevestind prețuind prescriind prăjind prăbușind poruncind popind poftind plescăind păstorind orbind oficiind ocrotind obștind obosind nimerind neliniștind necăjind năruind moțăind molfăind mocăind mărunțind mărturisind mângâind lărgind jeluind jefuind învoind învârtind întretăind însuflețind înrudind înlănțuind înfuriind încrețind îmbunătățind îmbolnăvind îmbogățind grijind grațiind ghicind gâtuind flecărind felurind evidențiind duduind domolind diferențiind dibuind destituind destind desăvârșind datorind crucind copleșind chibzuind căptușind calomniind biciuind beneficiind bâzâind alungind zuruind zugrăvind zgâmboind zbârlind zbânțuind zărind viciind uneltind tropăind țopăind țiuind tămăduind tăbăcind surind statornicind șoptind snopind slujind sleind slăvind sfâșiind sfârâind scutind scotocind scârțâind sărăcind refugiind răzvrătind răpind putrezind puțind pustiind pufăind presimțind preamărind prăvălind pocind plăsmuind pârâind pălăvrăgind orânduind ocolind nevoind nemulțumind negustorind necinstind năvălind năucind născocind năpădind miorlăind mijlocind mârâind mânjind lustruind lingușind limpezind jupuind izbutind istovind isprăvind învinuind înviind învechind întovărășind însănătoșind înroșind înmuind îngrădind înfăptuind îndrăgostind încuind împuternicind împrejmuind împotrivind împărtășind hoțind hoinărind gunoind grohăind gospodărind golind ghemuind dichisind dezmințind deviind deslușind descind deochind cojind clocind clefăind ciupind cioplind chiuind cherchelind cârâind belind batjocorind bârfind bănuind bântuind bâjbâind bâiguind băind aurind asuprind așchiind alipind aliind abreviind zidind zbârcind zăbovind veștejind urzind umezind țuguind trudind tocmind tocind țintind târguind târâind tăinuind șușuind subțiind stingherind stâlcind șlefuind sclipind schimonosind scânteind salariind rotunjind retribuind răzuind răpăind ramolind radiografiind proscriind proptind propovăduind pripind ponegrind poleind plănuind pitind pipernicind pășind pârlind pălind otrăvind ofilind nutrind nesocotind negrind năpustind momind moleșind miruind mânuind mântuind lucind lipăind lenevind jumătățind jelind iuțind iscodind irosind învrăjbind invidiind înveselind intermediind înjosind îngrozind asmuțind îndreptățind îndeletnicind încolăcind închiriind împerechind îmboldind horcăind găzduind feciorind fâțâind fâșâind fălind expediind dezdoind despuind despăgubind croind cotind cosind copilărind convertind colind clocotind clevetind clătind cicălind cerșind călăuzind călărind bulgărind buimăcind buhăind bubuind bocind behăind bâlbâind băiețind atrofiind ațipind argăsind arcuind anemiind amănunțind altoind agonisind afurisind adiind adeverind acrind acompaniind zvârcolind zgâind zâmbind zădărnicind viețuind vâjâind ursind trântind târșâind tămâind tăgăduind supraviețuind subscriind șterpelind stăvilind stârpind sporovăind sfrijind scrântind schilodind sâsâind rodind robind regăsind răzbind răstind rărind rânduind radiind proslăvind prorocind prăznuind prășind pleoscăind pisicind pilind pescărind pervertind pângărind pândind ostășind ogoind oglindind nemțind negociind mugurind moșind molipsind meșteșugărind medaliind mândrind măgulind machiind lățind jumulind ispitind ispășind învestind înșiruind înnoind înnegrind încolțind împuțind huiduind hodorogind hârșâind hârâind haiducind gâfâind fudulind franțuzind făurind fâsâind făgăduind elogiind economisind duruind drăcuind disprețuind dăscălind dârdâind concediind compătimind chircind cârpind cariind cărămizind calicind călind bolborosind bătătorind bărbierind bârâind avariind asprind asfințind asediind amorțind aliniind albăstrind zdrențuind zbicind zămislind vuind voinicind văruind urgisind umbrind turuind travestind trândăvind țocăind tivind ticăind târnuind țărmurind tâmpind tălmăcind tâlhărind tâlcuind șușotind striind spovedind spoind șmecherind sluțind schingiuind scârbind sădind ronțăind resimțind reconstruind răzlețind răsplătind rarefiind răcorind povățuind poposind piuind pecetluind pătimind oștind osândind ortografiind opărind neîngrijind mușuroind mototolind monodiind mocoșind mituind mijind măcelărind lecuind jinduind iscusind iscălind investind întipărind întețind înrăutățind înjunghiind îndulcind îndârjind încercuind incendiind încâlcind împietrind îmblânzind îmbiind huruind hărțuind hărăzind grozăvind grămădind glumind gâlgâind fornăind forfotind fonfăind fârnâind fandosind dospind dosind dogorind disociind dezvinovățind dezvelind dezlipind dezamăgind deservind depreciind cotropind convorbind conviețuind contopind clipind ciugulind ciufulind ciripind circumscriind ciocoind cinematografiind căciulind burdușind bâțâind bălăcind ațintind asfixiind anesteziind albiind absolvind mișuind zvăpăind zumzăind zdrelind vâslind tresărind ticsind terfelind tencuind telegrafiind tăvălind supranumind suduind stupind stropșind șoșoind sortind smucind smerind sfiind sfârcâind scrobind scorojind scâncind revizuind reînnoind râgâind pustnicind pungind pungășind puhoind pripășind priboind prăsind potopind potcovind ponosind podind pliind pirotind peticind pețind păruind parodiind păgubind oropsind orbecăind nedumerind nedreptățind năzuind năzărind năpăstuind muierind mlădiind migălind meșterind licărind lăfăind julind jintuind jertfind izbăvind învinovățind intuind întrezărind înmărmurind înfoind înfofolind încleind înăcrind îmbulzind holteind hirotonisind hârcâind halind grăind fugărind fățuind fâlfâind domesticind deferind dărăcind dactilografiind cuibărind corcind contrariind consfințind codind clipocind chitind cârmuind căpătuind brâncind boțind boscorodind bleojdind bălmăjind aricind aerisind prizărind zdupăind zbughind zborșind vlăguind vătuind văicărind unduind tușind tulind triind țintuind ticluind teșind tescuind țârlâind subapreciind străjuind știrbind spilcuind spicuind spetind spălăcind slugărind
Sus

Definiții din DEX:

BUFNÍ, bufnesc, vb. IV. 1. Intranz. A produce un zgomot înfundat (prin cădere, izbire, explozie etc.). 2. Intranz. (În expr.) A bufni în (sau de) râs (ori plâns) sau (tranz.) a-l bufni râsul (ori plânsul) = a începe să râdă (sau să plângă) brusc, zgomotos, fără să se poată stăpâni. 3. Intranz. A bombăni supărat, rău dispus. 4. Tranz. A izbi cu putere. 5. Intranz. A da buzna, a se năpusti; a izbucni. – Buf1 + suf. -ni.

A BUFN//Í ~ésc 1. intranz. 1) A face „buf”; a produce un zgomot puternic şi înfundat (prin cădere, lovire, explozie). ♢ ~ în (sau de) râs (sau de plâns) a începe să râdă (sau să plângă) brusc şi năvalnic. 2) A bombăni supărat. 3) A intra (undeva) pe neaşteptate şi cu repeziciune; a da buzna. 2. tranz. A izbi cu violenţă, făcând să producă zgomot; a trânti. /Din buf

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.013s