Cuvinte care rimează cu americanul; rime cu americanul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "americanul":

Sus

Rime de gradul 1:

ciocanul africanul vulcanul republicanul mitocanul mexicanul curcanul borcanul franciscanul anglicanul mocanul dominicanul cancanul pelicanul băcanul arcanul toscanul decanul calcanul țurcanul marocanul chițcanul calaicanul juncanul sărăcanul răcanul croncanul
Sus

Rime de gradul 2:

romanul planul organul italianul germanul europeanul banul anul țiganul țăranul suveranul subteranul simultanul pianul partizanul otomanul musulmanul iordanul indianul ecranul cetățeanul troianul persanul oceanul matematicianul manganul fizicianul dușmanul ciobanul bușteanul teoreticianul sultanul porțelanul hanul egipteanul cotidianul căpitanul titanul șobolanul șarlatanul răsăriteanul panul muzicianul golanul cazanul bolovanul bădăranul ardeleanul apuseanul venețianul tehnicianul tavanul orășeanul moldoveanul meridianul mahomedanul lanul jidanul găitanul elvețianul elanul danul coceanul armeanul ucraineanul tiranul teleosteanul sopranul scoțianul iranianul divanul curteanul canadianul atenianul amerindianul transilvăneanul norvegianul mormanul metanul bucureșteanul brahmanul bostanul australianul argentinianul timpanul nanul munteanul moșteanul limanul guzganul graficianul gardianul fazanul dunăreanul deltaplanul cumanul cadranul brazilianul belgianul bănățeanul vlăjganul turbanul toxicomanul talismanul stanul spartanul parizianul motanul macedoneanul hatmanul filigranul coreeanul catranul bibanul batracianul bâtlanul azerbaidjanul tulpanul țopârlanul sumanul șofranul sirianul patricianul palestinianul olanul moșneanul mârlanul lunganul ligheanul huliganul gologanul gogomanul fenicianul colanul clanul ciolanul castanul buzduganul burlanul babilonianul asirianul volanul tibetanul șoimanul prusianul politicianul osmanul mireanul megalomanul liberianul geamantanul caftanul amfibianul veteranul uraganul susanul sulimanul silurianul sicilianul retoromanul poporanul polinezianul platonicianul permianul oșteanul metropolitanul luteranul indonezianul grandomanul frigianul fanul coranul cartezianul afganul suzeranul șpanul soreanul săteanul olteanul molanul lipanul hoțomanul găvanul găliganul esteticianul dorianul devonianul catalanul bărăganul algerianul tartanul șnapanul pehlivanul mocofanul logicianul liliputanul kantianul hreanul donjuanul dinozaurianul ciurlanul celofanul burduhanul boișteanul astrahanul aeroplanul acarianul zăganul vegetarianul siberianul peruvianul parnasianul paravanul pădureanul milițianul melomanul magicianul hartanul gorganul comeseanul cistercianul captalanul cambrianul arianul monoplanul xenomanul vădanul strujanul sarmațianul ruteanul precambrianul podgoreanul platanul meseanul lituanianul lidianul lemurianul ionianul huțanul dragomanul colțanul chilianul butanul birmanul basarabeanul băietanul artizanul trinitarianul tabanul recordmanul marchitanul maramureșeanul maidanul lipoveanul georgianul geneticianul etiopianul epicurianul dolmanul corintianul caucazianul cabestanul armanul antiromanul anglomanul academicianul biplanul zootehnicianul tufanul saftianul palanul narcomanul gliganul floreanul firmanul etanul dobrogeanul cretanul copanul columbianul cianul brașoveanul bantustanul balabanul aleanul yuanul statisticianul sloganul prezbiterianul pretorianul noianul monomanul concetățeanul cleptomanul bouleanul bețivanul arameanul aldanul odoleanul vatmanul talanul sumerianul puritanul procesomanul plebeianul peruanul parpianul mercaptanul ghiozdanul gâtlanul curtezanul cormoranul carabanul calpuzanul brelanul bananul argentanul samariteanul marțianul mărgineanul libianul lesbianul labanul jianul gramaticianul goldanul gherdanul codanul cleanul ciocârlanul chilomanul cârlanul câmpeanul cameramanul caloianul caimanul bolivianul atamanul albianul tunisianul trepanul toroipanul tenismanul saurianul șantanul redanul raglanul plutonianul neoplatonicianul hobanul geofizicianul cotoșmanul ciclanul cardanul capsomanul bucovineanul bildungsromanul badianul ulanul țicleanul semanticianul ramazanul prostanul practicianul ostroveanul ocheanul mojdreanul minteanul mărgeanul irakianul grivanul gaoleanul estonianul erotomanul
Sus

Rime de gradul 3:

vinul unul termenul terenul străinul semnul românul plinul pinul ordinul linul lemnul internul inul genul galbenul finul fenomenul externul domnul desenul creștinul conul bunul avionul vagonul tutunul trenul tonul stăpânul sprijinul somnul scaunul prietenul oxigenul nebunul magazinul latinul ionul intestinul hidrogenul guvernul examenul electronul cristalinul cornul cartonul carbonul bizantinul betonul bazinul bătrânul vecinul turnul tunul tronul telefonul spinul semitonul plămânul pantalonul milionul lexiconul imnul hormonul fonul fânul etimonul colonul chinul canonul subordinul submarinul seninul săpunul sânul pumnul patronul indigenul îndemnul germenul etalonul embrionul destinul demonul creionul cordonul căminul bastonul balonul amidonul abdomenul zvonul vaginul vaccinul stânjenul salonul rumenul prunul poligonul polenul pintenul pavilionul păgânul napoleonul martinul magnetofonul leagănul infernul ganglionul declinul crinul cinul campionul veninul tendonul sezonul saxonul șablonul refrenul raionul pistonul paltonul păianjenul nul hornul elenul diaconul clavecinul camionul baronul balconul autocamionul ajunul tenul șopronul sifonul planctonul plafonul palatinul neutronul mesteacănul măslinul lichenul însemnul hidroavionul gudronul filonul fasonul caninul calvinul buletinul bufonul bonul balerinul asasinul alunul untdelemnul surghiunul sonul slavonul seamănul protonul pelinul păunul neuronul leșinul frasinul florentinul electrofonul casetofonul butonul blazonul benedictinul baritonul aromânul tritonul suspinul subalternul sturionul sternul spionul slovenul senul sabinul pietonul oblonul newtonul microfonul foiletonul florinul faraonul egumenul duodenul dragonul delfinul cotiledonul cantonul bostonul benzenul arsenul unisonul rabinul pleistocenul piroxenul ozonul odgonul neogenul molibdenul jargonul halogenul ghinionul gărgăunul flaconul fanfaronul diapazonul coconul caolinul bretonul bărzăunul antigenul acordeonul vișinul tifonul tăunul taninul tamponul străbunul stadionul semenul scorpionul saturnul priponul pogonul plutonul pliocenul paleogenul moșmonul micronul manșonul mamelonul jneapănul iacobinul gorunul dejunul cotlonul ciuinul citadinul ciclonul chimionul chimenul ceaunul castronul carpenul batalionul bastionul arinul antifonul anasonul afinul aborigenul zorzonul specimenul rubinul ricinul renul regnul rechinul pontonul ploconul pironul pilonul pensionul morunul maratonul lumenul greabănul ginul galonul eșantionul eocenul cretinul clinul cationul carminul călinul cabotinul bitumenul bidonul bernardinul edenul corindonul trombonul teutonul smochinul satinul portavionul pionul nunul miocenul manechinul glutenul furtunul frisonul eșalonul concubinul comisionul chesonul cearcănul batonul baldachinul zăbunul sarazinul poștalionul pelerinul paltinul oligocenul mezonul medalionul mandarinul marochinul lăstunul ladinul jalonul gazonul frontonul fotonul escadronul epigonul dafinul clovnul ciulinul cerumenul cameleonul avortonul zeppelinul zătonul westernul vestonul tainul șovinul simpozionul scrinul poltronul peregrinul peonul noatenul niponul mălinul mahonul isonul fligornul farmazonul dornul dictonul curpenul ciclotronul cătunul căpșunul cancerigenul bușonul biberonul asinul celestinul zirconul xilofonul tronsonul tribunul talonul relonul rapănul pozitronul plastronul organonul mormonul mezinul juponul jobenul jetonul ileonul galionul festonul fanonul catrenul capucinul capișonul canionul călțunul bulonul breabănul axionul anionul alaunul abandonul albumenul turkmenul tungstenul toluenul târnul taifunul supinul stolonul somonul slinul rododendronul pentagonul hunul holocenul harponul fanionul cuponul concernul bulionul bulinul barbișonul arlechinul yenul teflonul scrutinul rumânul pomponul poansonul pitonul nasicornul meglenoromânul letonul hegemonul harpagonul godinul flegmonul faunul colagenul centurionul catehumenul căpcăunul bubonul bruionul blondinul bilionul benjaminul barbunul baconul autovaccinul argonul androginul amvonul afonul tretinul talionul supermagazinul serpentinul saxofonul pinguinul pardonul octogonul neolatinul magiunul jupânul jambonul himenul heliconul guldenul grabenul franklinul francmasonul festinul felonul cuconul creponul cramponul combinezonul centironul beduinul aeroionul videofonul valonul toronul sultaninul subtonul orchestrionul nucleonul melonul masonul macedoromânul lornionul leptonul interferonul furgonul freonul faetonul drenul divizionul consemnul axonul amfitrionul alergenul alburnul plenul zdrahonul videotelefonul trinitrotoluenul tirbușonul superfinul seimenul rozmarinul polistirenul pinionul patefonul paleocenul nesomnul misoginul levantinul lampionul grefonul gramofonul fazotronul eleronul colțunul claponul bizonul antielectronul anticiclonul alevinul xilenul trigonul tetragonul pulmonul progesteronul peronul orogenul megafonul mediastinul mandrinul lupinul huronul histrionul glicogenul giravionul fulmicotonul filistinul famenul decagonul craidonul cotonul clonul cianogenul chitonul chichionul biatlonul bazonul moronul zooplanctonul yoghinul șoșonul saxhornul rezonul revelionul radonul radiotelefonul neonul musonul microsionul microclinul jejunul ischionul hematogenul gruzinul grăsunul ghidonul gabionul eonul ebenul carotenul bombardonul autofonul arhidiaconul zdruncinul vibrionul tabunul răzbunul prochimenul plantonul perlonul orticonul odeonul nailonul morionul kelvinul istroromânul girondinul gibonul ghinul francofonul fiorinul extrafinul estonul epiplonul dominionul
Sus

Definiții din DEX:

AMERICÁN, -Ă, americani, -e, s. m. și f., adj. 1. S. m. și f. Persoană care face parte din populația de bază a Statelor Unite ale Americii sau (mai rar) din populația de bază a unui alt stat al Americii. 2. Adj. Care aparține (populației) Statelor Unite ale Americii sau (mai rar) altui stat al Americii, privitor la (populația din) Statele Unite ale Americii sau (mai rar) la alt stat din America. – America (n. pr.) + suf. -an. Cf. it. americano, fr. américain.

AMERICÁN1 ~ă (~i, ~e) 1) Care aparţine S.U.A. sau populaţiei lor; din S.U.A. 2) rar Care aparţine oricărui stat al Americii. /Din America n. pr. + suf. ~an

AMERICÁN2 ~ă (~i, ~e) m. şi f. Persoană care face parte din populaţia de bază a S.U.A. (ori a altui stat din America) sau este originară din S.U.A. (ori din alt stat al Americii). /Din America n. pr. + ~an

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.017s