Cuvinte care rimează cu țiplă; rime cu țiplă
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "țiplă": (vezi și țipla)

Sus

Rime de gradul 2:

multiplă triplă
Sus

Rime de gradul 3:

simplă întâmplă amplă suplă contemplă tâmplă cuplă acuplă decuplă octuplă cvadruplă centuplă sextuplă
Sus

Rime de gradul 4:

află agricolă specială boală socială cală celulă centrală cereală circulă regulă egală școală formulă vegetală spaniolă inițială internațională vocală locală sticlă mobilă moleculă morală normală paralelă particulă umblă populă verticală acumulă anuală argilă articulă socoteală capitală capsulă stimulă variabilă cheltuială corală utilă răsculă stelă sensibilă finală regală fosilă funcțională granulă greșeală umflă îndoială înșelă insulă izolă laterală sală manuală medievală milă reptilă navală nobilă ovală tablă petală spălă spală velă suflă ală anulă veselă bilă căciulă temporală calculă catedrală reglă răscoală controlă dublă fecală femelă globulă instală integrală lentilă sculă violă nazală nuvelă oală pală pedală peliculă penală poală transversală vâslă asimilă cerneală chilă urzeală dantelă migdală semnală diferențială epistolă gazelă hidrocentrală imperială spirală lamelă lexicală longitudinală scoală oboseală pastorală perlă pilă poreclă silă alveolă asamblă bală șopârlă breaslă umbrelă buclă veziculă bulă capelă căptușeală rânduială coagulă colă urlă fabulă fasciculă filă rulă hală huilă îndrăzneală învoială tencuială simulă modelă sepală mutilă nivelă sfeclă ondulă tabelă amețeală apelă portocală țesălă zăpăceală răsuflă clorofilă corolă cupolă debilă decolă digitală distilă dorsală exilă fală tală foliolă gală zecimală iveală ștampilă mamelă mizerabilă movilă riglă țiglă umezeală nulă osteneală parabolă pardoseală peninsulă umbelă anihilă aureolă bănuială bosumflă răceală busolă cămilă caniculă carpelă cartelă chibzuială cizelă coală rebelă consolă solă diagonală torpilă împilă virgulă intercală rivală iuțeală majusculă manivelă migală minusculă șenilă mocirlă valvulă păcăleală parcelă pâslă pastilă strangulă tutelă plictiseală profilă pupilă pustulă ambală amigdală auriculă bretelă camuflă șindrilă condițională croială destrăbălă dialipetală exală filială flecăreală gălbeneală gamopetală greblă vilă înrolă intitulă învălmășeală invizibilă termocentrală rolă stavilă manipulă năvală neorânduială variolă papilă sfială pensulă pilulă toropeală acvilă bagatelă bârfeală candelă capitulă chiflă sigilă claviculă speculă congelă ustensilă zăbală dereglă derulă deșelă deșală disimulă echivală santinelă excelă fandoseală fistulă grilă însăilă insuflă labială schelă magistrală mântuială matahală modulă nădușeală necropolă parolă zăpușeală postulă sulă zugrăveală voală basculă sclifoseală revelă dală depilă dezarticulă escală etală fierbințeală fiolă flagelă sminteală scală gondolă repezeală hulă idilă inhală inoculă zicală uvulă moleșeală momeală namilă nicovală rotilă palatală patrulă pendulă persiflă șovăială adițională adulă amorțeală aulă canibală zambilă contribuabilă defilă dezumflă ejaculă făgăduială flanelă franzelă gâdilă zbenguială răgilă smoală înghesuială înnobilă târlă maimuțăreală metropolă mulă tocmeală oscilă pălăvrăgeală parietală rotulă trăncăneală sihlă pravilă prevală provensală pungășeală acuarelă teslă antiparticulă bălă banderolă băteală stilă sablă buimăceală campanulă copilă corelă cumulă cuticulă somnambulă demolă disimilă emailă feculă glomerulă hiperbolă treflă recapitulă încetineală libelulă mandibulă mierlă sandală nuculă odraslă pâclă tânjală pitulă rujeolă prosteală rablă alelă cabală siglă citadelă sporovăială denivelă dentală surlă stipulă fibulă gamelă gârlă guturală scrobeală scrofulă interpolă lingușeală maculă curmală rigolă țicneală metabolă senilă molă nacelă nimereală refulă prăsilă acidulă agoniseală aiureală amăreală argăseală automutilă bielă bienală bombăneală buglă turlă chelfăneală sinovială ciulă clientelă cobilă trefilă copulă culă dăulă dezolă dogoreală faclă hidrofilă îmbulzeală înmatriculă iolă vacuolă junglă vehiculă sineală țoală năbușeală racolă orânduială papulă sistolă rublă sedilă ventilă acropolă albăstreală autoreglă suprapopulă cambulă spoială caramelă schimonoseală compilă cotarlă sprinteneală creolă spuzeală cupulă debusolă diastolă escadrilă sfârșeală feștilă glandulă zeciuială hoinăreală împărțeală interpelă labilă radiculă macromoleculă semivocală pineală plămădeală potriveală spatulă sucală acreală șușoteală bâjbâială bălăceală canulă caraulă ciupeală cleveteală codârlă colaterală decelă dezasamblă driblă forfoteală găteală gesticulă gherilă gladiolă scapulă reciclă îndestulă îngălă raclă țesală jubilă lâncezeală ligulă matricolă rafală obială potricală reveneală țaglă autoflagelă axilă blastulă canelă păcală cerebrospinală cicăleală dedublă somnolă desigilă dracilă scorneală sucursală gorilă gratulă târguială imortelă sâcâială corticosuprarenală manelă zguduială tocilă nichelă padelă stolă poleială pricopseală albumeală apostilă stinghereală bacanală văicăreală barcarolă bolboroseală cablă calcicolă campanilă sibilă chiverniseală clipoceală corlă ragilă crilă diblă tiflă epilă uluială gherlă scrânteală învârteală jugulă locomobilă migăleală moțăială muruială negreală neregulă obnubilă săpuneală păruială sforăială zbânțuială șoselă ploconeală poceală ponegreală prașilă primulă turelă ațipeală autoutilă bâzâială boială survolă zbârnâială cislă cocleală vestală curatelă farandolă ferdelă fofilă siliculă gonflă hărțuială îmbălă intabulă rondelă maclă măguleală tăbăceală vâjâială opăreală propteală abureală aciolă anghilă areolă bâlbâială barabulă bronhiolă camarilă văruială ciomăgeală rubeolă ciorovăială răscroială reculă stânjeneală devlă dirijorală exmatriculă extrapolă racilă flotilă foială fumarolă îmbrânceală încâlceală zgâlțâială tropăială jilăveală maslă matriculă tibială vatală zapcială muflă năuceală șarlă reformulă tăgăduială picoteală tăifăsuială piroteală trambală priveală asibilă uredinală scălâmbăială bodogăneală chiorăială reprofilă cordelă coșenilă crenelă dabilă decală decapsulă decongelă dubeală duelă etolă scofală fibrilă foliculă scărmăneală șperlă xantofilă zvâcneală mantelă microparticulă batială mocăială rimelă pârleală preambală pripeală zornăială pudlă amăgeală antimetabolă boceală cabriolă cahlă căpială chicoteală ciondăneală depopulă discobolă țăcăneală filomelă gâfâială tânguială recalculă higrofilă triangulă labiodentală repopulă xenofilă mituială mucezeală născoceală obrinteală plantulă saulă primeneală absidiolă aeriseală stipelă târnoseală microhidrocentrală beteală bilabială bocăneală bricolă cârpeală verzală codeală congratulă dârdală defulă fleșcăială udeală gamosepală sulimeneală trânteală reinstală hemimetabolă horcăială răvășeală iconodulă viermuială tărăgăneală îngrămădeală instilă mâglă xerofilă mandolă mantilă martingală varicelă orăcăială tombolă pasarelă stradelă pițulă pohfală popreală acioală ancolă anemofilă arteriolă tăvăleală benchetuială bruftuială cătrăneală chelălăială vergelă clipeală ritornelă coșcoveală viscoleală dârvală dezasimilă țidulă emasculă fasoleală filozofală grămădeală heliocentrală huruială jimblă luciolă lunulă maxilă trilaterală micromoleculă mișuială morocăneală sclipeală sfârlă rumeneală pianolă pospăială precalculă probozeală prunelă albeală aspreală atelă surfilă translă tarantulă buchiseală buhăială bumbăceală bușeală căpătuială caravelă caserolă urluială demulă vânzoleală etilă faculă fâsâială fontanelă fulă fulguială tarantelă înfiolă jecmăneală jonglă termoizolă schilodeală mangleală mânjeală redistilă nebuneală opinteală zbârceală ariceală biciuială boscorodeală boșorogeală bracteolă brambureală recelă buterolă căneală cavilă cioaclă topilă speteală coraslă cuculă dârdâială zăcășeală zărgheală efilă electrocoagulă gastrulă girandolă hecelă huiduială tărbăceală răfuială înstelă răgușeală jupuială mardeală vafelă roșeală molfăială tulbureală muștruluială novelă reutilă râgâială oripilă pârjoală păsuială stropeală rindelă bălăbăneală bălmăjeală betejeală brioală brodeală cabulă codirlă colcăială taulă extremală fățuială smiorcăială hămăială șperțuială târnuială izmeneală zvârcoleală șterpeleală marghioleală micelă microfosilă mormăială scliviseală râcâială opreală țopăială șinșilă picromigdală pițigăială pomeneală prăjeală ametabolă aromeală asupreală burnițeală burzuluială canoneală cârâială cariolă centilă reambală ciordeală coromâslă coronulă denichelă fereală gargariseală ghileală reînmatriculă guzlă remobilă zebereală hidroizolă zdupăială jintuială justițiabilă steblă semifinală răzuială zăluzeală salmonelă mocoșeală zălezeală mutulă ostiolă sfeteriseală paspoală pergolă pisălogeală sfârâială clămpăneală clănțăneală dibuială dichiseală dospeală drosofilă sorcoveală espingolă etiolă frunzăreală geală zăhăială năimeală oblojeală pentapetală trândăveală poghibală porneală portsculă stropoleală pubelă puerperală
Sus

Definiții din DEX:

ȚÍPLĂ, țiple, s. f. Membrană subțire făcută din intestinele sau din bășica animalelor și folosită pentru a acoperi ermetic borcanele cu conserve sau (astăzi rar) în locul sticlei la ferestrele caselor țărănești; p. ext. celofan. – Cf. ngr. tsípa, bg. cipa.

ŢÍPL//Ă ~e f. înv. Membrană subţire şi transparentă, obţinută din băşica sau intestinele unor animale, care avea diferite întrebuinţări (înlocuia geamul la ferestre, servea la închiderea ermetică a borcanelor etc.). ♢ A se ţine într-o ~ a se ţine foarte slab. /<ngr. tsípa, bulg. cipa

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

TÍPLĂ s. burduf. (~ la ferestre.)

ŢÍPLĂ s. v. celofan.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.007s