Cuvinte care rimează cu actinometrice; rime cu actinometrice
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "actinometrice":

Sus

Rime de gradul 1:

strice electrice metrice geometrice simetrice citrice cicatrice motrice matrice gastrice excentrice concentrice asimetrice radioelectrice fotoelectrice lăuntrice vetrice trigonometrice granulometrice fotogrammetrice dielectrice nitrice rectrice obstetrice volumetrice termoelectrice tectrice kilometrice hidroelectrice milimetrice izometrice piezoelectrice heliocentrice geocentrice
Sus

Rime de gradul 2:

orice istorice fabrice sferice lirice generice cilindrice atmosferice satirice retorice periferice numerice folclorice categorice algebrice purice alegorice balneoclimaterice sulfurice ferice eterice climaterice varice urice dorice pădurice fosforice empirice organizatorice calorice venerice price preistorice iberice burice valorice metaforice improvizatorice apriorice ezoterice prefabrice homerice fantasmagorice difterice teleferice panegirice oratorice himerice barbiturice alfanumerice porfirice poliedrice pilorice hidrice feerice emisferice colerice brice serice meteorice cadaverice aleatorice onirice isterice arhondarice telurice poliesterice larice
Sus

Rime de gradul 3:

zice tehnice științifice specifice sălbatice ridice puternice publice psihice practice politice plastice pice patologice organice optice modifice metalice medice mecanice magnetice logice indice împiedice grafice fizice explice electronice economice critice comunice clasice chimice catolice caracteristice artistice antice vulcanice unice toxice tipografice termice terapeutice teoretice sistematice sintetice semantice ritmice republice poetice periodice melodice matematice lingvistice juridice identice geologice fotografice fonetice fiziologice filozofice fiice fantastice exotice estetice elice electromagnetice elastice dramatice domestice cronice cromatice cosmice comice cinematografice britanice biologice atomice atlantice armonice aplice anatomice alcoolice acvatice acustice vrednice voinice veșnice verifice urzice turistice topografice tonice tipice telefonice tectonice stilistice spice sovietice sintactice simfonice simbolice roșietice romantice romanice replice psihologice prezice predice pacifice oblice nordice morfologice microscopice meteorologice magmatice liturgice limfatice justifice ironice interzice implice identifice gotice germanice geografice genetice farmaceutice epice diplomatice dinamice didactice diatonice cosmetice conice ceramice casnice califice bășice autentice aromatice arhitectonice apendice aerodinamice zilnice zadarnice teologice temeinice tematice tehnologice statornice statistice simpatice sacrifice radiofonice purifice pitice olimpice oceanice obraznice multiplice mozaice mistice metamorfice magice laice josnice intensifice îndoielnice falsifice etnice etice energice energetice eliptice electrotehnice diagnostice despice democratice contrazice complice clasifice ceasornice calice bice biblice bazice balcanice atice amplifice zburdalnice vestice ușuratice ucenice tragice sudice strașnice statice solistice solidifice silice revendice războinice pustnice potrivnice polifonice petice personifice novice nestatornice narcotice monosilabice mitologice metodice metalurgice ipotetice hidraulice harnice glorifice gimnastice fortifice fățarnice estice erotice eroice edifice ecleziastice dogmatice detritice dedice dacice clinice climatice clarifice ciclice chirilice certifice carstice canonice botanice atletice astronomice aritmetice arheologice arhaice arctice antiseptice anorganice analitice aeronautice valorifice tropice trainice telegrafice tainice tactice silabice semnifice rectifice ramifice proteice prielnice pentatonice patriotice pașnice paleozoice ortografice onorifice onomatopeice oftice netrebnice neolitice nemernice mojice mitice mezozoice metafizice islamice ionice îndemânatice îndărătnice ideologice groaznice gigantice ermetice elenistice ecumenice ebraice dialectice darnice componistice celtice caustice azotice asiatice arșice antibiotice anestezice analogice acetice academice vremelnice umoristice toracice subacvatice strategice sociologice simplifice silnice siderurgice semitice seismice scolastice schimnice scenice rustice psaltice praznice pitulice piersice pedagogice nautice mucenice metabolice jurasice jalnice hepatice grabnice fonice etnografice epidemice enarmonice emfatice diuretice cuantice cretacice coregrafice codice catodice bombastice biochimice analgezice amice acrobatice utopice unifice sporadice somatice sodice singuratice rombice prolifice prismatice popice polemice pneumatice pitagoreice patetice neoclasice neîndemânatice năvalnice melancolice italice ierarhice hipnotice hidrotehnice frigorifice feromagnetice fenomenologice eretice enciclopedice ecologice despotice deșertice cubice cronologice crainice carpatice carbonice calcice bucolice bezmetice benefice baltice aristocratice apostolice zoologice vocalice văratice transuranice supersonice spasmodice slugarnice silvice schematice sarcastice programatice profetice problematice planifice petrografice peltice paleolitice neprielnice neîndoielnice nebunatice molatice intoxice igienice idilice furnice fructifice filarmonice falnice excomunice evanghelice etimologice etilice enigmatice dornice diversifice diabolice deretice cucernice codifice clastice cinetice cibernetice aviatice autobiografice autentifice alice abdice zănatice versifice venetice turcice stoice spadice șovăielnice ratifice răspice radiologice publicistice profilactice pornografice politehnice petrifice osmotice năprasnice monodice monarhice mistifice mineralogice mimice metodologice logodnice impudice hidrografice heraldice haotice fanatice dietetice dezice colice cerbice calendaristice bolșevice ascetice arabice antarctice alergice zootehnice ziaristice zeifice virotice triasice tracice tiranice termodinamice sonice satanice radiotehnice prozodice pragmatice notifice neozoice muzicologice monocromatice monastice memorialistice melismatice iudaice iambice gnostice geodezice galvanice galice endemice drastice drăgaice destoinice demonice deifice cristalografice civice bibliografice beletristice becisnice argotice antipatice angelice alfabetice tulnice zdrumice veridice vârstnice urbanistice topice tonifice suplice stratifice sincronice sifilitice sfeșnice scheletice sceptice sanctifice rodnice preclasice pianistice pelagice panoramice neurologice mumifice mortifice monoclinice litografice laconice hidrostatice granitice giroscopice ginecologice flegmatice filologice exemplifice enclitice electrochimice duplice dumice dreptunghice dosnice dezmetice datornice colnice cinice biotice balistice automatice atotputernice acordice zvânturatice volnice umanistice tronconice traumatice tomnatice sudorifice subcarpatice strofice stereofonice sinoptice sincretice radiografice pudice prozaice protoplasmatice propice polonice poligrafice platonice osifice năstrușnice mnemotehnice metilice malefice lăturalnice lactice interbelice ibovnice hidroenergetice getice formice folcloristice flușturatice eufemistice epileptice electrolitice ecliptice dodecafonice crâsnice calcifice bazaltice automobilistice agrotehnice acrilice stereoscopice sofistice slujnice septice sciatice scarifice samavolnice reumatice punice postbelice paralelipipedice parabolice pancreatice paleontologice orogenice neologice monoice magnifice intervocalice hidrologice hermeneutice habotnice freatice floristice feciorelnice electromecanice diacritice dezintoxice demistifice consonantice coloristice catalitice bonifice bibice beatifice asfaltice apoplectice antropice anacreontice aciclice zaharifice spermatice spastice silogistice sclerotice reduplice prostatice polimetalice piroclastice patronimice patristice ornice onomastice numismatice nostalgice jurnalistice iconografice hercinice hemoragice galactice fluturatice extragalactice epidermice electrifice diagenetice descalifice dactilice crucifice corintice cinematice chinonice birnice astronautice apologetice apatice animalice altaice endecasilabice nitrifice zavistnice vedice ursoaice titanice slavice sinodice sapropelice recalifice râmnice pontice paralitice otice ontogenetice oleice noetice neautentice musonice megalitice localnice ilogice histologice gratifice geotectonice filogenetice fariseice exantematice eratice enigmistice eclectice durifice dermatologice densifice decodifice cocsifice cinegetice cartografice cainozoice bronhice boieroaice birocratice bentonice astmatice astenice apocaliptice antropologice antipiretice antifonice antagonice anemice alcaice aerostatice zmeoaice trohaice trofice spornice simptomatice scriptice șăgalnice rusifice protetice posttraumatice polinice ortopedice orgiastice oolitice ontologice nevrotice neritice muieratice microelectronice melodramatice macroscopice lexicografice înspice hidrodinamice geomorfologice gazifice gagice ftizice frenetice fluidifice filantropice faunistice enzimatice electrostatice drăcoaice criptice cistice celulozice cefalice cabalistice brahmanice biografice astrologice agronomice agnostice aglice acidifice voltaice vitrifice vânturatice teutonice teocratice tanice strabice șoricioaice soporifice serafice schismatice saponifice revalorifice radioscopice primăvăratice potasice policalifice numulitice nevrednice nevralgice neuropsihice metasomatice mesianice lunatice logistice logaritmice imunologice hispanice hiperbolice hieratice heruvice ftalice fonologice filatelice fenotipice euharistice epistemologice dermice demagogice cuantifice comarnice antroponimice antologice antispasmodice antihelmintice anacronice alotropice aerobice triclinice zincografice zigomatice wolframice vajnice termifice stratigrafice stocastice pontifice pomelnice petrochimice parodice parafinice panifice octosilabice nevârstnice melanice masonice leșietice ilice gentilice genealogice gelifice epigramatice endoreice distrofice degazifice cazuistice catalectice caice bionice balsamice axiomatice antiscorbutice andezitice agrozootehnice aforistice acromatice abiotice zăbavnice toponimice tipologice termofice subsonice sfârtice scitice salifice safice pugilistice proterozoice probabilistice portretistice plutonice platnice pidosnice partinice paleobotanice orfice nevolnice neștiințifice neogotice mongolice lignifice ișlice impurifice higroscopice geobotanice
Sus

Definiții din DEX:

ACTINOMÉTRIC, -Ă, actinometrici, -ce, adj. Referitor la actinometrie. – Din fr. actinométrique.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.021s