Cuvinte care rimează cu zootehnice; rime cu zootehnice
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "zootehnice":

Sus

Rime de gradul 1:

tehnice electrotehnice hidrotehnice politehnice radiotehnice mnemotehnice agrotehnice agrozootehnice
Sus

Rime de gradul 2:

puternice organice mecanice electronice comunice vulcanice unice cronice britanice armonice vrednice voinice veșnice tonice telefonice tectonice simfonice romanice ironice germanice diatonice conice casnice arhitectonice zilnice zadarnice temeinice statornice radiofonice oceanice obraznice josnice îndoielnice etnice ceasornice balcanice zburdalnice ucenice strașnice războinice pustnice potrivnice polifonice nestatornice harnice fățarnice clinice canonice botanice anorganice trainice tainice prielnice pentatonice pașnice netrebnice nemernice ionice îndărătnice groaznice ecumenice darnice vremelnice silnice schimnice scenice praznice mucenice jalnice grabnice fonice enarmonice năvalnice crainice carbonice transuranice supersonice slugarnice neprielnice neîndoielnice igienice furnice filarmonice falnice excomunice dornice cucernice șovăielnice năprasnice logodnice tiranice sonice satanice galvanice destoinice demonice becisnice tulnice vârstnice sincronice sfeșnice rodnice monoclinice laconice dosnice datornice colnice cinice atotputernice volnice tronconice stereofonice polonice platonice năstrușnice lăturalnice ibovnice dodecafonice crâsnice slujnice samavolnice punice orogenice habotnice feciorelnice electromecanice ornice hercinice chinonice birnice zavistnice titanice râmnice musonice localnice geotectonice bentonice astenice antifonice antagonice spornice șăgalnice polinice microelectronice brahmanice teutonice tanice nevrednice mesianice hispanice comarnice anacronice triclinice vajnice pomelnice parafinice nevârstnice melanice masonice bionice zăbavnice subsonice plutonice platnice pidosnice partinice paleobotanice nevolnice geobotanice
Sus

Rime de gradul 3:

zice strice științifice specifice sălbatice ridice publice psihice practice politice plastice pice patologice orice optice modifice metalice medice magnetice logice istorice indice împiedice grafice fizice fabrice explice electrice economice critice clasice chimice catolice caracteristice artistice antice toxice tipografice termice terapeutice teoretice sistematice sintetice sferice semantice ritmice republice poetice periodice metrice melodice matematice lirice lingvistice juridice identice geometrice geologice generice fotografice fonetice fiziologice filozofice fiice fantastice exotice estetice elice electromagnetice elastice dramatice domestice cromatice cosmice comice cinematografice cilindrice biologice atomice atmosferice atlantice aplice anatomice alcoolice acvatice acustice verifice urzice turistice topografice tipice stilistice spice sovietice sintactice simetrice simbolice satirice roșietice romantice replice psihologice prezice predice pacifice oblice nordice morfologice microscopice meteorologice magmatice liturgice limfatice justifice interzice implice identifice gotice geografice genetice farmaceutice epice diplomatice dinamice didactice cosmetice citrice cicatrice ceramice califice bășice autentice aromatice apendice aerodinamice teologice tematice tehnologice statistice simpatice sacrifice retorice purifice pitice periferice olimpice numerice multiplice mozaice motrice mistice metamorfice matrice magice laice intensifice gastrice folclorice falsifice etice energice energetice eliptice diagnostice despice democratice contrazice complice clasifice categorice calice bice biblice bazice atice amplifice algebrice vestice ușuratice tragice sudice statice solistice solidifice silice revendice purice petice personifice novice narcotice monosilabice mitologice metodice metalurgice ipotetice hidraulice glorifice gimnastice fortifice estice erotice eroice edifice ecleziastice dogmatice detritice dedice dacice climatice clarifice ciclice chirilice certifice carstice atletice astronomice aritmetice arheologice arhaice arctice antiseptice analitice alegorice aeronautice balneoclimaterice valorifice tropice telegrafice tactice sulfurice silabice semnifice rectifice ramifice proteice patriotice paleozoice ortografice onorifice onomatopeice oftice neolitice mojice mitice mezozoice metafizice islamice îndemânatice ideologice gigantice ferice excentrice eterice ermetice elenistice ebraice dialectice componistice climaterice celtice caustice azotice asiatice arșice antibiotice anestezice analogice acetice academice varice urice umoristice toracice subacvatice strategice sociologice simplifice siderurgice semitice seismice scolastice rustice psaltice pitulice piersice pedagogice nautice metabolice jurasice hepatice etnografice epidemice emfatice dorice diuretice cuantice cretacice coregrafice concentrice codice catodice bombastice biochimice asimetrice analgezice amice acrobatice utopice unifice sporadice somatice sodice singuratice rombice radioelectrice prolifice prismatice popice polemice pneumatice pitagoreice patetice pădurice neoclasice neîndemânatice melancolice italice ierarhice hipnotice frigorifice fotoelectrice fosforice feromagnetice fenomenologice eretice enciclopedice empirice ecologice despotice deșertice cubice cronologice carpatice calcice bucolice bezmetice benefice baltice aristocratice apostolice zoologice vocalice văratice spasmodice silvice schematice sarcastice programatice profetice problematice planifice petrografice peltice paleolitice organizatorice nebunatice molatice lăuntrice intoxice idilice fructifice evanghelice etimologice etilice enigmatice diversifice diabolice deretice codifice clastice cinetice cibernetice calorice aviatice autobiografice autentifice alice abdice zănatice vetrice versifice venetice venerice turcice trigonometrice stoice spadice ratifice răspice radiologice publicistice profilactice price preistorice pornografice petrifice osmotice monodice monarhice mistifice mineralogice mimice metodologice impudice iberice hidrografice heraldice haotice granulometrice fanatice dietetice dezice colice cerbice calendaristice burice bolșevice ascetice arabice antarctice alergice ziaristice zeifice virotice valorice triasice tracice termodinamice prozodice pragmatice notifice neozoice muzicologice monocromatice monastice metaforice memorialistice melismatice iudaice improvizatorice iambice gnostice geodezice galice endemice drastice drăgaice deifice cristalografice civice bibliografice beletristice argotice apriorice antipatice angelice alfabetice zdrumice veridice urbanistice topice tonifice suplice stratifice sifilitice scheletice sceptice sanctifice preclasice pianistice pelagice panoramice neurologice mumifice mortifice litografice hidrostatice granitice giroscopice ginecologice fotogrammetrice flegmatice filologice ezoterice exemplifice enclitice electrochimice duplice dumice dreptunghice dezmetice biotice balistice automatice acordice zvânturatice umanistice traumatice tomnatice sudorifice subcarpatice strofice sinoptice sincretice radiografice pudice prozaice protoplasmatice propice poligrafice osifice metilice malefice lactice interbelice hidroenergetice getice formice folcloristice flușturatice eufemistice epileptice electrolitice ecliptice dielectrice calcifice bazaltice automobilistice acrilice stereoscopice sofistice septice sciatice scarifice reumatice prefabrice postbelice paralelipipedice parabolice pancreatice paleontologice neologice monoice magnifice intervocalice homerice hidrologice hermeneutice freatice floristice fantasmagorice difterice diacritice dezintoxice demistifice consonantice coloristice catalitice bonifice bibice beatifice asfaltice apoplectice antropice anacreontice aciclice zaharifice teleferice spermatice spastice silogistice sclerotice reduplice prostatice polimetalice piroclastice patronimice patristice onomastice numismatice nostalgice nitrice jurnalistice iconografice hemoragice galactice fluturatice extragalactice epidermice electrifice diagenetice descalifice dactilice crucifice corintice cinematice astronautice apologetice apatice animalice altaice endecasilabice nitrifice vedice ursoaice slavice sinodice sapropelice rectrice recalifice pontice paralitice panegirice otice oratorice ontogenetice oleice obstetrice noetice neautentice megalitice ilogice histologice himerice gratifice filogenetice fariseice exantematice eratice enigmistice eclectice durifice dermatologice densifice decodifice cocsifice cinegetice cartografice cainozoice bronhice boieroaice birocratice barbiturice astmatice apocaliptice antropologice antipiretice anemice alfanumerice alcaice aerostatice zmeoaice volumetrice trohaice trofice termoelectrice tectrice simptomatice scriptice rusifice protetice posttraumatice porfirice poliedrice pilorice ortopedice orgiastice oolitice ontologice nevrotice neritice muieratice melodramatice macroscopice lexicografice înspice hidrodinamice hidrice geomorfologice gazifice gagice ftizice frenetice fluidifice filantropice feerice faunistice enzimatice emisferice electrostatice drăcoaice criptice colerice cistice celulozice cefalice cabalistice brice biografice astrologice agronomice agnostice aglice acidifice voltaice vitrifice vânturatice teocratice strabice șoricioaice soporifice serice serafice schismatice saponifice revalorifice radioscopice primăvăratice potasice policalifice numulitice nevralgice neuropsihice meteorice metasomatice lunatice logistice logaritmice kilometrice imunologice hiperbolice hieratice hidroelectrice heruvice ftalice fonologice filatelice fenotipice euharistice epistemologice dermice demagogice cuantifice cadaverice antroponimice antologice antispasmodice antihelmintice alotropice aleatorice aerobice zincografice zigomatice wolframice termifice stratigrafice stocastice pontifice petrochimice parodice panifice onirice octosilabice milimetrice leșietice izometrice isterice ilice gentilice genealogice gelifice epigramatice endoreice distrofice degazifice cazuistice catalectice caice balsamice axiomatice arhondarice antiscorbutice andezitice aforistice acromatice abiotice toponimice tipologice termofice telurice sfârtice scitice salifice safice pugilistice proterozoice probabilistice portretistice poliesterice piezoelectrice orfice neștiințifice neogotice mongolice lignifice larice ișlice impurifice higroscopice heliocentrice geocentrice
Sus

Definiții din DEX:

ZOOTÉHNIC, -Ă, zootehnici, -e, adj. Care aparține zootehniei, privitor la zootehnie, de zootehnie. – Din fr. zootechnique.

ZOOTÉHNI//C ~că (~ci, ~ce) Care ţine de zootehnie; propriu zootehniei. /<fr. zoo-technique

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.025s