Cuvinte care rimează cu stocă; rime cu stocă
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "stocă": (vezi și stoca)

Sus

Rime de gradul 2:

tocă
Sus

Rime de gradul 3:

epocă provocă rocă reciprocă barocă evocă cocă echivocă sufocă invocă blocă convocă revocă dislocă înfocă escrocă focă șocă dezghiocă alocă deblocă univocă întrolocă derocă deșocă locă îndocă andocă biunivocă
Sus

Rime de gradul 4:

adâncă amestecă antică turcă specifică aruncă atacă optică biserică treacă secă caracteristică cercă ciupercă placă coacă comunică critică dacă desfacă plecă pleacă electronică strică explică facă fizică plastică ridică tehnică grafică greacă politică publică patologică îmbrăcă îmbracă împiedică încercă indică jucă logică mâncă mecanică țărănească mică mișcă modifică sălbatică muncă practică muzică nască acustică vacă adică alunecă americă aplică apucă armonică terapeutică bancă bănească tacă stâncă broască bruscă bucățică călcă calcă poetică cromatică cronică uscă nucă estetică fabrică fermecă fiică fonetică francă frică ritmică semantică încă încărcă încarcă vindecă urcă joacă judecă republică lingvistică lirică termică sistematică pușcă mânecă marcă matematică melodică metrică moluscă turcească aerodinamică aplecă verifică arhitectonică barcă bibliotecă tectonică romanică panglică simbolică oblică piedică poruncă califică căscă casnică ceramică sovietică tonică conică cosmetică culcă pacifică pică diatonică didactică dinamică diplomatică pisică epică farmaceutică frecă furcă genetică identifică implică încurcă întunecă justifică liturgică stilistică sintactică muscă amplifică statistică atică balcanică bășică parcă replică tematică bulbucă pitică clasifică complică descărcă descarcă despică opacă duminică purifică educă electrotehnică energetică etică falcă falsifică frescă remarcă scoică împăcă împacă încălcă încalcă intensifică măciucă maică mărgică mască sacrifică mistică retorică mozaică multiplică mușcă aeronautică vezică riscă arctică aritmetică atletică bacă târască pustnică botanică statică cască solidifică certifică teacă circă clarifică clinică tracă rubrică dedică dogmatică ducă edifică erotică ucenică forfecă fortifică gâscă opincă gimnastică surcică glorifică gramatică harnică silică hidraulică înecă iscă personifică matcă țuică urzică metodică moldovenească purică predică revendică ramifică arcă valorifică busuioacă veșcă caustică ceașcă celtică cloșcă curcă descurcă dezbrăcă dezbracă dialectică șipcă ebraică escroacă tactică ferică împușcă foarfecă îmbucă spurcă ionică luncă tunică metafizică rectifică mitică nălucă semnifică acrobatică adulmecă alică amică pietricică băltoacă șapcă schimnică remorcă spintecă bucă bunică călească clacă condică silnică copcă cracă demască rândunică ferecă fiindcă frișcă robească păsărică încălecă încalecă înduplecă scolastică simplifică lopățică rustică seismică mucenică nautică viorică ască pișcă baltică bască bazilică bibilică prolifică brâncă bucolică burlescă țigancă scândurică polemică clică crainică cubică cucă debarcă electroacustică eretică etruscă unifică gașcă hidrotehnică țigănească pătlăgică iască italică pneumatică mestecă micșunică abdică autentifică bifurcă ploscă piersică planifică suflecă chică cibernetică cinetică codifică plătică cușcă defecă deretică diversifică problematică excomunică feciorească filarmonică floricică fructifică furnică geofizică schematică înșfăcă înșfacă înțărcă înțarcă intoxică ipotecă potecă morișcă troacă ulcică adjudecă ungurească părticică antarctică arabică ascetică aurică versifică publicistică brișcă zglăvoacă ratifică suveică colică politehnică tulească dietetică doică franțuzească găurică venetică halcă alunică heraldică hurducă iberică împroșcă țărancă vinețică logodnică lozincă lunecă petrifică oftică răspică mimică mistifică mititică slovacă năprasnică țușcă săricică angelică tașcă ulucă șuncă babacă băbească beletristică bearcă confiscă cuminecă notifică deifică promoroacă rămurică discotecă drăgaică pragmatică refecă plevușcă moacă toacă franciscă gâlcă galică geodezică zootehnică păsărească îmbarcă trișcă leucă zeifică melismatică memorialistică radiotehnică semiotică termodinamică turturică ziaristică nemțească acordică ardelenească arnică automatică pianistică balistică zincă bașcă batcă biotică rostopască purcică bulboacă stratifică dădacă datornică decortică demarcă descălecă descalecă diagnostică dosnică dumică duplică sanctifică exemplifică urbanistică pască tonifică rădașcă hidrostatică tărcă topică înfulecă oltenească panică zdrumică perucă mămică măturică potroacă mortifică țurcă mumifică poșircă informatică agrotehnică baracă calcifică cărticică chiștoacă cinzeacă cioacă sică pielicică teică decalcă dejucă trăsurică desecă disecă ecliptică fleașcă folcloristică taică gălușcă portulacă hrișcă ibovnică iușcă știucă leoarcă osifică sinoptică mnemotehnică abacă armenească astrucă babușcă tilincă beatifică bibică biciușcă patașcă biofizică bonifică stancă caleașcă sofistică căzăcească scarifică coloristică demistifică dezintoxică prefabrică electromecanică reeducă extorcă palancă filimică firicică fleancă floristică freatică sciatică hermeneutică hoașcă holercă iacă zăvelcă magnifică militărească minciunică slujnică muntenească numismatică apologetică astronautică platcă balercă româncă birnică burcă reduplică cațaveică ceucă cinematică concă coșarcă silogistică crucifică patristică descalifică pleașcă onomastică electrifică ferestruică zaharifică sorească polcă voinicească gaică hârcă sclerotică repică jurnalistică lăutărească leică potcă lumânărică scurteică maimuțică secărică țarcă nevăstuică aburcă aerostatică obstetrică alambică bădică boieroaică zgancă străbunică ofuscă caterincă cernușcă cinegetică cocsifică contraatacă răchițică decodifică densifică desferecă droșcă durifică enigmistică femeiușcă prisacă frumușică geotectonică sponcă gratifică nurcă recalifică hreapcă ieruncă ruscă lăptucă ursoaică libarcă puică ziulică mânătarcă pronostică mielușică năpârcă nitrifică noetică scripcă acidifică putinică aglică vlădică astrofizică zmeoaică supraîncarcă tufănică cauciucă rișcă supraîncărcă drăcoaică electrostatică eradică faunistică filmotecă flancă fluidifică gagică gazifică simptomatică hidrodinamică huscă trafică înspică rusifică lectică levănțică microelectronică mocancă salcă protetică sarică budincă vitrifică șoricioaică saponifică policalifică ciuboțică cloacă cuantifică drișcă dușcă orăstică tătarcă fonotecă suplică șișcă juncă logistică meteorică mitocancă revalorifică mursecă negrușcă nevestică agrozootehnică alivancă sulițică pestelcă vâlcică autodemască axiomatică bionică bracă panifică tureatcă pitarcă cartotecă cazuistică păsăruică crețușcă defalcă degazifică plașcă flocoșică psihofizică voinicică gelifică gentilică toloacă palincă inculcă lăuruscă termifică stocastică muierușcă orbecă anecdotică autocritică bătrânică rourică pugilistică dalmatică detoxifică electrodinamică sfârtică geobotanică gotcă gripcă paleobotanică toporișcă impurifică lignifică portretistică șaică termofică sălățică salifică năpârstoacă neică acetifică arhivistică băbușcă bageacă percică bumașcă cătușnică scatoalcă cinematecă japcă ciușcă contraindică copeică detracă dropică bărdacă potică echilibristică feciorică șerpoaică pașcă înfrică jarcă peisagistică leșească lotcă mahalagioaică vinifică mazurcă mocănească morescă muzeistică uzbecă piroșcă arnăuțească sinonimică balalaică bălușcă rățușcă ventrilică bonețică butcă butelcă tigroaică columbacă coțcă criminalistică drușcă dumbrăveancă evreică fișcă fotomecanică rejudecă psihoterapeutică speluncă hidromecanică hoțoaică huțănească sipică telematică psihosomatică izodinamică reunifică lupoaică reclasifică poarcă pinacotecă slavistică rezinifică tătăroaică spelcă policlinică bioenergetică bojdeucă bulcă bursucă caustifică cerchezească zaică cornifică zavragioaică decalcifică demultiplică duducă violonistică eseistică vițică euristică orbească vomică psiholingvistică geotehnică gliptică orzoaică înfurcă zdelcă lainică mancă zgurifică matracucă metapsihică plămânărică săgețică zgrăbunțică mutelcă negrilică neogreacă abjudecă antroponomastică asecă autoeducă bănică botcă vipușcă chembrică vulturică zamcă crâșcă dentistică dioptrică țățică spancă giacă halieutică oscă imagistică jiletcă pelincă leoaică țucă rarifică mitifică pirotehnică pretcă afurcă paucă arameică argințică bădărancă puștancă nuvelistică termoacustică cazacă covățică encaustică felucă fetică fițuică tăbăcărească rizeafcă votcă oculistică hidroacustică teleleică sfragistică râncă pungășoaică sumecă imbrică iranistică malacă mastică șabacă nemțoaică neneacă orientalistică anghelică ardeleancă camilafcă cerboaică chișcă ciovică verucă simbolistică proașcă paprică telemecanică enciclică etnobotanică tilișcă geodinamică hașcă hrincă imunogenetică transilvăneancă mămucă mâncărică meteoritică moșulică popincă balcanistică orășeancă săteancă burtică termoenergetică căpșunică daică despiedică eristică tamariscă malțifică plutică tărbacă postoroncă mlacă mutulică
Sus

Definiții din DEX:

STOCÁ, stochez, vb. I. Tranz. A depozita un bun în stoc, a crea un stoc. – Din fr. stocker.

A STO//CÁ ~chéz tranz. (mărfuri, produse etc.) A pune pentru a păstra într-un depozit. /<fr. stocker

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

STOCÁ vb. v. depozita.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.052s