Cuvinte care rimează cu zgancă; rime cu zgancă
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "zgancă": (vezi și zganca)

Sus

Rime de gradul 1:

țigancă
Sus

Rime de gradul 2:

bancă francă țărancă palancă fleancă stancă flancă mocancă mitocancă alivancă dumbrăveancă mancă spancă bădărancă puștancă ardeleancă transilvăneancă
Sus

Rime de gradul 3:

adâncă aruncă mâncă mănâncă muncă stâncă încă poruncă opincă luncă brâncă lozincă șuncă zincă tilincă concă româncă sponcă caterincă ieruncă budincă juncă palincă speluncă pelincă râncă hrincă popincă postoroncă
Sus

Rime de gradul 4:

amestecă antică atacă patologică biserică strică caracteristică cercă ridică ciupercă coacă comunică critică dacă desfacă plecă pleacă provocă tehnică electronică epocă explică facă plastică fizică specifică rocă optică placă publică grafică greacă treacă politică practică îmbrăcă îmbracă împiedică încercă indică țărănească jucă logică turcă mecanică mică sălbatică mișcă modifică muzică nască secă acustică adică alunecă americă aplică apucă armonică termică pușcă bănească tacă republică broască bruscă bucățică călcă calcă poetică vindecă cromatică cronică nucă uscă estetică fabrică fermecă fiică fonetică ritmică frică încărcă încarcă urcă joacă judecă terapeutică lingvistică lirică sistematică semantică mânecă marcă matematică melodică metrică moluscă vacă turcească aerodinamică aplecă arhitectonică barcă bibliotecă verifică romanică stilistică oblică pacifică califică căscă sovietică casnică tectonică ceramică conică simbolică cosmetică culcă diatonică didactică dinamică diplomatică epică evocă farmaceutică frecă furcă genetică tonică identifică implică panglică încurcă întunecă sintactică justifică liturgică pică piedică pisică muscă amplifică atică balcanică parcă bășică tematică statistică bulbucă remarcă pitică clasifică cocă complică descărcă descarcă despică purifică duminică educă electrotehnică energetică etică falcă falsifică frescă scoică replică împăcă împacă încălcă încalcă retorică intensifică măciucă maică opacă sacrifică mărgică mască mistică mozaică multiplică mușcă aeronautică arctică aritmetică atletică bacă teacă rubrică botanică țuică ucenică cască certifică riscă vezică circă surcică clarifică clinică dedică dogmatică solidifică ducă pustnică echivocă edifică erotică sufocă tocă forfecă fortifică silică gâscă gimnastică glorifică gramatică harnică hidraulică tracă înecă statică invocă iscă revendică personifică matcă metodică purică târască moldovenească predică urzică arcă șipcă împușcă tactică blocă busuioacă caustică ceașcă celtică cloșcă convocă curcă descurcă dezbrăcă dezbracă dialectică valorifică ebraică escroacă ferică foarfecă veșcă spurcă îmbucă ionică ramifică tunică semnifică metafizică mitică nălucă rectifică acrobatică adulmecă viorică păsărică alică amică pietricică băltoacă bucă bunică călească schimnică silnică clacă scolastică condică copcă simplifică cracă demască seismică rândunică dislocă remorcă ferecă fiindcă spintecă frișcă robească încălecă încalecă înduplecă lopățică revocă rustică mucenică șapcă nautică ască pișcă baltică bască bazilică bibilică bucolică burlescă unifică clică crainică cubică cucă debarcă electroacustică prolifică eretică etruscă polemică gașcă hidrotehnică pătlăgică iască înfocă italică pneumatică scândurică mestecă micșunică țigănească abdică ploscă plătică autentifică bifurcă troacă piersică chică cibernetică cinetică codifică cușcă defecă deretică diversifică planifică suflecă escrocă excomunică feciorească filarmonică schematică floricică focă fructifică furnică problematică geofizică înșfăcă înșfacă înțărcă înțarcă intoxică ipotecă potecă morișcă adjudecă antarctică petrifică arabică ungurească ascetică aurică părticică politehnică publicistică brișcă alunică colică ratifică dietetică doică oftică franțuzească găurică venetică versifică suveică halcă heraldică hurducă vinețică iberică împroșcă slovacă logodnică lunecă tulească răspică zglăvoacă mimică mistifică mititică șocă năprasnică țușcă ulcică ulucă angelică rămurică babacă băbească beletristică bearcă turturică semiotică ziaristică săricică zootehnică confiscă cuminecă radiotehnică deifică dezghiocă discotecă drăgaică pragmatică plevușcă refecă termodinamică toacă moacă promoroacă franciscă gâlcă galică geodezică păsărească îmbarcă zeifică tașcă trișcă leucă melismatică memorialistică nemțească notifică acordică purcică zdrumică alocă țurcă ardelenească arnică automatică balistică bașcă batcă rostopască biotică panică bulboacă informatică tonifică dădacă datornică decortică demarcă descălecă descalecă diagnostică dosnică dumică rădașcă duplică exemplifică urbanistică pască topică hidrostatică poșircă înfulecă stocă perucă pianistică mămică potroacă tărcă măturică sanctifică stratifică mortifică mumifică oltenească agrotehnică baracă știucă calcifică cărticică chiștoacă cinzeacă cioacă teică taică deblocă decalcă dejucă desecă disecă ecliptică fleașcă folcloristică gălușcă portulacă pielicică osifică trăsurică hrișcă sică ibovnică sinoptică iușcă leoarcă mnemotehnică abacă armenească astrucă babușcă sciatică beatifică bibică biciușcă biofizică bonifică caleașcă căzăcească coloristică demistifică dezintoxică electromecanică zăvelcă extorcă filimică firicică floristică freatică patașcă hermeneutică hoașcă holercă iacă magnifică reeducă militărească minciunică slujnică muntenească prefabrică scarifică sofistică apologetică sorească astronautică pleașcă balercă voinicească birnică burcă cațaveică polcă ceucă cinematică zaharifică coșarcă crucifică descalifică țarcă electrifică ferestruică platcă repică gaică sclerotică silogistică hârcă patristică scurteică secărică jurnalistică lăutărească leică lumânărică maimuțică potcă numismatică reduplică onomastică nevăstuică aburcă aerostatică alambică recalifică bădică pronostică boieroaică ruscă obstetrică străbunică nurcă cernușcă cinegetică cocsifică contraatacă decodifică densifică desferecă droșcă durifică prisacă enigmistică femeiușcă frumușică geotectonică gratifică scripcă răchițică hreapcă puică lăptucă ursoaică libarcă mânătarcă ofuscă mielușică ziulică năpârcă nitrifică noetică acidifică aglică putinică supraîncărcă astrofizică simptomatică tufănică cauciucă drăcoaică electrostatică eradică faunistică filmotecă fluidifică rișcă gagică gazifică supraîncarcă hidrodinamică trafică huscă înspică întrolocă rusifică lectică levănțică microelectronică protetică salcă zmeoaică vlădică suplică șișcă tătarcă sarică șoricioaică policalifică ciuboțică cloacă cuantifică drișcă dușcă fonotecă orăstică revalorifică logistică meteorică vitrifică mursecă saponifică negrușcă nevestică agrozootehnică stocastică autodemască axiomatică toloacă vâlcică bionică orbecă bracă plașcă cartotecă voinicică cazuistică crețușcă defalcă degazifică sulițică psihofizică flocoșică gelifică gentilică păsăruică inculcă lăuruscă panifică pestelcă termifică muierușcă tureatcă pitarcă anecdotică autocritică portretistică bătrânică rourică pugilistică dalmatică derocă detoxifică electrodinamică geobotanică gotcă gripcă paleobotanică toporișcă impurifică lignifică șaică sălățică salifică termofică năpârstoacă neică sfârtică acetifică arhivistică băbușcă bageacă japcă bărdacă peisagistică bumașcă cătușnică cinematecă ciușcă contraindică copeică detracă dropică echilibristică feciorică pașcă înfrică jarcă percică leșească lotcă vinifică mahalagioaică potică mazurcă uzbecă mocănească șerpoaică morescă muzeistică scatoalcă sinonimică arnăuțească slavistică balalaică bălușcă bonețică reunifică butcă butelcă pinacotecă tigroaică rățușcă columbacă coțcă criminalistică telematică drușcă evreică fișcă psihosomatică fotomecanică reclasifică ventrilică hidromecanică hoțoaică huțănească izodinamică rejudecă sipică lupoaică poarcă piroșcă psihoterapeutică săgețică violonistică vomică bioenergetică bojdeucă bulcă bursucă caustifică cerchezească spelcă policlinică zavragioaică cornifică zdelcă decalcifică demultiplică deșocă duducă orbească eseistică tătăroaică euristică zaică vițică orzoaică geotehnică gliptică înfurcă psiholingvistică lainică locă zgrăbunțică zgurifică matracucă rezinifică metapsihică plămânărică mutelcă negrilică neogreacă abjudecă antroponomastică pirotehnică asecă autoeducă bănică botcă vipușcă chembrică zamcă crâșcă rarifică țucă dentistică dioptrică pretcă vulturică țățică giacă oscă halieutică imagistică îndocă jiletcă leoaică mitifică oculistică afurcă rizeafcă pungășoaică andocă arameică argințică tăbăcărească termoacustică cazacă sumecă paucă covățică encaustică felucă fetică fițuică sfragistică votcă teleleică hidroacustică nuvelistică imbrică iranistică șabacă malacă mastică orientalistică nemțoaică neneacă anghelică paprică camilafcă tilișcă cerboaică chișcă ciovică verucă enciclică etnobotanică proașcă geodinamică hașcă simbolistică imunogenetică telemecanică mămucă mâncărică meteoritică moșulică balcanistică plutică bivuacă scăricică burtică căpșunică prognostică daică despiedică eristică scandalagioaică odaliscă tărbacă malțifică strigoaică termoenergetică mlacă mutulică
Sus

Definiții din DEX:

ZGÁNCĂ, zgănci, s. f. (Reg.) Crustă care se formează pe o rană, pe o bubă etc.; zgaibă (1). – Et. nec.

ZGÁNCĂ zgănci f. reg. Coaja formată pe o rană sau pe o bubă; zgaibă. /Orig. nec.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ZGÁNCĂ s. v. coajă, crustă, pojghiţă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.031s