Cuvinte care rimează cu însemnători; rime cu însemnători
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "însemnători":

Sus

Rime de gradul 1:

sărbători curgători corespunzători conducători asemănători vânători următori producători lucrători jucători înconjurători dăunători convingători căsători călători vânzători schimbători rumegători purtători pătrunzători judecători înșelători înotători vătămători trecători supărători sunători stătători premergători măsurători luptători înțepători cingători cercetători arzători agățători zburători usturători susținători satisfăcători respingători încântători impunători dregători distrugători dezgustători cântători atrăgători apăsători seducători nepăsători învățători înspăimântători începători fermecători emițători cumpărători bătători ascultători apărători șuierători reproducători numărători necruțători necorespunzători mușcători mișcători învingători îndrumători denunțători cunoscători căzători câștigători ascunzători ajutători traducători trădători răsunători legători deținători cuprinzători amenințători alergători aducători sfidători răufăcători prezicători nerăbdători înfiorători făcători defăimători crescători cățărători zicători turnători spărgători spălători prinzători plângători înțelegători înfricoșători cutezători colindători binefăcători aruncători zăcători visători ucigători tulburători țesători temători răzbunători prevăzători neîndurători întrerupători fumători fulgerători transmițători suflători strecurători strângători șezători rezemători răzători răspunzători răbdători prădători nesatisfăcători neîncrezători mulgători insultători îndurători încăpători cugetători compromițători apucători alegători vindecători stricători pișcători neiertători îngrijorători închizători îmbătători deschizători dătători ațâțători urzicători tremurători revoltători neconvingători mergători mâncători înălțători dezmierdători cărători triumfători trăgători spânzurători secerători scrutători săltători săgetători reducători recunoscători promițători păstrători nevăzători îndestulători încrezători iertători depănători chemători căutători alintători văzători vânturători urători prelucrători neschimbători neascultători închegători încărcători desfătători depunători afumători adunători urcători surâzători strigători ștergători alunecători adăpători vărsători ungători treierători scăldători nerecunoscători lăsători împovărători alinători răsuflători înduioșători cruțători mutători fătători deșteptători descrescători călcători asigurători răsturnători petrecători înviorători întrebători cuvântători cutremurători corupători astupători tunători străpungători străbătători semănători scăpărători ruinători rugători recăsători pierzători murmurători însurători detunători descărcători cercători
Sus

Rime de gradul 2:

scriitori referitori privitori muncitori motori locuitori factori creatori compozitori autori ajutori viitori strălucitori răpitori protectori pictori negustori mirositori migratori generatori directori actori vrăjitori vorbitori târâtori servitori receptori răcoritori otrăvitori fondatori domnitori dansatori conservatori conductori calculatori viețuitori sculptori respiratori păstori operatori observatori moștenitori martori învelitori întemeietori înregistratori infractori indicatori guvernatori folositori doctori datori constructori binevoitori amatori vectori stăruitori spectatori slujitori promotori oratori nefolositori muritori lucitori izolatori inventatori inițiatori îngrozitori hotărâtori debitori creditori colaboratori cerșetori administratori sperietori semiconductori redactori provocatori plutitori plictisitori păzitori ocrotitori nemuritori navigatori moralizatori molipsitori lingușitori jignitori iubitori însoțitori exploratori editori ctitori consumatori chinuitori castori amplificatori uimitori transformatori stimulatori reformatori prozatori organizatori monitori mijlocitori îngrijitori informatori încuietori hrănitori ghicitori cultivatori cititori acceleratori vibratori vâltori tartori strâmtori sclipitori scamatori rotitori risipitori locțiitori izbitori istovitori întăritori inspectori înlocuitori îngăduitori înfloritori înăbușitori gânditori disprețuitori dictatori curtenitori cuceritori catalizatori amăgitori admiratori umilitori uluitori trântori tânguitori supraveghetori șovăitori salvatori roditori revelatori regulatori realizatori răuvoitori rătăcitori putori propagatori pretori perceptori nimicitori mediatori legiuitori interlocutori înnoitori inflamatori impostori gladiatori gâlcevitori elevatori distribuitori despărțitori desenatori croitori comentatori coborâtori circulatori ciocănitori cârmuitori calomniatori călăuzitori batjocoritori aviatori așchietori animatori zguduitori transportori senatori scânteietori rectori predicatori pețitori părtinitori păgubitori ofensatori numitori novatori neroditori mântuitori lipitori lectori inovatori evocatori electori dogoritori decoratori colectori cicălitori biruitori bănuitori asupritori amețitori agitatori adoratori ademenitori acumulatori vizitatori vestitori tutori țiitori silitori sfătuitori secretori reductori primitori pregătitori povestitori perforatori obositori neștiutori instigatori inspiratori înjositori exploatatori excretori educatori donatori devastatori costisitori cositori continuatori cioplitori cheotori cheltuitori cantori bocitori bârfitori auditori ursitori tranzistori translatori stabilizatori simțitori șerpuitori privighetori povățuitori pastori moderatori mânuitori mângâietori jefuitori ispititori iscoditori invadatori instructori imitatori grăitori formatori falsificatori denigratori declamatori copleșitori clevetitori aspiratori agricultori acompaniatori stăpânitori răcitori purificatori propovăduitori prezentatori prevestitori pieritori nesimțitori mulțumitori mentori liniștitori inhibitori încasatori exportatori evaporatori edificatori delatori covârșitori conspiratori alcătuitori acuzatori zbârnâitori vopsitori vasoconstrictori tămăduitori tăietori solicitatori separatori sârguitori retori repetitori preparatori plantatori ordonatori opritori nepieritori mistuitori meditatori lămuritori inductori îndatoritori îmbietori făuritori extinctori executori corectori conciliatori compensatori băutori apicultori acoperitori abductori zeflemitori zâmbitori versificatori urzitori stivuitori râvnitori pustiitori prevenitori pontatori manipulatori împăciuitori gonitori expeditori dominatori declanșatori competitori argăsitori achizitori zornăitori viticultori testatori stropitori știutori pulsatori programatori profitori prestidigitatori poruncitori ponegritori pizmuitori perturbatori ondulatori nepărtinitori măgulitori locomotori locatori institutori extractori excitatori eliberatori dărăcitori cotropitori clocitori canotori asurzitori anchetatori zuruitori zăngănitori urmăritori supraviețuitori suplinitori spoitori șicanatori semnalizatori scormonitori recuperatori recitatori răspânditori raportori profanatori procuratori prigonitori precumpănitori prăjitori popularizatori pocnitori pârâtori montatori mobilizatori înfăptuitori importatori imperatori făptuitori depilatori curatori conectori calcinatori zdrobitori țâșnitori supraconductori sortatori sintetizatori săditori restauratori răscolitori preceptori persecutori odihnitori năvălitori modificatori modelatori mărturisitori însuflețitori înrobitori încălzitori împărțitori ilustratori examinatori dilatatori dezertori detractori constrictori consolatori conlocuitori compătimitori atacatori zăpușitori trăitori telespectatori taxatori suitori subordonatori sfredelitori sfâșietori răzuitori pilduitori omorâtori nemulțumitori neliniștitori neîngăduitori născocitori marcatori lecuitori jeluitori doveditori doftori descoperitori biostimulatori arhipăstori zelatori voitori vasomotori vasodilatatori vâjâitori văcsuitori uzurpatori trebuitori scobitori scârțâitori probatori prestatori plăsmuitori patinatori naratori montori împrejmuitori huruitori hipnotizatori fățuitori distilatori descurajatori depuratori delapidatori contemplatori atotștiutori armatori antevorbitori adulatori adoptatori ziditori zăbovitori vulgarizatori violatori valsatori scrântitori restitutori răsucitori puitori plesnitori masticatori incitatori germinatori foșnitori fixatori filatori extirpatori expiratori emulgatori depanatori compilatori colonizatori coautori civilizatori chestori centralizatori cantautori bobinatori aprobatori aductori adnotatori vezicatori vălțuitori uneltitori sfârâitori reprobatori reparatori pricinuitori potolitori poftori plătitori pacificatori ochitori multiplicatori laminatori jinduitori izbăvitori încurajatori incendiatori împletitori glăsuitori fălțuitori epilatori diriguitori dănțuitori compactori combinatori clocotitori
Sus

Rime de gradul 3:

zbori valori ușori tumori superiori sonori sori ori măsori interiori inferiori flori exteriori desfășori culori anteriori uneori ulteriori spori sfori scrisori profesori omori nori mori minori majori înfășori înconjori incolori închisori dori cobori arbori favori zori viori vigori vapori surori regizori posteriori înflori hori erori dirijori carnivori erbivori dobori batjocori amplori umori tenori sudori strecori seniori răcori precursori posesori pori feciori ciori adori succesori insectivori inodori înfiori implori ignori evapori compresori ardori acrișori orori maiori împresori gravori dogori difuzori chiori căpriori ambasadori unsori subsuori splendori pudori ninsori multicolori fiori bujori rigori perișori obori meteori grandori comori cocori candori terori strânsori priori predecesori peștișori nurori duhori controlori antrenori roșiori redresori procurori omnivori furnizori deseori tricolori toreadori puișori prinsori porcușori merișori juniori infuzori divizori revizori prigori palori omușori labradori cicori cascadori brădișori antreprenori tunsori rumori voiajori polizori pilori opresori nemțișori mărțișori gălbiori deplori aliori albișori adeseori zgripțori vâlvori untișori ultrasonori trișori suspensori stupori schiori salahori modelori însori frezori efori dihori bănișori antecesori agresori plusvalori verzișori verișori urdori unicolori stobori lingori frugivori farsori contravalori conchistadori somnișori scursori presori matadori finisori elebori despresori condori cartofori bicolori acordori trasori săcușori rareori pogori mâțișori lăptișori insonori fumivori dresori cenzori căișori bălăiori asesori albiori teișori mărișori furori fervori cuscrișori cornișori confesori coafori aișori tehnicolori sfințișori plonjori patinori mulsori micșori lori lăsniciori izocori impudori defensori cursori comandori colțișori zoospori rafinori maori machiori extensori emailori defavori calibrori
Sus

Definiții din DEX:

ÎNSEMNĂTÓR, -OÁRE, însemnători, -oare, adj. (Înv.) Important, însemnat (2). – Însemna + suf. -ător.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ÎNSEMNĂTÓR adj. v. important, înalt, însemnat.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s