Cuvinte care rimează cu înaltă; rime cu înaltă
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "înaltă": (vezi și înălță înălța înalță)

Sus

Rime de gradul 2:

altă cealaltă unealtă baltă saltă haltă exaltă daltă laolaltă asfaltă învoaltă asaltă ailaltă
Sus

Rime de gradul 3:

multă cultă dezvoltă rezultă ascultă boltă săltă revoltă adultă insultă recoltă zveltă deltă consultă celtă ocultă voltă incultă catapultă decoltă învoltă exultă auscultă
Sus

Rime de gradul 4:

această adeptă adevărată sută agentă plată ajută limită suportă stă reprezentantă arătă notă președintă poartă armată artă ridicată tată gustă purtă îndreptă repetă reprezintă luptă bogată plăcută bucată respectă îngustă cântă căpătă capătă unită cartă câtă căută caută imită poetă cercetă prezintă prezentă pată insectă completă componentă constă plantă încetă vită mată judecată milită creată importantă scurtă reprezentă curentă purtată dată datorită sfântă transportă treaptă născută derivată manifestă pestă directă dreaptă parazită execută exercită există faptă fată fătă independentă formată fostă spată specialistă acceptă planetă pantă adaptă adoptă afectă variantă agită alimentă uită venită arată violentă artistă așteptă așteaptă atestă rachetă bătută împrumută interpretă nuntă revistă ceartă rezistentă coastă ruptă compactă comportă condamnată conductă țintă constantă orientă corectă perfectă studentă violetă curată secretă sectă merită cută permanentă hartă transparentă defectă denotă dicotiledonată durată intrată lăsată soartă pastă roată necunoscută evidentă îndepărtă existentă exportă vârstă ferată frecventă lentă fundată vestă abundentă salută invită alăturată rezistă iertă portă antă aparentă sărată trăită arestă arhitectă mută suficientă atentă augustă profită avântă sedimentă iubită mărită săgeată îmbătă băută importă brută burtă plută insuficientă cântată ceată certă cită ciudată iută nevastă concomitentă precedentă constată contractă coordonată coptă îmbată poftă creastă ilustrată reușită cvintă mintă ținută definită înaintă delimită trată depărtă descendentă persistentă deșertă deșteptă deținută dezgustă discută dispută dominantă echivalentă elegantă turtită listă iartă sonată evită poștă solistă reflectă exploată întărită proiectă inventă fericită pătă frământă fustă încântă indiferentă stridentă achită săpată adunată înghețată alintă anchetă pătată pulverulentă insistentă plăcintă servită ascendentă asistă avocată prostituată bicicletă candidată mixtă suită solicită casetă castă chimistă întristă orbită parașută relată spartă compozită concurentă oprită conduită predominantă conștientă toartă sărută vizită copită cornută costă cotă crustă cugetă strâmtă cvartă răsărită setă dependentă depozită desfătă desfată raportă recită silită înotă privată pictă necesită regretă excită solventă fabricantă fontă vânătă gătită sită gheată precipită privită acuzată reglementă hidrată ambulantă modestă anecdotă înspăimântă paletă rănită intersectă pianistă baghetă bancnotă salată slută bată batistă sărită biletă înfruntă prescurtă sculptă ziaristă cantată înmormântă infectă ciocolată clientă întărâtă montă valută competentă publicistă insistă leucocită consonantă contestă corespondentă incidentă incită instrumentistă incintă persecută zvântă persistă pută muzicantă deputată odată dezmintă dilată turtă economistă proeminentă lopată excelentă experimentă extravagantă redactă ezită fermentă înfiptă pistă vedetă niciodată fotă inteligentă fremătă friptă geantă ordonată gloată absentă slăbită accidentă șoaptă toaletă purulentă împrăștiată adolescentă totodată amantă recrută inconștientă țigaretă secetă impută astringentă suspectă medită rentă mulțumită bonetă rată traistă sucită preexistentă asmută lingvistă răsplată captă sortă căruntă palpită rozetă urgentă văită comentă vaită nepoată motocicletă vicepreședintă confruntă contă invitată tocată scăpătă scapătă copertă limbută cosită răchită cravată crestă cretă placentă intermitentă cumpătă mită preponderentă presată năpastă suplimentă prestă tangentă juristă dezorientă mantă documentă indecentă edită eficientă exponentă facilită fantă regentă ferită protestă flotă neglijentă influentă găleată optă garantă materialistă patentă sâmbătă operetă ignorantă ofertă admonestă aferentă prudentă șchiopătă amprentă antecedentă lunetă aristocrată atletă autorizată refractă bauxită strănută împută sfințită cataractă recăpătă turmentă pisată incandescentă comerciantă cometă lamelibranhiată vată consecventă consistentă subită pleată cruntă culminantă violonistă pacientă vomită delegată injectă devotă pretă recapătă discredită irită divergentă inocentă elită redată eseistă etichetă monocotiledonată înfierbântă expertă explicită felicită fragmentă gazetă trompetă rută sanscrită absolventă intendentă acostă acredită acrobată adiacentă scăpată ajustă alăptă ambiantă sleită nereușită indolentă apăsată apretă suculentă arborescentă argată ascetă repurtă asortă tabletă bâtă beligerantă grotă boantă botă botanistă perseverentă calotă capotă tricotă sextă cineastă gută colonistă conectă turistă saprofită contingentă ornamentă inculpată convergentă copistă strămută cosmonaută covată transplantă cuvântă pregetă votă latentă demontă rețetă deodată devastă dietă îndată dormită dotă împachetă întreținută marionetă lățită escortă ripostă flată lăcustă fundamentă vărgată jachetă machetă păscută lamentă tomată încumetă adnotă afrontă mentă albită alertă inexistentă navetă aortă pregnantă argumentă arogantă astă statuetă binecuvântă biochimistă bivalentă secantă ospătă brichetă castanietă ciută clementă impertinentă coerentă complotă încruntă consistă organistă prejudecată croată cucută periclită numerotă debută delectă dementă retractă detectă surescită dezinfectă dictă oftă discordantă disonantă pilotă jigărită slăvită moletă tentă învârtită fațetă vibrantă fluorescentă folcloristă frântă îmbărbătă punctă patriotă iată literată alpinistă ampută pită argintă asistentă ștafetă pontă banchetă basculantă indulgentă bortă bucălată camătă premedită căpută caretă permută suscită celestă reconfortă ursită împrospătă cochetă cocotă sonetă încleștă comută concludentă penetrantă scrută insolentă croșetă selectă cumnată iminentă răpită tractă decapită descântă vrută manșetă elocventă eminentă tastă smerită exigentă festă filată flagrantă mușcată gravită regată postă maltrată aftă inconstantă anahoretă proxenetă pirită planșetă scenaristă indehiscentă ispită țeastă uzită văietă testă bărbierită stalactită birocrată radiantă haită boltită brevetă bulbucată hepatită impotentă cărată receptă reclamantă neatentă implantă colectă vaietă concordantă inspectă cuscută debilită segmentă decentă dentistă deportă recalcitrantă deshidrată siluetă infestă exuberantă farmacistă flașnetă fluentă videocasetă forfotă luminescentă getă activistă aderentă altădată parlamentă amuletă anarhistă anatomistă vehementă inconsecventă augmentă polivalentă automobilistă bancrută imprudentă jignită pliantă însetă plită margaretă infantă omletă intransigentă rezultantă chiuvetă cimentă șleahtă vacantă vegetă intentă condimentă congruentă tolerantă rabotă ineficientă corpolentă criptă debită trivalentă depistă dezertă sfruntă distantă mărgărită pretendentă servietă portantă labiată exceptă piruetă exorbitantă figurantă înnoptă filetă practicantă integrantă fotbalistă incoerentă gintă interceptă tetravalentă agată scontă analistă incrustă aripată artrită ascomicetă baionetă săgetă beregată beretă vigilentă bronșită carotă chetă chită pipotă păstorită clătită coabită compartimentă complotistă pățită șamotă jantă înfometă corlată scelerată xerofită reabilită inerentă îngrășată decadentă deferentă degustă dehiscentă delincventă descompletă supraalimentă pertinentă diletantă dinamită recurentă ebonită epată turbulentă lăută leită implementă fentă guvernantă fondantă imanentă fosforescentă protagonistă glotă granată acrită adenită afaceristă stalagmită aspirată aspirantă imprimantă avortă poșetă bantă barată rărită licită cabrioletă volută împlântă manipulantă ceastă moralistă scenetă prostată rulotă coexistă cohortă teracotă termită incompetentă subzistă horbotă serată securistă vinietă traficantă cuantă deconcertă deconectă deficientă restantă dendrită deponentă derută obiectă detestă urbanistă intolerantă trompetistă echidistantă molestă estetă opalescentă flintă fregată înveșmântă abilită aeronaută alternantă amanetă suspantă pigmentă bacalaureată balistă baretă speculantă cementă centripetă ceramistă jurnalistă umbrită ciubotă colită propagandistă conjunctivită detentă detractă poiată șută donată poliomielită redingotă egretă hrănită enterită escamotă salopetă floretă relictă
Sus

Definiții din DEX:

ÎNÁLT, -Ă, înalți, -te, adj. 1. Care se ridică mult în sus; foarte ridicat. ◊ Frunte înaltă = frunte mare, lată. ♦ (Substantivat, n.) Înălțime. ♦ (Despre ființe) De statură mare. ♦ Care se găsește la înălțime (mare). 2. (Despre sunete) Ascuțit2, subțire, acut. 3. (Despre tensiunea curentului electric, despre presiuni) Care are valoare sau măsură mare. ♦ (Despre frecvență) Cu un număr mare de perioade pe unitatea de timp. 4. Fig. Care este situat pe o treaptă ridicată în scara valorilor sau a importanței; superior; deosebit, important; distins, măreț. ◊ Înaltă fidelitate = calitate a unor aparate sau sisteme electroacustice de a reda cât mai fidel semnalele sonore (înregistrate); hi.-fi. [Var.: nalt, -ă adj.] – Lat. in altum.

ÎNĂLȚÁ, înálț, vb. I. 1. Tranz. și refl. A (se) îndrepta în sus; a (se) ridica. ◊ Expr. (Tranz.) A(-și) înălța ochii = a privi în sus. (Intranz.) A înălța din umeri = a ridica din umeri în semn de nedumerire, de neștiință, de nepăsare etc. ♦ Tranz. A face să fie mai înalt prin ridicare și așezare pe un obiect situat mai sus etc. ♦ Refl. (Rar; cu determinarea „pe cal”, „în șa”) A se urca pe cal; a încăleca. 2. Refl. A deveni mai înalt; a crește. 3. Refl. (Despre clădiri, monumente etc.) A apărea, a se ivi (în toată înălțimea). 4. Tranz. A construi, a clădi. A înălța o casă. 5. Tranz. A ridica vocea, tonul; a pronunța tare. ♦ Refl. (Despre voce, glas, sunete) A se auzi (limpede). 6. Tranz. A ridica pe cineva în rang. ♦ Fig. A ridica din punct de vedere spiritual. Poezia înalță sufletul. ♦ Refl. A se arăta trufaș; a se mândri. [Var.: (reg.) nălțá vb. I] – Lat. inaltiare (< altus).

ÎNÁL//T1 ~tă (~ţi, ~te) (în opoziţie cu scund şi jos) 1) Care se întinde mult în sus. Casă ~tă. ♢ Frunte ~tă frunte lată, mare. 2) Care se află la mare înălţime. Loc ~. 3) Care este mare de statură; lung. Un om ~. 4) Care este ridicat (ca valoare, intensitate, mărime etc.). Curent electric de ~tă tensiune. Recoltă ~tă. 5) (despre sunete, voci) Care are un ton subţire. Notă ~tă. /<lat. in altum

A ÎNĂLŢÁ înálţ 1. tranz. 1) A îndrepta în sus; a ridica. ~ via pe araci. 2) A face să devină mai înalt. ~ un perete. 3) (clădiri, construcţii) A făuri prin lucrări de construcţie; a ridica; a dura; a edifica; a construi; a zidi; a clădi. ~ un nou oraş. 4) (vocea, tonul) A face să crească în intensitate. ~ glasul. 5) înv. A ridica în grad; a avansa. 6) fig. A face să devină mai nobil; a înnobila. Muzica înalţă sufletul. 7) fam. A ridica în slăvi; a slăvi; a glorifica; a exalta; a elogia; a cânta. 2. intranz. : ~ din umeri a face un gest de neştiinţă sau de nedumerire. /<lat. inaltiare

A SE ÎNĂLŢÁ mă înálţ intranz. 1) A creşte în înălţime; a se ridica. 2) A se îndrepta în sus; a se ridica. 3) (despre clădiri, monumente etc.) A se impune prin înălţime evidenţiindu-se. /<lat. inaltiare

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ÎNÁLT adj., s. 1. adj. ridicat. (Un loc ~.) 2. s. înălţime. (În ~ cerului.) 3. adj. lung, mare. (Un om ~.) 4. adj. acut. 5. adj. ales. 6. adj. v. important. 7. adj. v. ridicat.

ÎNĂLŢÁ vb. 1. a (se) ridica, a (se) sui, a (se) urca. (Se ~ în înaltul cerului.) 2. (BIS.) a se ridica, (înv.) a se văznesi. (Iisus s-a ~ la cer.) 3. v. întinde. 4. v. ridica. 5. v. arbora. 6. a creşte, a se ridica, a se urca. (Viţa s-a ~ mult de la pământ.) 7. v. creşte. 8. v. construi. 9. a răsări, a se ridica. (S-a ~ un nou oraş.) 10. a (se) ridica, a (se) urca. (A ~ glasul, vocea.) 11. v. promova.

ÎNĂLŢÁ vb. v. făli, fuduli, grozăvi, infatua, împăuna înfumura, îngâmfa, înnobila, lăuda, mândri, semeţi.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.009s