Cuvinte care rimează cu aținea; rime cu aținea
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "aținea":

Sus

Rime de gradul 1:

ținea susținea obținea menținea conținea aparținea reținea întreținea deținea abținea
Sus

Rime de gradul 2:

sprijinea originea ordinea marginea sinea îndeplinea imaginea atitudinea pâinea definea rușinea mărginea împlinea dezordinea altitudinea aptitudinea încetinea amplitudinea finea corectitudinea funinginea ruginea părtinea certitudinea suplinea similitudinea latitudinea promptitudinea plinea complinea pecinginea părăginea longitudinea incertitudinea multitudinea ieftinea bidinea vicisitudinea smochinea plenitudinea incorectitudinea gratitudinea doinea streșinea solicitudinea platitudinea magnitudinea exactitudinea beatitudinea ingratitudinea hainea autodefinea ginea bunghinea decrepitudinea hipercorectitudinea solitudinea habitudinea desuetudinea consuetudinea redefinea rectitudinea inaptitudinea servitudinea frichinea verosimilitudinea neordinea necorectitudinea turpitudinea mansuetudinea consimilitudinea hebetudinea vișinea concretitudinea nemarginea completitudinea colatitudinea inchietudinea disimilitudinea lasitudinea
Sus

Rime de gradul 3:

venea unea supunea spunea românea regiunea rămânea punea provenea propunea presupunea presiunea porțiunea pornea opunea omenea noțiunea mânea lunea întâlnea impunea expunea domnea dispunea dimensiunea devenea depunea compunea carnea asemenea afecțiunea acțiunea tensiunea televiziunea succesiunea stațiunea stăpânea secțiunea rugăciunea revenea reunea rațiunea pasiunea națiunea misiunea leziunea intervenea hrănea funcțiunea emisiunea diviziunea descompunea chestiunea bănea apunea viziunea uniunea transpunea tracțiunea suprapunea subdiviziunea stârnea scormonea rănea profesiunea pășunea minunea infracțiunea formațiunea eroziunea depresiunea bombănea așternea versiunea trăncănea slăbiciunea reuniunea promisiunea prevenea posesiunea pomenea operațiunea odihnea moștenea mâhnea izbucnea întrunea înșelăciunea înlesnea gonea fracțiunea dojenea cuvenea confesiunea ciocnea cernea ademenea vioiciunea variațiunea transmisiunea țâșnea stricăciunea scornea plesnea perfecțiunea menea locuțiunea jignea izgonea înțepenea înțelepciunea instrucțiunea înnebunea indispunea fuziunea cumpănea convenea ciocănea aluviunea ablațiunea zvâcnea zdrăngănea zăngănea trăsnea țigănea țicnea stânjenea sancțiunea repunea repeziciunea râvnea pocnea parvenea ostenea nebunea narațiunea lenea interacțiunea îndrăznea încremenea gestiunea flexiunea dușmănea coroziunea conexiunea ciobănea bodogănea aversiunea trosnea țăcănea răpunea răcnea prigonea nea înzdrăvenea îmbătrânea extensiunea expansiunea discernea concrețiunea căznea ascensiunea amărăciunea troienea survenea rebeliunea procesiunea previziunea predispunea pironea permisiunea micșunea mențiunea legiunea interpunea îngălbenea inflexiunea foșnea cremenea clămpănea cafenea bufnea bălăbănea agresiunea torsiunea surghiunea sesiunea rumenea primenea perversiunea jugănea înlemnea incursiunea imperfecțiunea fricțiunea ficțiunea disensiunea clănțănea cătrănea bocănea urnea suspiciunea strunea răstignea prepunea povârnea poticnea postpunea omisiunea juxtapunea inversiunea împăienjenea gălbenea fisiunea digresiunea croncănea contenea coeziunea canea adeziunea uscăciunea regresiunea recompunea radiodifuziunea plecăciunea pensiunea păgânea opțiunea mocnea diversiunea distorsiunea defecțiunea curtenea compresiunea cesiunea cauțiunea cătănea antepunea alunea rândunea zdroncănea scrâșnea sciziunea răbufnea pufnea prospecțiunea privațiunea precumpănea lihnea jecmănea invențiunea facțiunea deșertăciunea descumpănea concesiunea chelfănea cărăbănea canonea cănea bolovănea bălăngănea zvonea zăticnea tihnea sulimenea stagiunea slovenea redevenea radioemisiunea priponea opresiunea ocluziunea moliciunea migrațiunea loțiunea joncțiunea intruziunea incluziunea împământenea icnea hirotonea deșteptăciunea desțelenea contravenea contagiunea compasiunea cloncănea ciondănea viclenea smântânea reacțiunea putreziciunea ploconea păcănea mortăciunea minciunea izmenea încetățenea difuziunea detențiunea comuniunea cârnea aserțiunea abraziunea urâciunea tolănea tocănea temenea secesiunea săpunea represiunea recesiunea moșmonea manea înțelenea împrietenea genunea dicțiunea crâcnea coliziunea boronea anexiunea troncănea slomnea păienjenea moțiunea închinăciunea dezunea dezmoștenea dăngănea crănțănea alocuțiunea sfiiciunea repercusiunea păunea măcănea hipertensiunea hărtănea hârjonea efuziunea delațiunea conversiunea consemnațiunea comisiunea băjenea transgresiunea sălbăticiunea pocănea lecțiunea impulsiunea evaziunea duhnea chefnea arvunea admisiunea șumenea spurcăciunea morocănea întroienea inacțiunea imersiunea eliziunea dondănea confuziunea băsnea țopârlănea teșmenea recluziunea picnea nimenea imixtiunea îmblănea extruziunea destroienea deflexiunea convicțiunea clarviziunea bărănea supraexpunea deriziunea cremațiunea contorsiunea răznea râșnea indiviziunea goliciunea expozițiunea comprehensiunea aprehensiunea brebenea radiotransmisiunea zătonea șușanea săgnea remisiunea prădăciunea micțiunea meterhanea înecăciunea hipotensiunea excluziunea deșternea decompresiunea complexiunea băcănea aspersiunea abstențiunea abolițiunea zburdăciunea sufuziunea putrejunea prevaricațiunea hondrănea fântânea ecloziunea drepnea brobonea băunea absciziunea uzurpațiunea tolocănea supratensiunea submersiunea solomonea indicțiunea evicțiunea eluțiunea devoțiunea despriponea căftănea abluțiunea recțiunea pulsiunea profuziunea preterițiunea predomnea persuasiunea îndușmănea friganea fluxiunea coraziunea vexațiunea tipodimensiunea stricțiunea stricnea sedițiunea retrocesiunea refenea poțiunea oticnea neagresiunea interconexiunea îngropăciunea fermenea elocuțiunea egumenea corconea contrapunea trombonea reconversiunea iertăciunea damnațiunea benedicțiunea resciziunea reprehensiunea reîntâlnea reconvențiunea rânea propensiunea injoncțiunea împuțiciunea demolițiunea convocațiunea concusiunea autogestiunea reprobațiunea profanațiunea nervațiunea interlocuțiunea găitănea duhănea brăhnea arcănea oblonea microstagiunea incorecțiunea extorsiunea eluviunea devoluțiunea depravațiunea admonițiunea trisecțiunea teleemisiunea țăhnea subversiunea retrospecțiunea împăcăciunea gogonea genuflexiunea buzdugănea absoluțiunea turbăciunea supresiunea superpunea sprintenea secăciunea reversiunea retroversiunea repejunea partițiunea obversiunea măscăriciunea limpeziciunea hărșnea hăimănea fotoemisiunea fonațiunea emersiunea elecțiunea deplețiunea cuconea conservațiunea codănea supraimpresiunea subexpunea retrogresiunea redempțiunea gologănea țâfnea sustracțiunea suprafuziunea sumisiunea evulsiunea drângănea coluziunea cocțiunea ciocmănea solifluxiunea perempțiunea însurăciunea flencănea contențiunea agnațiunea aflicțiunea accesiunea subtensiunea radiostațiunea buznea tălăncănea merdenea mătăciunea lesniciunea intercesiunea descotoșmănea descensiunea derogațiunea albiciunea tergiversațiunea suprapresiunea redhibițiunea presesiunea obtuziunea mâhniciunea înstăpânea ingresiunea uzucapiunea probațiunea reducțiunea recognițiunea interversiunea emoncțiunea coposesiunea amplexiunea magnetostricțiunea volițiunea simțiciunea răcănea inflicțiunea importațiunea expuncțiunea evecțiunea despăienjenea degresiunea antifricțiunea monițiunea introgresiunea cogestiunea hipotracțiunea subpresiunea stârpiciunea retorsiunea prufnea interpretațiunea extraversiunea eversiunea ecluziunea despironea mixtiunea isteciunea îngălăciunea autotracțiunea adempțiunea transsubstanțiațiunea tanea extroversiunea adjoncțiunea incomprehensiunea pârâciunea detorsiunea crudiciunea contrapresiunea introversiunea misdiviziunea demipensiunea preempțiunea electrostricțiunea miscellanea intensiunea fideiusiunea prelecțiunea amărătăciunea lerpenea pretutindenea
Sus

Definiții din DEX:

AȚINEÁ vb. II. v. aține.

AȚÍNE, ațín, vb. III. 1. Refl. și tranz. A pândi trecerea cuiva (stând în calea lui). ♦ (Rar) A se ține după cineva; a urmări. 2. Refl. A fi sau a sta gata pentru a prinde ceva (care încearcă să scape). [Var.: ațineá vb. II] – Lat. *attenere (= attinere).

A AŢÍNE aţín tranz. (persoane) A opri pentru scurt timp cu un scop premeditat. /<lat. attenere

A SE AŢÍNE mă aţín intranz. 1) A sta în cale. 2) A merge mereu în imediata apropiere (a cuiva sau a ceva); a se ţine. 3) A sta gata pentru a prinde ceva. ♢ Aţine-te! păzeşte-te! /<lat. attenere

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.006s