Cuvinte care rimează cu studiul; rime cu studiul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "studiul":

Sus

Rime de gradul 1:

preludiul interludiul bigudiul postludiul
Sus

Rime de gradul 2:

mediul stadiul sodiul sediul incendiul remediul asediul concediul radiul rodiul vanadiul paladiul compendiul latifundiul hindiul prezidiul iridiul rediul subsidiul erodiul colodiul plasmodiul cadiul alodiul stipendiul indiul exordiul monopodiul scandiul interstadiul rubidiul calatidiul staminodiul simpodiul licopodiul osmiridiul sardiul soldiul odiul
Sus

Rime de gradul 3:

viul unghiul teritoriul spațiul serviciul războiul puiul propriul principiul ochiul obiceiul mușchiul fiul domeniul cenușiul aiul uleiul trunchiul soiul rinichiul purpuriul paiul orificiul mănunchiul genunchiul cuiul calciul aluminiul usturoiul triunghiul traiul temeiul teiul scaiul roiul pustiul provizoriul premiul potasiul noroiul municipiul magneziul luciul imperiul fluviul exercițiul edificiul craniul craiul consiliul butoiul ardeiul accesoriul viciul vestigiul trifoiul strigoiul siliciul schiul salariul repertoriul rachiul puștiul puroiul portocaliul pițigoiul oratoriul meiul meciul litigiul gunoiul griul graiul detaliul criteriul colegiul cheiul ceaiul capriciul boiul biciul unchiul sacrificiul rugbiul pistruiul memoriul măscăriciul mălaiul deceniul comentariul cleiul ciocoiul buhaiul beneficiul ariciul zgârciul țiul țițeiul sigiliul scenariul refugiul raiul prestigiul prejudiciul patrimoniul omagiul oficiul impropriul holteiul geniul domiciliul cotoiul căpătâiul caliciul călcâiul brânciul beiul voleiul vioriul uraniul uliul tramvaiul terciul taxiul șuvoiul susaiul staniul stagiul sicriul privilegiul pisoiul păpușoiul palavragiul orgoliul opiul odagaciul nunțiul mucegaiul lipiciul licuriciul hocheiul fotoliul elogiul cortegiul convoiul chiul baciul artificiul amfibiul alaiul zgâmboiul zbârciul vizitiul vătuiul țărănoiul scandalagiul puhoiul poleiul piciul participiul pardesiul naiul mușuroiul interviul gonaciul evantaiul doliul croiul costreiul corciul cimpoiul burghiul armoniul altoiul toiul țoiul surguciul secuiul rățoiul priboiul junghiul indiciul gutuiul copoiul contrariul condeiul bengaliul baiul baboiul trăgaciul tociul tărăboiul supliciul plaiul lămâiul coroiul chipiul bordeiul beciul bâlciul amoniul zapciul vraciul vătraiul travestiul tălmaciul subterfugiul șiroiul sanatoriul sacrilegiul rărunchiul polițaiul pliul pariul moroiul mileniul mehenghiul martiriul heliul guturaiul grindeiul ghionoiul fugaciul dreptunghiul cornaciul conciliul cârpaciul caprifoiul baraboiul antimoniul acvariul întâiul vinciul șasiul samuraiul reteveiul pricoliciul porcoiul peniul oboiul marțafoiul interogatoriul guaraniul gruiul ghiveciul cucuiul coteiul cioroiul cintezoiul azuriul anteriul ambulatoriul troliul surugiul straiul stibiul șfichiul putregaiul priveghiul ospiciul ogoiul moratoriul mineiul gimnaziul epiteliul echinocțiul curechiul cristeiul cobaiul clocoticiul breiul bariul auditoriul ageamiul adagiul văduvoiul pușcociul puchiul meniul diluviul deochiul covaciul ciul zgârieciul vitraliul țuguiul tuciul toriul sufragiul spurcaciul șerlaiul scatiul promontoriul piscoiul ovreiul orologiul năboiul ghizdeiul ghiul dubiul dragaveiul broscoiul bisturiul armistițiul vișiniul tuiul tinichigiul sloiul seraiul șarampoiul putineiul popenchiul poneiul pogoniciul onorariul naufragiul litiul hangiul gerunziul deliciul damblagiul crâmpeiul colocviul chirpiciul boldeiul beilerbeiul barcagiul auspiciul zmeuriul zirconiul zarzavagiul vrăbioiul tripoliul travaliul stronțiul solstițiul siciul seleniul saschiul priciul portaltoiul panarițiul miceliul lințoliul interstițiul deuteriul ceriul cârmaciul briciul bidiviul beriliul alibiul achiul zăvoiul vulpoiul pezevenchiul monoraiul mierloiul maimuțoiul mahalagiul lambriul juriul foliul culiul colofoniul coiul chiulangiul bibiloiul alcaliul zurbagiul zavergiul ughiul țareviciul știubeiul steiul solfegiul sandviciul pomanagiul omoiul mușteriul deliul crochiul crematoriul clenciul buboiul atriul arpegiul zavragiul țăpoiul spahiul somoteiul scobaiul sacagiul puciul probatoriul păsăroiul păcăliciul măluriciul ivoriul interfluviul îmblăciul danciul curmeiul consistoriul cadmiul briboiul vistavoiul viespoiul tremuriciul striul slugoiul sariul raliul purcoiul paroiul parodonțiul parameciul papugiul oprobriul niobiul loriul gurguiul giuvaiergiul cordenciul ciuleiul chilipirgiul burjuiul bufleiul brăduiul boiangiul actiniul absolutoriul pipiul țuțuiul șoriciul prichiciul planetariul pezevenghiul patriciul osmiul nogaiul linguroiul lefegiul hasmațuchiul hameiul etuiul zmeoiul zgripțoroiul zaicoiul țurloiul teleschiul tarabagiul saigiul rechizitoriul ravagiul povarnagiul pospaiul natriul iepuroiul eufoniul dropioiul cusurgiul covaliul climacteriul cafegiul benghiul bâzoiul zamparagiul vinăriciul tutungiul tuleiul testimoniul săcuiul punciul portofoliul portcheiul periheliul parascânteiul oloiul mujdeiul moftangiul martirologiul kaliul kakiul jărăgaiul hicoriul herghelegiul haraciul florilegiul eluviul coriul consorțiul cherciul camionagiul beșliul afeliul terariul safariul rozariul renghiul prezbiteriul mucilagiul huciul emeriul derbiul conciul budăiul bibiul arbiul yterbiul țambalagiul sinedriul șfeiul șerpoiul pretoriul prepelițoiul pecariul odivoiul năpruiul muscoiul furcoiul dipnoiul coluviul cioveiul cazangiul calindroiul californiul baptisteriul băiețoiul băboiul tritiul trenciul relicvariul reclamagiul portochelariul pietroiul lapislazuliul gârbaciul endoteliul duraluminiul delfinariul condroniul chirigiul cesiul abagiul smeciul șalvaragiul purgatoriul pupăzoiul plutoniul pazvangiul osmanliul miniul marsupiul macaragiul lutețiul lustragiul harachiriul grisaiul fișiul fanaragiul deluviul conabiul chiaburoiul cherestegiul arniciul aluviul scheciul ruliul răzbiciul proluviul picheroiul microinterviul matrimoniul măsaiul mâncăriciul macagiul hleiul hagiul hafniul grecoteiul cerceloiul bărzoiul tălpoiul solariul șiboiul sacerdoțiul refectoriul racursiul rablagiul prosceniul pilangiul parlagiul hindichiul ghiociul gârliciul gagiul frontispiciul europiul dăscăliciul columbiul cataroiul bocceagiul bobsleiul tufecciul tambuchiul ichiul gleiul germaniul deserviciul curiul caravanseraiul boghiul bogasiul americiul tulumbagiul slaiul salepgiul pastramagiul muftiul mischiul miniinterviul măturoiul haruspiciul geamgiul drâmboiul contracciul ciuroiul cazacliul capugiul bragagiul bostangiul bijoiul albeiul vivariul vădăoiul tricliniul ruteniul ralantiul praxiul penaltiul lebădoiul lampagiul gadoliniul erbiul canalagiul comițiul valiul urloiul suflaiul sohariciul schingiul potpuriul năsoiul mungiul milihenriul lapidariul iaurgiul hidroniul harabagiul duelgiul dendrariul ciurechiul cantaragiul buriul bărboiul băltoiul toptangiul sevaiul poloniul misirliul lignofoliul fermiul clinciul splaiul reniul precipițiul pericraniul pambriul maiul limonagiul interspațiul internunțiul geraniul dichiul casiul casiopeiul calemgiul țuțuroiul tegliciul tablagiul simigiul șapcaliul samariul pilafgiul muscalagiul măsoiul impluviul funducliul corneciul cofeiul cichirgiul cărțoiul boteiul arcaciul țigâiul terbiul tătăroiul tâlhăroiul stroiul rahagiul pepenoiul pedigriul ofițeroiul nobeliul moțpănoiul momițoiul miralaiul mâțoiul lupoiul laviul giulgiul garguiul franciul demiul volintiroiul soldățoiul satârgiul roșteiul naingiul milităroiul frotiul efluviul contraserviciul ciorbagiul cambiul basmangiul amfiteriul achingiul technețiul taliul streiul pungoiul pungociul preventoriul peculiul pavagiul mindirigiul megateriul mangalagiul mânaciul luptaciul holmiul galiul extispiciul dreptaciul disprosiul celțiul bușmachiul bucvariul brânaciul binagiul antracoteriul tuliul sortilegiul săbioiul periodonțiul mendeleeviul meconiul marfagiul glasiul feroaluminiul epiul cupiul cenobiul batiul pancrațiul paleoteriul morfiul micafoliul manubriul episceniul emonctoriul einsteiniul vomitoriul urbariul tabulariul sufloiul șimiul pitoiul neptuniul melițoiul hiposceniul halvagiul hâciul gogoloiul edecliul dichiciul cealmagiul cârjaliul boraciul biliargiul triforiul topciul tarapangiul sinclinoriul sincițiul regifugiul perdegiul minirugbiul masalagiul gluciniul emporiul echingiul ciubucciul câștiul capanliul caldarâmgiul caicciul acerateriul contrainterogatoriul sulgiul sacnasiul protactiniul promețiul periteliul găzdoiul dinoteriul condominiul silențiul rapakiwiul pleiocaziul otcupciul fumegaiul comitagiul ciațiul căciuloiul binișliul autoamfibiul serpentariul peșchegiul peciul narghelegiul fătoiul cosoiul căldăroiul buzoiul burhaiul astrăgaciul trieniul spiraiul sclaiul prundoiul pompagiul perdelegiul paliciul nișangiul mehtupciul mămăligoiul lenchiul ibrișimgiul gâdiliciul endocraniul săcoiul hăciul tontoroiul talhâșciul parcagiul pandemoniul musiul ciumpeiul bucraniul tumbelechiul semispațiul portschiul combinagiul teleinterviul peșingiul miliariul lădoiul lactariul hududoiul culucciul mezoteliul coroniul bimileniul astatiniul radiocalciul inimoiul sforaciul lăcătoiul ioniul soitariul moviloiul ragaciul cișmegiul pozitroniul calemcheriul afuzaliul filaliul șaiul protiul coscenariul copaiul automacaragiul renciul spumegaiul magnaliul maxi-taxiul
Sus

Definiții din DEX:

STÚDIU, studii, s. n. 1. Acțiunea de a studia (1); muncă intelectuală susținută depusă în vederea însușirii de cunoștințe temeinice într-un anumit domeniu. ♦ Spec. Însușire de cunoștințe științifice; învățătură. ◊ Expr. A-și face studiile = a parcurge succesiv diverse grade de învățământ; a urma cursurile unei școli, instituții de învățământ. ♦ (Teatru; în expr.) A pune o piesă în studiu = a începe repetițiile la o piesă. 2. Materie de învățământ. 3. Lucrare, operă științifică. 4. (În artele plastice) Schiță parțială sau preliminară cu ajutorul căreia pictorul, sculptorul etc. compune și execută o operă definitivă. ♦ Compoziție muzicală cu caracter de virtuozitate, destinată mai ales unui scop pedagogic (de exercițiu). – Din lat. studium, it. studio.

STÚDI//U ~i n. 1) Activitate intelectuală depusă în vederea soluţionării unor probleme ştiinţifice într-un anumit domeniu; cercetare ştiinţifică. ~ul artelor. 2) Lucrare ştiinţifică. 3) Proces de acumulare a cunoştinţelor; învăţătură. 4) la pl. Ansamblu de cunoştinţe acumulate în acest proces; învăţătură. ~i speciale. ~i universitare. ♢ A-şi face ~ile a urma cursurile unei instituţii de învăţământ. 5) Materie de învăţământ. 6) Schiţă preliminară executată de artiştii plastici în procesul de elaborare a unei opere de artă. 7) Compoziţie muzicală destinată, mai ales, pentru exerciţii. [Sil. -diu] /<lat. studium. it. studio

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

STÚDIU s. 1. v. învăţare. 2. (înv.) citanie. (~ al istoriei.) 3. v. învăţătură. 4. învăţătură, şcoală. (A plecat la ~.) 5. (la pl.) v. învăţătură. 6. v. analiză. 7. v. cercetare. 8. (concr.) lucrare. (Un mic ~ asupra poeziei româneşti.) 9. v. cercetare.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.029s