Cuvinte care rimează cu transformism; rime cu transformism
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "transformism":

Sus

Rime de gradul 1:

conformism nonconformism reformism preformism anticonformism hormism inconformism cloroformism neconformism
Sus

Rime de gradul 2:

islamism dinamism pesimism optimism atomism eufemism junimism animism chimism academism endemism neotomism tomism legitimism extremism intimism totemism panislamism neojunimism bromism adamism cromism antijunimism zeflemism polemism electrodinamism
Sus

Rime de gradul 3:

organism mecanism franțuzism turism turcism semantism microorganism grecism anglicism fonetism creștinism romantism latinism autoturism silogism realism metabolism clasicism catolicism traumatism socialism reumatism paralelism aforism seism metamorfism magnetism lirism italienism feudalism comunism capitalism americanism neologism marxism budism atletism simbolism materialism germanism cultism absolutism rusism misticism impresionism idealism dualism astigmatism tropism serialism raționalism protestantism patriotism nazism formalism fascism calvinism alpinism umanism somnambulism sofism pozitivism monahism mahomedanism liberalism fanatism expresionism darwinism cubism suprarealism subiectivism strabism sincretism servilism sentimentalism rotacism paludism naturalism naționalism modernism manierism galicism cromatism ciclism catehism banditism antagonism senzualism scepticism regionalism pragmatism parașutism neoclasicism imperialism iluminism determinism brahmanism barbarism ascetism alcoolism urbanism pugilism leninism iudaism existențialism evoluționism eroism egoism dramatism dadaism cataclism bolșevism bigotism anevrism anarhism adventism abstracționism sincronism rasism rahitism mozaism luteranism hipism hiperurbanism empirism egotism colonialism birocratism automatism ateism atavism agnosticism electromagnetism vulcanism tembelism structuralism slavism sclavagism revizionism provincialism primitivism personalism paroxism parazitism monoteism lesbianism hinduism cretinism behaviorism avangardism arianism anglicanism rigorism prezbitism platonism panteism oportunism obiectivism iluzionism fatalism automobilism empiriocriticism vitalism stoicism pacifism ortodoxism ocultism nominalism neoromantism monism meteorism futurism fetișism favoritism erotism energetism atonalism antropomorfism altruism umanitarism sadism relativism polisilogism neoplatonism izomorfism hermafroditism gestaltism exclusivism estetism despotism deism constructivism bogomilism arhaism truism teism spiritism șovinism purism peripatetism pedantism patetism păgânism negativism neaoșism motociclism militarism mecanicism iredentism împăciuitorism idiotism heliotropism fototropism centrism centralism anabolism aleatorism vocalism vandalism teribilism slavonism psihologism profesionalism poporanism poantilism neocolonialism mutism mahalagism machism kantianism iraționalism gongorism gnosticism egocentrism azeotropism universalism tradiționalism spiritualism proxenetism politeism polimorfism planorism particularism onanism noctambulism monofizitism microseism maghiarism heliocentrism freudism eclectism dodecafonism dirijism convenționalism cinism catabolism anacronism totalitarism terorism stângism sionism safism prozaism prognatism preromantism nihilism mercantilism mazdeism machiavelism luminism imagism geomagnetism funcționalism fourierism finalism epicurism cosmopolitism cartezianism autoritarism internaționalism zoroastrism protocronism prezbiterianism politicianism obscurantism neopozitivism monarhism lamaism istorism individualism imobilism geotactism gangsterism familiarism elenism dogmatism didacticism daltonism chietism baptism aeromodelism vulgarism verism utilitarism taoism scientism sămănătorism politonalism pasivism nudism nepotism masochism macroseism homomorfism hispanism gigantism fenomenalism fariseism comensualism chemotactism autism asociaționism aristotelism antisemitism anabaptism antiintelectualism tribadism țarism solecism semanticism retorism regalism radicalism poligenism peristaltism pauperism parnasianism narodnicism menșevism marinism maniheism jurnalism jansenism huliganism fideism federalism exorcism egalitarism dimorfism defetism conservatism confucianism comparatism cicloturism chimiotropism bonapartism antropocentrism analogism adogmatism aboliționism transcendentalism configuraționism unionism sufism șarlatanism prerafaelitism polisemantism pluralism pitagorism pietism naturism miopism hipocratism hedonism galvanotropism experimentalism demonism deltaplanism corporatism catastrofism canibalism botulism anticlericalism amatorism albinism voluntarism șintoism șiism puritanism prosilogism profesionism practicism neokantianism neoimpresionism narcisism miciurinism limfatism husitism hipertiroidism feminism expansionism cvietism culturism cabotinism analfabetism constituționalism verbalism timpanism sinapism semitism quakerism priapism obstrucționism misoginism malthusianism magmatism laconism fracționism feromagnetism falansterianism etilism dialectalism decadentism cacofonism bilingvism antitrinitarism anatocism absenteism anarhosindicalism sindicalism servomecanism semidoctism sedentarism românism psihism probabilism preclasicism panslavism panelenism nervism neorealism mesianism jainism iezuitism gândirism emanatism elitism democratism decepționism colaboraționism cateterism apolitism amoralism unitarianism trofism teatralism tantrism separatism ptialism paralogism nicotinism neofascism mașinism iotacism hirsutism hipotiroidism gargarism eudemonism criticism consonantism chimiotactism cavalerism calofilism surdomutism stigmatism solipsism sociologism schematism prohibiționism pitiatism perfecționism paramagnetism neohegelianism monometalism metodism imaterialism geocentrism fiziocratism decorativism conținutism conservatorism clericalism cartism artritism apriorism abstenționism tehnicism sexualism selecționism revanșism postmodernism paseism nanism mimetism microtraumatism macaronism geotropism fixism diletantism conceptism bimetalism argirism anexionism vedetism sunnism străinism reotropism policroism pleocroism onirism ocazionalism monosemantism intuiționism ilogism galicanism fototactism fabianism exotism episilogism creaționism conceptualism comparativism chemotropism atropism anticolonialism agrarianism afacerism snobism satanism ritualism nomadism neonazism mesmerism marginalism lamarckism intervenționism idiocromatism fovism etimologism ermetism emanaționism ecumenism conciliatorism biologism electrotraumatism simplism plutonism monopolism maoism libertinism intelectualism idiotrofism hitlerism generativism ficționalism exomorfism electrotropism eidetism contractualism carierism ungurism tragism tendenționism tactism stereotipism seminomadism programatism navomodelism mutaționism logicism instrumentalism indiferentism indianism imoralism filantropism eufuism enantiomorfism diamagnetism descriptivism cooperativism saturnism șamanism proudhonism mutualism luddism indeterminism fordism enciclopedism cameleonism integrism trăirism tolerantism tezism simfonism rachetomodelism panlogism neocapitalism mormonism mendelism izolaționism imanentism idiomatism hilozoism heteromorfism filistinism ferimagnetism ergotism cerebralism anticomunism hiperparatiroidism xeromorfism trimorfism tehnocratism monumentalism moldovenism moderantism metaforism mahometism magism hipermetropism funcționarism fizicalism etnocentrism donchihotism civism aticism anastigmatism alocromatism stalinism zoomorfism suprematism substanțialism statism sinarmonism prozelitism parkinsonism panamericanism neocriticism laxism kantism irenism incolinism festivism euhemerism etatism endomorfism bonjurism bizantinism bernsteinism balcanism autohtonism aristocratism ardelenism agramatism vegetarianism țărănism radioamatorism pavlovism patriarhalism papism organicism neptunism neocatolicism morganism monogenism mithraism meliorism mahdism letrism ezoterism exhibiționism etnicism epicureism dicroism colectivism babuvism antialcoolism acromatism talmudism solidarism sardanapalism pangermanism ortostatism orientalism orfism orășenism lunatism industrialism iacobinism homeomorfism eruptivism concordism cazualism cafeism benzolism automodelism pseudohermafroditism revoluționarism pastoralism ostracism muntenism monolingvism melodramatism infantilism inactivism hidrotropism cooperatism cascadorism alexandrinism alogism ultramontanism tartufism silabism pumnism puerilism parvenitism paracronism neofreudism mongolism modelism miniaturism metacronism lichelism hegemonism comensalism ciocoism caricaturism aventurism arivism providențialism paternalism operaționalism nefalism moralism monotelism miticism misionarism laicism hipnotism epifenomenalism conjuncturalism austromarxism ultraliberalism taylorism supranaturalism solitarism sinergism rutenism reacționarism prezentism neoliberalism metalism melodism idilism galvanism fanariotism dandism codism asincronism aposteriorism antimilitarism virilism vaginism sintetism sectarism șablonism psitacism panpsihism oratorism multilingvism loialism eretism emotivism donjuanism diversionism deviaționism autocratism actualism utopism sigmatism sibaritism saducheism reomorfism rabinism pompierism polisintetism pașoptism parlamentarism morfinism mercurism manganism iodism holism hidrargirism hașișism fosforism fiscalism esofagism echinism dermografism catamorfism antiimperialism antifascism alegorism pseudoetimologism tebaism republicanism puștism peripateticism pasionalism osianism omeomorfism misoneism hegelianism flegmatism faringism cuprism confuzionism cauzalism bovarism antropologism antiumanism analitism titanism scolasticism monoideism idiomorfism hieratism fotoperiodism finitism epigonism cineamatorism vizionarism tiroidism termotropism secentism saprofitism rafaelism plebeianism pancalism ortocromatism organotropism olimpianism mutacism monolitism medievism infinitism ilustrativism fachirism empiriomonism cristianism climatism cenobitism caporalism anilism tetanism semiparazitism sârbism sabinism retrognatism relaționism refractarism profetism pretorianism populism pedagogism panafricanism monocameralism militantism microbism idoneism henoteism esperantism demorfism condiționalism complotism complementarism cezarism cameralism bucolism apologetism antiistorism instituționalism verslibrism siderism predeterminism pirometamorfism ofidism muzicalism monohibridism metamagnetism mefitism hiperinsulinism hetairism gregarism galenism folclorism eminescianism confesionalism colorism caudillism cantaridism antivedetism antipapism antidogmatism antiperistaltism transformaționalism trialism stilism proteism prometeism poltronism periodism parsism papagalism pansexualism mitridatism mitologism manilovism libidinism barbiturism antirealism reducționism cocainism trapezism tehnologism supletivism lichidatorism detectivism comercialism anistorism serafism vampirism tabuism pilorism dacism balzacianism anticristianism adolescentinism simțimântalism politehnicism declamativism bulevardism bilateralism haretism medievalism panromânism polițism antifilistinism cuzism artificialism social-democratism marxism-leninism liber-schimbism
Sus

Definiții din DEX:

TRANSFORMÍSM s. n. Concepție biologică după care speciile de vegetale și animale se află într-un continuu proces de transformare; evoluționism. – Din fr. transformisme.

TRANSFORMÍSM n. Concepţie biologică care a precedat evoluţionismul, potrivit căreia speciile de plante şi de animale sunt într-un continuu proces de transformare. /<fr. transformisme

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

TRANSFORMÍSM s. v. darwinism.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.027s