Cuvinte care rimează cu anticonstituționale; rime cu anticonstituționale
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "anticonstituționale":

Sus

Rime de gradul 1:

personale naționale internaționale tradiționale funcționale convenționale raționale profesionale excepționale tonale regionale proporționale ocazionale meridionale gravitaționale emoționale diagonale constituționale condiționale variaționale iraționale impersonale poligonale intonaționale hexagonale adiționale zonale tridimensionale septentrionale operaționale informaționale hormonale dimensionale compoziționale anticoncepționale voliționale prepoziționale ortogonale atonale senzaționale pasionale noționale corecționale neraționale instituționale educaționale conjuncționale direcționale confesionale competiționale transformaționale unidimensionale insurecționale ascensionale tetragonale octogonale multinaționale infracționale agonale trigonale redacționale patronale multifuncționale intenționale cantonale multidimensionale transnaționale relaționale obsesionale unionale sezonale situaționale raionale pietonale pentagonale interzonale girodirecționale decizionale coronale politonale permutaționale opoziționale pluridimensionale neconvenționale dodecagonale decagonale conaționale interconfesionale opționale previzionale poziționale expoziționale tranziționale reducționale dispersionale conversaționale tensionale organizaționale ocupaționale heptagonale configuraționale apoziționale promoționale motivaționale intrazonale azonale
Sus

Rime de gradul 2:

semnale originale finale canale penale medicinale intestinale cardinale tribunale terminale longitudinale criminale anale abdominale renale nominale jurnale haimanale banale suprarenale marginale vaginale pumnale săptămânale infernale dandanale comunale virginale seminale furnale arsenale signale ordinale fenomenale haznale duodenale cherhanale autumnale binale bienale anticlinale spinale mașinale inghinale carnale artizanale venale sinclinale corticosuprarenale gastrointestinale cerebrospinale matinale geosinclinale bacanale zenanale zalhanale osanale sternale pronominale monoclinale uredinale tarapanale oficinale cincinale vernale saxanale hibernale vicinale subliminale jejunale altitudinale vaccinale uzinale urinale semifinale șabanale paternale chenzinale medulosuprarenale postnominale trienale staminale șenale fanale tabulhanale parafernale decenale carenale decanale aptitudinale telejurnale numenale maternale
Sus

Rime de gradul 3:

vocale verticale vegetale vale tropicale totale substantivale speciale sociale sexuale sale reale principale parțiale oficiale normale naturale muzicale morale mondiale moale minerale metale materiale locale intervale inițiale industriale goale generale fundamentale egale culturale comerciale cereale centrale cale artificiale animale ale adverbiale verbale universale superficiale spirituale regale radicale petale parale ovale ornamentale orizontale orientale navale medievale medicale manuale legale laterale intelectuale instrumentale individuale gramaticale formale feudale esențiale cristale corale controale chirurgicale capitale anuale adjectivale actuale zale vizuale vitale vertebrale transversale temporale supranaturale structurale spitale spațiale rurale rituale răscoale poștale poale pedale pale orale occidentale oale nazale modale mintale litorale jale integrale ideale fecale experimentale domoale continentale cerebrale catedrale bucale anormale migdale teritoriale teatrale spirale senzoriale scoale potențiale pastorale numerale murale monumentale mantale macarale liberale lexicale inegale imperiale ilegale hidrocentrale genitale foale diferențiale congenitale coloniale coloidale circumstanțiale brutale basmale agale vamale termale seriale sepale sentimentale primordiale postverbale politicale pistoale papale ocoale memoriale imorale hale fluviale florale fiscale federale eventuale ecuatoriale ceremoniale bale babale arteriale arhitecturale accidentale portocale zecimale vasale triviale tale plurale mototoale homosexuale globale gale frontale familiale fale electorale dorsale digitale corporale colosale boreale areale uzuale subtropicale substanțiale statale spectrale senzuale rotocoale rivale orchestrale ocale natale multilaterale mortale monahale migale fatale episcopale dumitale dialectale conjugale cauzale bilaterale balamale abisale abale unilaterale timbrale termocentrale tablale șale reziduale provinciale pașale opale năvale municipale minimale mahalale hidrotermale guvernamentale gamopetale filiale exale dialipetale camerale australe apetale amigdale zodiacale zăbale torențiale reumatismale rasiale radiale picturale patriarhale paradoxale panamale nenaturale matahale magistrale literale lacrimale labiale epiteliale encefale editoriale dictatoriale deverbale bengale zicale scale pușlamale protocoale pleurale pectorale pascale palatale ombilicale nupțiale nicovale mentale marțiale leale incidentale imateriale focale escale diametrale decimale dale axiale amicale virtuale ventrale țambale smoale sarmale sandale sacerdotale punctuale provensale procentuale parietale neesențiale miniaturale menstruale loiale cordiale cervicale cazmale canibale bestiale bacarale zaharicale viscerale virale vectoriale tumorale triumfale siderale sculpturale pontificale piedestale orbitale madrigale faciale elicoidale damblale cromozomiale clericale caricaturale batale alpacale aerospațiale curmale stradale stomacale sindicale prezidențiale piramidale parentale occipitale mușamale ministeriale linguale intervertebrale infinitezimale imparțiale halvale guturale graduale estivale dentale darale confidențiale conceptuale colegiale catastrofale cabale astrale angarale ancestrale yale uretrale turale tribale transcendentale țoale tarlale târcoale tangențiale sinoviale principiale maximale matrimoniale marghioale interstițiale geniale fundale frugale cruciale coxale corticale coaxiale centrifugale carale ambientale zurbale unciale trapezoidale textuale sucale serale semivocale sacrale procesuale pineale pestilențiale peritoneale ovoidale ogivale nelegale nasoale mutuale mitrale mediale malale liceale joviale glaciale fetale existențiale ducale diminutivale cavale canavale cadastrale autocefale audiovizuale amorale zenitale țesale temperamentale taftale sudorale sinusoidale sinodale senatoriale sacramentale rafale proverbiale profesorale potricale ponderale obstetricale molale microintervale mercuriale mascarale interastrale farfarale contractuale colaterale cazuale cambiale bicamerale antisociale anomale păcale taclale sucursale regizorale penticostale patrimoniale paftale nodale mucavale matale halimale gingivale cimbale arbitrale antifeudale aluviale vezicale triale traheale taigale sofale șandramale romboidale preferențiale pluviale perineale neoficiale letale extraconjugale extemporale eluviale elipsoidale echinocțiale duminicale dotale doctorale dangale comportamentale centripetale cardamale cacealmale branhiale brahicefale azimutale astragale apicale aeronavale zagarale vestale trufandale succesorale sferoidale senioriale rectale parodontale paranormale obiectuale neutrale instinctuale imemoriale iacale humerale eparhiale cvartale crotale costale centezimale caudale bisexuale anticlericale vatale tibiale subecuatoriale stadiale sacale prostovoale procedurale postnatale ortale omagiale obovale muzeale maniacale macale intercostale inerțiale dolihocefale dirijorale cumbarale conjecturale conflictuale chimvale canarale anaforale amoniacale acefale batiale zarpale voievodale trimestriale sepulcrale scofale rezidențiale prepalatale prenatale palpebrale neurale monopetale mensuale masalale gioale falbalale echilaterale demențiale cealmale bimensuale raiale parohiale nemetale multianuale maritale labiodentale interstadiale harabale glotale epicontinentale discoidale claustrale bronhiale bimetale atemporale microhidrocentrale verzale tasmale sexagesimale repertoriale pohfale participiale mezotermale martingale lineale interstatale informale infinitivale inactuale gripale gestuale gamosepale exponențiale domeniale directoriale dârdale crurale ciulamale chintale bilabiale antale ureterale trilaterale teologale semimetale secvențiale sanatoriale samale providențiale meningeale inaugurale heliocentrale furdale filozofale epocale dârvale cubitale contextuale concoidale cecale carvasarale bianuale autocontroale arhiepiscopale antivirale anevrismale acioale agorale vesperale urogenitale unicamerale umorale trisepale tripetale sapiențiale referențiale președințiale poporale pijamale percale paușale patalamale mardale heterosexuale dumisale disepale conjuncturale capamale biomedicale bicefale baclavale agroindustriale intercontinentale unipetale rostrale protale pârjoale monosepale monocristale monocamerale matriarhale intertropicale dipetale departamentale delictuale consistoriale categoriale catarale canoniale brahiale bifocale armoriale arhetipale antireumatismale tinctoriale semestriale prenupțiale prefectorale postpalatale picromigdale perimetrale optimale notariale nevricale neguvernamentale monopodiale megalocefale ispoale inchizitoriale fluidale extremale decadale caracteriale brioale bazilicale afocale afixale urale umerale țucale transsexuale testimoniale spiroidale rectorale puberale prandiale pocale pentasepale partale parenterale neprincipiale macrocefale hurale harșale geotermale genitivale duodecimale decemvirale arsenicale absidiale stercorale sortimentale sofrale satarale puerperale psihosociale preelectorale precordiale poghibale pentapetale nugale interdigitale gimnaziale geamparale geale duale comițiale colocviale antenatale sermaiale sagitale prefixale natantoale mormântale mangafale locmale laringale istericale interdentale halcale extradotale estrale curiale circumorbitale centumvirale antipodale zumaricale ulemale segmentale premiale precontractuale poliedrale perspectivale novitale niprale microcefale liliale hemoroidale evenimențiale craniale bisanuale alodiale acrocefale subnormale subcorticale șmale sincipitale postelectorale perlinguale nivopluviale neactuale încurcale incrementale impresariale femurale edictale diencefale debarale consensuale conoidale compartimentale apsidale suturale standoale stamboale prejudiciale paramedicale otrocoale nepunctuale musacale mitocondriale meritale matriceale manageriale intracerebrale habituale consubstanțiale conjunctivale chinoviale acomerciale vătale
Sus

Definiții din DEX:

ANTICONSTITUȚIONÁL, -Ă, anticonstituționali, -e, adj. Care încalcă constituția sau care este împotriva prevederilor ei. [Pr.: -ți-o-] – Din fr. anticonstitutionnel.

ANTICONSTITUŢIONÁL ~ă (~i, ~e) Care este contra constituţiei; care contravine constituţiei; care încalcă prevederile constituţiei. /<fr. anticonstitutionnel

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.008s