Cuvinte care rimează cu vraiștea; rime cu vraiștea
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "vraiștea":

Sus

Rime de gradul 1:

liniștea neliniștea priveliștea pajiștea porumbiștea oiștea opreliștea staniștea braniștea miriștea grădiștea boiștea ariniștea păpușoiștea triștea trifoiștea siliștea rariștea dezmiriștea capiștea zariștea coroniștea jariștea boliștea zăliștea codiriștea cosiriștea băteliștea restriștea orliștea horiștea pruniștea meiștea păpuriștea făuriștea cânepiștea lăcoviștea pepeniștea mălăiștea gunoiștea jiriștea iniștea stejăriștea roiștea măsoriștea barabuliștea rămuriștea nisipiștea izbeliștea goruniștea lacoviștea
Sus

Rime de gradul 2:

recunoștea năștea cunoștea creștea păștea renăștea descreștea obștea moaștea oștea pleoștea muștea înveștea concreștea bleștea răpștea fuștea autocunoștea toporâștea
Sus

Rime de gradul 3:

varietatea unitatea transmitea totalitatea străbătea stea stătea societatea scotea realitatea putea proprietatea permitea partea noaptea moartea mintea jumătatea intensitatea încălțămintea îmbrăcămintea greutatea emitea dragostea curtea constea cavitatea cartea capacitatea cantitatea calitatea bătea autoritatea admitea activitatea acestea abătea atâtea universitatea trimitea socotea sensibilitatea pregătea posibilitatea plătea personalitatea necesitatea localitatea libertatea fruntea facultatea extremitatea divinitatea dificultatea demnitatea comunitatea comitea combătea colectivitatea citea cinstea cetatea antichitatea amintea vestea tonalitatea specialitatea șaptea sănătatea rotea rostea puntea prostea povestea plutea particularitatea oastea modalitatea majoritatea înaintea impuritatea împletea gătea electricitatea dreptatea densitatea cutea conformitatea astea adăpostea zbătea virtutea umiditatea turtea subunitatea sonoritatea smintea setea securitatea răutatea promitea prevestea poftea pacostea ocrotea noutatea maturitatea învârtea egalitatea dezbătea compromitea claritatea cherestea calamitatea afinitatea virtuozitatea uneltea superioritatea stabilitatea șoptea solemnitatea simplitatea seriozitatea scutea rugămintea răzvrătea probabilitatea originalitatea nedreptatea izbutea însemnătatea îndrăgostea incapacitatea imposibilitatea identitatea exactitatea entitatea duritatea bunătatea actualitatea abilitatea vietatea vecinătatea țintea subtilitatea străinătatea sinceritatea severitatea puritatea prioritatea pitea pecetea omitea nesocotea năpustea gravitatea generozitatea fidelitatea festivitatea fertilitatea fermitatea expresivitatea diversitatea curiozitatea cotea convertea continuitatea clocotea clevetea clătea amabilitatea zeitatea vanitatea trântea scrântea saltea remitea regularitatea răzbătea răstea publicitatea proptea popularitatea pervertea ostilitatea naționalitatea mobilitatea ispitea învestea integritatea infirmitatea imunitatea captivitatea butea vitalitatea utilitatea travestea șușotea singurătatea salinitatea răsplătea pasivitatea necinstea monstruozitatea minoritatea lintea investea întâietatea inferioritatea inegalitatea inactivitatea forfotea fatalitatea ereditatea elasticitatea contabilitatea brutalitatea bretea ațintea asperitatea animozitatea conductibilitatea valabilitatea suveranitatea sterilitatea sortea soliditatea solidaritatea rigiditatea productivitatea pirotea pietatea neregularitatea naivitatea individualitatea formalitatea ferocitatea falsitatea etatea eficacitatea dinaintea chitea autenticitatea absurditatea responsabilitatea vizibilitatea umanitatea tenacitatea sumetea stupiditatea spetea sinuozitatea senzualitatea rapiditatea picotea perspicacitatea obscuritatea nervozitatea mucozitatea moralitatea mentalitatea instabilitatea ingeniozitatea imoralitatea ebrietatea demitea debilitatea chiftea castitatea acuitatea vulgaritatea voluptatea viscozitatea timiditatea surditatea sobrietatea pubertatea prosperitatea postea plasticitatea opintea onestitatea obscenitatea obiectivitatea insensibilitatea infidelitatea imobilitatea ghiontea fetea fecunditatea exclusivitatea eternitatea disponibilitatea discontinuitatea complexitatea comoditatea clintea celebritatea cârtea boltea virginitatea variabilitatea șopotea simultaneitatea seninătatea scumpetea retransmitea reamintea radioactivitatea probitatea porozitatea permeabilitatea papalitatea minuțiozitatea luminozitatea lehamitea inventivitatea inutilitatea impetuozitatea flexibilitatea finalitatea facilitatea despletea artificialitatea temeritatea servitutea scrupulozitatea reciprocitatea raritatea pluralitatea omogenitatea nuntea meticulozitatea legitatea lealitatea infinitatea imensitatea îmblătea imbecilitatea ilegalitatea duplicitatea diformitatea dexteritatea culpabilitatea chicotea caritatea banalitatea aciditatea uniformitatea spontaneitatea rivalitatea rigurozitatea prețiozitatea posteritatea periodicitatea paliditatea obrintea muzicalitatea loialitatea legalitatea invaliditatea intimitatea înghiontea graviditatea fraternitatea drăgostea ciuntea cecitatea ambiguitatea agresivitatea afectivitatea trinitatea sorgintea serozitatea ropotea robotea pustietatea perversitatea ospitalitatea nulitatea maiestatea longevitatea iestea inechitatea hohotea generalitatea fixitatea excentricitatea echitatea durabilitatea dualitatea bobotea austeritatea anxietatea aiestea superficialitatea conștiinciozitatea tropotea suzeranitatea religiozitatea relativitatea regalitatea procitea peltea opacitatea obezitatea mustea mediocritatea lașitatea homosexualitatea foametea familiaritatea excitabilitatea deplinătatea convexitatea concavitatea cauzalitatea bortea supraconductibilitatea intelectualitatea virilitatea veleitatea unanimitatea trivialitatea toxicitatea sexualitatea readmitea perplexitatea paritatea oportunitatea monumentalitatea invertea inexactitatea capilaritatea aviditatea aistea incompatibilitatea hipersensibilitatea specificitatea somptuozitatea simplicitatea sfetea retrimitea receptivitatea punctualitatea polaritatea oțetea intervertea funcționalitatea enormitatea emotivitatea ariditatea validitatea universalitatea primordialitatea penalitatea oficialitatea neutralitatea mortalitatea maternitatea lehămetea ineficacitatea imparțialitatea eventualitatea docilitatea contrarietatea atrocitatea asiduitatea susceptibilitatea proporționalitatea fotoconductibilitatea vivacitatea veridicitatea testea tea subiectivitatea stărostea spiritualitatea solvabilitatea senilitatea ritmicitatea rezistivitatea rentabilitatea politonalitatea nebulozitatea multiplicitatea luciditatea ingenuitatea fluiditatea ciocârtea chiotea agestea adversitatea accesibilitatea zărăstea scumpătatea scabrozitatea reactivitatea pudicitatea placiditatea melodicitatea impasibilitatea frivolitatea complicitatea caftea bestialitatea besactea zăstea solubilitatea sațietatea recitea rătutea nuditatea liberalitatea iritabilitatea inductivitatea etanșeitatea criminalitatea bonitatea audibilitatea anostea zăletea vilozitatea urbanitatea somitatea serviabilitatea salubritatea proximitatea pocâltea nestabilitatea neclaritatea municipalitatea indemnitatea impietatea grațiozitatea expansivitatea cupiditatea compatibilitatea clandestinitatea anterioritatea radioelectricitatea inteligibilitatea contemporaneitatea zopotea virtualitatea veracitatea senectutea plinătatea periculozitatea onorabilitatea nodozitatea motricitatea maleabilitatea legitimitatea latinitatea lascivitatea irealitatea irascibilitatea inviolabilitatea însutea improprietatea feudalitatea calozitatea incoruptibilitatea verticalitatea venalitatea tehnicitatea sociabilitatea prolificitatea paternitatea oblicitatea neseriozitatea infailibilitatea impulsivitatea credulitatea conexitatea cestea atonalitatea animalitatea interdisciplinaritatea impresionabilitatea comunicativitatea vasalitatea turbiditatea semiobscuritatea reconvertea primitivitatea parțialitatea malițiozitatea lichiditatea inflexibilitatea fiabilitatea cruditatea afabilitatea volubilitatea verosimilitatea vastitatea vârtutea singularitatea rebătea promiscuitatea principialitatea pomostea obtuzitatea notabilitatea navigabilitatea natalitatea limpiditatea labilitatea invariabilitatea imuabilitatea hătea gibozitatea fragilitatea febrilitatea divizibilitatea cursivitatea creativitatea cordialitatea colegialitatea clefetea cantabilitatea aplicabilitatea amiralitatea adaptabilitatea multilateralitatea complementaritatea seismicitatea sciziparitatea sagacitatea rugozitatea nobilitatea motilitatea lejeritatea înglotea incomoditatea incisivitatea fiscalitatea cotitatea contractilitatea anuitatea compresibilitatea veritatea țipotea suavitatea sincronicitatea similaritatea servilitatea sanctitatea saftea reflexivitatea profunditatea posterioritatea pilozitatea paupertatea păgânătatea notorietatea materialitatea jovialitatea inoportunitatea declivitatea creștinătatea conductivitatea bisexualitatea băltea abnormitatea piezoelectricitatea impermeabilitatea viabilitatea ușurătatea spațialitatea șistozitatea planeitatea modernitatea locvacitatea directivitatea alteritatea termoelectricitatea imponderabilitatea ubicuitatea tuberozitatea teatralitatea strâmbătatea oralitatea operativitatea malotea lapidaritatea inicvitatea imparitatea imaterialitatea ilaritatea hipoaciditatea gratuitatea feminitatea exiguitatea defectuozitatea credibilitatea coproprietatea contragreutatea indivizibilitatea exteritorialitatea sonicitatea precocitatea pluritatea masivitatea iregularitatea imaturitatea granulozitatea frigiditatea combativitatea ireversibilitatea iresponsabilitatea interschimbabilitatea convertibilitatea volatilitatea unicitatea repovestea reluctivitatea răscitea potențialitatea plauzibilitatea obsecviozitatea moșcotea mihotea judiciozitatea invizibilitatea insecuritatea insațiabilitatea inabilitatea fatuitatea eterogenitatea coruptibilitatea consangvinitatea cârcotea sentimentalitatea contractibilitatea voracitatea verbozitatea ponderabilitatea bontea anormalitatea surescitabilitatea spectaculozitatea vitrozitatea viduitatea tonicitatea teribilitatea tendențiozitatea suprafluiditatea sublimitatea sticlozitatea sfericitatea refractaritatea raționalitatea putriditatea neexactitatea licențiozitatea intrepiditatea insolubilitatea impudicitatea hibriditatea futilitatea expansibilitatea endemicitatea competitivitatea compactitatea profesionalitatea interșanjabilitatea impenetrabilitatea distributivitatea troficitatea teritorialitatea surdomutitatea rapacitatea precaritatea perenitatea obligativitatea molaritatea lolotea liniaritatea insipiditatea insalubritatea improbitatea eligibilitatea caducitatea admisibilitatea adipozitatea superfluitatea reversibilitatea prodigalitatea infertilitatea imutabilitatea contagiozitatea amoralitatea subcontrarietatea intersexualitatea indestructibilitatea inaplicabilitatea imperturbabilitatea constituționalitatea comprehensibilitatea vacuitatea sugestivitatea școlaritatea sacralitatea reinvestea reductibilitatea perpetuitatea permitivitatea masculinitatea linearitatea letalitatea insațietatea insanitatea infecțiozitatea impopularitatea idealitatea hărhătea grandiozitatea frățietatea flotabilitatea fenomenalitatea edilitatea alcalinitatea respectabilitatea hiperexcitabilitatea consubstanțialitatea vâscozitatea sportivitatea mondenitatea libidinozitatea invincibilitatea insociabilitatea ineligibilitatea contiguitatea confraternitatea causticitatea intenționalitatea inaccesibilitatea heterosexualitatea prozaicitatea manevrabilitatea maiestuozitatea clasicitatea ciclicitatea piroelectricitatea infracționalitatea fotoelectricitatea disfuncționalitatea vulnerabilitatea velocitatea vandabilitatea spumozitatea recursivitatea puerilitatea prolixitatea ponderitatea mutitatea morbiditatea misticitatea lamostea irevocabilitatea incredulitatea impalpabilitatea ilegitimitatea golătatea genialitatea disparitatea difuzibilitatea contextualitatea comutativitatea bipolaritatea arbitrarietatea aplicativitatea refrangibilitatea perpendicularitatea perceptibilitatea multidimensionalitatea inadaptabilitatea extrateritorialitatea electrocapilaritatea vetustatea tipicitatea spongiozitatea silențiozitatea rusticitatea retroactivitatea perspectivitatea periclitatea palpabilitatea organicitatea malignitatea integralitatea inevitabilitatea inamovibilitatea imundicitatea improbabilitatea impersonalitatea impecabilitatea ieftinătatea fetiditatea esențialitatea elipticitatea economicitatea compacitatea cilindricitatea alienabilitatea substanțialitatea radioactualitatea indisponibilitatea indisolubilitatea disproporționalitatea aerodinamicitatea vigurozitatea perisabilitatea nocivitatea nazalitatea iraționalitatea impunitatea discursivitatea buftea meteorosensibilitatea ireductibilitatea tardivitatea selectivitatea progresivitatea prezumțiozitatea mortinatalitatea molătatea
Sus

Definiții din DEX:

VRÁIȘTE s. f. Dezordine, neorânduială, harababură. ♦ (Adjectival) Care se află în dezordine, în neorânduială; fără stăpân, în voia sorții; (despre uși, ferestre) larg deschis; în lături. ◊ (Adverbial) Lucruri aruncate vraiște. [Pr.: vra-iș-] – Et. nec.

VRÁIŞTE adj. invar. şi adverbial 1) Care este în mare dezordine; lăsat în voia soartei. 2) (despre uşi, ferestre) Care este larg deschis. Sil. vra-iş- şi vraiş-] /Orig. nec.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.028s