Cuvinte care rimează cu adrenergice; rime cu adrenergice
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "adrenergice":

Sus

Rime de gradul 1:

liturgice energice metalurgice siderurgice alergice
Sus

Rime de gradul 2:

patologice logice geologice fiziologice biologice psihologice morfologice meteorologice teologice tehnologice magice tragice mitologice arheologice ideologice analogice strategice sociologice pedagogice fenomenologice ecologice cronologice zoologice etimologice radiologice mineralogice metodologice muzicologice pelagice neurologice ginecologice filologice paleontologice neologice hidrologice nostalgice hemoragice ilogice histologice dermatologice antropologice ontologice geomorfologice gagice astrologice nevralgice imunologice fonologice epistemologice demagogice antologice genealogice tipologice
Sus

Rime de gradul 3:

zice tehnice strice științifice specifice sălbatice ridice puternice publice psihice practice politice plastice pice orice organice optice modifice metalice medice mecanice magnetice istorice indice împiedice grafice fizice fabrice explice electronice electrice economice critice comunice clasice chimice catolice caracteristice artistice antice vulcanice unice toxice tipografice termice terapeutice teoretice sistematice sintetice sferice semantice ritmice republice poetice periodice metrice melodice matematice lirice lingvistice juridice identice geometrice generice fotografice fonetice filozofice fiice fantastice exotice estetice elice electromagnetice elastice dramatice domestice cronice cromatice cosmice comice cinematografice cilindrice britanice atomice atmosferice atlantice armonice aplice anatomice alcoolice acvatice acustice vrednice voinice veșnice verifice urzice turistice topografice tonice tipice telefonice tectonice stilistice spice sovietice sintactice simfonice simetrice simbolice satirice roșietice romantice romanice replice prezice predice pacifice oblice nordice microscopice magmatice limfatice justifice ironice interzice implice identifice gotice germanice geografice genetice farmaceutice epice diplomatice dinamice didactice diatonice cosmetice conice citrice cicatrice ceramice casnice califice bășice autentice aromatice arhitectonice apendice aerodinamice zilnice zadarnice temeinice tematice statornice statistice simpatice sacrifice retorice radiofonice purifice pitice periferice olimpice oceanice obraznice numerice multiplice mozaice motrice mistice metamorfice matrice laice josnice intensifice îndoielnice gastrice folclorice falsifice etnice etice energetice eliptice electrotehnice diagnostice despice democratice contrazice complice clasifice ceasornice categorice calice bice biblice bazice balcanice atice amplifice algebrice zburdalnice vestice ușuratice ucenice sudice strașnice statice solistice solidifice silice revendice războinice pustnice purice potrivnice polifonice petice personifice novice nestatornice narcotice monosilabice metodice ipotetice hidraulice harnice glorifice gimnastice fortifice fățarnice estice erotice eroice edifice ecleziastice dogmatice detritice dedice dacice clinice climatice clarifice ciclice chirilice certifice carstice canonice botanice atletice astronomice aritmetice arhaice arctice antiseptice anorganice analitice alegorice aeronautice balneoclimaterice valorifice tropice trainice telegrafice tainice tactice sulfurice silabice semnifice rectifice ramifice proteice prielnice pentatonice patriotice pașnice paleozoice ortografice onorifice onomatopeice oftice netrebnice neolitice nemernice mojice mitice mezozoice metafizice islamice ionice îndemânatice îndărătnice groaznice gigantice ferice excentrice eterice ermetice elenistice ecumenice ebraice dialectice darnice componistice climaterice celtice caustice azotice asiatice arșice antibiotice anestezice acetice academice vremelnice varice urice umoristice toracice subacvatice simplifice silnice semitice seismice scolastice schimnice scenice rustice psaltice praznice pitulice piersice nautice mucenice metabolice jurasice jalnice hepatice grabnice fonice etnografice epidemice enarmonice emfatice dorice diuretice cuantice cretacice coregrafice concentrice codice catodice bombastice biochimice asimetrice analgezice amice acrobatice utopice unifice sporadice somatice sodice singuratice rombice radioelectrice prolifice prismatice popice polemice pneumatice pitagoreice patetice pădurice neoclasice neîndemânatice năvalnice melancolice italice ierarhice hipnotice hidrotehnice frigorifice fotoelectrice fosforice feromagnetice eretice enciclopedice empirice despotice deșertice cubice crainice carpatice carbonice calcice bucolice bezmetice benefice baltice aristocratice apostolice vocalice văratice transuranice supersonice spasmodice slugarnice silvice schematice sarcastice programatice profetice problematice planifice petrografice peltice paleolitice organizatorice neprielnice neîndoielnice nebunatice molatice lăuntrice intoxice igienice idilice furnice fructifice filarmonice falnice excomunice evanghelice etilice enigmatice dornice diversifice diabolice deretice cucernice codifice clastice cinetice cibernetice calorice aviatice autobiografice autentifice alice abdice zănatice vetrice versifice venetice venerice turcice trigonometrice stoice spadice șovăielnice ratifice răspice publicistice profilactice price preistorice pornografice politehnice petrifice osmotice năprasnice monodice monarhice mistifice mimice logodnice impudice iberice hidrografice heraldice haotice granulometrice fanatice dietetice dezice colice cerbice calendaristice burice bolșevice ascetice arabice antarctice zootehnice ziaristice zeifice virotice valorice triasice tracice tiranice termodinamice sonice satanice radiotehnice prozodice pragmatice notifice neozoice monocromatice monastice metaforice memorialistice melismatice iudaice improvizatorice iambice gnostice geodezice galvanice galice endemice drastice drăgaice destoinice demonice deifice cristalografice civice bibliografice beletristice becisnice argotice apriorice antipatice angelice alfabetice tulnice zdrumice veridice vârstnice urbanistice topice tonifice suplice stratifice sincronice sifilitice sfeșnice scheletice sceptice sanctifice rodnice preclasice pianistice panoramice mumifice mortifice monoclinice litografice laconice hidrostatice granitice giroscopice fotogrammetrice flegmatice ezoterice exemplifice enclitice electrochimice duplice dumice dreptunghice dosnice dezmetice datornice colnice cinice biotice balistice automatice atotputernice acordice zvânturatice volnice umanistice tronconice traumatice tomnatice sudorifice subcarpatice strofice stereofonice sinoptice sincretice radiografice pudice prozaice protoplasmatice propice polonice poligrafice platonice osifice năstrușnice mnemotehnice metilice malefice lăturalnice lactice interbelice ibovnice hidroenergetice getice formice folcloristice flușturatice eufemistice epileptice electrolitice ecliptice dodecafonice dielectrice crâsnice calcifice bazaltice automobilistice agrotehnice acrilice stereoscopice sofistice slujnice septice sciatice scarifice samavolnice reumatice punice prefabrice postbelice paralelipipedice parabolice pancreatice orogenice monoice magnifice intervocalice homerice hermeneutice habotnice freatice floristice feciorelnice fantasmagorice electromecanice difterice diacritice dezintoxice demistifice consonantice coloristice catalitice bonifice bibice beatifice asfaltice apoplectice antropice anacreontice aciclice zaharifice teleferice spermatice spastice silogistice sclerotice reduplice prostatice polimetalice piroclastice patronimice patristice ornice onomastice numismatice nitrice jurnalistice iconografice hercinice galactice fluturatice extragalactice epidermice electrifice diagenetice descalifice dactilice crucifice corintice cinematice chinonice birnice astronautice apologetice apatice animalice altaice endecasilabice nitrifice zavistnice vedice ursoaice titanice slavice sinodice sapropelice rectrice recalifice râmnice pontice paralitice panegirice otice oratorice ontogenetice oleice obstetrice noetice neautentice musonice megalitice localnice himerice gratifice geotectonice filogenetice fariseice exantematice eratice enigmistice eclectice durifice densifice decodifice cocsifice cinegetice cartografice cainozoice bronhice boieroaice birocratice bentonice barbiturice astmatice astenice apocaliptice antipiretice antifonice antagonice anemice alfanumerice alcaice aerostatice zmeoaice volumetrice trohaice trofice termoelectrice tectrice spornice simptomatice scriptice șăgalnice rusifice protetice posttraumatice porfirice polinice poliedrice pilorice ortopedice orgiastice oolitice nevrotice neritice muieratice microelectronice melodramatice macroscopice lexicografice înspice hidrodinamice hidrice gazifice ftizice frenetice fluidifice filantropice feerice faunistice enzimatice emisferice electrostatice drăcoaice criptice colerice cistice celulozice cefalice cabalistice brice brahmanice biografice agronomice agnostice aglice acidifice voltaice vitrifice vânturatice teutonice teocratice tanice strabice șoricioaice soporifice serice serafice schismatice saponifice revalorifice radioscopice primăvăratice potasice policalifice numulitice nevrednice neuropsihice meteorice metasomatice mesianice lunatice logistice logaritmice kilometrice hispanice hiperbolice hieratice hidroelectrice heruvice ftalice filatelice fenotipice euharistice dermice cuantifice comarnice cadaverice antroponimice antispasmodice antihelmintice anacronice alotropice aleatorice aerobice triclinice zincografice zigomatice wolframice vajnice termifice stratigrafice stocastice pontifice pomelnice petrochimice parodice parafinice panifice onirice octosilabice nevârstnice milimetrice melanice masonice leșietice izometrice isterice ilice gentilice gelifice epigramatice endoreice distrofice degazifice cazuistice catalectice caice bionice balsamice axiomatice arhondarice antiscorbutice andezitice agrozootehnice aforistice acromatice abiotice zăbavnice toponimice termofice telurice subsonice sfârtice scitice salifice safice pugilistice proterozoice probabilistice portretistice poliesterice plutonice platnice piezoelectrice pidosnice partinice paleobotanice orfice nevolnice neștiințifice neogotice mongolice lignifice larice ișlice impurifice higroscopice heliocentrice geocentrice geobotanice
Sus

Definiții din DEX:

ADRENÉRGIC, -Ă, adrenergici, -ce, adj. Care provoacă secreția de adrenalină. ◊ Nervi adrenergici = nervi simpatici a căror terminatie eliberează adrenalina. – Din fr. adrénergique.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.009s